Sunteți pe pagina 1din 7

OPIS

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE Pag


Pagina de garda 1
Opis 2-8
Cerere tip 9
Adeverinta calificative 10
Adeverinta vechime 11
Declaratie pe propria raspundere 12
Copie proces verbal 13-16
Fisa de autoevaluare 17-28
Raport de autoevaluare 29-46
1) CRITERIUL ACTIVITATILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV-
EDUCATIVA
a) a) rezultate deosebite obtinute în pregătirea preşcolarilor, materializate în progresul
copiilor pe domenii de dezvoltare, înregistrate în Fișa de apreciere a progresului copilului preșcolar
înainte de intrarea în clasa pregătitoare, ca o confirmare a parcurgerii coerente și cu consecvență a
Curriculumului pentru educație timpurie în vigoare și a atingerii obiectivelor/ elementelor de
competență menționate în acesta; rezultate deosebite obtinute în pregătirea preşcolarilor
materializate înprogresul copiilor la grupă, la testări, rezultate obtinute cu grupă şi individual, pe
Pag.
baza datelor statistice de la nivelul unitătii de învătământ, ca o confirmare a atingerii
obiectivelor/competentelor specifice impuse de curriculumul şcolar în vigoare, respectiv rezultate 47-80
deosebite în activităi specifice de consiliere psihopedagogică şi de management al vietii
personale în scopul îmbunătătirii performantelor şcolare, în activităti de facilitare a
procesului de incluziune şcolară şi în remedierea limbajului şi comunicării cu impact în integrarea
şcolară şi socială a copilului.

-Adeverinta procentaj rezultate precolari


- Fise centralizatoare privind progresul copiilor pe domenii de dezvoltare, ani scolari
2013-2013; 2014-2015; 2015-2016;2016-2017; 2017-2018
- Raport de evaluare grupa mare
-Fisa pentru aprecierea progressului individual al copilului
- Planificari consiliere cu parintii 2016-2017, 2017-2018
b  b) rezultate deosebite obtinute în pregătirea preşcolarilor din categorii dezavantajate
) (preşcolarii cu cerinte educationale speciale integrati în învătământul de masă, copii din
familii monoparentale, copii în plasament, copii din comunități sărace, comunități izolate, părinți
plecați în străinătate, copii şcolarizati la domiciliu sau în spital, copii cu HIV etc.).
Pag.

Activitati organizate pentru prescolari cu parinti plecati in strainatate si prescolari 80-102


