Sunteți pe pagina 1din 2

prof.

Şiclovan Luminiţa – Şcoala 18 , Timişoara

Numele şi prenumele:……………………………

Lecţie –concurs la istorie ,clasa a IV-a

Încercuieşte răspunsul corect:


1. „Părintele istoriei”, Herodot spunea: „Geţii sunt cei mai viteji şi mai drepţi
dintre a) huni b) romani c) traci
2 .Strămoşii noştri au fost: a) dacii b) grecii c) romanii
3.Capitala Daciei era la: a) Apullum b) Sarmizegetusa c) Roma
4.Pe vremea lui Decebal împărat roman era: a)Iulius Caesar b) Traian
c) Octavian Augustus
5.Rege al Daciei a fost: a) Traian b)Decebal c)Burebista
6.Columna lui Traian a fost construită la a ) Adamclisi b) Roma c) Apulum
7.Moldova a fost întemeiată de : a) Basarab b) Bogdan c ) Gelu
8.Eroul bătăliei de la Posada a fost: a) Iancu Corvin de Hunedoara b) Basarab I
c) Dragoş
9.Mircea cel Bătrân s-a bătut cu : a) ungurii b) turcii c) ruşii
10.Mircea cel Bătrân fost înmormântat la : a) Horezu b) Cozia c) Tismana
11.La Rovine s-a luptat cu turcii:a ) Ştefan cel Mare b) Mircea cel Bătrân
c) Mihai Viteazu
12.Ştefan cel Mare a domnit în a) Ţara Românească b ) Moldova c) Transilvania
13.Ştefan cel Mare a fost înmormântat la : a) Suceava b) Putna c) Voroneţ
14.Castelul Huniazilor a aparţinut lui : a ) Carol I b) Iancu Corvin de Hunedoara
c) Vlad Ţepeş
15.Avram Iancu a fost: a) un rege b) împărat c) revoluţionar
16.Prima Unire politică a ţărilor române a fost făcută de Mihai Viteazul în
a) 1859 b) 1918 c) 1600
17.Pentru prima dată ţăranii au fost împroprietăriţi prin Reforma Agrară de către:
a) Constantin Brâncoveanu b) Alexandru Ioan Cuza c) Ştefan cel Mare
18.Personalităţi de seamă care au participat la revoluţia de la 1848:
a)Nicolae Bălcescu b).Avram Iancu c)Al.Ioan Cuza
19.Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Al. I. Cuza a avut loc în data de:
a) 24 Ianuarie 1859 b) 1 Decembrie 1918 c) 10 Mai 1866
20.Napoleon a fost împăratul a) Angliei b) Franţei c) Italiei
21.Carol I a fost în România: a) primul rege b) domnitor c) împărat
22.Soldaţii români au luptat cu trupele germane la : a)Mărăşeşti b) Mărăşti
c) Oituz
23.România şi-a câştigat independenţa în timpul domniei regelui: a) Carol I
b) Ferdinand c) Mihai
24.America a fost descoperită de: a) Marco Polo b)Cristofor Columb
c)Emil Racoviţă
25.Prima atestare documentară a oraşului Bucureşti datează din timpul lui.:
a)Vlad Ţepeş b) Mircea cel Bătrân c) Mihai Viteazu
26.Prima expediţie în jurul Pământului a fost făcută de a) Marco Polo
b) Cristofor Columb c) Fernando Magellan
27.Castelul Peleş a fost construit de : a) Constantin Brâncoveanu b) Vlad Ţepeş
c) Carol I
28.România a intrat în primul război mondial în a) 1916 b) 1914 c) 1918
29.Ecaterina Teodoroiu a luptat în a) Războiul de Independenţă
b) Primul război mondial c)Revoluţia de la 1848
30.România intră în război alături de a) Marile Puteri b) Antanta c) Puterile Centrale