Sunteți pe pagina 1din 1

“NATURA NE OFERĂ LA FIECARE PAS UN EXEMPLU DE MODESTIE !

Proiectul este aprobat de Administratţia Fondului pentru Mediu sţ i finantţat din Fondul
pentru Mediu îîn proportţie de 90% , restul de 10% reprezentaî nd contributţia Grupului
Şţ colar „C.D. Nenitţescu”. Valoarea totalaă a proiectului este de 222359,40 lei. Proiectul are
o durataă de 12 luni sţ i se va desfaă sţ ura îîn perioada 1.05.2010 – 31.04.2011.

CHESTIONAR
privind dorinţa de implicare a elevilor în activităţile proiectului

“Educaţia ecologică - investiţie sigură


pentru viitor !”
ELEVI
1. Sunteţi interesat să faceţi parte din elevii care sunt implicati în derularea activităţilor
proiectului „Educaţia ecologică investiţie sigură pentru viitor!”?

foarte mult mult mediu deloc

2. Sunteţi dispus să vă implicaţi în activităţile practice din cadrul proiectului dedicate voua:
excursii, tabere, activitati de ecologizare, activitati de cercetare scolara!”?

foarte mult mult mediu deloc

3. Sunteţi dispus să vă implicaţi activ în activităţile practice din cadrul proiectului?

foarte mult mult mediu deloc

4. Precizaţi activitaă ţile îîn care doriţi saă vaă implicaţi pe parcursul derulaă rii proiectului.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nume şi prenume:_______________________________________________

Semnătura:___________________________________________________

Vă mulţumim pentru colaborare!


Informaţii despre activitaă ţile ce se vor derula îîn cadrul proiectului gaă siţi pe site-ul :

http://sites.google.com/site/colegiultehniccdnenitescu/proiect-ecologic

S-ar putea să vă placă și