Sunteți pe pagina 1din 8

UNITATEA 1: Actualizarea cunoștințelor din clasa pregătitoare

Perioada: 2 săpt. ( S1 – S2) → 10.09.2018 – 21.09.2018

ZIUA/ DISCIPLINA/ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DETALII DE RESURSE EVALUARE


DATA COMPETENŢE INTEGRATE/DISCIPLINE CONŢINUT
SPECIFICE
LUNI Deschiderea festivă a noului an şcolar.
CLR / Prezentarea generală a manualelor şcolare pentru
MEM clasa I
EFS Jocuri în curtea școlii
RELIGIA
MARŢI CLR CLR În drum spre școală Silabă, cuvânt, Observarea
-1.3; - Cum ne prezentăm? propoziţie sistematică a
- Actualizarea cunoştinţelor despre silabă, cuvânt, Foi de desen, elevilor
AVAP- propoziţie, reprezentare grafică carioci
2.2 - Memorarea poeziei ,,Prima zi de școală” de Elena
Dragoș
- Desen: Prima zi de şcoală
CLR CLR- În drum spre școală Cuvântul, silaba, Fişe de lucru
3.1;4.1; - Completarea prezentărilor semne grafice
- Realizarea corespondenţei dintre imagine şi litera Aprecieri
MEM-1.1 iniţială globale si
- Scrierea unor elemente grafice: linii oblice individuale
- Scrie cifra care corespunde numărului de silabe
din cuvintele date
MEM MEM – La plimbare Orientarea Manualul Interevaluare
1.1; - Poziţii spaţiale; numeraţia 0 - 31- actualizarea spaţială.
1.2;2.1 cunoştinţelor din CP Numeraţia 0-31
CLR – - Formularea de propoziţii folosind cuv. date: sus,
2.1 vertical etc.
- enumerarea anotimpurilor și a lunilor
corespunzătoare acestora
MM MM -2.1; Repetarea cântecelor învăţate in CP Cântarea in Laptop, CD Aprecieri
2.3 Discuţii despre vacanţa mare colectiv globale si
CLR -2.2 individuale
MIERCURI CLR CLR- În clasă Acte de vorbire Manualul,
Observarea
2.1; 2.2 - Acte vorbire: Salutul, prezentarea proprie Fişe de lucru
sistematică a
AVAP - Întocmirea unei fişe personale Foarfece, lipici,
elevilor
-2.3 - Realizarea unei fişe de identitate / colaj carton color
CLR CLR-2.1; În clasă Dialogul Manualul, Fişe
2.2 - Joc de rol: Dialoguri în situaţii diferite Bastonașe de lucru
AVAP – - Reguli care trebuie respectate atunci când vorbim Carton color,
Autoevaluare
2.3 - Audierea cântecului ,,Școlărei și școlărițe” foarfecă
MM - ,,Arborele” – colaj
2.1. - Scrierea bastonașelor
MEM MEM- La plimbare Actualizarea Manualul, Fişe Aprecieri
1.1; 1.4 - Completarea unui tabel, după model dat cunoștințelor din de lucru globale si
AVAP – - Adăugarea / extragerea de elemnte pentru a avea CP individuale
2.2 mulțimi ,,cu tot atâtea elemente etc.
MM MM -2.1; Cântec: Toamna scolarita Cântarea in Aprecieri
2.3 Discuţii despre anotimpul toamna colectiv globale si
CLR- 2.2 individuale
JOI MEM MEM- La joacă Adunarea și Manualul, Fişe
Observarea
3.1; 3.2 - Exerciții de adunare și scădere în concentrul 0 - 10 scăderea în de lucru
sistematică a
DP -2.2 - Numirea unor jocuri sugerate de imagini concentrul 0 – 10
elevilor
- Importanța Soarelui Soarele
EFS EFS 1.1., *prezentarea importanței activității de educație *Importanța * teren de sport, * observarea
1.2., 1.3., fizică activității de fluier sistematică,
1.4., 3.1., *recomandări privind aplicarea regulilor de educație fizică *exercițiul, aprecieri
3.3. echipare în funcție de anotimp *Formații de explicația, individuale
MM 2.1. *recomandări privind aplicarea regulilor de adunare de demonstrația
expunere la factorii de mediu adunare în linie
*aplicarea sistematică a măsurilor imediate de pe un rând și pe
igienă după efort două rânduri
*prezentarea regulilor de practicare a educației
fizice , de comportare a elevilor pe terenul de sport /
sală , pericolele de accidentare la care sunt expuși
*aranjarea elevilor și stabilirea locului fiecărui elev
în linie pe un rând și pe două rânduri
CLR CLR - Cartea, buna mea prietenă Propoziția Manualul,
2.1; 2.2 - Numerotarea paginilor, direcţii de orientare în Fişe de lucru
pagină
MM -2.1 - Direcții de orientare în pagină
Observarea
- Elementele componente ale cărții
sistematică a
- Exemple de propoziții formate din două, trei
elevilor
cuvinte
- Memorarea poeziei ,,Cartea de Virgil Carianopol
Joc de rol: La librărie
- Cântec: Cărticica mea
CLR Cartea, buna mea prietenă
CLR- - Discuţii despre activităţile desfăşurate de copiii Reguli de vorbire Manualul, Fişe
2.1; 2.2 din imaginile date eficientă de lucru
- Scrierea unor elemente grafice Nodulețul, Carton color,
Observare
AVAP – - Numirea obiectelor din ghiozdan, penar semiovalul foarfece, lipici,
sistematică
2.3 - Schema grafică a unor propoziții imagini
- Realizarea unui album cu activităţile desfăşurate
în clasă - colaj
VINERI DP DP- 1.1; Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos. Despre Autocunoaştere Fişă de lucru
Observarea
2.2 mine şi stil de viaţă
sistematică a
- Joc: Să mă prezint! sănătos.
elevilor
CLR- 2.2 - Discuţii despre înfăţişarea colegului de bancă
CLR CLR Amintiri din vacanţă Povestirea unor Manual,
-3.1; - Formularea unei idei, a unei păreri întâmplări trăite
Observarea
- Descrierea unui obiect, a unei persoane
sistematică a
MM - Cântec: Câte unul pe cărare
elevilor
2.1