luati in plasament, an scolar 2015-2016.
Activitati organizate pentru prescolari cu parinti plecati in strainatate, an scolar
2016-2017.
c) c) initierea şi/sau aplicarea la grupă a unor metode, procedee şi tehnici de abordare a predării-
învățării-evaluării inovative, preluate din cercetarea educatională de profil, promovate în cadrul
unor proiecte cu finanțare externă (inclusiv schimburi de experiență sau mobilități), a unor proiecte
la nivel județean (în parteneriat cu instituții de învățământ superior de profil sau organizații
neguvernamentale cu experiență relevantă în domeniu) și/sau promovate de Ministerul
Educatiei Nationale la nivel național, prin scrisorile metodice, respectiv în activitatea de consiliere
psihopedagogică/de interventie logopedică a unor metode, Pag.
procedee şi tehnici innovative.
103-134
Valorificare achizitii promovate in cadrul proiectului international
Workshop“Techniques to Encourage Creativity”.
Valorificare achizitiilor promovate in cadrul Workshop-ului creative cu tema – “Eat
wise” Erasmus + project.
Valorificare achizitii promovate in cadrul proiectului “Mens Sana in Corpore
Sano”, in parteneriat cu ONG Schela si Scoala Grivita
Utilizare platformei electronice ARACIP, an scolar 2017-2018.
Utilizarea in activitati a softurilor educationale specifice invatamantului prescolar de
la editura EDU, in anii scolari 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018.
Utilizarea Noilor Tehnologii Informationale in activitatea didactica, editura EDU.
Utilizare platforma electronica www.educrates.ro
Coperti fata/verso softuri educationale.
d) d) performante dovedite în pregătirea preșcolarilor distinşi la concursuri de profil,
materializate prin obtinerea premiilor I, II, III, mentiunilor/premiilor și mențiunilor speciale
la etapa judeteană
/interjudeteană/ natională/ internatională, incluse în programul de activităti şi în calendarul Pag.
Inspectoratului şcolar/ Ministerului Educatiei Nationale.
135-174
Rezultate concurs Judetean “Fantezii de primavara”, editia I, 6 iunie 2017
Premiul I concurs Judetean “Fantezii de primavara”, editia I, 6 iunie 2017
Premiul I concurs Judetean “Europa – Casa mea”, editia a IV-a, 2018
Premiul I concurs Judetean “Sanatatea, bunul cel mai de pret”, editia a IV-a 2018
Premiul II concurs Judetean “Fantezii de primavara”, editia I, 16 iunie 2017
Premiul II concurs Judetean “Vlastare Inzestrate”, editia a II-a 2018
Premiul II concurs Judetean “Europa – Casa mea”, editia a IV-a, 2018
Premiul II concurs Judetean “Obiceiuri de Pasti”, 2017
Premiul II concurs Judetean “Obiceiuri de Pasti”, 2016
Premiul III concurs Judetean “Europa – Casa mea”, editia a IV-a, 2018
Premiul III concurs Judetean “Obiceiuri de Pasti”, 2016
Mentiune concurs Judetean “Bucuriile Toamnei”, 2017
Premiul I concurs Interjudetean “Sportivi in tara piticilor”, 2018
Premiul II concurs Interjudetean “Sportivi in tara piticilor”, 2018
Premiul III concurs Interjudetean “Sportivi in tara piticilor”, 2018
Premiul I concurs National “Piciul”, 2013
Premiul I concurs National “Voinicel” ,editia mai 2014
Premiul I concurs National “Cine invata, stie!” ,editia a II-a, ianuarie 2015
Premiul I concurs National “Sarbatoarea Pastelui prin ochi de copil” ,editia a VI-
a 2016
Premiul II concurs National “Sarbatoarea Pastelui prin ochi de copil” ,editia a
VI-a 2016
Premiul II concurs National “Bucuriile Iepurasului” ,editia a II-a, aprilie 2014
Premiul II concurs National “Pe aripile fanteziei in lumea copilariei” ,editia a
VIII-a, 2018
Premiul III concurs National “Pe aripile fanteziei in lumea copilariei” ,editia a
VIII-a, 2018
Mentiune concurs National “Targ de martisoare”, editia a VI-a , 2018
Premiul I concurs International “Martisor 2017!” ,editia a V-a, martie 2017
Premiul I concurs International “Martisor 2018!” ,editia a VI-a, martie 2018
Premiul I concurs International “Bucuria de a fi copil” ,editia a X-a, iunie 2018
Premiul I concurs International “Cu Europa…La Joaca - Europrescolarul” ,editia
noiembrie 2014
Premiul I concurs International “Cu Europa…La Joaca - Europrescolarul” ,editia
noiembrie
2014
Premiul I concurs International “Invatam cu TimTim-Timy” ,mai 2018
Premiul II concurs International “Martisor 2017!” ,editia a V-a, martie 2017
Premiul II concurs International “Martisor 2018!” ,editia a VI-a, martie 2018
Premiul II concurs International “Bucuria de a fi copil” ,editia a X-a, iunie 2018
Premiul II concurs International “Invatam cu TimTim-Timy” ,mai 2018
Premiul III concurs International “Martisor 2017!” ,editia a V-a, martie 2017
Premiul III concurs International “Bucuria de a fi copil” ,editia a X-a, iunie 2018
Premiul III concurs International “Invatam cu TimTim-Timy” ,mai 2018
Mentiune concurs International “Invatam cu TimTim-Timy” ,decembrie 2015

f) f) participarea, în calitate de membru al comisiei de evaluare/ organizare, la olimpiadele și


concursurile de profil, etapele judetene, interjudetene, nationale şi internationale incluse în
programul de activităti şi în calendarul Inspectoratului şcolar/ Ministerului Educatiei Nationale.

