Sunteți pe pagina 1din 2

MODEL (ce este scris cu rosu se va sterge sau inlocui, dupa caz!

)
Liceul Preda Buzescu
Berbesti
Judetul Valcea

ACTIVITATE EXTRACURRICULAR
PROCES -VERBAL

ncheiat astzi, ..................... , n cadrul activitatii extracurriculare


............................................, organizat cu elevii clasei a ......-a ......... si coordonat de dirigintele
clasei prof. ......................................................

Ordinea de zi cuprinde :
1. Prezentarea materialelor informative privind ...;
2. Depistarea motivelor care ..;
3. Identificarea modalitilor de prevenire a acestor .
4. Elaborarea unor colaje de imagini i desene sugestive pe tema dezbtut.
5. . etc.
SAU
Elevilor le-au fost prelucrate norme de

La activitate sunt prezeni .................. elevi, din totalul de ...... .

Drept pentru care a fost ncheiat prezentul proces - verbal .

ntocmit ,
Prof. ..................................................
Tabel nominal
Cu participantii la activitatea extracurriculara ............................................................... din data de
...............................
Nr. Numele i prenumele Calitate Semntura
crt.
1. Elev
2. Elev
3. Elev
4. Elev
5. Elev
6. Elev
7. Elev
8. Elev
9. Elev
10. Elev
11. Elev
12. Elev
13. Elev
14. Elev
15. Elev
16. Elev
17. Elev
18. Elev
19. Elev
20. Elev
21. Elev
22. Elev
23. Elev
24. Elev
25. Elev
26. Elev
27. Elev
28. Elev
29. Elev
30. Elev
31. Elev