Sunteți pe pagina 1din 6

Facultatea de psihologie AN 3 IF

Universitatea Ecologică București

Studiu de caz

I. Date biografice/sociale/familiale semnificative

Copilul Andrei T. . , născut la data de 09.02.2014, în localitatea Iași, jud. Iași, cu domiciliul
în str. Buridava nr. 16. Înscris la școala/instituția noastră- Grădinița cu program prelungit
din cadrul Școalii Gimnaziale………., Iași din anul 2016-2017, iar în anul școlar curent
frecventând cursurile grupei mari - 2018/2019. Copilul a urmat serviciile de terapie ale
Centrului educațional Surâsul Albastru, Iași, dar și activități terapeutice la domiciliu
(ABA.), precum și terapie logopedică.
Copilul provine dintr-o familie normală, dar tatăl este plecat în străinătate, revenind în țară
la interval de două luni. De asemenea, perioada de vară este petrecută de copil în
străinătate sau în țară alături de ambiipărinți. Nu are frați, la creșterea și educarea
copilului participă și bunica maternă.
Familia se implică activ în recuperarea copilului, a angajat un facilitator care participă
la activitatea de la grădiniță, consolidând apoi acasă ceea ce copilul învață, de asemenea,
facilitatorul lucrează cu preșcolarul și în zilele când acesta nu poate veni la grădiniță (este
răcit sau a avut un somn insuficient, fiind prea agitat). Acesta păstrează legătura cu cadrele
didactice transmitându-le informații despre evoluțiacopilului, preluând informații legate de
programa de la grupă (conținuturile realizate zilnic).
Relațiile intrafamiliale și climatul afectiv: părinții au o relație bună, cu mici conflicte
trecătoare datoratedistanței și rarelor întâlniri, dar copilul păstrează o legătură strânsă cu
ambii părinți.
Starea de sanătate a familiei: clinic sănătoși
Planuri/intenții ale familiei față de copil: familia dorește să se reîntregească fie în țară,
fie înstrăinătate, tatăl a mai avut tentative de a-și găsi de lucru în țară, dar nereușite.
mențină o legătură strânsă cu copilul Evoluția sarcinii: relativ bună, cu mici probleme
spre sfârșitul sarcinii (mama a suferit o viroză).
Nașterea: normală, scor Apgar 9
Evoluția și dezvoltarea copilului în primul an de viață: de la 9 luni la 1 an și 2 luni fost
periodic internatîn spital cu mucoviscidoză. (Fibroza chistică (FC), sau mucoviscidoza,
este cea mai frecventă afecțiune monogenică autozomal recesivă, cu evoluție cronică,
progresivă, potențial letală, a populației de origine caucaziană, care constă într-o suferință
generalizată a glandelor exocrine, predominant a celor secretante de mucus, având drept
consecință clinică triada insuficiență pancreatică exocrină + boală pulmonară cronică +
concentrații crescute de clor și sodiu în sudoare. Tabloul clinic este complex, traducându-
se printr-un polimorfism al semnelor și simptomelor. Clasic, tabloul clinic este dominat de
triada simptome digestive, respiratorii și carențiale)
Antecedente patologice: -personale: Autism infantil; Mucoviscidoză,
-în familie: nu sunt prezente
Starea actuală de sănătate: -personală: prezintă mucoviscidoză, frecvente probleme
pulmonare-pneunomonii interstițiale, dietă specifică
-a membrilor familiei: bună
Aspecte privind dezvoltarea: -fizică/motrică: relativ bună -senzorială:
relativ bună
-psiho-intelectuală: retard ușor
Alte date medicale semnificative: Apariția elementelor din spectrul autist a fost sesizată
de către mamă în jurul vârstei de 2 ani și 7 luni după o perioadă de spitalizare și de
absență a tatălui, apoi elementele au fost sesizate o dată cu integrarea în grădiniță,
dificultățile de comunicare și relaționare ale copilului devenind evidente, fapt ce a
determinat orientarea mamei către Serviciul de evaluare complexă și apoi către Serviciul
de orientare școlară. Copilul a urmat grupa mică și grupa mijlocie beneficiind de servicii
de sprijin educaționalși terapie logopedică. De asemea, s-a solicitat prezența
facilitatorului la grupă, precum și frecvență redusă atunci când starea de sănătate a
copilului nu era foarte bună (sau când starea de agitație psihomotorie persista).

