Sunteți pe pagina 1din 14

PLAN MANAGERIAL

AL ACTIVITATILOR EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE


AN SCOLAR 2015 - 2016

Activitatea educativ colar i extracolar are mereu n atenie


nevoia de adaptare la cerinele individuale, diverse ale tuturor copiilor, la
interesele de cunoatere i la potenialul lor. Contextele create de
diversele modaliti de concretizare a acestui tip de educaie: proiecte,
manifestri punctuale, aplicaii tematice etc, ofer posibilitatea
abordrilor interdisciplinare, exersarea competenelor i abilitilor de
via ntr-o manier integrat, de dezvoltare holistic a personalitii.
Activitiile extracurriculare contribuie la gndirea i completarea
procesului de nvare, la dezvoltarea nclinaiilor i aptitudinilor elevilor,
la organizarea raional i plcut a timpului lor liber. Avnd un caracter
atractiv, elevii particip ntr-o atmosfer de voie bun i optimism, cu
nsufleire i druire, la astfel de activiti.
Potenialul larg al activitilor extracurriculare este generator de
cutri i soluii variate. Succesul este garantat dac ai ncredere n
imaginaia, bucuria i n dragostea din sufletul copiilor, dar s i lai pe ei
s te conduc spre aciuni frumoase i valoroase.
Activitatea extracolar genereaz relaii de prietenie i ajutor
reciproc, educ simul responsabilitii i statornicesc o atitudine just
fa de colectiv i fa de scopurile urmrite.

VIZIUNE
Valorificare rolului definitoriu al educatiei in pregatirea prescolarilor si
contributia in devenirea lor ca cetateni activi intr-o societate dinamica,
in continua transformare, contribuind totodata la procesul permanent
de imbunatatire a calitatii vietii.
Aplicarea
modelului
diversitatii

prin

abordarea

educationala

diferentiata complementara formala si nonformala (elevul devine


resursa, producator, lider de opinie, deci participant activ).
Stimularea dezvoltarii cognitive, spirituale, interpersonale si sociale
prin extinderea spatiului de interventie in procesul educational

curricular, in scopul valorificarii tuturor valentelor educative ale


continutului invatarii in interesul superior al prescolarului.
DIAGNOZA - ANALIZA SWOT
LA INCEPUTUL ANULUI SCOLAR 2015 - 2016
PUNCTE TARI
Experienta in domeniul activitatii educative scolare si extrascolare;
Personal didactic calificat, cu competente necesare evaluarii si valorificarii
valentelor educative derivate dintr-o problematica educativa diversa;
Diversitatea programului de activitati educative;
Existante unei oferte educationale proprii;
Rezultate bune ale prescolarilor la manifestarile educative locale;
Existenta parteneriatului educational cu familia, comunitatea si organizatii
guvernamentale in vederea responsabilizarii acestora in sustinerea si
imbunatatirea actului educational;
PUNCTE SLABE
n cadrul activitii formale, accentul cade pe transmiterea cunotinelor i
nu pe caracterul educativ al coninutului;
Abordarea sporadic a influenei pozitive a activitii educative colare i
extracolare asupra dezvoltrii personalitii copilului prescolar;
Minimalizarea activitii educative colare i extracolare de ctre prini;
Fonduri insuficiente pentru desfurarea activitilor educative colare i
extracolare;
Insuficienta formare a cadrelor didactice n domeniul activitilor educative
colare i extracolare;
OPORTUNITATI
Deschiderea activitatii educative spre implicarea si responsabilizarea in viata
comunitatii;
Valorificarea potentialului creativ al prescolarilor prin initierea de noi proiecte
si asumarea de roluri;
Interesul prescolarilor de a se implica in cat mai multe activitati extrascolare;
Colaborarea cu:
- psihopedagogul gradinitei pentru activitati de consiliere si terapie logopedica;
- cabinetul medical al gradinitei pentru activitati de prevenire a imbolnavirilor,
respectarii regulilor de igiena.
AMENINTARI
Oferta negativa a strazii si mass-media;

Dezavantajul creat de programele colare ncrcate care nu permit


dezvoltarea componentei educative;
Neimplicarea familiei in sustinerea activitatii educative din gradinita.

PRINCIPII SI VALORI

Strategia activitatii educative scolare si extrascolare este proiectata dupa:


principiul prioritatii educatiei, ca responsabilitate asumata de guvernul
Romaniei;
principiul acesului egal la educatiei - conform Constitutiei si Conventiei ONU
a Drepturilor Copilului (Fiecare copil are dreptul la educatie)
principiul continuitatii activitatilor care au caracter permanent si se bazeaza
pe experienta anterioara;
principiul complementaritatii formal - nonformal;
principiul flexibilitatii organizationale si informationale;
principiul descentralizarii autoritatii educationale si al asigurarii unitatii
demersurilor educationale locale prin coordonare;
principiul abordarii globale, unitare, multidisciplinare si integrate;
principiul transparentei implementarii strategiei, cu participarea societatii
civile, alaturi de institutiile guvernamentale in vederea realizarii obiectivelor;
principiul cooperarii - implementarea strategiei are la baza cooperarea
institutionala, atat la nivel national, cat si international.

