Sunteți pe pagina 1din 7

Liceul Teoretic „Traian Vuia“Făget /PJ.

Inspectoratul Școlar al Județului Timiș


Grădinița cu Program Normal Bunea-Mare Avizat
Tel/Fax: 0256320577 Inspector de specialitate
Nr. înreg.................din......................... Prof. Supuran Lavinia

Ocolul Silvic Făget Medic Cabinet Școlar


Strada Calea Lugojului , Nr.27,Făget, Doctor:..............................
Nr. Înreg................din................. Nr. Înreg................din................

Grădinița cu Program Prelungit Făget


Str. Avram Iancu, Nr. 1 , Făget
Nr. Înreg.............din.......................

PROIECT EDUCAȚIONAL LOCAL


„ PRIETENII NATURII”
ÎN CADRUL PROGRAMULUI EDUCAȚIONAL
” ECOGRĂDINIȚA”

Inițiator proiect Responsabil Comisie Metodică


Prof. Ivan Lorena Prof. Brezovan Angelica

Avizat
Director :
Prof. Birău Victor

Argument
MOTTOO:
“Omul nu poate sa supravietuiasca fara natura, pe cand – natura- poate
exista
si fara prezenta oamenilor.
Protejand natura ne asiguram o viata lunga si sanatoasa.’’

Mediul înconjurător ne asigură condiţiile necesare vieţii, însă depinde de noi dacă
dorim să folosim aceste elemente esenţiale în mod util sau dacă vrem să ocolim acest aspect
al vieţii noastre. Acesta este primul mesaj pe care trebuie să- l perceapă copilul din primele
zile de grădiniţă!
Poluarea planetei se agravează pe zi ce trece şi se pare că populaţia nu acordă interes
acestui proces nociv. Ocrotirea planetei este o problemă mondială şi, tocmai de aceea,
fiecare om, de la cea mai fragedă vârstă, trebuie să-şi asume această responsabilitate. Starea
de sănătate nu poate fi menţinută respirând aer poluat, consumând alimente şi apă
contaminată sau locuind într-un mediu murdar.
Natura este cea mai mare bogăţie a unui popor, nu numai a noastră- generaţia
actuală, ci şi a celor viitoare, de aceea se impune ca fiecare tânăr cetăţean al ţării să
cunoască şi să ţină seama de realităţile ecologice ale ţării. Respectul şi grija faţă de natură
reprezintă o parte importantă din educaţia tineretului şi a întregii populaţii.
Pentru că viaţa nu poate fi separată de mediu, întreaga educaţie trebuie făcută în
direcţia protecţiei mediului ; în acest sens, curriculum pentru învăţământul preşcolar include
obiective specifice problemelor mediului înconjurător, pentru a trage un semnal de alarmă
asupra acestor realităţi care nu pot fi ignorate.
Copiii sunt cea mai mare resursă umană a oricărei culturi. În ceea ce priveşte educaţia
mediului, copiii sunt un grup foarte important deoarece sunt gestionarii şi consumatorii de
mâine ai resurselor naturale. Iată de ce se impune încă de la vârsta preşcolară educaţia
ecologică!
Preşcolarii sunt la vârsta descoperirilor: învaţă culorile privind cerul, iarba, florile,
micile vietăţi şi animalele sunt personajele din poeziile, poveştile şi cântecele preferate,
toate lucrurile din mediul înconjurător au o poveste pentru ei.
Copiii trebuie să se apropie cu dragoste de natură şi să înveţe s-o ocrotească. La
această vârstă se pun bazele primelor cunoştinţe, deprinderi, în ceea ce priveşte
cunoaşterea omului, a mediului înconjurător şi a relaţiei dintre aceştia, având convingerea că
putem să trezim interesul copiilor pentru tot ce-i înconjoară şi să le formăm o atitudine
pozitivă faţă de mediu.
În acest context, în cadrul activităţilor din grădiniţă, un rol important îi revine cadrului
didactic. Este bine să-i învăţăm pe copii să-şi menţină curiozitatea pentru tot ceea ce ne
înconjoară, să o transformăm în interes de cunoaştere, permanent dezvoltat prin crearea de
situaţii care să le permită şi să-i stimuleze spre noi căutări, noi experienţe, întrebări.