Organizator concurs Judetean “Fantezii de primavara”, editia I 2016


Organizator concurs Judetean “Europa-Casa mea”, editia a VI-a 2018
Organizator concurs Judetean “Sanatatea, bunul cel de pret”, editia a VI-a 2018
Organizator concurs Judetean “Trifoiul prieteniei”, martie 2017
Organizator concurs Judetean “Arta de a trai sanatos”, editia a II – a,2018
Evaluator concurs Judetean “Obiceiuri de Pasti”, aprilie 2016
Evaluator concurs Judetean “Obiceiuri de Pasti”, editia a VI-a, 2018
Pag.
Organizator concurs Interjudetean “Sportivi in Tara Piticilor”, 2017
175-206
Organizator concurs National “Educrates-Minunile primaverii”, aprilie 2016
Organizator concurs National “Cine invata, stie!”, editia a II-a, ianuarie 2015
Organizator concurs National “Bun venit la gradinita, scoala!”, editia a II-a,
octombrie 2014
Organizator concurs National “Targ de martisoare”, editia a VI-a, 2018
Organizator concurs National “Piciul”, mai 2014
Organizator concurs National “Piciul”, 2013
Organizator concurs National “Voinicel”, mai 2014
Organizator concurs National “Piciul”, martie2014
Organizator concurs National “Bucuriile iepurasului”, editia a II-a , aprilie 2014
Organizator concurs National “Educrates-Colacul de Vacanta”, editia a II-a mai-
iunie 2016
Evaluator concurs National “Calatorie in lumea Animalelor, 2014-2015
Evaluator concurs National “Cine invata, stie!, editia a II-a, ianuarie 2015
Evaluator concurs National “Bun venit la gradinita, scoala!”, editia a II-a,
octombrie 2014
Corector concurs National “Piciul”, mai 2014
Corector concurs National “Piciul”, decembrie 2013
Corector concurs National “Voinicel”, mai 2014
Corector concurs National “Piciul”, martie 2014
Evaluator concurs National “Bucuriile iepurasului!”, editia a II-a, aprilie 2014
g g) implicare în activitatea de tratare diferențiată a preșcolarilor din grupele combinate alternative
) educationale și/sau în implementarea programelor sociale (ex.: Rechizite şcolare, Tichet Pag.
social, Masa caldă etc.). 207-209
Utilizare de metode prin aplicarea principiului tratarii diferentiate in anul scolar
2016-2017, 2017-2018.
h
) h) implementarea unor proiecte educaționale inovatoare, recunoscute și aprobate la nivel local/
județean/ interjudețean/ național/ internațional (ex.de domenii: educație parentală, educație
ecologică, educație pentru sănătate, educație financiară, educație emoțională, educație incluzivă,
Pag.
educație remedială – inclusiv prin elaborarea şi operationalizarea planurilor individualizate de
învătare, educație interculturală, învățare cooperativă, educație pentru mișcare etc.). 210-233

Participarea la proiecte educationale inovatoare in calitate de membru sau


coordinator :
- Fii active colecteaza selective
- Olimpiadele Kaufland
- TimTim- Timy
- Exploratori in lumea emotiilor
- Impreuna pentru copiii nostril
- Vlastare inzestrate
- Ne jucam, invatam prietenii multe legam
- Vreau sa fiu olimpic
i) i) participarea, în calitate de autor/coautor, la elaborarea de manuale şcolare aprobate de Ministerul
Educatiei Nationale sau la traducerea de manuale şcolare din limba română într-o limbă a
minoritătii nationale, sau la conceperea unor resurse educaționale deschise/ auxiliare curriculare
pentru disciplinele de studiu, mijloace de învătământ oferite gratuit pentru a asigura accesul
preşcolarilor, cadrelor didactice și părinților la materiale educaționale de calitate. Pag.