SCOP
Ridicarea standardelor calitative ale educatiei formale si nonformale prin
complementarizarea lor in vederea valorificarii potentialului prescolarilor si a
formarii lor ca cetateni europeni pro-activi.
1. OBIECTIVE STRATEGICE
Recunoasterea activitatii educative scolare si extrascolare ca dimensiune
fundamentala a procesului instructiv - educativ;
Permanenta actualizare a continutului invatarii si accentuarea dimensiunii
educative a acestuia;
Intarirea statutului activitatii educative scolare si extrascolare ca spatiu de
dezvoltare personala;
Recunoasterea educatiei nonformale ca spatiu aplicativ pentru educatia
formala;
Profesionalizarea activitatii educative scolare si extrascolare prin dezvoltarea
acesteia pe tipuri de educatie complementara;

Cresterea vizibilitatii eficientei activitatii educative scolare si extrascolare


prin prevenirea si reducerea fenomenelor antisociale, de abandon scolar si
absenteism;
Formarea resursei umane in domeniul activitatii educative scolare si
extrascolare.
Asigurarea eficientei activitatii educative scolare si extrascolare prin
monitorizarea si evaluarea impactului acesteia in comunitate;
Imbunatatirea frecventei in anul scolar 2015-1016;
Optimizarea relatiei scoala - familie;
Diversificarea activitatii extracurriculare;
Conectarea scolii la programe si proiecte educationale, la nivel local,
judetean, national si international;
Continuarea parteneriatelor si activitatilor de voluntariat demarate si in anii
trecuti.

2. MODALITI DE REALIZARE

Monitorizarea disciplinei n unitate;


Depistarea i analiza cazurilor grave de deviere comportamentala;
Colaborarea cu familia, Jandarmeria, Poliia de proximitate, Centrul
judeean de asisten psihopedagogic;
ncurajarea participrii la concursuri colare, la activitile educative
din unitate sau din afara unitatii;
Activiti de educaie rutier, sanitar i de securitate personal cu
invitai din rndul specialitilor;
Implicarea i colaborarea copiilor/cadrelor didactice
realizrii pag. Facebook, i n activiti artistice;
Excursii tematice, vizite la muzee, drumeii etc.

3. GRUPUL INT

PRIMAR precolarii, cadrele didactice din unitate.

vederea

SECUNDAR familia, societatea civil, comunitatea i societatea n


ansamblul ei.

4. REZULTATE ASTEPTATE
Cresterea calitatii actului educational si a rezultatelor invatarii;
Stimularea interesului prescolarilor si a cadrelor didactice de a se implica in
proiecte si programe educative curriculare, extrascolare si extracurriculare la
nivelul unitatii de invatamant;
Reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului si
absenteismului scolar;
Asigurarea sanselor egale de dezvoltare personala;
Cresterea calitatii resursei umane din sistemul educational;
Asigurarea sustenabilitatii proiectelor educative prin constinetizarea
comunitatii cu privire la potentialul pe care programele educationale le au
asupra formarii tinerei generatii ce urmeaza a se integra;
Transformarea educatiei in sursa de dezvoltare comunitara.

I.
NR.
CRT.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

PROIECTARE SI ORGANIZARE
ACTIVITATI

RESPONSABIL

Distribuirea spatiilor de invatamnt,


organizarea grupelor si repartizarea acestora
pe sali de grupa ; stabilirea educatoarelor
Constituirea comisiilor si desemnarea
responsabililor si a esponsabilitatilor
Constituirea comitetelor de parinti pentru
fiecare grupa si la nivel de unitate

Director
Administratorii
Cadrele didactice
C.P.

Intocmirea
proiectarilor
anuale
si
semestriale a activitatii de consiliere si
orientare
Intocmirea bazei de date privind prescolarii
inscrisi la fiecare grupa
Elaborarea
Programului
activitatilor
educative/proiectelor educative scolare si
extrascolare
Intensificarea activitatii cadrelor didactice
pentru eliminarea absenteismului si
abandonului scolar

Cadrele didactice

Director
Cadre didactice

COLABORATORI

1-14.09.2015

Septembrie
Parinti

Director

TERMEN

Septembrie

Septembrie

Cadrele didactice

Semestrial

si Cadrele didactice

Octombrie

Director
Comisia pentru Prevenirea
si Combaterea
Absenteismului
Elaborarea Planurilor manageriale si Responsabili comisii
Planurilor de activitati ale tuturor comisiilor
din unitate
Intocmirea programelor de parteneriate Cadre didactice
educationale

Cadrele didactice
Director

Semestrial

Consilier educativ
Institutiile implicate

Octombrie

Intocmirea graficului cadrelor didactice de Director


serviciu pe unitate

Administrator
Cadre didactice

Septembrie

Coordonator
programe

proiecte

Octombrie

11.