LB.
ENGLE
ZA
AVAP AVAP – Tot ce ştiu... – evaluare iniţială Materiale folosite Auxiliar
1.1; 1.2 - Discuţii despre materialele folosite la orele de Tehnici Aprecieri
1.3 abilităţi practice si despre tehnicile folosite cunoscute globale si
- Colectarea materialelor din natură individuale
MM- 2.1 - Cântec: A sosit pe dealuri toamna
LUNI MEM MEM- La joacă Figuri geometrice Manual, Fişă de
1.1.; 2.1.; - Desenarea figurilor geometrice lucru Aprecieri
3.1 - desene din figuri geometrice globale si
AVAP - Colorează frunzele conform codului dat individuale
-2.2
AVAP AVAP În vie - colaj Decupare, lipire Diverse Observarea
-1.1; 1.2; Cântec: A, a, a! Acum e toamnă, da! materiale sistematică a
1.3 Discuţii despre anotimpul toamna elevilor
MM 2.1. Expunerea
CLR- 2.2 lucrărilor
EFS EFS 1.1., *alinierea pe un rând după înălțime, de la dreapta la *Formații de * teren de sport, * observarea
1.2., 1.3., stânga deplasare în fluier, cretă sistematică,
1.4., 3.1., *recunoașterea locului în formație a vecinilor coloană câte unul *exercițiul, aprecieri
3.3. *împrăștierea /revenirea în formația de adunare pe *Pozițiile drepți explicația, colective,
linia trasată pe sol și pe loc repaus demonstrația aprecieri
*exersarea pozițiilor drepți / pe loc repaus individuale
*din formația de adunare pe o linie, întoarcere cu
fața spre direcția de deplasare
*păstrarea distanței în timpul deplasării
*joc Cine ne-a ieșit în drum?
RELIGIA

MARTI CLR CLR Amintiri din vacanță Cuvântul format Manual,


3.1. - Formularea unei idei, a unei păreri din una, două, Fişă de lucru
- Descrierea unui obiect, a unei persoane, a unui loc trei silabe Observarea
MM - Identificarea unor cuvinte formate din una, două, sistematică a
2.1. trei silabe elevilor
- Cântec: Câte unul pe cărare

