Sunteți pe pagina 1din 28

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE


INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ
ŞCOALA PROFESIONALĂ SÂG Nr………din………………….
Ro-457300-Sâg-Sălaj, Nr.160, tel/fax: 0260-673106
DIRECTOR:Peștean Mariana
e-mail: scoala_sig@yahoo.com

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE( SEM. I)


Aria curriculara : Limba si comunicare
Disciplina : Limba si literatura romana
Clasa a IV-a a
Nr. de ore pe saptamana : 5
Manual : Limba si literatura romana, Editura Intuitext
Autori : Mirela Mihaescu, Stefan Pacearca, Anita Dulman, Crenguta Alexe, Otilia Brebenel

UNITATEA DE INVATARE: DIN CARTEA VACANTEI


Numar de ore alocat: 5 ore
PERIOADA: 14.09- 18.09.2020 (SI)

Data Competenț Detalieri de Activități de învățare Resurse materiale și Evaluare


e conținut procedurale
14.09 Cuvantul propozitia- -citirea individuala si in gand a textului suport  Resurse materiale:text  Tema de lucru in
. 1.1;2.5; recapitulare -formulare de intrebari pe baza textului-alcatuiri de suport, pix/stlou, fisa de clasa
4.2; 4.4; propozitii pe baza unor cerinte date lucru, manualul digital
4.5 -despartirea cuvintelor in silabe  Resurse procedurale:
-identificarea sinonimeleor/antonimelor unor cuvinte conversatia, exercitiul,
procedee de citire

1
15.09 -citirea individuala si in gand a textului suport  Resurse materiale:text  Tema de lucru in
1.1;2.5; -formulare de intrebari pe baza textului--alcatuiri de suport, pix/stlou, fisa de clasa
4.2; 4.4; Textul-recapitulare propozitii pe baza unor cerinte date lucru, manualul digital  Observarea
4.5 - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea  Resurse procedurale: comportamentului
textului conversatia, exercitiul, comunicativ
-alcatuirea planului de idei al textului procedee de citire
-formularea in scris a unor enunturi pe baza textului citit

16.09 1.1;2.5; -citirea individuala si in gand a textului suport  Resurse materiale:text  Tema de lucru in
4.2; 4.4; Parti de vorbire- -scrierea , dupa dictare a unui scurt text suport, pix/stlou, fisa de clasa
4.5 recapitulare -formulare de intrebari pe baza textului lucru, manualul digital  Observarea
-identificarea partilor de vorbire studiate  Resurse procedurale: comportamentului
-analizarea partilor de vorbire conversatia, exercitiul, comunicativ
procedee de citire
17.09 1.1;2.5; -citirea individuala si in gand a textului suport  Resurse materiale:text  Tema de lucru in
4.2; 4.4; Ortograme- -scrierea , dupa dictare a unui scurt text suport, pix/stlou, fisa de clasa
4.5 recapitulare -reactualizarea cunostintelor despre folosirea ortogramelor lucru, manualul digital  Observarea
-alcatuiri de propozitii cu ortogramele date  Resurse procedurale: comportamentului
conversatia, exercitiul, comunicativ
procedee de citire

18.09 1.1;2.5; Evaluare initiala Itemii de evaluare vizeaza:  Resurse materiale:  Proba scrisa
4.2; 4.4; -citirea cu atentie a unui text fişe de evaluare
4.5 -formulare de raspunsuri corecte  Resurse procedurale:
-identificarea si anaizarea partilor de vorbire conversaţia, exerciţiul
-despartirea corecta a cuvintelor in silabe
-alcatuiri de propozitii cu ortogramele invatate

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : O CARTE, UN PRIETEN IN PLUS


Numar de ore alocat 18 ore
PERIOADA: 21.09. 2020 - 16.10.2020 (S II – S V)

Resurse materiale și
Data Competențe Detalieri de conținut Activități de învățare Evaluare
procedurale
21.09 2.3. Textul literar - - citirea individuală, în gând, a textului suport ●Resurse materiale: text suport  Tema de lucru în
3.1. lectura textului - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri Povestea fără sfârşit, după clasă:
3.2. proprii Michael Ende, dicționar,
3.4. 4.5. - citirea în forme variate a unor enunţuri din manual digital  Observarea

2
text: în lanţ, ştafetă ●Resurse procedurale: comportamentului
- joc: Găseşte şi citeşte! - citirea selectivă a exercițiul, conversaţia, comunicativ
textului pe baza unor repere date de învățător explicaţia, procedee de citire
- formularea de răspunsuri la întrebări pe baza activă
textului citit  Forma de organizare: frontal,
- elaborarea, în grup, a unor reguli pentru individual in perechi
păstrarea cărţilor
- prezentarea în ordine logică, cronologică a
unor imagini care corespund momentelor unei
întâmplări
- folosirea metodelor gândirii critice pentru
explorarea textelor
22.09 3.1. Textul literar – - folosirea metodelor gândirii critice pentru ● Resurse materiale: text  Tema pentru
3.2. lectura aprofundată explorarea textelor suport Povestea fără sfârşit, acasă
3.4. a textului - citirea selectivă a textului în funcţie de repere după Michael Ende, manual  Observarea
4.5. date de învățător, colegi digital sistematică :
- citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea ●Resurse procedurale:  Lista de control/
intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie exercițiul, conversaţia, verificare:
- stabilirea de similitudini între experienţele explicaţia
proprii şi elementele descoperite în textul citit  Forme de organizare: pe
- exerciţii de creaţie, elaborarea unui chestionar perechi, frontal, individual
cu privire la comportamentul de lector
-folosirea metodelor gândirii critice pentru
3.1. Textul literar- explorarea textelor ● Resurse materiale: text  Tema pentru
23.09 3.2. alcatuirea planului - citirea selectivă a textului în funcţie de repere suport Povestea fără sfârşit, acasă
3.4. de idei date de învățător, colegi după Michael Ende, manual  Observarea
4.5. citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea digital sistematică :
intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie ●Resurse procedurale:
- impartirea textului pe fragmente exercițiul, conversaţia,
- -alcatuirea planului de idei al textului explicaţia
- identificarea de sinonime.  Forme de organizare: pe
antonime/omonime perechi, frontal, individual
- exprimarea propriilor pareri/desprinderea
mesajului textului

3
24.09  Resurse materiale: text
3.1. - citirea selectivă a textului în funcţie de repere suport Povestea fără sfârşit,
3.2. Cartea. Tipuri de date: cuvintele scrise cu anumite tipuri de după Michael Ende, cărți de la
4.5. litere de tipar litere,… biblioteca clasei, creioane
- stabilirea unor similitudini între elementele colorate, coli albe și colorate,
descoperite în observarea tipăriturilor şi alte materiale pentru realizarea
propriile lucrări realizate unor coperti
- participarea, alături de colegi şi de învățător,  Resurse procedurale:  Tema pentru acasă
la realizarea unor coperte de carte exercițiul, conversaţia,
explicaţia  Observarea
 Forma de organizare: sistematică:
frontal, individual in perechi
25.09 2.3. Proiect - Cartea - realizarea unei cărţi uriaşe pentru colegii de la ● Resurse materiale: coli mari  Observarea
4.5. clasa pregătitoare pe o temă propusă de cei albe sau colorate, markere sau sistematică:
mici, de profesori sau de clasă creioane colorate, grila de
- discutarea unor criterii pentru aprecierea evaluare a produsului realizat
prezentării unor proiecte sau teme ●Resurse procedurale:
exercițiul, demonstrația,
explicaţia, activitatea în grup
 Forme de organizare: in
perechi

28.09 3.1. Jurnalul de lectură - citirea selectivă a textului în funcţie de repere ● Resurse materiale: jurnale de  Temă de lucru în
3.2. date lectură, manual digital clasă
4.5. - stabilirea unor similitudini între elementele ● Tema de lucru
descoperite în observarea tipăriturilor şi ● Resurse procedurale: pentru acasă:
propriile lucrări realizate observaţia dirijată, exercițiul,  Autoevaluarea
- exerciţii de scriere creativă pe baza textului conversaţia, explicaţia, lectura
citit explicativă, ciorchinele
- redactarea, în scris, a unor mesaje personale  Forme de organizare:
pe baza conţinutului textului citit frontal, individual, in perechi
- exerciţii de reformulare a unui mesaj, din
perspectiva personală a elevului

