Sunteți pe pagina 1din 3

CE ESTE ISTORIA ? IZVOARELE ISTORICE.

Dictionar:
Mihail Kogălniceanu arhivă = totalitatea actelor sau documentelor unei
(1817-1891) instituţii, care se referă la viaţa ei trecută;
istoric si om politc cronică, letopiseț = lucrare cu caracter istoric, realizată Nicolae Bălcescu
„ISTORIA este mai ales în evul mediu şi care cuprinde (1818-1852)
adevărata povestire cele mai importante evenimente în ordinea istoric si om politc
și înfățișare a desfăşurării lor;
“ISTORIA este cea
întâmplărilor document istoric = text scris sau obiect descoperit,
dintâi carte a unei
neamului nostru fotografii sau alte obiecte care servesc la
naţii. Într-însa ea
omenesc, icoana cunoaşterea unui fapt din trecut sau din
îşi vede trecutul,
vieţii trecute.” prezent;
prezentul şi
izvor istoric = document, text original istoric; informaţie
viitorul.”
care ajută la reconstituirea istoriei;
arheologie – ştiinţă care studiază trecutul istoric al
omenirii pe baza interpretării urmelor materiale păstrate; istoric – specialist în istorie;

 Istoria este ştiinţa care studiază trecutul omenirii, din cele mai vechi timpuri până astăzi
 Istoria românilor este istoria poporului român şi a strămoşilor lui din toate timpurile
 Izvoare istorice – sunt urme, mărturii, dovezi ale trecutului cu ajutorul cărora se realizează cercetarea istorică
Izvoare nescrise, tăcute – oferă informaţii mai ales din domeniul creaţiei materiale:
- unelte - vase - locuinţe
- arme - podoabe - morminte (necropole).
 Izvoare scrise:
- inscripţii (scrise pe piatră) - diplomatice (documente)
- literare (cronici, letopiseţe) - monede
- sigilii (pecete, ștampilă) - steme
- hărţi - legende şi povestiri.

APLICAŢII

1. Uneşte definiţia cu termenul istoric care îi corespunde:


 Ştiinţa care studiază trecutul istoric al omenirii pe
baza interpretărilor urmelor materiale păstrate

 Lucrare cu caracter istoric, realizată mai ales în evul CRONICĂ


mediu şi care cuprinde cele mai importante evenimente
sociale, politice şi familiale în ordinea desfăşurării lor
ARHEOLOGIE

 Ştiinţa care studiază trecutul omenirii, din cele mai


vechi timpuri până astăzi MUZEU

 Text scurt, de obicei gravat pe piatră, pe metal sau în ISTORIE


lemn, pentru a consacra memoria unei persoane a unui
eveniment, etc.
INSCRPTIE
 Instituţie care se preocupă cu strângerea, păstrarea
şi expunerea obiectelor care prezintă un interes
istoric, ştiinţific, artistic; clădire în care sunt
păstrate şi expuse astfel de obiecte

2. De ce crezi că este important să înveţi istoria ?


______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
MĂSURAREA TIMPULUI ÎN ISTORIE

 Cronologia –ştiinţa care se ocupă cu studiul datelor istorice; succesiunea în timp a evenimentelor istorice;

Unităţi de timp istoric


anul – 365 / 366 zile; deceniul – 10 ani; secolul (veacul) – 100 ani; mileniul – 1 000 ani;
epocă istorică – interval de timp de mare dimensiune.
Epocile istorice sunt: 1. epoca străveche
2. epoca veche (antică)
3. epoca medievală
4. epoca modernă
5. epoca contemporană
era – perioadă istorică care începe cu un eveniment sau fapt important, real sau legendar, de la care
porneşte numărătoarea anilor; interval de timp mare, care cuprinde mai multe epoci istorice
Sunt două mari ere: î.Hr. – înainte de naşterea lui Iisus Hristos;
d.Hr. – după naşterea lui Iisus Hristos – era creştină

APLICAŢII

1. Notează, în tabel, anii corespunzători fiecărui secol:


MILENIUL I
Sec. I Sec. II Sec. III Sec.IV Sec.V Sec. VI Sec.VII Sec.VIII Sec.IX Sec. X

1 –100 101-200 301-400 801-900 901-1000


Epoca antică Epoca medievală

MILENIUL II III
Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec.
XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI
1001- 1801- 2001-
1100 1900 2100
Epoca medievală modernă E. contemporană

2. Precizează secolul şi mileniul în care se situează următorii ani:

Date istorice secolul mileniul


1457 – 1504
Domnia lui Stefan cel Mare 3. Completează propoziţia:
1601
Unirea realizată de Mihai Viteazul M-am născut în anul
1877 __________
Războiul de Independență
106 din secolul __________
Cucerirea Daciei de către romani mileniul_____.
1918
Unirea Transilvaniei cu România
1961
primul român în Csmos
2007
România devine membră a
Uniunii Europene

4. În ce secol şi în ce mileniu ne aflăm în momentul de faţă?


a) sec XX şi mil. al III-lea b) sec XXI şi mil. al II –lea c) sec XXI şi mil. al III-lea