Sunteți pe pagina 1din 7

coala Gimnazial Victor Ion Popa Iveti Jud. Galai Comisia de Evaluare i si!

urare a Calitii

CHESTIONAR PENTRU PRINI


1. De ce ai optat pentru a aduce copiii dumnea oa!tr" #a acea!t" $coa#"% Este sin!ura din localitate " cea mai aproape de domiciliu #ost decizia copilului m optat pentru aceast coal $n urma in#ormrii preala%ile &. Cum ai a'#at de acea!t" coa#"% &e la alte persoane ' elevi( a%solveni( vecini( rude &in ziare &e la )adio sau *V &e pe Internet (. )acei parte din Comitetu# de p"rini pe c#a!"% &a +u *. Dac" da+ c,t de de! !e -ntrune$te Comitetu# de p"rini pe c#a!"% )e!ulat( lunar sau mai des )e!ulat la ,"- luni )e!ulat( o dat sau de dou ori pe semestru &e c.te ori este nevoie( #r o periodicitate anume +u se $ntrunete +u tiu .. )acei parte din Comitetu# de p"rini pe $coa#"% &a +u /. Dac" da+ c,t de de! !e -ntrune$te Comitetu# de p"rini pe $coa#"% )e!ulat( lunar sau mai des )e!ulat la ,"- luni )e!ulat( o dat sau de dou ori pe semestru &e c.te ori este nevoie( #r o periodicitate anume +u se $ntrunete +u tiu 0. Atunci c,nd con!tatai un a!pect ne1ati + pe care -# comunicai directoru#ui !au unui cadru didactic 2!au c,nd !o#icitai ce a3+ care !unt+ de re1u#"+ e'ecte#e comunic"rii cu unitatea $co#ar"% proape $ntotdeauna am putut constata o $m%untire a aspectului semnalat &e re!ul am putut constata o $m%untire a aspectului semnalat C.teodat am putut constata o $m%untire a aspectului semnalat /oarte rar sau niciodat nu am putut constata o $m%untire a aspectului semnalat 4. Ai '"cut+ -n u#timu# an $co#ar+ propuneri de -m5un"t"ire a acti it"ii din $coa#"% &a

+u

6. Dac" ai r"!pun! 7da8 #a -ntre5area anterioar"+ ce !9a -nt,mp#at cu cea mai recent" propunere '"cut" #ost preluat i aplicat direct m discutat despre propunere cu alte persoane 0dir!intele( directorul( alte cadre didactice etc.1 i( apoi( a #ost aplicat( total sau parial m discutat despre propunere cu alte persoane( dar propunerea nu a #ost aplicat +u s"a $nt.mplat nimic 1:. Enumerai ce# puin trei e enimente 2p#"cute !au nep#"cute3 care !9au -nt,mp#at -n $coa#" -n u#tima #un". 2r"!pun! #i5er3 a1 ................................................................................................................................................ %1 ................................................................................................................................................ c1 ................................................................................................................................................ 11. Enumerai ce# puin . acti it"i deru#ate -n $coa#" -n u#time#e trei #uni 2indi'erent dac" ai participat !au nu3 2r"!pun! #i5er3 a1 ................................................................................................................................................ %1 ................................................................................................................................................ c1 ................................................................................................................................................ d1 ................................................................................................................................................ e1 ................................................................................................................................................ 1&. Enumerai ce# puin & acti it"i deru#ate -n $coa#" -n u#time#e trei #uni+ #a care ai participat+ care !9au re'erit #a comportamente d"un"toare !"n"t"ii 2'umat+ con!um de a#coo#+ m,ncare ne!"n"toa!" etc.3 2r"!pun! #i5er3 a1 ................................................................................................................................................ %1 ................................................................................................................................................ 1(. C,te e;erciii pri ind comportamentu# -n !ituaii deo!e5ite 2cutremur+ inundaie+ incendiu etc.3 !9au rea#i<at -n $coa#" -n u#time#e ( #uni% , sau mai multe 2 +iciunul +u tiu 1*. Cum comunicai cu diri1inte#e = -n ""toru# copi#u#ui dumnea oa!tr"% edine &iscuii in#ormale Consultaii individuale *ele#on 0inclusiv 3431 Email +u comunic $n niciun #el 1.. Cum comunicai cu cei#a#i pro'e!ori% edine &iscuii in#ormale Consultaii individuale *ele#on 0inclusiv 3431 Email 1/. Cum comunicai cu directoru# $co#ii% edine