4
29.09 3.1. Jurnalul de lectură - citirea selectivă a textului în funcţie de repere ● Resurse materiale: jurnale de  Temă de lucru în
3.2. date lectură, manual digital clasă
4.5. - stabilirea unor similitudini între elementele ● Tema de lucru
descoperite în observarea tipăriturilor şi ● Resurse procedurale: pentru acasă:
propriile lucrări realizate observaţia dirijată, exercițiul,  Autoevaluarea
- exerciţii de scriere creativă pe baza textului conversaţia, explicaţia, lectura
citit explicativă, ciorchinele
- redactarea, în scris, a unor mesaje personale  Forme de organizare:
pe baza conţinutului textului citit frontal, individual, in perechi
- exerciţii de reformulare a unui mesaj, din
perspectiva personală a elevului

30.09 3.1. Textul literar – - citirea textului cu voce tare cu respectarea  Resurse materiale: text suport  Observarea
3.2. lectura textului regulilor precizate de învăţător sau scrise în Povestea, de Nichita Stănescu, sistematică
4.5. manual manual digital;
- stabilirea unor similitudini între elementele  Resurse procedurale:
descoperite în observarea tipăriturilor şi conversaţia, explicaţia,
propriile lucrări realizate exerciţiul, tehnici de gândire
- formularea, în scris, a unor enunţuri pe baza critică
textului citit  Forme de organizare:
frontal, individual

01.10 3.1. Textul literar – - citirea selectivă a textului în funcţie de repere  Resurse materiale: text ●Tema pentru acasă
3.2 interpretarea date de învățător sau colegi (Citește enunțul suport Povestea, de Nichita  Tema de lucru în
4.5. textului sau pasajul din care … Stănescu, clasă
- citirea textului cu reglarea intensităţii şi manua digital , cvintet model
volumului vocii precum şi a ritmului vorbirii, elaborat de cadrul didactic
corespunzător încărcăturii afective a mesajului  Resurse procedurale: lectura
- realizarea în scris a unei poezii cu formă fixă explicativă, citirea selectivă,
– cvintetul lectura creativă, conversaţia,
- raportarea propriei experiențe la contextul explicaţia
literar  Forme de organizare: frontal,
individual
02.10 2.3. ● Scrierea unui text - prezentarea în ordine logică, cronologică a ● Resurse materiale:  Tema pentru
4.4. după un șir de unor imagini care corespund momentelor unei manual digital, imagini care acasă
4.5. ilustrații întâmplări ilustrează momente ale acțiunii  Observarea
- relatări pe baza ilustraţiilor date din povestea ilustrată sistematică

5
- scrierea creativă pe baza unor ilustrații care ● Resurse procedurale:
sugerează începutul, continuarea și sfârșitul exercițiul, conversaţia euristică,
acțiunii explicaţia
 Forme de organizare: frontal,
individual
05.10 1.1. Realizarea de - formularea unor predicţii, pe baza unor  Resurse materiale: (manual ● Observarea
2.3. predicţii, ascultare fragmente de text audiate digital),ilustraţii sistematică
4.5. şi comunicare - formularea unor enunţuri pe baza unor corespunzătoare textului audiat
ilustraţii  Resurse procedurale:
- crearea unor poveşti pe baza cuvintelor de conversaţia, explicaţia,
sprijin şi a indicaţiilor date de cadrul didactic exerciţiul, tehnici
de gândire critică – metoda
predicţiilor
 Forme de organizare: frontal,
individual
06.10 3.1. Textul literar – - citirea textului cu voce tare cu respectarea  Resurse materiale: manual ● Tema pentru acasă
3.2. lectura textului regulilor precizate de învăţător sau scrise în digital, text suport Scrisoare, de ●Observarea
3.4. manual Ana Blandiana, dicționar sistematică
4.5. - stabilirea unor similitudini între experienţele  Resurse procedurale:
personale şi cele prezentate în textul literar conversaţia, explicaţia,
- formularea, în scris, a unor enunţuri pe baza exerciţiul,
textului citit tehnici de gândire critică
- folosirea metodelor gândirii critice pentru  Forme de organizare: frontal,
explorarea textelor individua

6
06.10 3.1. Textul literar – - citirea selectivă a textului în funcţie de repere  Resurse materiale: manual  Tema pentru
3.2. interpretarea textulu date de învățător sau colegi (Citește versul sau digital, text suport Scrisoare, de acasă
3.4. strofa din care … Ana Blandiana, dicționar  Tema de lucru în
4.5. - citirea textului cu reglarea intensităţii şi  Resurse procedurale: clasă:
volumului vocii precum şi a ritmului vorbirii, conversaţia, explicaţia,
corespunzător încărcăturii afective a mesajului exerciţiul,
- realizarea unei scrisori adresate unui astru, tehnici de gândire critică
cum este soarele  Forme de organizare: frontal,
- stabilirea unor corespondenţe între propria individual
experiență şi cea relevată de autor în
contextul literar
- folosirea metodelor gândirii critice pentru
explorarea unei poezii
07.10 3.1. Textul literar în - citirea individuală, în gând, a textului suport ● Resurse materiale: text  Tema pentru
. 3.4. versuri - activităţi în perechi pe baza unor întrebări suport Scrisoare, de Ana acasă
4.5. reciproce Blandiana, cărţi de poezii,  Tema de lucru în
- folosirea metodelor gândirii critice pentru ● Resurse procedurale: clasă
explorarea textelor exercițiul, conversaţia,
- utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri explicaţia, procedee de citire
proprii activă, brainstorming-ul, jocul
- crearea de rime pe tema Cartea didactic
 Forme de organizare: frontal,
individual, in perechi
08.10 2.3.  Recapitulare - identificarea unor imagini care corespund ● Resurse materiale: text ● Interevaluarea
. 3.1. – Textul literar (în titlul unei cărţi suport Cartea cu visuri, după
3.2. proză și în versuri) - formularea de concluzii directe pe baza Otilia Cazimir, manual digital
3.4. - Scrierea informațiilor din textul citit dicționar
4.4. imaginativă - exerciţii de reformulare a unor mesaje pe Resurse procedurale:
4.5. baza textului citit conversaţia, explicaţia,
- folosirea metodelor gândirii critice pentru exerciţiul, jocul didactic
explorarea textelor  Forme de organizare: frontal,
- prezentarea unei cărţi, ilustrarea a ceea ce îşi individual
imaginează
- elaborarea unor enunţuri respectând cerinţe
date
08.10 2.3.  Recapitulare - identificarea unor imagini care corespund ● Resurse materiale: text ● Interevaluarea
3.1. – Textul literar (în titlul unei cărţi suport Cartea cu visuri, după

7
3.2. proză și în versuri) - formularea de concluzii directe pe baza Otilia Cazimir, manual digital
3.4. - Scrierea informațiilor din textul citit dicționar
4.4. imaginativă - exerciţii de reformulare a unor mesaje pe Resurse procedurale:
4.5. baza textului citit conversaţia, explicaţia,
- folosirea metodelor gândirii critice pentru exerciţiul, jocul didactic
explorarea textelor  Forme de organizare: frontal,
- prezentarea unei cărţi, ilustrarea a ceea ce îşi individual
imaginează
- elaborarea unor enunţuri respectând cerinţe
date
09.10 3.1. ● Evaluare Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
. 3.2. - Textul literar în – formularea de concluzii pe baza informațiilor fişe de evaluare
3.4. proză din textul citit  Resurse procedurale:
4.4. - Scrierea – exerciţii de reformulare a unui mesaj, din conversaţia, exerciţiul
4.5. imaginativă perspectiva de receptor  Forme de organizare:
– raportarea propriei experiențe la cele individual
prezentate în textul literar
– crearea unui text scurt, pe baza unui suport
vizual și a unor criterii date de cadrul didactic
– prezentarea unei cărţi, ilustrarea a ceea ce îşi
imaginează
09.10 3.1. ● Textul literar în Oră de ameliorare-dezvoltare  Resurse materiale: ● Evaluarea după
3.2. versuri ● Activităţile de învăţare cu caracter fişe de ameliorare şi dezvoltare, rezolvarea sarcinilor
3.4. ameliorativ se vor stabili în funcţie de  Resurse procedurale: de ameliorare şi
4.5. ● Scriere creativă problemele (individuale sau ale majorităţii conversaţia, explicaţia dezvoltare
elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea exerciţiul, jocul didactic
sumativă.  Forme de organizare: ● Autoevaluarea
● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad individual
ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru
elevii care vor demonstra realizarea tuturor
obiectivelor de evaluare vizate prin proba de
evaluare sumativă.