Scopul
Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător prin
stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia; formarea unor atitudini pozitive, active,
de toleranţă, solidaritate, protecţie şi responsabilitate în relaţionarea cu mediul
înconjurător; conştientizarea raportului direct dintre mediu şi sănătatea individului şi
cultivarea atitudinilor responsabile implicate în protejarea mediului.
Aplicantul:
Grădinița cu Program Normal Bunea-Mare

A. COORDONATORI DE PROIECT:
Prof. Înv. Preșcolar Ivan Lorena
Prof. Înv. Preșcolar Suici Ramona
Prof. Înv. Preșcolar Dobîndă Lenuța

B. ECHIPA DE ORGANIZARE ȘI IMPLEMENTARE A PROIECTULUI


Grupele Grădiniței P.N. Bunea-Mare, Prof. Ivan Lorena,
Grupele Grădiniței P.P. Făget, Prof. Suici Ramona, Prof. Dobîndă Lenuța

C. INFORMAȚII DESPRE PROIECT:


Titlul proiectului: „PRIETENII NATURII”
Domeniul: DLC, DȘ, DEC, DOS

D. DESCRIEREA PROIECTULUI
Durata proiectului: Anul școlar septembrie 2018 – iunie 2019

Grupul țintă:
Preșcolarii de la Grădinița P.N. Bunea-Mare
Preșcolarii de la Grădinița P.P. Făget

Resurse umane:
- Preșcolarii,
-Părinții preșcolarilor,
-Cadre didactice

Resurse materiale:
- cărți
- Reviste
- Pliante
- Fișe de lucru

ACȚIUNI PROPUSE:
Activități comune ale preșcolarilor:
- Vizite
- Expoziții
- Concursuri
- Lucrări practice
- Desen
- Acțiuni de voluntariat
- Jocuri
- Program artistic

OBIECTIVE SPECIFICE:
• Educarea capacităţii de a ocroti, proteja şi respecta natura printr-o abordare proactiva
față de mediu;
• Însuşirea unor norme de comportament ecologic specific asigurării echilibrului dintre
sănătatea individului, a societăţii şi mediului ;
• Responsabilizarea tuturopr participanţilor în îmbunătăţirea calităţii mediului şi
implicit a calităţii vieţii.
• Perceperea fenomenelor şi proceselor din realitatea înconjurătoare prin implicarea
sistematică a preşcolarilor în acţiuni de cunoaşterea mediului cu lumea vie (plante, animale,
om) şi lumea nevie (sol, relief, ape) cu fenomene naturale cu realitatea teritorială;
• Cultivarea unei atitudini active responsabile, de ocrotire a mediului natural sau al celui
creat de om, prin identificarea unor factori perturbabili ai mediului biotic şi abiotic şi
aplicarea măsurilor de conservare a mediului şi de gestionare a resurselor.

PROMOVAREA PROIECTULUI:

Crearea unor pliante publicitare cu oferta grădiniței conținând imagini din activități
desfășurate de copii, ședințe cu părinții asupra rezultatelor obținute în diferite faze ale
proiectului în vederea sprijinului acestora.

EVALUAREA PROIECTULUI:
Aprecieri generale, realizarea unui portofoliu cu lucrări, expoziții cu lucrări din timpul
activităților, album de poze, observarea comportamentului copiilor implicați în proiect, în
diferite situații.

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:
Dorim în continuare o colaborare permanentă și pe alte domenii de activitate.