Organizarea de activitati
proiectelor educationale

12.

Organizarea
activitatilor
in
cadrul Coordonator
proiectelor educative si a parteneriatelor programe
educationale

II.
NR.
CRT.
1.

2.
3.

in

cadrul Cadre didactice implicate

Periodic

si Institutiile implicate
Cadre didactice
Prescolari
Parinti

Periodic

IMPLEMENTARE
ACTIVITATI
Respectarea temelor stabilite,
desfasurarea activitatilor din
proiectelor educationale

RESPONSABIL
privind Cadre didactice
cadrul

Operationalizarea
activitatilor
din Cadrele didactice
calendarul propriu si a celor din parteneriate
Desfasurarea
de
activitati
specifice Coordonator proiecte
diferitelor evenimente
programe

4.

Derularea activitatilor
gradinitei-serbari

5.

Participare la concursuri locale, judetene,


interjudetene, nationale, internationale
artistice, sportive ,etc,
Actiuni de cunoastere si respectare regulilor
de protectia muncii, de prevenire a

6.

proiecte

Institutiile implicate
Prescolari
Parinti

traditionale

ale Cadrele didactice

COLABORATORI
Director
Parintii
Prescolarii
Institutiile implicate
Parteneri in educatie
si Director
Prescolari
Parinti
Institutiile implicate
Director
Prescolari
Parinti
si Comisia metodica

Coordonator proiecte
programe
Cadrele didactice implicate
Responsabil
Protectia Cadrele didactice
muncii

TERMEN
Periodic

Conform
planificarilor
Periodic

Periodic

Periodic

Conform
planificarilor

7.

incendiilor
Cadru tehnic PSI
Imbunatatirea imaginii gradinitei
prin Director
ambientizarea personalizata, aparitii in
presa, pe site-uri educationale

III.
NR.
CRT.
1.

2.
3.

Cadrele didactice

Periodic

CONTROL SI EVALUARE
ACTIVITATI

RESPONSABIL

Monitorizarea tuturor actiunilor cuprinse in


Programul activitatilor / proiectelor educative
scolare si extrascolare, urmarindu-se stadiile de
parcurgere, optimizarea demersului didactic,
finalitatea acestora
Realizarea de interasistente la activitatile
educative
Raport de activitate al comisiei de proiecte si
programe educative scolare si extrascolare

Coordonator
programe

proiecte

Director
Coordonator
programe

COLABORATORI
si Inspectori specialitate

Cadrele didactice
proiecte

si Director

TERMEN
Periodic

Lunar
semestrial

Coordonator de proiecte si programe


educative scolare si extrascolare,
Ana Bra
Director,
Maria Berdil

GRADINITA ELECTROMAGNETICA
Calea Rahovei, nr. 266, sector 5, Bucuresti
ACTIVITATI EDUCATIVE EXTRACURRICULARE DESFASURATE IN ANUL SCOLAR 2015 - 2016

Activitatile extracurriculare care se organizeaza in acest an scolar fac parte din structuri ale unor proiecte sau programe care se
deruleaza pe perioada mai multor ani scolari sau care sunt activitati prilejuite de diferite evenimente organizate la nivelul sectorului.
Semestrul I
Nr.
crt
Perioada
Activitatea
Locatie
Participanti
.
Septembrie
Binecuvantarea inceputului
Gradinita Electromagnetica
Biserica
2015
de an scolar - slujba
Gradinita Electromagnetica
religioasa
Cadrele didactice
Mica sirena vizionare
Teatrul de Animaie
Trupa de teatru Tandarica
piesa de teatru
ndric Gradinita
Gradinita Electromagnetica
Octombrie
,,mpreun de
Electromagnetica
Parintii
2015
Halloween! parada
dovlecilor/ costumelorconcurs, expozitie
,,Oameni i copiiGradinita Electromagnetica
Cadrele didactice
drepturile noastre Ziua
Noiembrie
international a drepturilor
2015
copilului
Alte proiecte ce vor
aparea pe parcurs.
Decembrie
,,La muli ani, Romnie
Gradinita Electromagnetica
Gradinita Electromagnetica
2015
drag! Ziua Naional a
Parintii
Romniei- activiti culturalartistice
Tim Tim Timmy concurs
,, Lng bradul de
Crciun activiti
cultural artistice, expoziii
de felicitri, tradiii i
obiceiuri

Alte proiecte ce vor


aparea pe parcurs.