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : DIN NATURĂ , IN CARTEA DE LECTURĂ


Număr de ore alocat: 14 ore

8
PERIOADA: 12.10. - 06.11. 2020 (S V – S VIII)

Data Competențe Detalieri de Activități de învățare Resurse materiale și procedurale Evaluare


conținut
12.10 1.4. Textul literar – - citirea selectivă a textului pe baza unor repere date ● Resurse materiale: text suport Cioc!  Observarea
3.1. lectura textului - identificarea în text a aspectelor inspirate din realitate și Cioc! Cioc!, de Emil Gârleanu, sistematică:
3.2. a aspectelor care nu sunt reale dicționar,manual digital  Tema de lucru
3.4. - identificarea cuvintelor şi expresiilor artistice folosite în clasă:
4.4. de autor pentru a impresiona cititorul ● Resurse procedurale:
- formularea de întrebări sau răspunsuri pe baza textul procedee de citire activă, conversaţia,
citit explicaţia, exercițiul
- stabilirea unor similitudini între experienţele proprii şi
cele prezentate în textul literar  Forme de organizare: frontal, individual,
- folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea in perechi, pe echipe
textului, explozia stelară
- notarea unor elemente considerate importante într-un
scurt text
- scrierea unui text scurt referitor la învăţătura textului
- stabilirea unor corelaţii între imagini şi text pentru
dovedi înţelegerea textului .
13.10 1.4. Textul narativ – - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea ● Resurse materiale: text suport Cioc! Cioc!  Tema pentru
3.2. aprofundarea textului Cioc!, de Emil Gârleanu, acasă
3.3. lecturii - notarea unor elemente considerate importante în text manual digital  Evaluarea după
3.4. - transpunerea în rolul unui personaj din text pentru rezolvarea
4.4. relevarea experienţei personale a cititorului ● Resurse procedurale: sarcinilor de
- completarea unor enunţuri referitoare la conţinutul procedee de citire activă, conversaţia, învățare:
textului alegând dintre variantele de răspuns date explicaţia, observarea dirijată, exercițiul
- formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la
conţinutul textului Forme de organizare: frontal, individual, in
- realizarea de liste cu aspecte semnificative descoperite perechi, pe echipe
în textul suport şi clasificarea acestora în funcţie de
diverse criterii
- scrierea unui text scurt referitor la învăţătura textului
14.10 3.1. Delimitarea - citirea individuală, în gând, a textului suport cu care ● Resurse materiale: text suport Cioc! ●Observarea
3.4. textului în elevii s-au familiarizat în ora anterioară Cioc! Cioc!, de Emil Gârleanu, ilustraţii, sistematică
3.5. fragmente - citirea în forme variate a unor enunţuri din text, în lanţ, manual digital
ştafetă
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează ● Resurse procedurale:
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul procedee de citire activă, conversaţia,
citit explicaţia, observarea dirijată, exercițiul,
- stabilirea unor corelaţii între imagini şi text dovedind metode de gândire critică – explozia stelară
9
înţelegerea textului
- observarea modului în care textul a fost delimitat în  Forme de organizare: frontal, individual,
fragmente in perechi
- folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea
textelor
- transcrierea unui fragment din text, respectându-se
criteriile de așezare a textului în pagină, regulile de
despărțire a cuvintelor la capăt de rând și de scriere corectă
15.10 1.3. Substantivul. - identificarea regulii de formare a unui şir de substantive ● Resurse materiale: text suport Cioc! ●Observarea
3.1. Genul şi numărul utilizând notele definitorii ale noţiunii gramaticale date Cioc! Cioc!, de Emil Gârleanu, manual sistematică
3.5. substantivelor - descoperirea intrusului dintr-un şir de cuvinte care nu digital
respectă, se abate, de la regulă ● Resurse procedurale: explicaţia, exerciţiul,
- sesizarea rolului substantivelor în comunicare conversaţia euristică, explicaţia, citirea
- verificarea, în perechi, a corectitudinii scrierii unor selectivă
substantive  Forme de organizare: frontal, individual,
- identificarea substantivelor dintr-un text citit in perechi
- descoperirea substantivelor într-un text audiat în care
se includ cuvinte cu aceeaşi formă, prin raportare la
context
- sesizarea rolului substantivelor în comunicare
- verificarea, în perechi, a corectitudinii scrierii unor
substantive
16.10 1.3. Substantivul. - identificarea regulii de formare a unui şir de substantive ● Resurse materiale: text suport Cioc! ●Observarea
3.1. Genul şi numărul utilizând notele definitorii ale noţiunii gramaticale date Cioc! Cioc!, de Emil Gârleanu, manual sistematică
3.5. substantivelor - descoperirea intrusului dintr-un şir de cuvinte care nu digital
respectă, se abate, de la regulă ● Resurse procedurale: explicaţia, exerciţiul,
- sesizarea rolului substantivelor în comunicare conversaţia euristică, explicaţia, citirea
- verificarea, în perechi, a corectitudinii scrierii unor selectivă
substantive  Forme de organizare: frontal, individual,
- identificarea substantivelor dintr-un text citit in perechi
- descoperirea substantivelor într-un text audiat în care
se includ cuvinte cu aceeaşi formă, prin raportare la
context
- sesizarea rolului substantivelor în comunicare
- verificarea, în perechi, a corectitudinii scrierii unor
substantive
19.10 1.4. Textul narativ – - citirea selectivă a textului pe baza unor repere date ● Resurse materiale: text suport Piatra  Observarea
3.1. lectura textului - identificarea în text a situației de început, a desfășurării piţigoiului, după Tudor Arghezi, manual sistematică:
3.2. întâmplărilor, respectiv a finalului acestora digital ● Temă de lucru
3.4., - formularea de întrebări/răspunsuri pe baza textul citit ● Resurse procedurale: în clasă:
4.4. - stabilirea unor similitudini între experienţele proprii şi procedee de citire activă, conversaţia,

10
cele prezentate în textul literar explicaţia, observarea dirijată, exercițiul
- folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea  Forme de organizare: frontal, individual,
textului, ciorchinele in perechi
- notarea unor elemente considerate importante într-un
scurt text
- scrierea unui text scurt referitor la învăţătura textului
literar citit
- stabilirea unor corelaţii între imagini şi text pentru
dovedi înţelegerea textului
19.10 1.4. Textul narativ – - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea ● Resurse materiale: text suport Piatra  Tema pentru
3.2. aprofundarea textului piţigoiului, după Tudor Arghezi, manual acasă
3.3. lecturii - notarea unor elemente considerate importante în text digital  Evaluarea după
3.4. - stabilirea unor similitudini între experienţele proprii şi ● Resurse procedurale: rezolvarea
4.4. cele prezentate în textul literar procedee de citire activă, conversaţia , sarcinilor de
- completarea unor enunţuri referitoare la conţinutul explicaţia, observarea dirijată, exercițiul învățare:
textului alegând dintre variantele de răspuns date  Forme de organizare: frontal, individual,
- formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la in perechi
conţinutul textului
- realizarea de liste cu aspecte semnificative descoperite
în textul suport şi clasificarea acestora în funcţie de
diverse criterii
- scrierea unui text scurt referitor la învăţătura textului
literar citit
20.10 3.1. Planul simplu de - citirea selectivă a textului studiat în ora anterioară, în ● Resurse materiale: text suport Piatra ● Tema de lucru
3.2. idei funcţie de repere date de învăţător sau de colegi piţigoiului, după Tudor Arghezi, manual
3.4. - transcrierea unui pasaj din textul literar selectat în digital ● Tema pentru
funcţie de interesul cititorului pentru experienţele relatate ● Resurse procedurale: acasă
- realizarea în scris a unui scurt text în care se comentează lectura explicativă, citirea selectivă, lectura
paragraful ales creativă, conversaţia, explicaţia, jurnalul cu
- ordonarea unor enunţuri care prezintă întâmplări dublă intrare
petrecute în text, conform derulării acţiunilor  Forme de organizare: frontal, individual,
- întocmirea planului de idei principale al textului prin in perechi, pe echipe
ordonarea enunţurilor date
- utilizarea întrebărilor investigatorului perfect în vederea
formulării ideilor (Cine? Ce a făcut? Unde? Când? Cum?
De ce?)
- raportarea propriei experienţe la cea a personajelor
20.10 1.3. Substantivul -felul - identificarea regulii de formare a unui şir de substantive ● Resurse materiale: manual digital, fișe  Tema de lucru
3.1. substantivelor utilizând notele definitorii ale noţiunii gramaticale date de lucru, în clasă:
3.5. - descoperirea intrusului dintr-un şir de cuvinte care nu ● Resurse procedurale:
respectă, se abate, de la regulă exercițiul, conversaţia euristică, explicaţia
11
- sesizarea rolului substantivelor în comunicare  Forme de organizare: frontal, individual,  Interevaluarea
- verificarea, în perechi, a corectitudinii scrierii unor in perechi, pe echipe
substantive
21.10 1.3. Substantivul - - identificarea substantivelor dintr-un text citit ● Resurse materiale: manual – Ed.  Tema pentru
3.1. felul substantivelor - descoperirea substantivelor dintr-un text audiat, în care Intuitext, ilustraţii, materiale din natură acasă
3.5. se includ cuvinte cu aceeaşi formă pentru realizarea unor tablouri prin colaj
- sesizarea rolului substantivelor în comunicare  Observarea
- verificarea, în perechi, a corectitudinii scrierii unor ● Resurse procedurale: sistematică
substantive exercițiul, conversaţia euristică, explicaţia
 Forme de organizare: frontal, individual,
in perechi, pe echipe
22.10 1.4. Ascultăm şi - vizionarea de scurtmetraje animate sau filme scurte  Resurse materiale:  Observarea
2.1. comunicăm pentru copii manual – CD (manual digital), desen animat, sistematică
- notarea unor elemente considerate importante din filmul videoproiector, ecran sau o bucată de  Lista de
vizionat pânză, un reflector, un carton alb – pentru a verificare (da,
- participarea la un joc de rol, Jocul Umbrelor, pentru a realiza un joc al umbrelor, nu):
intra în pielea personajului  Resurse procedurale:
- aprecierea interpretării după criterii convenite exercițiul, conversaţia, explicaţia, jocul de
- discutarea aspectelor relevante descoperite în timpul rol
vizionării filmului animat  Forme de organizare: frontal, individual,
in perechi, pe echipe
23.10 3.1. Scrierea unui text - formularea de răspunsuri la întrebări în vederea  Resurse materiale:  Temă de lucru
3.5. după un plan de dezvoltării planului de idei dat manual digital în clasă:
4.4. idei - redactarea unui text, pe baza etapelor precizate pentru
povestirea unei întâmplări după un plan de idei dat  Resurse procedurale:  Interevaluarea
- interevaluarea textelor scrise (în perechi) pentru exercițiul, conversaţia euristică, explicaţia
identificarea unor greşeli de scriere
- revizuirea propriului text pe baza sugestiilor primite de  Forme de organizare: frontal, individual,
la colegi in perechi, pe echipe
- transcrierea, pe o coală de hârtie, a textului revizuit,
având în vedere respectarea regulilor de așezare a textului
în pagină, a regulilor de ortografie și punctuație
VACANȚĂ ( 26.10 – 01. 11. 2020)