Resurse educationale publicate in format electronic pe platforme. 234-239


Material postat pe platforma www.educrates.ro, 2018

Material postat pe platforma www.esential-edu.ro, 2014


Lucrare postata pe platforma educational www.esential-edu.ro , octombrie 2014
Lucrare postata pe platforma educational www.esential-edu.ro , septembrie 2014
Lucrare postata pe platforma educational www.esential-edu.ro , iunie 2015
2. 2. CRITERIUL PRIVIND PERFORMANTE DEOSEBITE ÎN
INOVAREA DIDACTICĂ / MANAGEMENT EDUCATIONAL
a) elaborarea/participarea la elaborarea de programe şcolare (inclusiv cele pentru discipline
a) optionale noi), regulamente, metodologii, proceduri, studii/cercetări în domeniu (nivel național și
județean).
Pag.

Elaborare programa scolara “English for Fun” 240-266

b) b) elaborarea/ participarea la elaborarea de îndrumătoare/ ghiduri metodice, suporturi de curs


avizate de inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educatiei Nationale, articole în reviste/ publicații
de specialiate, înregistrate cu ISBN/ISSN. Pag
Carte publicata cu ISBN “Studiu privind eficienta metodelor de stimulare si
dezvoltare a creativitatii la varsta prescolara”, 2015 267-293
Carte publicata cu ISBN “Rime mici pentru pitici”, 2018
Publicatii in revista gradinitei “Croitorasii cei isteti”, Nr.4, 2016
Lucrare publicata in volumul “Ce ne aduce iepurasul?”, culegere de versuri, proza
si proiecte cu si despre iepuras, 2016
Lucrare publicata in cadrul Simpozionului International “Bucuria de a fi copil”,
editia a X-a, iunie 2018
Articol de specialitate in revista “Observator in educatie”, august 2015
Publicatii in revista “Actived”, Nr.8-septembrie, 2016
Publicatie proiect didactic in ghidul metodic “Compendiu de proiecte didactice”,
2018
e) e) activitate în cadrul comisiilor de etică, comisii paritare/de dialog social, comisii de evaluare și
asigurare a calității în
educație, comisii de sănătate și securitate în muncă, comisii PSI şi situatii de urgentă,
activitate în calitate de membru în comisiile de ocupare a posturilor didactice vacante la nivel
Pag.
judeŃean, activitatea de coordonator al centrului judetean de asistentă psihopedagogică
(CJAP)/ centrul logopedic şcolar (CLI) activitate în organismele de conducere ale organizatiilor 294-300
sindicale afiliate federatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate
învătământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de
activitate învătământ preuniversitar (doar pentru cadrele didactice care nu beneficiază de degrevare
de la norma de predare pentru această activitate), precum şi în cadrul asociatiilor
profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judetean/national/ international.

