Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 12.04.2016

CLASA: a X-a B

OBIECT: PSIHOLOGIE

SUBIECT: MECANISME RE REGLATORII

TIPUL LECŢIEI: RECAPITULARE-EVALUARE

COMPETENŢE SPECIFICE:
Cs1: Identificarea legăturilor între procesele psihice
Cs2: Analizarea unor procese psihice pornind de la exemple concrete
Cs3: Evaluarea caracteristicilor unor procese psihice, prin comparare şi prin utilizarea
unor instrumente adecvate de măsurare

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: Să definească corect conceptele de: comunicare, limbaj, atenţie, voinţă;
O2: Să enumere caracteristicile specifice fiecărui mecanism psihic;
O3: Să dea exemple concrete de situaţii specifice în care se manifestă fiecare
mecanism;
O4: Să participe activ la explicarea fenomenelor discutate, aducând completări
corespunzătoare;
O5: Să manifeste interes pentru lecţie, exprimându-şi opinii personale în raport cu
aspectele discutate;

STRATEGIA DIDACTICĂ
a) METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, explicaţia didactică,
expunerea, problematizarea, aprecierea verbală, aprecioerea scrisă
b) MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
Zlate, Mielu şi colaboratorii „ Psihologie-manual pentru clasa a X-a”, Editura
Aramis, Bucureşti 2005
Radu, Ion şi colaboratorii „ Introducere în psihologia contemporană”, Editura
Sincron, Cluj-Napoca, 1991
Ciohodaru, Patricia Roxana şi colaboratorii „Proiectarea pedagogică şi evaluarea
învăţării psihologiei”, Editura Tehnopress, Iaşi 2005
SECVENŢELE OB CONŢINUTUL LECŢIEI STRATEGIA EVALUARE
LECŢIEI DIDACTICĂ

1.CAPTAREA Captez interesul elevilor pentru


ATENŢIEI lecţia care urmează, folosind
următorul material: elevii sunt
împărţiţi în 3 grupe şi fiecare grupă Frontal
primeşte câte un text care conţine Explicaţia
concepte psihologice, având sarcina Dezbaterea
să ideentifice despre ce concept
psihologic e vorba în textul
respectiv.

2.COMUNICAREA După ce fiecare grupă identifică


SUBIECTULUI corect conceptul psihologic la care Frontal
LECŢIEI ŞI A face referire textul se precizează Conversaţia
OBIECTIVELOR faptul că, astăzi vom face un
concurs care are drept scop fixarea
cunoştinţelor despre comunicare
limbaj, atenţie şi voinţă, iar fiecare
grupă are sarcina de a prezenta
caracteristicile fiecărui mecanism.
În partea a doua a orei toată clasa
va primi un test de evaluare scris pe
baza celor discutate.

3. PREZENTAREA De la început se prezintă elevilor pe


MATERIALULUI tablă schema care trebuie
STIMUL ŞI DIRIJAREA completată de fiecare grupă
RECAPITULĂRII 1) Definiţia comunicare
2) Schema comunicării
3) Indicatorii comunicării
nonverbale
4) Definiţie limbă şi limbaj
5) Funcţiile limbajului
6) Formele limbajului
7) Definiţie atenţie Expunerea
8) Formele atenţiei
9) Insuşirile atenţiei
10) Definiţie voinţă
11) Componentele activităţii
voluntare
12) Etapele actelor voluntare
13) Calităţile voinţei
După prezentarea schemei
respective, aceasta se completează
pe baza informaţiilor furnizate de
elevi
O1 Grupa 1:
Comunicare este un schimb de
informaţii.
Schema comunicării cuprinde:
emiţător, mesaj, canal de
comunicare, receptor şi feed-back.
Indicatorii comunicării nonverbale
sunt contactul vizual şi spaţiul
personal.
Limba este un sistem complex de
semne, simboluri şi reguli
O2 gramaticale.
Limbajul este activitatea de
comunicare interumană prin Frontal
intermediul limbii. Explicaţia
Funcţiile limbajului sunt:
comunicare, cognitivă, reglatorie.
Formele limbajului sunt: extern-
oral (dialog, monolog) şi scris;
intern

Grupa 2:
Atenţia este orientarea,
O1 concentrarea şi selectivitatea
conştiinţei noastre asupra unor
stimuli aflaţi în interiorul sau în
exteriorul nostru.
Formele atenţiei: involuntară,
voluntară, postvoluntară, internă, Frontal
O2 externă, expectaticvă. Explicaţia
Insuşirile atenţiei: volumul,
concentrarea, stabilitatea,
distributivitatea, mobilitatea şi
distragerea.

Grupa 3:
Voinţa este o formă de autoreglare
O1 a conduitei. Este o autoreglare
conştientă pentru că în urma
deliberărilor alegem în cunoştinţă
de cauză varianta de acţiune.
Componentele activităţii voluntare
sunt: scop, obstacol, efort voluntar.
Etapele actelor voluntare sunt:
O2 actualizarea unor motive, lupta
motivelor, adoptarea hotărârii,
executarea hotarârii, verificarea.
Însuşirile voinţei sunt: puterea,
perseverenţa, independenţa, calmul
în situaţii de incertitudine şi curajul. Frontal
Explicaţia
După ce se completează schema
O3 pentru fiecare lecţie, elevii sunt
rugaţi să dea exemple de situaţii
specifice pentru fiecare mecanism
psihic studiat.

4.OBŢINEREA Elevii vor primi un test scris de


PERFORMANŢEI ŞI evaluare din mecanismele
ASIGURAREA FEED- O4 reglatorii, test care cuprinde itemi Scris
BACK-ULUI de completat, itemi cu un singur
răspuns şi cu răspuns multiplu.

5. EVALUAREA Se discută rezultatele obţinute, se


PERFORMANŢEI O5 fac aprecieri şi se intervine acolo Aprecieri verbale
unde se constată anumite dificultăţi, Conversaţie Evaluare prin
erori sau lacune. De asemenea se notă
notează elevii.

6. ASIGURAREA Elevii care au obţinut un rezultat


RETENŢIEI ŞI mai mic comparativ cu ceilalţi Problematizarea
TRANSFERULUI colegi primesc sarcina ca pentru
ora următoare să realizeze un
referat despre mecanismele
reglatorii.
REZULTATE OBŢINUTE LA TESTUL DE EVALUARE
M ECANISME REGLATORII
CLASA a X-a A
Liceul Tehnologic Grigore C .Moisil

La testul de evaluare din data de 12.04.2016 au fost prezenţi 27 elevi, iar rezultatele
obţinute sunt:
Nota 7- 2 elev
Nota 8- 9 elevi
Nota 9- 8 elevi
Nota 10-8 elevi

Media pe clasă în urma evaluării a fost 8,81.

Elevii care au obţinut un rezultat mai mic comparativ cu ceilalţi colegi primesc sarcina
ca pentru ora următoare să realizeze un referat despre mecanismele reglatorii.

S-ar putea să vă placă și