02.11 3.1. Recapitulare: - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează  Resurse materiale: text suport Pământul,  Observarea
3.2. - Textul narativ: conţinutul textului citit un arici, de Lucia Olteanu, manual digital sistematică
3.4. delimitarea textului - citirea selectivă a textului, pe baza unor repere date de  Chestionarea
3.5. în fragmente, învăţător  Resurse procedurale: exercițiul, conversaţia orală:
4.4. realizarea planului - reformularea unor mesaje din perspectiva de receptor euristică, explicaţia
de idei - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea
- Scrierea unui text textelor
12
după un plan de - scrierea corectă a substantivelor  Forme de organizare: frontal, individual, in
idei - imaginarea scenariului unui film despre animale în care perechi, pe echipe
- Substantivul sunt incluse substantive
03.11 3.1. Evaluare: Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
3.2. - Textul narativ: - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează fişe de evaluare
3.4. delimitarea textului conţinutul textului citit  Resurse procedurale:
3.5. în fragmente, - citirea selectivă a textului, pe baza unor repere date de conversaţia, exerciţiul
4.4. planul de idei învățător  Forme de organizare:
- Scrierea unui text - reformularea unor mesaje din perspectiva de receptor individual
după un plan de - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea
idei textelor
- Subtantivul - scrierea corectă a substantivelor
- imaginarea scenariului unui film despre animale în care
sunt incluse substantive
– ordonarea unor enunțuri date într-o ordine aleatorie și
scrierea, pe baza acestora, a unui text în care se prezintă o
întâmplare imaginară

13
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : SA FACEM CUNOSTINTA CU PERSONAJELE!
Număr de ore alocat: 14 ore
PERIOADA: 04.11. – 27.11. 2020 (S VIII – S XI)

Data Competențe Detalieri de Activități de învățare Resurse materiale și Evaluare


conținut procedurale
04.11 1.2.Deducerea sensului unui cuvânt prin Textul - citirea selectivă a textului pe baza unor repere ● Resurse materiale: text  Temă de
raportare la mesajul audiat în contexte de narativ. date suport Poveste cu un copil lucru în clasă
comunicare previzibile Lectura - identificarea în text a situației de început, a și un peștișor argintiu, după  Probă orală
textului desfășurării întâmplărilor, respectiv a finalului Ada Teodorescu
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza acestora ●Resurse procedurale:
lecturii textelor informative sau literare - formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza exercițiul, conversaţia,
textul citit explicaţia, procedee de citire
3.2.Asocierea elementelor descoperite în - stabilirea unor similitudini între experienţele activă, ciorchinele, axa
proprii şi cele prezentate în textul literar timpului
textul citit cu experienţe proprii
- folosirea metodelor gândirii critice pentru  Forme de organizare:
explorarea textului: axa timpului, ciorchinele frontal, individual, in
3.4. Evaluarea elementelor textuale care - explicarea sensului cuvântului pornind de la perechi, pe echipe
conduc la înţelegerea de profunzime în context
cadrul lecturii - scrierea unui text scurt referitor la învăţătura
4.4. Povestirea pe scurt a unei secvenţe textului literar citit
dintr-o poveste/ dintr-un film/ desen - realizarea unei relatări pe baza întrebărilor: cine,
animat / a unei activităţi/ a unei întâmplări ce, cum, unde, de ce a făcut...?
imaginate/trăite - stabilirea unor corelaţii între imagini şi text
pentru a dovedi înţelegerea textului
14 1.2.Deducerea sensului unui cuvânt prin Textul narativ - explicarea sensului cuvântului pornind de la ● Resurse materiale: text  Observarea
.1 raportare la mesajul audiat în contexte de aprofundarea context suport Poveste cu un copil sistematică
1 comunicare previzibile lecturii - folosirea metodelor gândirii critice pentru și un peștișor argintiu, după  Temă de
05.11 explorarea textului: axa timpului, ciorchinele Ada Teodorescu, lucru în
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza - transpunerea în rolul unui personaj din text pentru ● Resurse procedurale: clasă
lecturii textelor informative sau literare relevarea experienţei personale a cititorului exercițiul, conversaţia,

14
- completarea unor enunţuri referitoare la explicaţia, procedee de citire
3.2.Asocierea elementelor descoperite în conţinutul textului alegând dintre variantele de activă, ciorchinele, axa
textul citit cu experienţe proprii răspuns date timpului
3.3. Extragerea dintr-un text a unor - formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare Forme de organizare:
elemente semnificative pentru a susţine o la conţinutul textului frontal, individual, in
opinie referitoare la mesajul citit - realizarea de liste cu aspecte semnificative perechi, pe echipe
descoperite în textul suport şi clasificarea acestora
3.4. Evaluarea elementelor textuale care în funcţie de diverse criterii
conduc la înţelegerea de profunzime în - scrierea unui text scurt referitor la învăţătura
textului literar
cadrul lecturii
4.4. Povestirea pe scurt a unei secvenţe
dintr-o poveste/ dintr-un film/ desen
animat / a unei activităţi/ a unei întâmplări
imaginate/trăite
05.11 1.2.Deducerea sensului unui cuvânt prin Planul - explicarea sensului cuvântului pornind de la ● Resurse materiale: text Tema de lucru
raportare la mesajul audiat în contexte de dezvoltat de context suport Poveste cu un copil în clasă
comunicare previzibile idei - citirea selectivă a textului studiat în ora și un peștișor argintiu, după Observarea
anterioară, în funcţie de repere date de învățător sau Ada Teodorescu, sistematică
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza colegi ● Resurse procedurale:
lecturii textelor informative sau literare - transcrierea unui pasaj din text selectat în funcţie lectura explicativă, citirea
de interesul cititorului pentru experienţele relatate selectivă, conversaţia,
3.2.Asocierea elementelor descoperite în - citirea unor enunţuri care suscită interesul şi explicaţia, ciorchinele
textul citit cu experienţe proprii evidențierea emoției sau a reacției provocate de  Forme de organizare:
întâmplările din text frontal, individual, in
3.3. Extragerea dintr-un text a unor
- formularea unor răspunsuri personale şi perechi, pe echipe
elemente semnificative pentru a susţine o
opinie referitoare la mesajul citit motivarea cu ajutorul întâmplărilor din text
- întocmirea planului de idei principale al textului
3.4. Evaluarea elementelor textuale care prin ordonarea enunțurilor date
- raportarea propriei experiențe la cea a
conduc la înţelegerea de profunzime în
personajelor
cadrul lecturii

