Sunteți pe pagina 1din 3

Fişă de evaluare NR 3

I. Alegeţi varianta corectă

1. Pentru sec. XI formaţiunile intracarpatice menţionate în „Viaţa Sfântului Gerard”


sunt:
a) Voievodatul lui Litovoi; b) Voievodatul lui Ahtum; c) Voievodatul lui Gyula
2. Primul voievod atestat documentar în fruntea statului Transilvania poartă numele
de:
a) Gyula; b) Ahtum; c) Roland Borşa; d) Leustachius.
3. Prima cronică de origine maghiară care menţionează prezenţa românilor în
Transilvania este:
a) Cronica lui Simon de Keza; b) Cronica Notarului Anonim;
c) Cronica pictată de la Viena; d) Cronica lui Ioan de Târnave.
4. Transilvania devine principat autonom sub suzeranitate otomană în anul:
a) 1366; b) 1437; c) 1526; d) 1541.
5. Negru Vodă a descălecat la sud de Carpaţi, venind din:
a) Haţeg; b) Făgăraş; c) Almaş; d) Maramureş.
6. Urmaşul lui Basarab I la tronul Ţării Româneşti a fost:
a) Nicolae Alexandru; b) Vladislav Vlaicu; c) Laţcu; d) Roman I.
7. Conducătorul care a pus bazele statului Dobrogea este:
a) Balica; b) Dobrotici; c) Ivanco; d) Mircea cel Bătrân.
8. În cadrul sfatului Domnesc, conducătorul cancelariei statului poartă numele de:
a) vornic; b) spătar; c) logofăt; d) vistiernic.
9. Diploma cavalerilor ioaniţi a fost acordată de regele:
a) Bela al II-lea; b) Carol Robert de Anjou;
c) Ludovic de Anjou; d) Bela al IV-lea.
10.Termenul de „diplomă” desemnează, pentru Cavalerii ioaniţi:
a) act prin care se recunosc rezultate deosebite pe plan militar;
b) act de studii;
c) dovada participării la război;
d) act prin care se acordau privilegii.
11. Formaţiunea politică prestatală care reunea mai multe obşti săteşti se numea:
1
a) voievodat; b) cnezat; c) marcă; d) domnie.
12. Cel mai mare pericol pentru Ţările Române a fost cel:
a) maghiar; b) polon; c) turcesc; d) bizantin.
13. Victoria antiotomană de la Rovine a fost obţinută de:
a) Alexandru cel Bun; b) Mircea cel Bătrân; c) Vlad Ţepeş; d) Ştefan cel Mare.
14. Campania cea lungă s-a desfăşurat:
a) la nord de Dunăre; b) la sud de Dunăre; c) în Dobrogea; d) în Banat.
15. Victoria de la Rovine a încurajat cruciada antiotomană de la:
a) Varna; b) Belgrad; c) Nicopole; d) Viena.

II. Completaţi enunţurile de mai jos:

1. Formaţiunile administrative ce reuneau teritoriile din jurul unei cetăţi înfiinţate de


regii Ungariei în Transilvania se numeau comitate.
2. Instituţia supremă în cadrul statelor medievale româneşti este domnia.
3. Aparatul administrativ prin care domnul administra ţara poartă numele Sfatul
Domnesc.
4. Instituţia religioasă supremă în cadrul statelor medievale româneşti se numeşte
Mitropolie.
5. Principala instituţie militară a ţării, cu caracter nepermanent, care încorpora, în caz
de primejdie, pe toţi locuitorii capabili să poarte armele, se numea Oastea cea mare.
6. Prin aşezarea Cavalerilor ioaniţi, regele Ungariei a urmărit să protejeze regatul de
invazia tătară.
7. Diploma Ioaniţilor oferă informaţii privind societatea românească din zona
geografică situată între Carpați și Dunăre .
8. Voievodul român din zona Olteniei amintit în Diploma Cavalerilor Ioaniţi se
numea Litovoi.
9. Cel care a condus o marcă de apărare constituită de Ludovic I în nord-vestul
Moldovei a fost Dragoș.
10. Reşedinţa lui Bogdan se afla la Cuhea.
11. În 1388, Petru acordă regelui Poloniei, Wladislav Jagello, un împrumut de 3000
de ruble primind drept gaj Haliciul Pocuția.

2
12. Ştefan I se afla în conflict cu regele maghiar Sigismund de Luxemburg,în 1395
are loc bătălia de la Ghindăoani - Neamț încheiată cu victoria moldovenilor.
13. În sec. X este atestată formaţiunea politică condusă de Gheorghe.
14. Primele cristalizări politice în Dobrogea ne sunt cunoscute din sec Xi-XII. şi se
referă la trei şefi locali Tatos, Sestlav, Saccea.
15. În 1390, Dobrogea era deja încorporată Țării Românești.
16. Sigismund de Luxemburg a fost rege al Ungariei .
17. În 1462 Vlad Ţepeş s-a luptat cu sultanul Mehmed al II-lea.
18. Tratatul de la Radom s-a încheiat între Mircea cel Bătrân și Wladislav Jagello
în anul 1389.
19. Tratatul de la Braşov s-a încheiat între Mircea cel Bătrân și Sigismund de
Luxemburg în anul 1395.
20. În 1448, Iancu a fost înfrânt la Câmpia Mierlei.
21. Oraşul Constantinopol a fost cucerit în anul 1453 de către turci.
22. Bătălia de la Vaslui a avut loc la data de 10 ianuarie 1475.
23. Bătălia de la Valea Albă a avut loc la data de 25 iulie 1476.
24. Primul conflict al Moldovei cu turcii a avut loc în anul 1420.
25. Bătălia de la Belgrad a avut loc în anul 1456.

S-ar putea să vă placă și