Sunteți pe pagina 1din 2

S5-Educația copiilor cu CES

Nume.Bran Vali

Filială..Slatina.

Data.17.12.2020

FIȘA DE LUCRU 5

Strategii psihopedagogice de realizare a procesului instructiv-educativ la copiii cu cerințe


educative speciale.

1. Enumerați strategiile elaborate de UNESCO pentru o predare incluzivă

Stategiile eficiente de predare-învatare propuse de Pachet sunt în număr de cinci. Se are în vedere
propunerea unor strategii de acţiune care să ajute o abordare flexibilă şi diversificată a rezolvării
dificultăţilor de învăţare în clasa de elevi. Se consideră ca învăţarea este mult mai placută şi mai eficientă
dacă în clasa de elevi:
-se foloseşte învăţarea în intracţiune;
-se negociază obiectivele învăţării;
-se demonstrează, se aplică şi apoi se analizează reacţiile;
-se realizează o evaluare permanentă ca răspuns al învăţării;
-se asigură sprijin pentru profesor şi pentru elevi.

2. Enumeraţi cele mai utile metode şi tehnici propuse de Pachetul UNESCO pentru a face predarea-învăţarea
eficiente.

Cele mai utile metode şi tehnici propuse sunt:


-asigurarea climatului social favorabil;
-cunoaşterea şi analiza comportamentelor de învăţare tipice fiecarui elev;
-învăţarea în perechi;
-învăţarea de la copil la copil;
-echipa sau cuplul de profesori în predare;
-colaborarea între elevi în predare-învăţare;
-părinţii ca parteneri;
-îmbunătăţirea formelor de întâlnire cu părinţii;
1
-implicarea comunităţii;
-imbunatăţirea formelor de comunicare cu alţi profesionişti din afara şcolii;
-perfecţionarea continuuă a şcolii, a practicii profesorilor şi a formelor de învăţare; etc.

3. Descrieţi profesorul eficient şi rolul lui în şcoala incluzivă.

Pentru ca profesorul să fie cât mai eficient se recomandă:


-claritatea scopurilor, sarcinilor şi activităţilor propuse învăţării precum şi negocierea acestora cu elevii:
-folosirea diversităţii stilurilor şi nivelurilor de învăţare pentru a determina opţiuni variate şi flexibile ale
învăţării la elevi;
-folosirea tehnicilor de reflectare şi de evaluare continuă ca forme de feed-back în învăţare, asigurând în
acelaşi timp responsabilizarea elevilor în ceea ce priveşte controlul propriului progres;
-utilizarea flexibilă a resurselor de care dispune profesorul, începând cu timpul didactic, organizarea clasei
şi experienţa proprie;
- folosirea cooperarii între elevi şi între adulţii care lucrează în clasă, ca resursă în şi pentru învăţare.

S-ar putea să vă placă și