Consultaii individuale *ele#on 0inclusiv 3431 Email

10. C,t de de! comunicai 2uti#i<,nd oricare dintre moda#it"i#e de comunicare indicate mai !u!3 cu -n ""toru# = diri1inte#e copi#u#ui dumnea oa!tr"% 5ilnic 3ptm.nal 6unar &e 2"- ori pe semestru 7 dat pe an sau mai rar +u comunic $n niciun #el 14. Dar cu cei#a#i pro'e!ori% 5ilnic 3ptm.nal 6unar &e 2"- ori pe semestru 7 dat pe an sau mai rar +u comunic $n niciun #el 16. Dar cu directoru# = directoru# ad>unct% 5ilnic 3ptm.nal 6unar &e 2"- ori pe semestru 7 dat pe an sau mai rar +u comunic $n niciun #el &:. De c,te ori+ -n u#timu# !eme!tru+ ai !tat de or5" cu un con!i#ier $co#ar% 4ai mult de trei ori &e dou sau de trei ori 7 dat +iciodat &1. Cum " orientai -n $coa#"% Pot a8un!e uor la orice spaiu din coal 0sal de clas sau la%orator $n care $nva copilul meu( secretariat( ca%inetul medical( cancelaria pro#esorilor( ca%inetul directorului etc.1 tiu unde sunt spaiile importante pentru mine 0sala de clas $n care $nva copilul meu( secretariatul 9 ca%inetul directorului etc.1 &e o%icei nu m orientez prin coal " nu !sesc locurile unde am de rezolvat anumite pro%leme. &&. Care e!te ni e#u# de !i1uran" pentru e#e i = copii -n incinta unit"ii $co#are% /oarte mare 4are 4ediu 4ic /oarte mic &(. Dar -n ane;e#e $co#ii 2!a#" de !port+ ate#iere+ curtea $co#ii etc3% /oarte mare 4are 4ediu

4ic /oarte mic

&*. Dar -n ecin"tatea $co#ii% /oarte mare 4are 4ediu 4ic /oarte mic &.. Cum apreciai ni e#u# de cur"enie din $coa#"% Este #oarte curat $n toat coala :n !eneral( coala este curat coala este mai de!ra% murdar Este #oarte murdar $n toat coala &/. Cum apreciai pro1re!u# -n dotarea 5i5#iotecii $co#ii 2c"ri+ CD9uri+ a#te materia#e3+ -n ace!t an $co#ar 'a" de ce# precedent% m constatat o $m%untire considera%il #a de anul colar trecut m constatat $m%untiri minore #a de anul colar trecut +u am constatat $m%untiri #a de anul colar trecut +u tiu ' nu am in#ormaii $n acest sens &0. Cum apreciai pro1re!u# -n dotarea cu ca#cu#atoare -n ace!t an $co#ar 'a" de ce# precedent% m constatat o $m%untire considera%il #a de anul colar trecut m constatat $m%untiri minore #a de anul colar trecut +u am constatat $m%untiri #a de anul colar trecut +u tiu &4. C,t de 5ine cunoa$tei modu# -n care !e 'ace e a#uarea cadre#or didactice% Cunosc modul $n care se #ace evaluarea cadrelor didactice( inclusiv rezultatele evalurii 0cali#icativele o%inute1 Cunosc doar modul $n care se #ace evaluarea( #r a ti rezultatele +u cunosc nici modul $n care se #ace evaluarea i nici rezultatele &6. Ai 'o!t !o#icitat+ -n ace!t an $co#ar+ !" e a#uai cadre didactice din $coa#"% &a +u (:. Dac" ai r"!pun! 7da8 #a -ntre5area anterioar"+ care !unt ace#e cadre didactice e a#uate% &iri!intele sau $nvtorul copilului dumneavoastr Cadre didactice care predau la clasa $n care $nv copilul dumneavoastr lte cadre didactice din coal &irectorul sau directorul ad8unct (1. E;i!t"+ -n $coa#"+ proiecte de!'"$urate -n parteneriat cu a#te $co#i+ cu in!tituii din comunitate 2prim"rie+ 5i5#iotec"+ di!pen!ar !au po#ic#inic"+ po#iie+ etc.3 !au cu parteneri !tr"ini% &a +u +u tiu (&. Dac" ai r"!pun! 7Da8 #a -ntre5area anterioar"+ numii ce# puin un proiect de ace!t tip 2r"!pun! #i5er3

