Sunteți pe pagina 1din 3

Studiu de caz- Autism infantil; Retard în dezvoltarea limbajului; Sindrom hiperkinetic

I.Date biografice/sociale/familiale semnificative


Copilul Andrei T. . , născut la data de 09.02.2014, în localitatea Iași, jud. Iași, cu domiciliul în str.
Buridava nr. 16. Înscris la școala/instituția noastră- Grădinița cu program prelungit din cadrul Școalii
Gimnaziale………., Iași din anul 2016-2017, iar în anul școlar curent frecventând cursurile grupei mari -
2018/2019. Copilul a urmat serviciile de terapie ale Centrului educațional Surâsul Albastru, Iași, dar și
activități terapeutice la domiciliu (ABA.), precum și terapie logopedică.
Copilul provine dintr-o familie normală, dar tatăl este plecat în străinătate, revenind în țară la interval de
două luni. De asemenea, perioada de vară este petrecută de copil în străinătate sau în țară alături de ambii
părinți. Nu are frați, la creșterea și educarea copilului participă și bunica maternă.
Familia se implică activ în recuperarea copilului, a angajat un facilitator care participă la activitatea de
la grădiniță, consolidând apoi acasă ceea ce copilul învață, de asemenea, facilitatorul lucrează cu
preșcolarul și în zilele când acesta nu poate veni la grădiniță (este răcit sau a avut un somn insuficient,
fiind prea agitat). Acesta păstrează legătura cu cadrele didactice transmitându-le informații despre evoluția
copilului, preluând informații legate de programa de la grupă (conținuturile realizate zilnic).
Relațiile intrafamiliale și climatul afectiv: părinții au o relație bună, cu mici conflicte trecătoare datorate
distanței și rarelor întâlniri, dar copilul păstrează o legătură strânsă cu ambii părinți.
Starea de sanătate a familiei: clinic sănătoși
Planuri/intenții ale familiei față de copil: familia dorește să se reîntregească fie în țară, fie înstrăinătate,
tatăl a mai avut tentative de a-și găsi de lucru în țară, dar nereușite. mențină o legătură strânsă cu copilul
Evoluția sarcinii: relativ bună, cu mici probleme spre sfârșitul sarcinii (mama a suferit o viroză).
Nașterea: normală, scor Apgar 9
Evoluția și dezvoltarea copilului în primul an de viață: de la 9 luni la 1 an și 2 luni fost periodic internat
în spital cu mucoviscidoză. (Fibroza chistică (FC), sau mucoviscidoza, este cea mai frecventă afecțiune
monogenică autozomal recesivă, cu evoluție cronică, progresivă, potențial letală, a populației de origine
caucaziană, care constă într-o suferință generalizată a glandelor exocrine, predominant a celor secretante
de mucus, având drept consecință clinică triada insuficiență pancreatică exocrină + boală pulmonară
cronică + concentrații crescute de clor și sodiu în sudoare. Tabloul clinic este complex, traducându-se
printr-un polimorfism al semnelor și simptomelor. Clasic, tabloul clinic este dominat de triada simptome
digestive, respiratorii și carențiale)
Antecedente patologice: -personale: Autism infantil; Mucoviscidoză,
-în familie: nu sunt prezente
Starea actuală de sănătate: -personală: prezintă mucoviscidoză, frecvente probleme pulmonare-
pneunomonii interstițiale, dietă specifică
-a membrilor familiei: bună
Aspecte privind dezvoltarea: -fizică/motrică: relativ bună -senzorială: relativ bună
-psiho-intelectuală: retard ușor
Alte date medicale semnificative: Apariția elementelor din spectrul autist a fost sesizată de către mamă
în jurul vârstei de 2 ani și 7 luni după o perioadă de spitalizare și de absență a tatălui, apoi elementele au
fost sesizate o dată cu integrarea în grădiniță, dificultățile de comunicare și relaționare ale copilului
devenind evidente, fapt ce a determinat orientarea mamei către Serviciul de evaluare complexă și apoi
către Serviciul de orientare școlară. Copilul a urmat grupa mică și grupa mijlocie beneficiind de servicii
de sprijin educaționalși terapie logopedică. De asemea, s-a solicitat prezența facilitatorului la grupă,
precum și frecvență redusă atunci când starea de sănătate a copilului nu era foarte bună (sau când starea
de agitație psihomotorie persista).

