Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECTIE

 CLASA: A VII- A
 OBIECTUL: LIMBA ROMANA
 SUBIECTUL LECTIEI: NOTIUNI DE FONETICA
 TIPUL LECTIEI: DE INSUSIRE DE NOI CUNOSTINTE
 OBIECTIVE OPERATIONALE:
1. COGNITIVE: la sfarsitul lectiei, toti elevii sa fie capabili:
 sa dea definitia foneticii si a lingvisticii ;
 sa defineasca literele, sunetele si alfabetul ;
 sa identifice sunetele in cuvinte ;
 sa recunoasca diftongi, triftongi si hiaturi ;
 sa diferentieze diftongii ascendenti de cei descendenti ;
 sa identifice vocalele si semivocalele din structura
diftongilor si a triftongilor ;
 sa rosteasca traditional literele alfabetului limbii romane ;
 sa defineasca silaba ;
 sa desparta corect in silabe anumite cuvinte, precizand
regulile de despartire a cuvintelor in silabe ;
 sa defineasca accentul si sa accentuez corect cuvinte.
2. PSIHOMOTORII :
 sa realizeze corect transcrierea fonetica a cuvintelor ( in
special a grupurilor de sunete ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe,
ghi.);
 sa precizeze cate litere si cate sunete au anumite cuvinte;
 sa corecteze cuvintele accentuate gresit.
STRATEGIA DIDACTICA:
1. Metode si procedee: se vor folosi, alternativ sau combinat, metode si mijloace
precum: invatarea prin descoperire, conversatia, explicatia, dictarea, lucrul cu
manualul, fisa de lucru, schema la tabla.
2. Forme de organizare a invatarii: in cadrul lectiei se vor folosi activitatea
frontala, alternativ cu activitatea independenta individuala.
3. Resurse: capacitatile normale de invatare ale elevilor.
4. Mijloace de invatamant: prezentarea unor slide-are cu ajutorul laptop-ului; texte
lingvistice; fise cu sarcini de lucru pentru elevi; testul de evaluare formativa ( vezi
fisa ).
5. Bibliografie: Limba romana, manual pentru clasa a VII-a, de Marin Iancu, A.Gh.
Olteanu, Ana Tulba, Editura Corint; Caietul elevului pentru clasa a VII-a, partea I,
de Ana Tulba si Constantin Sofronie, Editura Corint, Bucuresti, 2001; auxiliarul
Limba si literatura romana pentru clasa a VII-a. Ghid complet de pregatire.
Preparator pentru testarile nationale, Editura Art, 2002; Limba romana. Fonetica.
Vocabular de Carmen Iordachescu, Editura Carminis.

DESFASURAREA ACTIVITATII:
Organizarea clasei: se stabileste ordinea in clasa; asigurarea cu cele necesare
desfasurarii lectiei ( caiete, creioane, fise, etc. ) 2 minute
1. Actualizarea cunostintelor invatate anterior: 3 minute
- controlul caietelor de teme ( cu obsevatii si aprecieri dupa caz ) si verficarea
modului in care elevii au alcatuit tema data ora trecuta.
2. Captarea atentiei elevilor pentru activitatea didactica ce urmeaza:
2 minute
- scurta discutire despre sunetele limbii romane, despre grupuri de sunete, silaba si
accentul ( vezi fisa cu intrebari )
3. Anuntarea subiectului lectiei si a obiectivelor operationale 1 minut
Profesorul spune ca se va incepe aprofundarea notiunilor de fonetica studiate in anii
anteriori. Va trebui ca in final sa...........( se anunta obiectivele operationale: 1, 2,
3,.....)
4. Prezentarea sarcinilor de invatare: 15 minute
- Se prezinta cu ajutorul laptop-ului un material despre notiunile de fonetica ale
limbii romane. Pe baza ex. 1/ pag. 29, din manual, care cuprinde fapte ilustrative,
elevii vor analiza structura fonetica a cuvintelor din primul vers.
- Se impart fise de lucru elevilor continand exercitii pe care acestia le vor rezolva
dupa ce profesorul termina de prezentat materialul si aduce explicatiile necesare.
- Partea stanga a tablei se lasa libera pentru alcatuirea unor scheme care se
completeaza treptat. Schemele vor contine clasificarea sunetelor limbii romane,
clasificarea diftongilor, alcatuirea triftongilor, regulile de transcriere fonetica a
cuvintelor.( vezi fisele cu schemele )
5. Conducerea invatarii si dobandirea de noi cunostinte 15 minute
- Elevii desfasoara ca activitate independenta individuala exercitiile de pe fisa de
lucru si in limita timpului exercitiile din manual.
6. Asigurarea feedback- ului 1 minut
- Are loc pe parcursul conducerii invatarii, invatarea facandu-se treptat, prin
aprecieri verbale( E bine!, Da!, Exact! ).
7. Evaluarea formativa 10 minute
- Se da ca activitate independenta individuala testul de evaluare formativa ( vezi fisa
de lucru ).
8. Asigurarea retentiei si a transferului 1 minut
- Se da ca activitate independenta rezolvarea unor exercitii din manual.

