Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE - ISTORIE

1. Scrie numele fiecărui voievod român in casetele libere:

2. Precizaţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri.

Mircea cel Bătrân a fost domnitorul Moldovei.


Cea mai importantă bătălie purtată de Mircea cel Bâtrân a fost la Rovine.
Vlad Ţepeş a rămas în istorie pentru atacul din tabăra turcească de la Târgovişte.
Mihai Viteazul a domnit între anii 1593-1601.
Cea mai importantă bătălie purtată de Mihai Viteazul a fost la Posada.
Cea mai mare dorinţă a lui Mihai Viteazul a fost unirea celor 3 ţări române într-un
singur stat puternic şi independent.
Iancu de Hunedoara a fost domnitor al Transilvaniei.
Pedepsele aspre ale lui Vlad Tepeş stârpiseră hoţia din Transilvania.
Mihai Viteazul a ȋnfăptuit prima unire a românilor ȋn anul 1600.
3. Alege varianta corectă:
În anul 1395, Mircea cel Bătrân l-a înfruntat pe sultanul Baiazid la:
a) Războieni b) Rovine c) Codrii Cosminului
Iancu de Hunedoara a fost voievod al:
a) Moldovei b)Ţării Româneşti c) Transilvaniei
Ştefan cel Mare a luptat la Vaslui în 1475 împotriva:
a) turcilor b) ungurilor c) tătarilor
Cum se numeşte procesul de formare a poporului român şi a limbii române?
a)etnogeneza românească b) etnogeneza dacilor c) etnogeneza romanilor

Ce voievodate existau în Transilvania?


a) Voievodatele lui Vlad, Gelu şi Menumorut b) Voievodatele lui Glad, Gelu şi
Menumorut c) Voievodatele lui Glad, Bogdan şi Menumorut
Cine a fost întemeietorul Moldovei? a) Bogdan b) Basarab I c) Dobrotici

Cine a fost întemeietorul Dobrogei? a) Bogdan b) Basarab I c) Dobrotici


Cine a fost întemeietorul Ţării Româneşti? a) Bogdan b) Basarab I c) Dobrotici
Câţi ani a domnit Mircea cel Bătrân, dacă perioada de domnie a fost cuprinsă între
1386-1418? a) 32 de ani b) 22 de ani c) 23 de ani
Printre populaţiile aduse în Transilvania medievală s-au aflat:
a) romii b) albanezii c) grecii d) maghiarii
O mare personalitate a minorităţilor naţionale din Transilvania a fost :
a) Gabriel Bethlen b) Vlad Ţepeş c) Iancu de Hunedoara d) Ştefan cel Mare
Printre oraşele din Transilvania se află:
a) Cluj-Napoca b) Craiova c) Vatra Dornei d) Iaşi
4. Uneşte ceea ce se potriveşte:

Moldova Mihai Viteazul Mănăstirea Putna

Ţara Românească Ştefan cel Mănăstirea Cozia


Mare
Transilvania Mircea cel Mănăstirea Dealu
Bătrân
5. Răspunde la următoarele întrebări:
a) Cine a fost Traian?
.....................................................................................................................................................
b) Dar Traian ?
.....................................................................................................................................................
c) Când au avut loc războaiele daco-romane?
.....................................................................................................................................................
d) De ce era dorită Dacia de către romani?
.....................................................................................................................................................
e) Cum s-a încheiat fiecare dintre cele două războaie daco-romane?
.....................................................................................................................................................
6. Completează spațiile punctate cu acele cuvinte date în paranteză.
Satul................. a păstrat până în zilele noastre structura .................. a provinciei. Cei mai mulți
locuitori erau, în Evul Mediu, ........................., dar lipsiți de pământ și obligați să plătească multe
dări nobililor proprietari, regelui și Bisericii Catolice.
În Transilvania, .............. erau cei mai numeroși și cei mai vechi locuitori. Cuceritorii au adus în
Transilvania ............., apoi ........... și ......... În Evul Mediu .......... erau asociații ale .................
organizați astfel pentru a-și apăra interesele, precum și pentru organizarea .................
( breslele, țărani liberi, românii, multietnică, maghiari, sași, secui, transilvănean, meșteșugarilor,
producției )

S-ar putea să vă placă și