Sunteți pe pagina 1din 4

GHID DE OBSERVAȚIE

I. EXPRESIA ŞI ŢINUTA PERSOANEI

Reacţiile la prima intâlnire cu terapeutul:


□ opoziţie □ cooperare □ indiferenţă □ suspiciune □ negativism

Mimica:
□ hipermimie □ imobilă □ demonstrativă □ euforică □ tristă □ crispată
□ tensionată □ temătoare □ evită contactul vizual (evitant) □ psitacism

Pantomima / mişcările corpului:


□ manierisme □ bizarerii □ agitaţie □ imobilitate □ agresivitate □ autoritate
□ submisiv □ astenic; (eventual descrierea discursivă a comportamentului) □ normala
□ hipomobila □ hipermobila □ ticuri □ tremor grimaseri

Vestimentatie:
□ dezordonat □ excentric □ cu rafinament □ travestitism □ cisvestitism
□ îngrijit □ auster □ pedant

Atitudinea: (observată pe parcursul interviului / relatată, despre sine și ceilalți)


5.1. faţă de sine:
□ supraestimare □ subestimare □ dezinvoltă □ arogantă □ superioară
□ inhibată □ neîncrezătoare □ timidă
5.2. faţă de ceilalţi:
□ prietenoasă □ dușmănoasă □ sinceră □ falsă □ egoistă □ încredere (deschisă)
□ neîncredere (suspicioasă) □ asertivă □ agresivă □ defensivă □ evitantă
□ dominator □ demonstrativ □ manipulator □ idiosincrazia

1
II. MECANISME PSIHICE INFORMAȚIONAL-OPERAȚIONALE DE
PRELUCRARE PRIMARĂ ȘI SECUNDARĂ A INFORMAȚIILOR

PERCEPȚIA
1. Tulburări cantitative:
□ hiperestezie □ hipoestezie □ anestezie

2. Tulburări calitative:
□ iluzii patologice □ halucinații (□ vizuale; □ auditive; □ olfactive; □ gustative; □ tactile)
□ cenestezii / cenestopatii □ pseudohalucinații □ agnozii

GÂNDIREA
1. Tip de gândire:
□ concretă □ abstractă □ sintetică □ analitică □ flexibilă □ rigidă
□ incoerentă □ gandire magica
2. Tulburări de conţinut ale gândirii (adecvarea la realitate):
□ idei dominante □ idei obsesive □ idei compulsive □ idei delirante □ idei fobice
□ idei prevalente □ idei cu conținut negativ
3. Tulburări ale ritmului, fluxului ideativ:
□ tahipsihie □ bradipsihie □ incoerenta □ disociere □ fugă de idei
□ lentoare ideativă □ vâscozitate psihică □ fading mintal □ baraj ideativ

MEMORIA
1. Tulburări cantitative
□ hipermnezie □ hipermnezie afectivă □ hipomnezie
□ amnezie (□ retrogradă / de evocare; □ anterogradă / de fixare; □ globală tranzitorie / ictus
amnezic □ lacunară)
2. Tulburări calitative:
□ paramnezii (de ex : déjà-vu, déjà-vecu, déjà-connu, jamais-vu, jamais-vecu, jamais-connu)
□ ecmnezie □ criptomnezie □ înstrăinarea amintirilor

2
III. MECANISME PSIHICE DE STIMULARE ȘI ENERGIZARE A
COMPORTAMENTULUI

MOTIVAȚIA
□ anhedonie

DISPOZIȚIA DE BAZĂ
Tulburări afective (ale dispoziției - generală de fond, de structură afectivă personală,
nepatologică, coloratura dispoziției):
□ depresie □ euforie □ anxietate □ indiferență □ ambivalență afectivă
□ frică patologică □ excitație □ colerică □ constantă □ schimbătoare
□ apatie □ hipotimie □ hipertimie □ labilitate afectiva □ incontinenta afectiva

Paratimii:
□ inversiune afectivă □ incongruență afectivă □ ambivalență afectivă □ alexitimie

ACTIVITATEA ȘI COMPORTAMENTUL PSIHOMOTOR


1. Tulburări cantitative:
□ hiperkinezie; □ bradikinezie; □ inhibiție psihomotorie □ akinezie (stupoare)

2. Tulburări calitative:
□ stupoare □ stereotipii □ manierisme □ negativism □ reacții explozive
□ piromanie □ cleptomanie □ compulsii sexuale patologice; □ agitație psihomotorie
□ agresivitate □ automutilare □ conduite delincvente

3
IV. MECANISME DE REGLAJ PSIHIC
LIMBAJUL
1. calitatea discursului :
□ logic □ ilogic □ fragmentat □ cursiv □ coerent □ incoerent
□ elaborat □ repetitiv □ prețios □ alambicat □ plat □ stereotip
2. Tulburări ale limbajului:
2.1. limbajul oral:
□ tahifemie □ bradifemie □ logoree □ mutism □ hipoactivitate verbală □ incoerenţă
□ salată de cuvinte □ stereotipie □ disfazie □ dislalie □ balbism □ dislogie
□ neologisme (utilizate în exces); □ paralogisme □ autoecolalie □ ecolalie □ palilalie
□ onomatomania □ schizofazie □ jargonofazie □ glosolalie □ disolutie semantica
2.2. limbajul scris :
□ hipoactivitate grafică □ hiperactivitate grafică □ tulburari morfologice
□ tulburari de semantica □ graforee □ grafomanie □ incoerenţă grafică □ stereotipie grafică

ATENȚIA
1. Tulburări cantitative:
□ hipoprosexie □ hiperprosexie □ aprosexie
2. Tulburări calitative:
□ concentrată; □ distributivă; □ labilitate □ fatigabilitate

VOINȚA
□ hipobulie □ hiperbulie □ abulie □ impulsivitate

ORIENTAREA SPAȚIO-TEMPORALĂ
□ autopsihică □ allopsihică

CONȘTIENȚA
□ grad de luciditate □ modificări ale structurii câmpului de conștiență
1. Capacitatea de înțelegere a propriei situații
□ asumare □ conştientizare □ negare □ nu conștientizează boala

PERSONALITATE
□ normala □ anormala □ nedezvoltata □ deteriorata □ dizarmonic structurata
□ modificata prin boala psihica
4

S-ar putea să vă placă și