06.11 1.2.Deducerea sensului unui cuvânt prin Povestirea - explicarea sensului cuvântului pornind de la ● Resurse materiale:  Tema de
raportare la mesajul audiat în contexte de unui fragment context text suport Poveste cu un lucru în
comunicare previzibile - folosirea metodelor gândirii critice pentru copil și un peștișor argintiu, clasă
explorarea textelor după Ada Teodorescu,  Observare
3.3. Extragerea dintr-un text a unor - completarea unor enunţuri referitoare la ● Resurse procedurale: a sistematică
elemente semnificative pentru a susţine o conţinutul textului alegând dintre variantele de exercițiul, conversaţia
opinie referitoare la mesajul citit răspuns date euristică, explicaţia,
- formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare povestirea în scris

15
3.4. Evaluarea elementelor textuale care la conţinutul textului  Forme de organizare:
conduc la înţelegerea de profunzime în - realizarea de liste cu aspecte semnificative frontal, individual, in
cadrul lecturii descoperite în textul suport şi clasificarea acestora perechi, pe echipe
4.4. Povestirea pe scurt a unei secvenţe în funcţie de diverse criterii
dintr-o poveste/ dintr-un film/ desen - relatarea, în scris, a conţinutului unui paragraf
animat / a unei activităţi/ a unei întâmplări citit pe baza întrebărilor: cine, ce, cum, unde, de ce
imaginate/trăite a făcut...?
09.11 1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin Povestirea - explicarea sensului cuvântului pornind de la ● Resurse materiale:  Tema de
raportare la mesajul audiat în contexte de unui fragment context text suport Poveste cu un lucru în
comunicare previzibile - folosirea metodelor gândirii critice pentru copil și un peștișor argintiu, clasă
explorarea textelor după Ada Teodorescu,  Observare
3.3. Extragerea dintr-un text a unor - completarea unor enunţuri referitoare la ● Resurse procedurale: a sistematică
elemente semnificative pentru a susţine o conţinutul textului alegând dintre variantele de exercițiul, conversaţia
opinie referitoare la mesajul citit răspuns date euristică, explicaţia,
- formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare povestirea în scris
3.4. Evaluarea elementelor textuale care la conţinutul textului  Forme de organizare:
conduc la înţelegerea de profunzime în - realizarea de liste cu aspecte semnificative frontal, individual, in
descoperite în textul suport şi clasificarea acestora perechi, pe echipe
cadrul lecturii
în funcţie de diverse criterii
4.4. Povestirea pe scurt a unei secvenţe
- relatarea, în scris, a conţinutului unui paragraf
dintr-o poveste/ dintr-un film/ desen citit pe baza întrebărilor: cine, ce, cum, unde, de ce
animat / a unei activităţi/ a unei întâmplări a făcut...?
imaginate/trăite
2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte/ Personajele - discutarea aspectelor relevante în text, carte ● Resurse materiale: text  Evaluarea
dintr-un film /a unui personaj imaginar referitoare la personaj (Ce îi place personajului? suport după
10.11 urmărind un set de repere Cum se mişcă sau se deplasează? Ce jucării are şi ● Resurse procedurale: rezolvarea
cum se joacă? Cum îşi petrece timpul liber? )); exercițiul, conversaţia, sarcinilor de
- realizarea unui portret al personajului folosind explicaţia, procedee de citire învățare
3.4. Evaluarea elementelor textuale care diferite modalităţi de exprimare: desen, colaj, ritm, activă, metoda RAÎ
conduc la înţelegerea de profunzime în melodie, pantomimă etc.; verbalizarea şi (Răspunde, aruncă,
cadrul lecturii comentarea acestei descrieri de către cel care a întreabă), jocul didactic
realizat-o sau de către un coleg ;  Forme de organizare:
- participarea la un joc de rol pentru a intra în pielea frontal, individual, in
personajului; aprecierea interpretării după criterii perechi, pe echipe
convenite ;
- folosirea metodelor gândirii critice pentru
explorarea textelor .
11.11 3.1. Formularea de concluzii simple pe baza Adjectivul - identificarea în textul citit a unor cuvinte care se ● Resurse materiale:  Tema de
lecturii textelor informative sau literare referă la însușiri manual lucru în clasă:
- folosirea metodelor gândirii critice pentru ● Resurse procedurale: ● Observarea
3.4. Evaluarea elementelor textuale care explorarea textelor – ciorchinele, dacă aş fi, aş fi … exercițiul, conversaţia, sistematică:

16
conduc la înţelegerea de profunzime în - observarea rolului adjectivelor în transmiterea explicaţia, procedee de citire
cadrul lecturii mesajului textului activă, jocul didactic,
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în - observarea dezacordului sau a altor abateri ciorchinele
vederea corectării acestora - realizarea unei relatări în scris pe baza unor  Forme de organizare:
4.4. Povestirea pe scurt a unei secvenţe sugestii date frontal, individual, in
dintr-o poveste/ dintr-un film/ desen perechi, pe echipe
animat / a unei activităţi/ a unei întâmplări
imaginate/trăite

12.11 3.1. Formularea de concluzii simple pe baza Adjectivul - identificarea, în textul citit, a unor cuvinte care ● Resurse materiale: ● Tema de
lecturii textelor informative sau literare se referă la însușiri ale obiectelor manual lucru în clasă
- folosirea metodelor gândirii critice pentru ● Resurse procedurale: ●
3.4. Evaluarea elementelor textuale care explorarea textelor – ciorchinele, dacă aş fi, aş fi … exercițiul, conversaţia, Interevaluarea
conduc la înţelegerea de profunzime în - observarea rolului adjectivelor în transmiterea explicaţia, procedee de citire
cadrul lecturii mesajului textului activă, jocul didactic,
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în - observarea dezacordului sau a altor abateri ciorchinele
vederea corectării acestora - realizarea unei relatări în scris pe baza unor  Forme de organizare:
4.4. Povestirea pe scurt a unei secvenţe sugestii date frontal, individual, in
dintr-o poveste/ dintr-un film/ desen perechi, pe echipe
animat / a unei activităţi/ a unei întâmplări
imaginate/trăite

13.11 2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte/ Textul în care - discutarea aspectelor relevante descoperite în ● Resurse materiale: text ● Observarea
dintr-un film /a unui personaj imaginar se prezintă un text/carte referitoare la personaj suport Dina, după Victor sistematică
urmărind un set de repere portret - realizarea unui portret al personajului folosind Cilincă,
diferite modalităţi de exprimare ● Resurse procedurale:
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza - participarea la joc de rol pentru a intra în pielea exercițiul, conversaţia,
lecturii textelor informative sau literare personajului explicaţia, procedee de citire
- aprecierea interpretării după criterii convenite activă
3.3. Extragerea dintr-un text a unor - identificarea, în textul citit, a unor cuvinte care  Forme de organizare:
elemente semnificative pentru a susţine o se referă la însușiri frontal, individual, in
- completarea unor enunţuri referitoare la perechi, pe echipe
opinie referitoare la mesajul citit
conţinutul textului alegând dintre variantele de
3.4. Evaluarea elementelor textuale care
răspuns date
conduc la înţelegerea de profunzime în - formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare
cadrul lecturii la conţinutul textului
4.3. Redactarea unei descrieri tip portret pe - realizarea de liste cu aspecte semnificative
baza unui plan simplu descoperite în textul suport şi clasificarea acestora
în funcţie de diverse criterii
- folosirea metodelor gândirii critice pentru

17
explorarea textelor
- expoziţie de portrete: colaj, foto, desen şi
descriere verbală
- prezentarea unui personaj de poveste, film, serial
pentru copii
24 2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte/ Scrierea unui - discutarea aspectelor relevante descoperite în ● Resurse materiale: ●
dintr-un film /a unui personaj imaginar text în care se text/carte, referitoare la personaj manual – Ed. Intuitext, fişe Interevaluarea
urmărind un set de repere prezintă un - folosirea metodelor gândirii critice pentru de lucru
3.4. Evaluarea elementelor textuale care portret explorarea textelor care prezintă un portret ● Resurse procedurale:
conduc la înţelegerea de profunzime în - scrierea unui text în care se prezintă un portret exercițiul, conversaţia,
cadrul lecturii explicaţia
4.3. Redactarea unei descrieri tip portret pe  Forme de organizare:
baza unui plan simplu forntal, individual, in
perechi sau pe echipe