Membru al comiei CEAC, 2013-2014


Membru al comiei CEAC, 2014-2015
Implicare in evaluarea externa in urma vizitei ARACIP, 2014
Platforma ARACIP
Membru al comiei CEAC, 2017-2018
Membru al Comisiei de Securitate si Sanatate in munca (SSM), 2013-2014, 2014-
2015
g g) activitate desfăşurată, la solicitarea Ministerului Educatiei Nationale, în cadrul Comisiei Naționale
) de Specialitate, a unor comisii tehnice/grupuri de lucru pentru elaborarea unor acte normative/
administrative, în calitate de reprezentant desemnat de către comisiile naționale de organizare și Pag.
desfășurare a examenelor naționale, activitatea de evaluator de auxiliare didactice/mijloace de
învățământ/ resurse educationale deschise/ portofolii pentru Corpul NaŃional de Experti în
Management Educational.
301
Participarea la elaborarea Regulamentului de Ordine Interioara, 2013-2014
h h) participarea cu comunicări la simpozioane, conferinte zonale, județene, nationale şi/sau
) internationale, cursuri de perfecționare în domeniu sau în management educațional, dovedite prin
documente oficiale ale manifestării și care demonstrează performanțele deosebite ale cadrului
didactic în inovarea didactică. Pag.
Lucrare stiintifica publicata in cadrul Simpozionului Interjudetean”Ne jucam, 302-311
invatam, prietenii multe legam” – “Efectele positive ale activitatilor
extracurriculare”, iunie 2018
Participare la Simpozionul National” – “Evaluare initiala – Observarea si
cunoasterea prescolarului/scolarului”, octombrie 2014
Participare la Simpozionul National– “Metode si Tehnici de evaluare in
invatamantul preuniversitar.”, editia a II-a, ianuarie 2015
Participare la Simpozionul –“ Proiect Educational International” – “Educatie fara
frontiere”, editia a II-a, iunie 2015
Am urmat cursurile programului de formare avizat MEN – “Consiliere si
orientare”, februarie 2015
Am abolvit cursul acreditat CEAC, noiembrie 2013
Aplicarea in activitatea didactica a achizitiilor dobandite la cursurile de formare in
anii scolari 2016-2017, 2017-2018
3 3. CRITERIUL PRIVIND ACTIVITĂTILE EXTRACURRICULARE ŞI
IMPLICAREA ÎN PROIECTE (INCLUSIV PROIECTE CU FINANȚARE
EUROPEANĂ NERAMBURSABILĂ: ERASMUS+, POSDRU, POCU,
TRANSFRONTALIERE, BANCA MONDIALĂ ȘI ALTELE
SIMILARE )/PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ
a) a) implementarea/coordonarea/ participarea la proiecte/ programe de formare profesională.
Participarea la activitatea de formare profesionala in cadrul Simpozionului National
“Metode si tehnici de evaluare in invatamantul preuniversitar” Pag.

