Sunteți pe pagina 1din 3

S2-Educația copiilor cu CES

Nume SLAMNOIU IULIANA RAISA

Filială SLATINA

Data 31.10.2021

FIȘA DE LUCRU 2 Caracteristicile și cauzele cerințelor educaționale speciale

1. Identificați cel puțin 2 tipuri de cauze ale CES și dați exemple.

a. cauze biologice si fiziologice


b. cauze psihologice
c. cauze ambientale

Exemple:

a. probleme metabolice, deficit de calciu, magneziu, vitamine, deficit sau excedent de


arderi energetice
b. fobie şcolara: copilul nu vrea să plece din familie, plânge după mama, săptămâni în şir;
c. cauze sociale: mutarea, schimbarea domiciliului in alta localitate(de la sat la oraş),in
alt cartier, la o alta scoală etc.;

2. Caracteristicile elevilor cu CES și explicați cum influențează învățarea aceste


elemente.

Mulți elevi cu CES au mai mult de un tip de nevoi educaționale speciale sau dificultăți. Prin
urmare, este necesar să adunăm informații complete despre elevii, date despre cea mai urgentă
nevoie sau nevoia primară și, după caz, nevoile lor secundare.

Caracteristici generale ale copiilor/elevilor cu CES

 În majoritatea cazurilor se manifestă întârzieri ale procesului dezvoltării, sub


diferite aspecte

 Inegalităţi ale procesului de dezvoltare la unul şi acelaşi elev, sub diferite aspecte

 Limitare mai mult sau mai puţin accentuată a accesului la informaţie, precum şi a
capacităţii de prelucrare a acesteia

 Activism limitat, capacitate redusă de automobilizare în activitate


 Limitarea relaţiilor interpersonale şi de grup prin izolare şi autoizolare.

Inegalităţi ale procesului de dezvoltare la unul şi acelaşi elev, sub diferite aspecte, în sensul că
un proces de dezvoltare care nu este constant poate determina apariția acestor cazuri încadrate
la cerințe educaționale speciale.

Limitare mai mult sau mai puţin accentuată a accesului la informaţie, precum şi a capacităţii
de prelucrare a acesteia duce la influențe asupra învățării în sensul că lipsa dezvoltării
vocabularului și a cunoștințelor va face ca acel copil să asimileze mai greu anumite informații
sau chiar să nu le poată asimila deloc.

Activism limitat, capacitate redusă de automobilizare în activitate. Un copil care nu va fi foarte


activ la clasă se va mulțumi doar cu puțin și va avea probleme de adaptare și de asimilare a
cunoștințelor. De asemenea implicarea lui trebuie să fie activă și în afara școlii și trebuie să
existe dorința de a descoperi noțiuni noi și de a extinde orizontul cunoașterii .

Limitarea relaţiilor interpersonale şi de grup prin izolare şi autoizolare. Această limitare poate
avea repercursiuni asupra dezvoltării viitoare a copilului deoarece este bineștiut că un copil își
dezvoltă vocabularul mult mai bine și mult mai ușor dacă este prezent într-o colectivitate.

3. Realizați o schemă sau o hartă conceptuală a domeniilor CES și


caracteristicile generale ale acestora.

Cognitive și de - nu pot înțelege informații complexe;


învățare - nu pot efectua în scris teme mai lungi;
- nu pot înţelege şi aplica concepte
matematice;
- nu pot înţelege şi aplica concepte

Sociale, emoționale și
- nu se pot adapta
comportamentale
colectivității;
- nu își pot controla anumite
emoții;

- nu pot comunica liber ;


- nu pot interacționa cu ceilalți copii;
- nu pot lucra în grupuri;
Comunicare și interacțiune

- Nu pot vedea lucrurile din jurul


Senzoriale
nostru sau nu pot auzi sunetele;

Fizice Nu se pot deplasa, nu pot


scrie, nu pot vorbi;

- Cele mai complexe cerințe


Condiții medicale / educaționale;
sindroame - În general, acești copii au deficiențe și
dintre cele enumerate anterior;

Altele (economice, familii


- Sunt influențate de situația familială;
dezorganizate, familii
atipice, imigranți, refugiați)

S-ar putea să vă placă și