Sunteți pe pagina 1din 4

TEMA 1 - Aritmetica

- Rapoarte şi proporţii. Proporţii derivate. Şir de rapoarte egale -

5
1. Raportul dintre lungimea unui dreptunghi şi lăţimea lui este . Aflaţi aria dreptunghiului
2
ştiind că perimetrul lui este 140 m.

5
2. Raportul dintre preţul unei cărţi şi preţul unui caiet este . Ştiind că dublul preţului unei
2
cărţi plus triplul preţului unui caiet este 6400 să se afle preţul fiecăruia.

7
3. Raportul lungimilor laturilor a două pătrate este .
9
Aflaţi raportul a) perimetrelor;
b) ariilor.
4. Dimensiunile unui dreptunghi sunt a şi b, iar dimensiunile unui alt dreptunghi sunt c şi d.
2c 2d
Dacă a  şi b  aflaţi raportul perimetrelor celor două dreptunghiuri.
3 3
5. Dimensiunile unui dreptunghi sunt a şi b, iar dimensiunilue unui alt dreptunghi sunt x şi
y. Calculaţi raportul ariilor celor două dreptunghiuri, în următoarele cazuri:

2 3
a)x=2a, y=3b; b) x=4a, y=b:2; c) x= din a, y= din b.
3 2
a b b c
6.  şi  . Aflaţi raportul dintre a şi c.
4 7 12 13
0,2  x 0,4
7.  . Caculaţi 100+xy.
0,1 0,7  y

2
8. Raportul a două numere este şi suma lor este 90. Aflaţi numerele.
7
5 15 a
9. Ştiind că din a este egal cu din b, determinaţi raportul .
8 16 b

x 3 2x  3y x 3x  y 2x  y 5x  7 y
10. Ştiind că  , calculaţi: ; b) ; c) ; d) ; e) ;
y 4 5y x y 2x x y 3x  5 y

1
x 3 x y not x  3k 2 x  3 y 6k  12k 18k 9
a) I. metodă:    k    = 
y 4 3 4 y  4k 5y 20k 20k 10

2x  3y 2x 3 y x 3 2 3 3 3 6 9
II. metodă: = + = + =   = + = ;
5y 5 y 5 y y 5 5 4 5 10 10 10

 x 
y 2   3  2  3  3
2x  3y
=  = 4
y 9
III. metodă: = ;
5y 5y 5 10

3y 3y 2 /
2  3y  3y
2x  3y
y
x 3 x y 3y 4 2 9y\ 9
IV. metodă:    x  = = = = ;
y 4 3 4 4 5y 5y 5y 10 y 10

x y z
11. Ştiind că a = b = c şi x  11a să se calculeze:

4 x  7 y  12 z x3  y3  z 3
a) ; b)
4a  7b  12c a3  b3  c3

2x 3y 4z
12. Ştiind că = = şi x+y-z=19 să se afle x, y şi z.
3 4 5
x 3y 2 y z
13. Ştiind ca a)  ;  şi x+y+z=13 calculaţi x, y, z.
2 4 7 14

x y z
b) 3x+2y+5z=166 şi   determinaţi x, y, z.
0,12 0,15 0,2

x y y z
c) 2x+5y+z=14 şi  ,  determinaţi x, y, z.
3 5 15 12

x y z
d)   şi xyz  139755 , să se afle x, y, z.
3 5 7
a b c
e) 4a +2b-3c=-20 şi  
 2 3  4 , să se determine a, b, c.

11
14. Să se afle ariile a două dreptunghiuri ştiind că raportul lungimilor lor este , raportul
15
5
lăţimilor este , iar diferenţa ariilor 300m2.
2

2
3x  2 y 3 x 7
15. Să se demonstreze că a)    ;
5x  y 2 y 9

2x  y 5 x 8
b)    ;
3x  y 3 y 9

x
1994  997
16. Fie n=19952-1995-1994. Să se afle x din proporţia .
2 n

n x
17. Fie n=236-235-234. Să se afle x din proporţia  .
3 1
2 33

45 x 4a5
18. Aflaţi x din proporţia  , ştiind că numărul 4a5 este un număr scris în baza 10,
2 9
divizibil cu 9.

ab a  b
19. Determinaţi ab , dacă  .
13 4

ab  c 5
20. Să se determinenumărul abc scris în baza 10, ştiind că  .
ab  c 4

xy  y yx  x
21. Fie x, y cifre nenule astfel încât  .
13 17
a) Arătaţi că 3x=2y.

b) Determinaţi toate numerele xy .

x, ( y ) y ,  x 
22. Determinaţi toate numerele xy , cu cifre nenule, astfel încât  .
21 29
1,2 z
23. Aflaţi numerele x, y, z  N , ştiind că x este număr prim şi  .
y x

2x  y 1 x  2 z 14
24. Considerăm x, y, z numere raţionale positive astfel înăt  şi  .
3x  y 9 y  z 11
x
Calculaţi ;
x yz

3
3x  y 5 xz 3
25. Considerăm x, y, z numere raţionale positive astfel înăt  şi  .
x y 4 y  4z 5
z
Calculaţi ;
x y

a  b  2c a  2b  c  2a  b  c
26. Fie a, b, c  Z * astfel încăt   . Arătaţi că a+b+c=0 sau
c b a
a=b=c.

a 3 12 6
27. Determinaţi numerele naturale nenule a, b, c, d, ştiind că    şi
2 b c d
a 2  b 2  c 2  d 2  100 .

23 x y z
28. Aflaţi numerele x, y, z ştiind că x 2  y 2  z 2  şi  
45 0, 2 0,  3 0, 6 .

29. Să se determine numerele prime x, y, z, ştiind că


x  3x  4z 8x  36  2x  3 y  4z 36  5x
x z
30. Dacă  să se arate prin proporţii derivate că:
y t

x  y  z  t x  y  z  t   x  y  z  t x  y  z  t 
31. Determinaţi mulţimea valorilor expresiei

E
a  b  c b  c  d a  c  d a  b  d ) ştiind că numerele a, b, c, d  R * satisfac
a bcd
a bc  d a bc  d a bc  d a bc d
relaţiile:    .
a b c d

2x 3y 4z
32. Fie x, y z  Q astfel încât   . Să se calculexe:
3y  4z 2x  4z 2x  3y

1 1 1  x y z
a) ( x  3 y  2 z)     b)   .
 x 3 y 2z  y z x

2x 3 y 2z
Arătaţi că numărul n    este natural.
3y 4z x

S-ar putea să vă placă și