16.11 2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte/ Personajele. - discutarea aspectelor relevante descoperite în text, ● Resurse materiale: ● Observarea
dintr-un film /a unui personaj imaginar Asemănări şi carte referitoare la personaj text suport James, după sistematică
urmărind un set de repere deosebiri - identificarea însuşirilor personajelor în textul citit Roald Dahl, imagini,
- folosirea metodelor gândirii critice pentru ● Resurse procedurale:
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza explorarea textului: diagrama Venn, cvintetul exercițiul, conversaţia,
lecturii textelor informative sau literare - completarea unor enunţuri referitoare la explicaţia
conţinutul textului alegând dintre variantele de  Forme de organizare:
3.3. Extragerea dintr-un text a unor răspuns date forntal, individual, in
elemente semnificative pentru a susţine o - formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare perechi sau pe echipe
la conţinutul textului
opinie referitoare la mesajul citit
- realizarea de liste cu aspecte semnificative
3.4. Evaluarea elementelor textuale care
descoperite în textul suport şi clasificarea acestora
conduc la înţelegerea de profunzime în în funcţie de diverse criterii
cadrul lecturii

16.11 1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin Ascultăm şi - explicarea sensului cuvântului pornind de la ● Resurse materiale: CD ● Temă de
raportare la mesajul audiat în contexte de comunicăm context în care se află cuvântul respectiv (manual digital), imagini, lucru în clasă
comunicare previzibile - identificarea sensului unor cuvinte într-un text dicţionar ● Observarea
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza citit şi confruntarea cu dicţionarul ● Resurse procedurale: sistematică
lecturii textelor informative sau literare - folosirea metodelor gândirii critice pentru exercițiul, conversaţia,
3.4. Evaluarea elementelor textuale care explorarea unui text literar audiat explicaţia, citirea selectivă
conduc la înţelegerea de profunzime în  Forme de organizare:
cadrul lecturii forntal, individual, in
perechi sau pe echipe

18
17.11 1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin Recapitulare - explicarea sensului cuvântului pornind de la ●Resurse materiale: text ● Temă de
raportare la mesajul audiat în contexte de context suport La şcoala lui lucru în clasă
comunicare previzibile - discutarea aspectelor relevante descoperite în Mildred şi Madi, după Jill
text, carte referitoare la personaj Murphi, manual digital ●
2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte/ - citirea individuală, în gând, a textului suport ● Resurse procedurale: Autoevaluarea
dintr-un film /a unui personaj imaginar - formularea de întrebări și răspunsuri pe baza procedee de citire activă,
urmărind un set de repere textului citit conversaţia, explicaţia,
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza - utilizarea metodelor de gândire critică în analiza exercițiul
lecturii textelor informative sau literare
textului, poziționarea pe axa timpului a  Forme de organizare:
întâmplărilor din text forntal, individual, in
3.2.Asocierea elementelor descoperite în
- formularea ideii principale a unui fragment din perechi sau pe echipe
textul citit cu experienţe proprii text, pe baza unui șir de întrebări date
- formularea unor răspunsuri personale şi motivarea
3.4. Evaluarea elementelor textuale care cu ajutorul întâmplărilor din text
conduc la înţelegerea de profunzime în - observarea dezacordului sau a altor abateri
cadrul lecturii - întocmirea planului de idei principale al textului
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în prin ordonarea enunțurilor date
vederea corectării acestora - precizarea acțiunilor personajelor
- scrierea unui text în care se prezintă un portret
4.3. Redactarea unei descrieri tip portret pe
baza unui plan simplu

3.1. Formularea de concluzii simple pe baza Evaluare Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale: ● Proba scrisă
18.11 lecturii textelor informative sau literare – identificarea de informații explicit formulate, fişe de evaluare
3.2.Asocierea elementelor descoperite în dintr-un text citit la prima vedere  Resurse procedurale:
textul citit cu experienţe proprii - formularea unor răspunsuri personale şi conversaţia, exerciţiul
motivarea cu ajutorul întâmplărilor din text  Forme de organizare:
3.4. Evaluarea elementelor textuale care - folosirea metodelor gândirii critice pentru activitate independenta
conduc la înţelegerea de profunzime în explorarea textelor care prezintă un portret
cadrul lecturii - observarea dezacordului sau a altor abateri
- scrierea unui text în care se prezintă un portret
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în
vederea corectării acestora

4.3. Redactarea unei descrieri tip portret pe


baza unui plan simplu

19.11 3.1. Formularea de concluzii simple pe baza Exersezi, Oră de ameliorare-dezvoltare  Resurse materiale: ● Evaluarea
lecturii textelor informative sau literare corectezi, ● Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se fişe de ameliorare şi după

19
3.2.Asocierea elementelor descoperite în progresezi! vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale dezvoltare, manual digital rezolvarea
textul citit cu experienţe proprii majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după  Resurse procedurale: sarcinilor de
3.4. Evaluarea elementelor textuale care evaluarea sumativă. conversaţia, explicaţia ameliorare şi
conduc la înţelegerea de profunzime în ● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat exerciţiul, jocul didactic dezvoltare
cadrul lecturii de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor  Forme de organizare:
4.3. Redactarea unei descrieri tip portret pe demonstra realizarea tuturor obiectivelor de forntal, individual, in ●
baza unui plan simplu evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. perechi sau pe echipe Autoevaluarea
4.4 Povestirea pe scurt a unei secvenţe dintr-
o poveste/ dintr-un film/ desen animat / a
unei activităţi/ a unei întâmplări
imaginate/trăite

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : PRIMIM ŞI DĂRUIM


Număr de ore alocat: 12 ore
20
PERIOADA: 26. 11. – 11.12.2019 (S XI – S XIII)

Data Competențe Detalier Activități de învățare Resurse materiale și Evaluare


i de procedurale
conținut
5. Textul - realizarea de predicții referitoare la întâmplările Resurse materiale: text suport Observarea
12 1.1. Realizarea de deducţii simple pe baza narativ - ce ar putea să se petreacă într-un text, pornind de Cum s-a speriat micuţa sistematică
audierii unui text literar sau informativ lectura la cuvinte date: Crăciun, jucării, atelier Mayrie, după Lyman Frank Lista de
accesibil textului - audierea unui text lecturat de către învățător, Baum, dicționar, manual verificare
2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte/ despre Moș Crăciun digital
dintr-un film /a unui personaj imaginar - confruntarea propriilor predicții cu aspectele Resurse procedurale:
20.11 urmărind un set de repere relatate în text și stabilirea punctelor comune exercițiul, conversaţia,
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza - citirea individuală, în gând, a textului suport explicaţia, procedee de citire
lecturii textelor informative sau literare - citirea în forme variate a unor enunţuri din text activă
- în lanţ, ştafetă Forme de organizare: forntal,
- precizarea, pe baza întrebărilor investigatorului individual, in perechi sau pe
perfect, a aspectelor esențiale din textul lecturat echipe
(Cine? Ce a făcut? Unde? Când? Cum? De ce?)
- discutarea aspectelor relevante descoperite în
text referitoare la personaj (de exemplu: Ce îi
place personajului? Ce preocupări are? Cum îşi
petrece timpul? etc. )
- realizarea unui ciorchine – Rețeaua
personajului
- completarea unor enunțuri cu informații din
textul citit
2.3. Prezentarea ordonată logic şi cronologic a Textul - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a Resurse materiale: text Evaluarea după
unui proiect/ a unei activităţi derulate în narativ – textului pe baza unor repere date de învățător suport Cum s-a speriat micuţa rezolvarea
şcoală sau extraşcolar aprofund (enunțuri din text care fac trimitere la experiența Mayrie, după Lyman Frank sarcinilor de
3.4. Evaluarea elementelor textuale care area personală a elevilor) Baum, manual digital învățare:
conduc la înţelegerea de profunzime în cadrul lecturii - stabilirea unor similitudini între experienţele Resurse procedurale: Tehnica
23.11 lecturii personale şi cele prezentate în textul literar exercițiul, conversaţia, semaforului
4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea - ordonarea unor enunțuri care prezintă explicaţia, jocul didactic.
creativă şi pentru redactarea de texte întâmplări petrecute în text Forme de organizare:
- transferarea informaţiilor din text într-un tabel forntal, individual, in perechi
informative şi funcţionale
şi dintr-un tabel într-un text sau pe echipe
- formularea, în scris, a unor enunţuri pe baza
textului citit

8 2.5. Manifestarea interesului pentru - observarea situațiilor în care personajele din Resurse materiale: Observarea