312
b) b)implementarea/coordonarea participarea la proiecte zonale, județene, naționale sau internaționale
care vizează domeniul activităților extrașcolare și care sunt relevante din perspectiva prevenirii şi
combaterii abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii sau pentru dezvoltarea personală
a preșcolarilor.
Am initiat si sustinut la nive zonal activitatea extracurriculara “Sarbatoare de Pag.
Halloween”, 2013-2014
Am initiat si sustinut la nive zonal activitatea extracurriculara “Carnaval de 313-334
Hallowee Am participat la Proiectul Educational Judetean “Ia-ma de mana sa
crestem impreuna!”, 2017-2018
Am participat la Concursul National “Stop Violentei”, realizand activitati de
prevenire si combatere a abandonului scolar, editia I, 15 iunie 2018
Am participat la Concursul “Oul de Paste” – din cadrul Proiectului
Transfrontalier “Punti de prietenie”, editia a III-a, aprilie 2015
Am participat la Concursul “Martisor 2017” – din cadrul Proiectului
Transfrontalier “Punti de prietenie”, editia a V-a, martie 2017”,
c) c) Participarea la activități de voluntariat, inclusiv participarea la activitățile din cadrul Strategiei
naționale de acțiune comunitară, îndrumarea de formațiuni/ansambluri de prescolari cu activități în
domeniul artistic, performanțe dovedite în pregătirea prescolarilor la concursuri cultural-artistice, Pag.
tehnico-științifice și sportive, etc.
Am participat la activitati de voluntariat la nivel zonal in cadrul programului 335-342
“Gradinita de Vara”,2016-2017
Am participat la activitati de voluntariat la nivel zonal in cadrul programului
“Gradinita de Vara”,2017-2018
Am participat la activitati de voluntariat in cadrul Proiectului Judetean “Arta de a
trai sanatos”,editia a II-a, 2018
Am participat la activitati de voluntariat in cadrul Proiectului National “Targ de
martisoare”,editia a VI-a, 2018
Am participat la activitati de voluntariat in cadrul Proiectului National
“Sarbatoarea Pastelui prin ochi de copil”, editia a VI-a, 2016
Am participat la activitati de voluntariat in cadrul Comisiei de Invatamat Prescolar
a editurii “Esential Media”, 2014-2015
Am participat la activitati de voluntariat in cadrul Simpozionul National “Evaluare
initiala” si a Concursului National “Bun venit la gradinita!”, octombrie 2014
Am participat la activitati de voluntariat in cadrul Comisiei de Invatamat Prescolar
a editurii “Esential Media”, 2015-2016
d) d) inițierea/ organizarea/ participarea la schimburi de experientă cu alte unități de învățământ,
retele sau proiecte interşcolare
Am organizat Simpozionul Interjudetean “Efectele positive ale activitatilor Pag.
extrascolare” din cadrul Proiectului “Ne jucam, invatam, prietenii multe legam”, 343-350
2016-2017
Am participat la cercul metodic al educatoarelor la Sc. Gimn, Comuna
Cavadinesti, structura Grad. Nr.1
Am participat la cercul metodic al educatoarelor la Grad. Nr.1 Foltesti
Am participat la cercul metodic al educatoarelor la Grad.”Croitorasul cel Viteaz”,
Galati
Am participat la cercul metodic al educatoarelor la Grad. “Croitorasul cel Viteaz”,
Galati
Am participat la cercul metodic al educatoarelor la Grad. Nr.6, Galati
Am participat la cercul metodic al educatoarelor la Grad. Nr.40. Galati
Am participat la cercul metodic al educatoarelor la Grad.”Codruta”, Galati

4. CRITERIUL PRIVIND CONTRIBUȚIA LA


DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ
a) a) atragerea de fonduri europene în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă
(Erasmus+, PosDru, POCU, Transfrontaliere, Banca Mondială și altele similare), de alte finantări
extrabugetare pentru unitatea de învătământ, centre de documentare şi informare etc., având ca Pag.
efect creşterea calitătii activitătii institutionale şi a procesului de predare-învatare-evaluare,
încadrarea în bugetul alocat calculat conform formulei de finanțare. 351-362

Am atras finantari extrabugetare in anul scolar 2015-2016

b) b) existenta unui progres semnificativ în privinta dotării spatiilor unității de


învățământ, a mijloacelor de învătământ şi a altor resurse educationale, conform nevoilor
comunitătii şcolare (beneficiari ai educatiei, cadre didactice şi personal administrativ) şi tintelor de
Pag.
dezvoltare stabilite prin proiectul de dezvoltare institutională.
Aportul adus la imbunatatirea dotarii spatiilor unitatii , 2015-2016 363-374

Aportul adus la imbunatatirea dotarii spatiilor unitatii , 2016-2017

Aportul adus la imbunatatirea dotarii spatiilor unitatii , 2017-2018

c) c) participare și implicare în activitatea comisiilor și consiliilor la nivel de unitate/ instituție/ local/


județean/ național, precum și/sau în realizarea departeneriate institutionale în Pag.
concordantă cu nevoile comunitătii şcolare şi cu tintele stabilite, cu efecte pozitive în
domeniul incluziunii sociale și dezvoltării durabile, inclusiv în calitate de observator.
375-378

Am sustinut in cadrul Comisiei metodice referate in anul scolar 2015-2016


Am sustinut in cadrul Comisiei metodice activitate demostrativa in anul scolar
2016-2017
Am sustinut in cadrul Comisiei metodice referate in anul scolar 2014-2015
Am sustinut in cadrul Comisiei metodice referate in anul scolar 2013-2014

S-ar putea să vă placă și