II.Date generale semnificative


Problemele cu care se confruntă elevul: Deficiență psihică severă ; Autism infantil; Mucoviscidoză, Retard
ușor în dezvoltarea limbajului; sindrom hiperkinetic, toleranță scăzută la frustrare, dificultăți de relaționare
și socializare, dificultăți de menținere a atenției.
Activități de tip reprezentativ-simbolic: predomină modalitatea vizuală de recepție a informației, are
puține reprezentări despre mediul înconjurător,
Gândirea/operațiile gândirii: -tipuri de gândire: predominant concretă-intuitivă, grad scăzut
-analiza/sinteză: dificultăți majore
-comparația: întâmpină dificultăți
-clasificări, grupări, incluziuni în clase: dificultăți majore
Memoria: -formele memoriei: vizuală, dificultăți ale întipăririi, trăinicia păstrării scăzută, volumul
memoriei scăzut
Limbajul: -vocabularul: foarte sărac -calitățile pronunției: imposibilitate de exprimare clară
-structura gramaticală: defectuoasă
-diagnostic logopedic: dislalie polimorfă, ecolalie
Atenția: -caracteristicile atenției: involuntară, instabilă,
Voința: capacitate scăzută de efort voluntar, se mobilizează foarte, capacitate scăzută de depășire a
obstacolelor, neîncredere în forțele proprii, se implică în activitățile care îi fac plăcere
Afectivitatea (stările afective): prezintă disfuncții afective, manifestă dispoziții afective (uneori râde,
alteori este trist, fărăr motiv întemeiat), uneori comportament opozant, toleranță scăzută la frustrare ,
dificultăți de relaționare și socializare, dar dornic de a se împrieteni cu ceilalți copii.
Psihomotricitatea: -schema corporală: neformată,lateralitatea și dominanța manuală induficient
consolidate.

III. Date pedagogice semnificative


Calitatea rezultatelor școlare: evolutie scăzută pe toate domeniile:cognitiv, psihomotor , comunicare si
limbaj, dar se observă un interes crescut față de activitatea de la grădiniță.
Capacitatea de învățate/gradul de însușire a cunoștiințelor: receptivitate scăzută, participare pasivă la
lecțiile bazate pe stimulare senzorio-motorie și auditiv-vizuală, interesat de activitățile ce presupun
manipularea obiectelor și de jocurile de mișcare.
Motivația pentru învățare: predominant extrinsecă, determinată de recompensarea imediată și de
prompterul potrivit.
Stilul de învățare: lucrul dificil, opriri în cazul întâmpinării unui obstacol, permanent necesită prompter
fizic sau verbal.
Activități preferate: jocuri de mișcare, jocuri de manipulare a obiectelor
IV. Date socioprofesionale:
Integrarea socială: -în colectivul grupei: este relativ pasiv, participă la activitățile grupului doar dacă este
promptat, aderă uneori la grup, alteori este agitat, aleargă/ țipă, deranjând activitatea copiilor.
-în grupul de prieteni: activ, prietenos cu cei pe care îi agrează
Calitatea relațiilor interpersonale: foarte slabă, dar este prietenos și ceilalți copii îl acceptă atunci când nu
este agitat.
Atitudinea față de muncă: se implică doar când este o activitate preferată, este indiferent față de alte
activități.
Stilul de muncă: motivat extrinsec, recompensa este foarte utilă sub formă de pictograme sau desene de
colorat (cu tramvai sau avion)
Comportamentul general în muncă (perseverență, inițiativă, stăpânire de sine etc.): nu are un stil de
muncă precis, fluctuant, determinat de starea de moment
Organizarea locului de muncă: dezorganizată, nu finalizează un lucru până la capăt, deseori.
Fatigabilitatea: rezistență scăzută la stres
Organizarea timpului liber: ineficientă, dependent de adult.

Rezultatele evaluării globale complexe


 Deficiență psihică severă ; Autism infantil; Retard ușor în dezvoltarea limbajului; Sindrom
hiperkinetic
 gândire de tip concret-situaţional;
 sesizează, cu greu, diferenţele dintre obiecte, clasifică, cu ajutor, o serie de obiecte, fenomene în
funcţie de caracteristicile lor comune;
 denumește corect o serie de obiecte din mediul ambiant, dar fără a le preciza utilitatea;
 denumește o serie de imagini (flori, animale, legume, fructe), dar fără încadrarea lor în categorii;
 numără, cu sprijin și suport concret, până la 5, dar nu raportează numărul la cantitate;
 întârziere în dezvoltarea psihică și a limbajului;
 dislalie polimorfă;
 repetă corect o propoziție scurtă după examinator;
 nu descrie schematic o imagine dată;
 vorbire de tip eliptic;
 tulburări de schemă corporală, dificultăţi în reprezentarea grafică a schemei corporale;
 tulburări de orientare, organizare şi structurare spaţio-temporală (dificultăţi în a plasa diferite
evenimente în timp, dificultăţi în asocierea caracteristicilor specifice unui anotimp, momentele
zilei);
 denumește și recunoaște corect câteva culori (roșu, galben, verde, albastru);
 dificultăţi în ordonarea unor serii de imagini şi acţiuni în funcţie de succesiunea lor logică şi
cronologică;
 identifică corect cercul și pătratul, dar desenează după model, doar cercul;
 dependent de adult: igienă personală, îmbrăcat/dezbrăcat, alimentație;
 dificultăți de relaționare și adaptare la mediul ambiant;
 dificultăți în stabilirea și menținerea contactului vizual cu interlocutorul;

S-ar putea să vă placă și