21
participarea la interacţiuni orale Formula textul lecturat în orele anterioare transmit sau cer text suport Cum s-a speriat sistematică
3.2. Asocierea elementelor descoperite în rea unor informaţii, adresează o rugăminte micuţa Mayrie, după Lyman Listă de
24.11 textul citit cu experienţe proprii solicitări - descoperirea unor formule de solicitare în textul Frank Baum, manual digital verificare
3.4. Evaluarea elementelor textuale care suport studiat în orele anterioare Resurse procedurale: Tema pentru
conduc la înţelegerea de profunzime în cadrul - identificarea, pe baza unui mesaj dat, a exercițiul, conversaţia, acasă
lecturii vorbitorului, a ascultătorului, a relațiilor dintre explicaţia, procedee de citire
vorbitori activă, jocul didactic
4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea - reformularea unui mesaj, din perspectiva Forme de organizare: forntal,
diferiţilor receptori/emiţători individual, in perechi sau pe
creativă şi pentru redactarea de texte
- scrierea de comunicări în care se folosesc echipe
informative şi funcţionale
diferite formule de adresare, în situații specificate
- simularea unor situații de comunicare:
participarea la campanii de susţinere/de atragere a
atenţiei asupra unei probleme
25.11 2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în Pronume - jocuri care se bazează pe întrebări reciproce, în Resurse materiale: Observarea
vederea rezolvării de probleme individuale sau le care elevii se adresează unii altora utilizând text suport Cum s-a speriat sistematică:
de grup personal. pronume personale micuţa Mayrie, după Lyman Listă de
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza Numărul - identificarea într-un text dat a unor cuvinte care Frank Baum, manual digital verificare
lecturii textelor informative sau literare pronume îndeplinesc cerințe date (pronume) Resurse procedurale: Tema de lucru
4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea lui - înlocuirea unor substantive cu pronume exercițiul, conversaţia, pentru acasă
creativă şi pentru redactarea de texte personal personale potrivite explicaţia, procedee de citire
informative şi funcţionale - construirea de dialoguri imaginare în care elevii activă, jocul didactic
utilizează pronume personale Forme de organizare: forntal,
- precizarea rolului pe care cuvintele îl au în individual, in perechi sau pe
comunicare echipe
- identificarea enunțului în care cuvântul voi are
valoare de pronume
- alcătuirea de enunțuri în care cuvintele noi și
voi, au diferite valori gramaticale
1.1. Realizarea de deducţii simple pe baza - joc Vânătoarea de pronume - identificarea Resurse materiale: Tema de lucru
audierii unui text literar sau informativ Pronume pronumelor dintr-un text audiat text suport Cum s-a speriat în clasă
accesibil le - completarea unor enunțuri lacunare cu micuţa Mayrie, după Lyman Tema de lucru
personal. pronume, la numărul singular sau plural, în Frank Baum, manual digital pentru acasă
26.11 3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în Numărul funcție de contextul dat Resurse procedurale:
vederea corectării acestora pronume - gruparea unor pronume dintr-un text dat, în exercițiul, conversaţia,
4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea lui funcţie de număr explicaţia, procedee de citire
creativă şi pentru redactarea de texte personal - transformarea unor enunțuri prin schimbarea activă, jocul didactic
informative şi funcţionale numărului pronumelor Forme de organizare: forntal,
- scrierea unui paragraf în care se folosesc individual, in perechi sau pe
pronume echipe

22
2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în - citirea pe roluri a textului lecturat în ora Resurse materiale: Observarea
27.11 vederea rezolvării de probleme individuale sau Iniţierea, anterioară text suport Recunosc, eu sunt sistematică:
de grup menţiner - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a domnul Da, vă rog!, după Scară de
2.5. Manifestarea interesului pentru ea şi textului pe baza unor repere date de învățător Octav Pancu-Iaşi, manual clasificare
participarea la interacţiuni orale încheiere - observarea și discutarea modului în care digitaL
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza a personajele din textul suport comunică între ele
lecturii textelor informative sau literare unui - precizarea unor formule de iniţiere, menţinere şi Resurse procedurale:
. schimb încheiere a unui schimb verbal, adecvate situației exercițiul, conversaţia,
verbal date explicaţia, jocul de rol.
- joc de rol în diverse situaţii de comunicare, cu Forme de organizare: forntal,
Pronume respectarea regulilor stabilite (elevii individual, in perechi sau pe
le interpretează, în perechi, roluri diferite) echipe
personal - discutarea, în grupuri de câte patru elevi, a
de modalităților de comunicare între personajele
politețe interpretate anterior, pe care ceilalți doi elevi le-
au observat în timpul jocului de rol

3.2. Asocierea elementelor descoperite în - observarea situațiilor care impun utilizarea Resurse materiale: Tema pentru
02.12 textul citit cu experienţe proprii Pronume pronumelor personale la o anumită persoană fișe de lucru, manual digital acasă
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în le - alcătuirea de enunțuri folosind pronume Resurse procedurale:
vederea corectării acestora personal personale date exercițiul, conversaţia,
- - completarea unor enunțuri lacunare cu pronume, explicaţia
4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea persoana la diferite persoane, în funcție de contextul dat Forme de organizare: forntal,
creativă şi pentru redactarea de texte individual, in perechi sau pe
informative şi funcţionale echipe

3.1. Formularea de concluzii simple pe baza Invitația - identificarea unor elemente specifice invitaţiei Resurse materiale: Evaluarea
03.12 lecturii textelor informative sau literare - realizarea unei invitaţii la un eveniment Invitații scrise, manual digital Tema pentru
4.2. Redactarea unor texte funcţionale scurte - expoziții de produse scrise realizate în urma Resurse procedurale: acasă
pe suport de hârtie sau digital activităților procedee de citire activă,
4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea conversaţia, explicaţia,
creativă şi pentru redactarea de texte exercițiul
informative şi funcţionale Forme de organizare: forntal,
individual, in perechi sau pe
echipe

1.1. Realizarea de deducţii simple pe baza - audierea unor dialoguri amuzante/ interesante şi Resurse materiale: Observarea
audierii unui text literar sau informativ Ascultar identificarea persoanelor care comunică (numărul manual digital sistematică
04.12 accesibil ea şi statutul lor, vârsta, preocupările) Resurse procedurale: Lista de
2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în activă. - prezentarea în ordine logică, cronologică a unor ascultarea activă, conversaţia, verificare

23
vederea rezolvării de probleme individuale sau Formula imagini care corespund momentelor întâmplărilor explicaţia, exercițiul
de grup rea de din textul audiat Forme de organizare: forntal,
2.3. Prezentarea ordonată logic şi cronologic a mesaje precizarea unor formule de iniţiere, menţinere şi individual, in perechi sau pe
unui proiect/ a unei activităţi derulate în orale încheiere a unui schimb verbal, adecvate situației echipe
şcoală sau date
- joc de rol în diverse situaţii de comunicare, cu
respectarea regulilor stabilite (elevii
interpretează, în perechi, roluri diferite)
- scrierea de comunicări în care se folosesc
diferite formule de adresare, în situații specificate
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza - citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text Resurse materiale: Tema de lucru
07.12 lecturii textelor informative sau literare Recapitu - identificarea unor pronume dintr-un text dat text suport Uriaşul cel în clasă:
3.2. Asocierea elementelor descoperite în lare - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează Nerăbdător, după Roald Dahl, Autoevaluarea
textul citit cu experienţe proprii formularea de concluzii simple pe baza textului manual digital
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în citit
vederea corectării acestora - completarea unor propoziţii lacunare cu Resurse procedurale:
4.2. . Redactarea unor texte funcţionale scurte pronume potrivite procedee de citire activă,
pe suport de hârtie sau digital - reformularea unui mesaj, din perspectiva conversaţia, explicaţia,
diferiţilor receptori/emiţători exercițiul, activitate în grup şi
4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea
- scrierea de comunicări în care se folosesc în perechi, jocul didactic
creativă şi pentru redactarea de texte
pronume și diferite formule de adresare, în situații Forme de organizare: forntal,
informative şi funcţionale specificate individual, in perechi sau pe
- realizarea unei invitații conform unor criterii echipe
specificate

1.1. Realizarea de deducţii simple pe baza Itemii de evaluare vizează: Resurse materiale: Proba scrisă
08.12 audierii unui text literar sau informativ Evaluare - audierea unor dialoguri amuzante/ interesante şi fişe de evaluare, text suport
accesibil identificarea persoanelor care comunică și a audiat, CD (manual digital)
preocupărilor acestora
2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în - identificarea în textul audiat a unor formule de Resurse procedurale:
vederea rezolvării de probleme individuale sau iniţiere, menţinere şi încheiere a unui schimb conversaţia, exerciţiul
de grup verbal Forme de organizare:
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în - precizarea unor formule de iniţiere, menţinere şi individual,
vederea corectării acestora încheiere a unui schimb verbal, adecvate situației
date
4.2. Redactarea unor texte funcţionale scurte
- realizarea unei invitații conform unor criterii
pe suport de hârtie sau digital
specificate
- gruparea unor pronume dintr-un text dat, în
funcţie de persoană