a1 ................................................................................................................................................ ((. Ai 'o!t con!u#tat+ anu# trecut+ -n pri ina a#e1erii di!cip#ine#or opiona#e din ace!t an $co#ar% &a +u (*. Cum r"!pund cadre#e didactice #a cereri#e dumnea oa!tr" de a>utor indi idua#+ pentru copi#u# dumnea oa!tr"+ -n -ne#e1erea = apro'undarea ce#or predate% a3 *oate cadrele didactice 4a8oritatea cadrelor didactice ;nele cadre didactice +iciun cadru didactic +u am solicitat 9nu am avut nevoie de a8utor 53 Copilul meu a primit a8utor ori de c.te ori am solicitat Copilul meu a #ost a8utat numai dac a $nt.mpinat di#iculti ma8ore Copilul meu a #ost a8utat din cand $n c.nd( atunci c.nd am insistat +u am solicitat ' nu am avut nevoie de a8utor (.. C,t de de! i !e e;p#ic"+ -nainte de e a#uare 2te<"+ #ucrare !cri!"+ a!cu#tare ora#"3 criterii#e care or 'i 'o#o!ite pentru e a#uare $i notare% :nainte de #iecare evaluare &oar $n momentele importante " cum ar #i $nainte de teze +iciodat +u tiu( nu m intereseaz (/. C,t de de! i !e e;p#ic" moti e#e pentru care copi#u# dumnea oa!tr" a o5inut o anumit" not"% &up #iecare evaluare &oar $n momentele importante( de e<emplu atunci c.nd sunt prezentate rezultatele la teze +iciodat +u tiu( nu m intereseaz (0. ?n momentu# -n care copi#u# dumnea oa!tr" are re<u#tate !#a5e #a -n ""tur"+ cum acionea<" pro'e!orii% Pun note mici sau las cori8eni &au mai mult de lucru pentru a putea $nva mai %ine E<plic din nou lecia respectiv 3e intereseaz de motivul pentru care se o%in note sla%e rat unde se !reete i cum s $nvee la materia respectiv :ncura8eaz copiii( insist.nd pe rezultatele %une o%inute lt#el +u tiu( nu m intereseaz (4. ?n ce 'e# copi#u# dumnea oa!tr" e!te -ncura>at !" -$i e a#ue<e !in1ur re<u#tate#e o5inute% *oate cadrele didactice $l $ncura8eaz s se autoevalueze 4a8oritatea cadrelor didactice $l $ncura8eaz s se autoevalueze ;nele cadre didactice $l $ncura8eaz s se autoevalueze +iciun cadru didactic nu $l $ncura8eaz s se autoevalueze +u tiu( nu m intereseaz (6. Ai 'o!t con!u#tat -n e#a5orarea 5u1etu#ui $co#ii din anu# $co#ar curent% &a

+u +u m intereseaz su%iectul

*:. Ai 'o!t in'ormat+ -n reun 'e# 2a'i$are+ #a $edine#e cu p"rinii etc.3 -n #e1"tur" cu modu# -n care a 'o!t c@e#tuit 5u1etu# $co#ii% &a +u +u m intereseaz su%iectul *1. ?n ce m"!ur" !untei !ati!'"cut de urm"toare#e a!pecte a#e ieii $co#are% 2I3 a3 Pro1re!u# copi#u#ui dumnea oa!tr" -n u#timu# an $co#ar +ota = +ota > +ota +ota , +ota 2 53 Aa<a materia#a 2!"#i de c#a!"+ #a5oratoare+ ec@ipamente+ materia# didactic etc.3 +ota = +ota > +ota +ota , +ota 2 c3 Starea de cur"enie -n $coa#" +ota = +ota > +ota +ota , +ota 2 d3 Re!pectu# ar"tat de per!ona#u# $co#ii 'a" de dumnea oa!tr" $i 'a" de copi#u# dumnea oa!tr" +ota = +ota > +ota +ota , +ota 2 e3 Ec@itatea e a#u"rii $i not"rii 2note#e=ca#i'icati e#e o5inute !unt ce#e meritate3 +ota = +ota > +ota +ota , +ota 2 '3 In'ormaia primit" -n pri ina acti it"i#or de!'"$urate -n $coa#" +ota = +ota > +ota +ota , +ota 2 *&. ?n ce m"!ur" !untei !ati!'"cut de urm"toare#e a!pecte a#e ieii $co#are% 2II3 a3 In'ormaia primit" de #a $coa#" -n pri ina continu"rii !tudii#or+ dup" a5!o# ire +ota = +ota > +ota +ota ,

+ota 2 53 In'ormaia primit" de #a $coa#" -n pri ina acti it"i#or educati e $i cu#tura#e din #oca#itate +ota = +ota > +ota +ota , +ota 2 c3 Bodu# -n care $coa#a r"!punde !o#icit"ri#or de in'ormaii +ota = +ota > +ota +ota , +ota 2 *(. )acei parte din Comi!ia de E a#uare $i A!i1urare a Ca#it"ii 2CEAC3% Da Nu **. Dac" da+ c,t de de! !e -ntrune$te CEAC% )e!ulat( lunar sau mai des )e!ulat la ,"- luni )e!ulat( o dat sau de dou ori pe semestru &e c.te ori este nevoie( #r o periodicitate anume +u se $ntrunete +u tiu