II. Date generale semnificative


Problemele cu care se confruntă elevul: Deficiență psihică severă ; Autism infantil;
Mucoviscidoză, Retard ușor în dezvoltarea limbajului; sindrom hiperkinetic, toleranță
scăzută la frustrare, dificultăți de relaționareși socializare, dificultăți de menținere a atenției.
Activități de tip reprezentativ-simbolic: predomină modalitatea vizuală de recepție a
informației, arepuține reprezentări despre mediul înconjurător,
Gândirea/operațiile gândirii: -tipuri de gândire: predominant concretă-intuitivă, grad
scăzut
-analiza/sinteză:dificultățimajor

-comparația: întâmpină dificultăți


-clasificări, grupări, incluziuni în clase: dificultăți majore
Memoria: -formele memoriei: vizuală, dificultăți ale întipăririi, trăinicia păstrării scăzută,
volumulmemoriei scăzut
Limbajul: -vocabularul: foarte sărac -calitățile pronunției: imposibilitate de exprimare clară
-structura gramaticală: defectuoasă
-diagnostic logopedic: dislalie
polimorfă, ecolalieAtenția: -caracteristicile
atenției: involuntară, instabilă,
Voința: capacitate scăzută de efort voluntar, se mobilizează foarte, capacitate
scăzută de depășire aobstacolelor, neîncredere în forțele proprii, se implică în
activitățile care îi fac plăcere
Afectivitatea (stările afective): prezintă disfuncții afective, manifestă dispoziții afective
(uneori râde,alteori este trist, fărăr motiv întemeiat), uneori comportament opozant,
toleranță scăzută la frustrare , dificultăți de relaționare și socializare, dar dornic de a se
împrieteni cu ceilalți copii.
Psihomotricitatea: -schema corporală: neformată,lateralitatea și dominanța manuală
induficientconsolidate.

III. Date pedagogice semnificative


Calitatea rezultatelor școlare: evolutie scăzută pe toate domeniile:cognitiv, psihomotor ,
comunicare silimbaj, dar se observă un interes crescut față de activitatea de la grădiniță.
Capacitatea de învățate/gradul de însușire a cunoștiințelor: receptivitate scăzută,
participare pasivă lalecțiile bazate pe stimulare senzorio-motorie și auditiv-vizuală,
interesat de activitățile ce presupun manipularea obiectelor și de jocurile de mișcare.
Motivația pentru învățare: predominant extrinsecă, determinată
de recompensarea imediată și deprompterul potrivit.
Stilul de învățare: lucrul dificil, opriri în cazul întâmpinării unui obstacol, permanent
necesită prompterfizic sau verbal.
Activități preferate: jocuri de mișcare, jocuri de manipulare a obiectelor
IV. Date socioprofesionale:
Integrarea socială: -în colectivul grupei: este relativ pasiv, participă la activitățile grupului
doar dacă estepromptat, aderă uneori la grup, alteori este agitat, aleargă/ țipă, deranjând
activitatea copiilor.
-în grupul de prieteni: activ, prietenos cu cei pe care îi agrează
Calitatea relațiilor interpersonale: foarte slabă, dar este prietenos și ceilalți copii îl acceptă
atunci când nueste agitat.
Atitudinea față de muncă: se implică doar când este o activitate preferată, este
indiferent față de alteactivități.
Stilul de muncă: motivat extrinsec, recompensa este foarte utilă sub formă de
pictograme sau desene decolorat (cu tramvai sau avion)
Comportamentul general în muncă (perseverență, inițiativă, stăpânire de sine etc.):
nu are un stil demuncă precis, fluctuant, determinat de starea de moment
Organizarea locului de muncă: dezorganizată, nu finalizează un lucru până la capăt,
deseori.Fatigabilitatea: rezistență scăzută la stres
Organizarea timpului liber: ineficientă, dependent de adult.

Rezultatele evaluării globale complexe


 Deficiență psihică severă ; Autism infantil; Retard ușor în
dezvoltarea limbajului; Sindromhiperkinetic
 gândire de tip concret-situaţional;
 sesizează, cu greu, diferenţele dintre obiecte, clasifică, cu ajutor, o serie
de obiecte, fenomene înfuncţie de caracteristicile lor comune;
 denumește corect o serie de obiecte din mediul ambiant, dar fără a le
preciza utilitatea;
 denumește o serie de imagini (flori, animale, legume, fructe), dar fără
încadrarea lor în categorii;
 numără, cu sprijin și suport concret, până la 5, dar nu raportează numărul
la cantitate;
 întârziere în dezvoltarea psihică și a limbajului;
 dislalie polimorfă;
 repetă corect o propoziție scurtă după examinator;
 nu descrie schematic o imagine dată;
 vorbire de tip eliptic;
 tulburări de schemă corporală, dificultăţi în reprezentarea grafică a
schemei corporale;
 tulburări de orientare, organizare şi structurare spaţio-temporală (dificultăţi în
a plasa diferite evenimente în timp, dificultăţi în asocierea caracteristicilor
specifice unui anotimp, momentelezilei);
 denumește și recunoaște corect câteva culori (roșu, galben, verde, albastru);
 dificultăţi în ordonarea unor serii de imagini şi acţiuni în funcţie
de succesiunea lor logică şicronologică;
 identifică corect cercul și pătratul, dar desenează după model, doar cercul;
 dependent de adult: igienă personală, îmbrăcat/dezbrăcat, alimentație;
 dificultăți de relaționare și adaptare la mediul ambiant;
 dificultăți în stabilirea și menținerea contactului vizual cu interlocutorul;

S-ar putea să vă placă și