CAPTAREA ATENTIEI
CE ESTE FONETICA?
FONETICA este o ramură a lingvisticii care studiază producerea,
transmiterea, audiţia şi evoluţia sunetelor limbajului articulat.
CE SUNT SUNETELE?
SUNETELE sunt unitati minimale ale cuvantului rostit.
CE SUNT LITERELE?
LITERELE sunt semnele care redau, in scris, sunetele.
CE ESTE ALFABETUL?
ALFABETUL reprezinta totalitatea literelor asezate intr-o anumita
ordine.
CE SUNT VOCALELE?
VOCALELE sunt sunete continue, rostite fara ajutorul altor sunete.
In limba romana sunt sapte vocale: a, ă, î, e, i, o, u. Dintre acestea,
numai trei pot forma silabe: a, ă, î si sunt intotdeauna vocale.
CE ESTE SILABA?
SILABA este sunetul, grupul de sunete, rostit printr-un singur efort
respirator. In fiecare silaba exista o vocala. Nu exista silaba fara
vocala dar exista cuvinte, chiar propozitii alcatuite din vocale si
semivocale.
CE ESTE ACCENTUL?
ACCENTUL reprezinta pronuntarea mai intensa a unei silabe dintr-
un cuvant.

FISA DE LUCRU
1. Analizati structura fonetica a cuvintelor urmatoare, folosind abrevierile V pentru
vocale, S pentru semivocale si C pentru consoane, dupa modelul dat:
paine: C+V+S+C+V soare: ..........................
taiau: ..................... stiai: ............................
alcool:..................... feerie: ..........................
2. Identificati diftongii si triftongii, marcand vocalele si semivocalele:
venea, iarna, doua, suiau, lacramioara, leoaica, soseau, fuioare, atacau, butoias.

3. Completati tabelul de mai jos cu formele care contin grupurile de sunete indicate :
i-au, sa-i, mi-au, alizeu, neuron, spaima, fiinta, vreau, te-ai, nu am, viu, leoarca,
cooperare.
Diftong Triftong Hiat

4. Scrie cate un cuvant care sa contina urmatoarele vocale in hiat: ee, oo, ii, uu, aa.

5. Identifica hiaturile din urmatoarele cuvinte: alcool, alee, fiica, fiinta, afectuos,
coopera, muzee, aer, poet, continuu.

6. Inlocuieste punctele cu diftongi corespunzatori:


m.......re, d......mna, v....., c......te, gutu..... .
7. Completeaza cu vocala “ î “ sau “ â “ cuvintele date:
......nceput fac......nd …..nfloritor
rom....n .....nt.....mplare ne…..nsemnat
a cobor….. bine…..nteles a dobor…..
8. Transcrieti fonetic cuvintele de mai jos si precizati numarul de litere si de sunete:
ceas, cerc, cheama, chem, geana, gingie, gherghef, ceara, treceau, veghea.

9. Contine cuvantul treceau un triftong?

10. Incercuiti raspunsul corect :


I. Cuvantul banchet contine :
a) sase sunete si sapte litere ;
b) sapte sunete si sapte litere ;
c) sapte sunete si sase litere .
II. In cuvantul osteneala exista :
a) patru consoane, patru vocale si o semivocala ;
b) patru cosoane si cinci vocale ;
c) patru consoane, cinci vocale si o semivocala.
III. Cuvantul vointa contine:
a) un diftong;
b) un triftong;
c) un hiat.
11. Incercuieste A pentru raspunsul corect si F pentru raspunsul gresit.
a) In cuvantul a roi exista un diftong. A F
b) In cuvantul cercel sunt sase litere si sapte sunete. A F
12. Completati rombul pe orizontala si veti obtine pe verticala denumirea unui grup de
sunete.
 Nume de fata. D
 E bun la batranete. T G
 Lucitoare in “ Scrisoarea III “. C I
 Cum nu e Baiazid. P S
 Sinonim cu imens. C L
 Alaturi. L A
 Comandant militar.( arhaism ) G

TEST DE EVALUARE FORMATIVA


I. Încercuieşte afirmaţiile adevărate:

1. Sunt scrise corect afirmaţiile din seria:


a) pîine, vânt, început, reînălţat, cântând, aruncând
b) salutând, câine, reânălţat, subînţeles, coboară, amândoi
c) scânteie, coborând, nemaiavând, urî, reîncălţat, vânzător.

2. Seria care conţine vocale în hiat este:


a) vie, foarte, colivie, pălărie, steaua, fiinţă
b) alee, coopera, muzeul, poet, ştiinţă, auxiliar
c) soţie, noul, fiindcă, respectuos, voios, poem.

3. Conţin numai diftongi cuvintele din seria:


a) poiană, plouă, ceafă, cheamă, pai, pâine
b) ceafă, coală, iepure, două, trei, cheamă
c) ne-am, miere, viaţă, foaie, plouă, dai.

4. Conţin numai triftongi cuvintele din seria:


a) suiau, de-au, leoaică, voiai, dădeai, leoarcă
b) lăcrămioară,de-ai, poleiască, ceainic, nouă, lupoaică
c) voiai, doreai, sorbeau, poiană, duduiau, ocoleau, le-ai.

5. Sunt corect despărţite în silabe cuvintele din seria:


a) e-mo-ţi-e, a-fec-tu-os, fi-i-că, a-gro-nom, lap-te, con-junc-ţi-e
b) floa-re, co-lec-ţi-o-nar, somp-tu-os, a-pri-li-e, con-struc-ţi-e
c) e-rou, bu-nă-ta-te, at-let, a-tri-but, ni-cio-da-tă, car-te.

II. Selectaţi din următoarea înşiruire, numai cuvintele care conţin diftongi
ascendenţi si explicati alegerea facuta:
floare, tăi, ceară, dai, vouă, ied, iarbă, întâi, poiană, deal, ce-au, nuiaua, troian,
taifas, boier.

III. Arătaţi câte sunete şi câte litere au cuvintele:


chior, chimir, cerere, xerox, gherghef, ceafă, înnopta, watt, zoologie, ghiocel.

S-ar putea să vă placă și