MEDIATIZAREA PROIECTULUI:
Prezentarea proiectului în cadrul Comisiilor metodice;
Avizierul grădiniței, avizierul școlior/grădinițelor partenere;
Invitarea reprezentanților din media și presa locală;

CONCLUZII:
Pe parcursul desfășurării acțiunilor din Proiectul Educațional ”ECOGRĂDINIȚA” doresc
ca preșcolarii să dobândească deprinderi de a proteja mediul înconjurător, de a-și forma
atitudini dezaprobatoare fată de cei care încalcă normele ecologice;

BIBLIOGRAFIE:
1. Curriculum pentru învățământ preșcolar (3-6/7 ani), M.E.C.T., 2008.
2. Revista învățământului preșcolar și primar, nr.1-2 din 2013, editura Arlequin.
3. Breben Silvia, Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela, ”Metode interactive de
grup – ghid metodic”, Editura Arves Craiova, 2002.
4. Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii Ediția a II revizuită,
București
5. Educaţia ecologică la vârsta preşcolară – mic îndrumar pentru educatoare
6. Pro Ecologia Mileniului III – Revistă de educaţie ecologică 2004
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
An școlar 2018 – 2019

1. Septembrie

„NATURA, CASA MEA!”


-plimbare în spații verzi
• Să adune diferite materiale din natură;
• Să observe caracteristici ale materialelor din natură.
-Preșcolarii
-Cadrele didactice
-Părinții
-parc

2. Octombrie

„SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS”


-activitate practică – salata de fructe
•să recunoască fructele
• să-și însușească modul de preparare a salatei de fructe;
-Preșcolarii
-Cadrele didactice
-la Grăd. P.P. Făget
-la Grăd. P.N. Bunea Mare

3. Noiembrie

”SĂ ÎNGRIJIM FLORILE”


-activitate practică de îngrijire şi curăţare a florilor
•să își formeze atitudini pozitive față de plante;
-Preșcolarii
-Școlarii
-Cadrele didactice

4. Decembrie

„BRADUL, FRUMUSEȚE ȘI RISIPĂ”


-confecţionarea unor brazi ecologici pentru Crăciun, ornamente pentru pomul de crăciun;
• Să manifeste grijă faţă de mediul înconjurător;

-Preșcolarii,
-Cadrele didactice

5. Ianuarie
„PRIETENII NATURII SE NUMESC ECOLOGIȘTI”
-organizarea unei expozitii cu fotografii ale copiilor din natura
•să prezinte fiecare fotografia adusă, în expoziție;
•îmbogațirea cunoștințelor copiilor despre natura si mediul inconjurator,despre rolul lor în
protejarea naturii
-Preșcolarii
-Cadrele didactice

6. Februarie

"APA ȘI OAMENII”
--experimente
•să cunoască rolul primordial al apei pentru viață
-Preșcolarii
-Cadrele didactice

7. Martie

"Copăcelul meu"
- plantarea unui puiet în curtea grădiniţei;
- activitate practică menită să contribuie la formarea unei atitudini pozitive faţă de natură;
•să recunoască materialele din natură
-Preșcolarii,
-Cadre didactice

8. Aprilie

„ASTĂZI MIC MÂINE COPAC VOINIC”


-Activităţi de plantare a unor pomi şi flori în curtea grădiniţei;
•Să planteze flori şi pomi;
•Să îngrijească spaţiile verzi.
-Preșcolarii
-Cadrele didactice
-Părinții
-la instituțiile partenere
-Reprezentatul Ocolului Silvic

9. Mai
"ECO CARNAVALUL"
-înțelegerea naturii complexe a mediului ca rezultat al multiolelor interacțiuni, pentru o
utilizare prudentă și rațională a resurselor acestuia -judecăți despre materialele refolosibile
-Preșcolarii
-Cadrele didactice
-centrul orașului Făget

10. Iunie

„CEI MAI BUNI ECOLOGOȘTI”


-concursuri între grupe;
•Să valorifice cunoştinţele dobândite pe parcursul desfăşurării proiectului.
-Preșcolarii
-Cadrele didactice
-la Grăd. P.p. Făget