24
30 1.1. Realizarea de deducţii simple pe baza Exersezi, – Oră de ameliorare – dezvoltare Resurse materiale: Autoevaluare
09.12. audierii unui text literar sau informativ corectezi ● Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ fișe de ameliorare/ dezvoltare,
accesibil , se vor stabili în funcţie de problemele
progrese (individuale /ale majorităţii elevilor) ce vor fi Resurse procedurale:
2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în zi identificate după evaluarea sumativă. conversaţia, jocul didactic
vederea rezolvării de probleme individuale sau exerciţiul
de grup ● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii Forme de organizare: forntal,
vederea corectării acestora care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor individual, in perechi sau pe
de evaluare vizate prin proba de evaluare echipe
4.2. Redactarea unor texte funcţionale scurte
sumativă.
pe suport de hârtie sau digital

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ÎNVĂŢĂM CUM SĂ ÎNVĂŢĂM


Număr de ore alocat: 7 ore
PERIOADA: 10.12 – 22.12. 2020 (S XIII – S XIV)

Data Competențe Detalieri de Activități de învățare Resurse materiale și Evaluare


conținut procedurale
1.4. Textul - vizionarea de filme scurte pentru copii, despre un monument al Resurse materiale: text suport Evaluarea după
2.4. informativ naturii/element natural Parcul Natural Bucegi, CD rezolvarea
3.4. - precizarea, în perechi, a caracteristicilor și a unor informații științifice (manual digital), imagini, sarcinilor de
reținute de elevi din filmul vizionat videoproiector, hartă geografică, învățare:
- notarea în prima coloană din tabelul Știu - Vreau să știu – Am învățat a
informațiilor asupra cărora s-a căzut de comun acord Resurse procedurale: Tema pentru acasă
10.12. - formularea de întrebări despre ceea nu știu dar vor să afle elevii în exercițiul, conversaţia euristică,
legătură cu un monument/element al naturii și completarea celei de-a doua explicaţia, metoda Știu - Vreau
coloane din tabelul Știu - Vreau să știu – Am învățat să știu – Am învățat, tehnica
- citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text informativ referitor la S.I.N.E.L.G
monumentul/ elementul naturii despre care s-a discutat anterior (tehnica
S.I.N.E.L.G) Forme de organizare: forntal,
- discuții în grup în vederea lămuririi unor individual, in perechi sau pe
aspectele neînțelese din text, pe care elevii echipe
le-au notat în tabelul S.I.N.E.L.G
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţii desprinse din
textul citit și completarea celei de-a treia coloane din tabelul Știu - Vreau
să știu - Am învățat
- identificarea, pe baza textului citit, a elementelor caracteristice unui text

25
informativ (conținut, limbaj, scop)
2.4. Textul - activitate, în perechi, la biblioteca din clasă: selectarea de cărți, reviste, Resurse materiale: CD Observarea
3.4. informativ. atlase, enciclopedii în vederea selectării unor texte informative, la alegerea (manual digital), sistematică
3.6. Oferirea de elevilor reviste, hârtie colorată, foarfece,
11.12 4.5. informaţii - extragerea informațiilor principale și a informațiilor secundare din lipici, carioci Listă de control/
referitoare la secvențele informative ale textelor lecturate Resurse procedurale: exercițiul, verificare
universul - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor – conversaţia euristică, explicaţia,
extrașcolar Ciorchinele metoda ciorchinelui Tema pentru acasă
- discuții, în perechi, referitoare la tipurile de informații ce vor fi Forme de organizare: forntal,
prezentate individual, in perechi sau pe
- realizarea unei scheme pentru textul informativ lecturat echipe
- prezentarea în fața clasei a informațiilor principale selectate din textul
lecturat
2.3. Proiectul de - realizarea în grup a unui ciorchine pentru a organiza informații/idei, Resurse materiale: CD (manual Observarea
14.12 2.4. documentare pornind de la cuvântul documentare digital), manual, ghid turistic, sistematică
3.1. - formularea, pe baza textului citit, a unor răspunsuri la întrebări ce vizează calculator
4.5. formularea de concluzii simple referitoare la ceea ce presupune un proiect Resurse procedurale: exercițiul, Scara de
de documentare conversaţia, explicaţia, procedee clasificare
- identificarea etapelor de realizare a unui proiect de documentare de citire activă,
- discuții referitoare la modalitățile și sursele de documentare ce pot fi brainstorming-ul
utilizate în derularea unui proiect Forme de organizare: forntal,
- completarea enunțului: Dacă aș participa la un proiect de documentare, individual, in perechi sau pe
mi-aș dori să…, deoarece … echipe

2.2. Cartea poștală - observarea unei cărți poștale, precizarea valorii gramaticale a cuvintelor Resurse materiale: CD (manual Temă de lucru în
15.12 3.4. scrise cu majuscule și a rolului acestora în redactarea cărții poștale digital), clasă
4.1. - formulare de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţii desprinse pe cărți poștale,
baza observării cărții poștale Evaluarea după
- discutarea elementelor care se regăsesc Resurse procedurale: exercițiul, rezolvarea
într-o carte poștală pornind de la întrebări date conversaţia, explicaţia, sarcinilor de
- completarea, în grup, a unui tabel pentru a evidenţia relaţii între diferite observarea dirijată. învățare:
elemente de structură sau de conţinut ale cărții poștale
- discutarea, pe baza unui exemplu dat, a greșelilor de ortografie și de Forme de organizare: forntal,
punctuație, de exprimare și așezare a textului cărții poștale individual, in perechi sau pe
echipe

26
1.4. Factori care - audierea unor sunete din natură folosind computerul ;
2.2. perturbă - jocuri de imaginaţie (de exemplu, „Închide ochii. Ascultă cu atenție. Resurse materiale: CD (manual Observarea
16.12 4.5. comunicarea Imaginează-ți locul în care auzi următoarele sunetele. Ce vezi? Ce mirosuri digital), computer, CD-player sistematică:
simți? Ce stare ai?”) ;
- discriminarea anumitor cuvinte dintr-un text audiat, în condițiile Resurse procedurale: exercițiul,
împiedicării receptării optime a acestuia conversaţia euristică, explicaţia
- jocuri pentru sesizarea semnificaţiei unor mesaje bruiate: completarea
unui text lacunar cu anumite cuvinte care lipsesc, pe baza audierii unui text, Forme de organizare: forntal,
în condițiile împiedicării receptării optime a acestuia individual, in perechi sau pe
- identificarea, în perechi, a unor factori care împiedică o comunicare echipe
optimă
- găsirea de soluții eficiente pentru a elimina factorii care perturbă
comunicarea și formularea unor îndemnuri utile pentru o comunicare
eficientă între persoane
17.12. 2.4. Recapitulare: - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile esenţiale sau Resurse materiale: CD Tema de lucru în
3.1. - Textul narativ de detaliu desprinse din textele citite (manual digital),texte suport clasă
3.4. - Textul - jocuri care se bazează pe întrebări reciproce Legenda Mureşului şi a Oltului,
4.2. informativ - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame Venn pornind de la creioane colorate
- Oferirea de aspectele comune şi de la diferenţele referitoare la anumite elemente din Resurse procedurale: Tema pentru acasă
informaţii text procedee de citire activă,
referitoare la - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor –Harta conversaţia, explicaţia,
universul textului exercițiul, jurnalul cu dublă
extrașcolar - redactarea textului unei cărți poștale ce ar putea fi trimisă unui prieten din intrare, învăţarea bazată pe
- Cartea poștală altă localitate și în care se regăsesc informații relevante despre zona proiect
geografică prezentată în textele suport Forme de organizare: forntal,
individual, in perechi sau pe
echipe
3.1. Evaluare Itemii de evaluare vizează: Resurse materiale: Proba scrisă
3.4. - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile esenţiale sau fişe de evaluare
18.12. 4.2. de detaliu desprinse din textele citite Resurse procedurale: conversaţia,
– formularea de concluzii directe pe baza informațiilor din textul citit exerciţiul.
(precizarea tipului de text –literar sau nonliterar) (
– redactarea textului unei cărți poștale ce ar putea fi trimisă doamnei sau Forme de organizare:
domnului învățător și în care se regăsesc informații relevante despre zona individual,
geografică prezentată în textele suport (

27
3.1. Exersezi, – Oră de ameliorare – dezvoltare Resurse materiale: Evaluarea după
21- 3.4. corectezi, Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în funcţie de fişe de ameliorare/ dezvoltare; rezolvarea
22.12. 4.2. progresezi problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după Resurse procedurale: sarcinilor de
evaluarea sumativă. conversaţia, explicaţia exerciţiul, ameliorare/
Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate şi vor fi jocul didactic, proiectul. dezvoltare
stabilite pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de Forme de organizare: forntal,
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. individual, in perechi sau pe Autoevaluarea
echipe

28