Ianuarie 2015

,,A fost odat ca-n


poveti- comemorare
Eminescu- eztoare
literar, concurs de cultur
general
,,Unii n cuget i-n
simiri! dezbatere,
prezentri ppt., hora unirii

Gradinita Electromagnetica

Cadrele didactice

TEMATICA COMISIEI PENTRU PROIECTE EDUCATIVE SCOLARE SI


EXTRASCOLARE

Nr.
crt.
1.

2.

3.

Tema

Responsabil

Data

Alegerea coordonatorului pentru


proiecte si programe educative scolare
si extrascolare
Elaborarea Programului activitilor /
proiectelor educative colare i
extracolare
Aducerea la cunostinta a
concursurilor si proiectelor
extrascolare ce se vor desfasura in
semestrul I din anul scolar 2015 2016
Prezentare referat Importanta
activitatilor extrascolare in gradinita
de copii

Consiliul Profesoral
Consiliul de
Administratie
Cadrele didactice
Coordonator
programe i proiecte
ed. c. i extrac.

Septembrie 2015

Coordonator
programe i proiecte
ed. c. i extrac.
Cadrele didactice
Director
Coordonator
programe i proiecte
ed. c. i extrac.
Coordonator
programe i proiecte
ed. c. i extrac.

Noiembrie 2015

4.

Discutare aspecte ale derularii


serbarilor de Craciun

5.

Prezentare raport semestrial al


comisiei pentru proiecte educative
scolare si extrascolare

Octombrie 2015

Decembrie 2015

Ianuarie 2016

TEMATICA COMISIEI PENTRU PROIECTE EDUCATIVE SCOLARE SI


EXTRASCOLARE
Semestrul II, 2015 - 2016
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Responsabil

Data

Discutarea programului saptamanei


Scoala Altfel. Propuneri si dezbateri
in sedintele cu parintii. Dezbateri intre
cadrele didactice.
Aprobarea programului pentru
saptamana Scoala Altfel.
Aducerea la cunostinta a proiectelor
educationale si concursurilor
interjudetene ce se vor desfasura in
semestrul al II-lea pe diverse tematici.
Desfasurarea si evaluarea activitatilor
din saptamana Scoala Altfel.
Realizarea raportului pe baza
activitatilor sustinute.

Cadrele didactice
Coordonator
programe i proiecte
ed. c. i extrac.
Cadrele didactice
Coordonator
programe i proiecte
ed. c. i extrac.

Februarie 2016

Coordonator
programe i proiecte
ed. c. i extrac.

Aprilie 2016

Cadrele didactice
Director
Coordonator
programe i proiecte
ed. c. i extrac.
Coordonator
programe i proiecte
ed. c. i extrac.

Mai 2016

4.

Discutare aspecte ale derularii


serbarilor de final de an.

5.

Prezentare raport anual al comisiei


pentru proiecte educative scolare si
extrascolare

Perioada

Septembrie
2015

Octombrie
2015

Tema

Activitatea
Binecuvantarea inceputului
de an scolar - slujba
religioasa
Mica sirena vizionare
piesa de teatru
,,mpreun de
Halloween! parada
dovlecilor/ costumelorconcurs, expozitie

Locatie
Gradinita Electromagnetica

Teatrul de Animaie
ndric Gradinita
Electromagnetica

Martie 2016

Iunie 2016

Participanti

Biserica
Gradinita Electromagne
Cadrele didactice
Trupa de teatru Tandaric
Gradinita Electromagne
Parintii

Noiembrie
2015

Decembrie
2015

Ianuarie 2015

,,Oameni i copiiGradinita Electromagnetica


drepturile noastre Ziua
international a drepturilor
copilului
Alte proiecte ce vor
aparea pe parcurs.
,,La muli ani, Romnie
Gradinita Electromagnetica
drag! Ziua Naional a
Romniei- activiti culturalartistice
Tim Tim Timmy concurs
,, Lng bradul de
Crciun activiti
cultural artistice, expoziii
de felicitri, tradiii i
obiceiuri
Alte proiecte ce vor
aparea pe parcurs.
,,A fost odat ca-n
Gradinita Electromagnetica
poveti- comemorare
Eminescu- eztoare
literar, concurs de cultur
general
,,Unii n cuget i-n
simiri! dezbatere,
prezentri ppt., hora unirii

Cadrele didactice

Gradinita Electromagne
Parintii

Cadrele didactice

S-ar putea să vă placă și