CLR CLR – - Povestirea aventurilor din vacanță Povestirea unor Manual, Fişă de Aprecieri
3.1. - Colorează bulina corespunzătoare numărului de întâmplări trăite lucru globale si
silabe individuale
DP - Formularea unor propoziții după imagini date
3.1 - Scrierea unor elemente grafice
MEM MEM – La teatru Personaje din Manual, Fişe de Autoevaluare
2.1; - Numirea personajelor din imagini care reprezintă povești lucru controlată
AVAP – povești cunoscute
2.2 - Dramatizarea unor secvențe din povești
CLR - Colorarea unor personaje preferate
3.3. - Calcularea unor sume (în lei)
- Ghicitori despre personaje din povești
MM MM -2.1; Cântec: A, a, a! Acum e toamnă, da! Cântarea in Aprecieri
2.3 Discuţii despre anotimpul toamna colectiv globale si
CLR- 2.2 individuale
MIERCURI MEM MEM- Activități preferate Activițăți Manual, Observare
2.1 - Numirea unor activități preferate preferate Fişă de lucru directă
AVAP – - Mimarea unor activițăți în fața clasei
2.2 - Asocierea unor obiecte cu activități Numeraţie
corespunzătoare
- Identificarea aparatelor care folosesc curent
electric
- Exerciții de numărare
- La munte - colaj
CLR CLR – Comoara din povești Descrierea unui Manual,
2.2; 4.1 - Formularea unor idei/păreri personaj Fişă de lucru
- - Descrierea unor personaje ilustrate
Aprecieri
MEM – - Numirea basmului ilustrat
globale si
1.3. - Numirea obiectelor folosite de unele personaje
individuale
- Ordonarea secvențelor unor povești
- Încercuirea unor elemente care aparțin unei
povești date
CLR CLR Comoara din povești Identificarea Manual, Observarea
-3.4; - Scrierea unor semne grafice sunetelor dintr-un Fişă de lucru sistematică a
- Identificarea unor sunete din cuvinte date cuvânt elevilor
AVAP - Asocierea unor cuvinte, reprezentate prin imagini,
-2.3 cu litera inițială
- Desen: Personajul îndrăgit
Joc: ,,Ce s-ar întâmpla dacă ...”
- Ghicitori despre personaje din povești
MM MM -2.1; Cântec: Căsuţa din pădure Cântarea în Laptop, CD
Aprecieri
2.3 - Discuţii despre viaţa din pădure colectiv Planşă: Pădurea
globale si
CLR – toamna
individuale
2.2
JOI MEM MEM- Itemii probei de evaluare EVALUARE Fişe de evaluare
1.1; 2.1.; INIȚIALĂ
3.1. Probă scrisă

EFS EFS1.1., *învățarea întoarcerilor prin săritură spre direcțiile *Întoarceri prin * teren de sport,
1.2., 1.3., indicate perete, șosea, gard,etc. săritură , la fluier
Aprecieri
1.4., 3.1., *învățarea întoarcerilor prin săritură la stânga și la stânga și la *exercițiul,
globale si
3.3. dreapta dreapta explicația,
individuale
*exersarea întoarcerilor la semnale sonore demonstrația

CLR CLR -3.4; Evaluare predictivă pag. 11 Recapitulare din Fişă de lucru
CP
Interevaluare
AVAP
-2.3
CLR CLR – - Lecţie cu urechi lungi, de Passionaria Stoicescu Lectură Fişe de lucru
3.1; 2.2; - Citirea poeziei şi explicarea cuvintelor noi Aprecieri
- Alcătuirea de propoziţii cu noile cuvinte globale si
DP - Formulare de răspunsuri la întrebări date individuale
3.2. - Rezolvă exerciţiile alături de Coadă Albă
VINERI DP DP- 1.1; Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos. Despre Autocunoaştere Fişă de lucru
Observarea
2.2 mine şi stil de viaţă
sistematică a
CLR- 2.2 - Joc: Să mă prezint! sănătos.
elevilor
- Discuţii despre înfăţişarea colegului de bancă
CLR Evaluare inițială Fişe de evaluare
Probă scrisă
Itemii probei de evaluare
LB.
ENGLE
ZA
AVAP 1.1; 1.3; Desen liber; Linia cu scop de contur; Hașurare, linia Valurile mării Acuarele, bloc
2.1, 2.2; modulată, repetetiție de desen,
Expunerea
2.3; 2.4 Valurile mării (pictură) pensulă
lucrărilor
Linia; Forme regulate, forme neregulate (fără
terminologie)
Lecţie cu urechi lungi, de Passionaria Stoicescu