Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT EDUCAŢIONAL

„ ÎN LUMEA POVEȘTILOR ”
2019-2020
PROIECTUL FACE PARTE DIN PROGRAMUL EDUCAȚIONAL NAȚIONAL DE
STIMULARE A INTERESULUI PENTRU LECTURĂ
,, SĂ CITIM PENTRU MILENIUL III”

Prof. Mircu Nicoleta – Maria


Grădinița P.N. Coșteiu, jud. Timiș

DENUMIREA PROIECTULUI:
Titlul: „ În lumea poveștilor ”
Tipul de educaţie în care se încadrează: Educarea limbajului
Educaţie pentru dezvoltare personală- domeniul cultural artistic

APLICANTUL
Coordonate de contact:
Aplicant:
Adresa:
Director:
Coordonatori/ inițiatori:

PARTENERI ŞI COLABORATORI EDUCAŢIONALI:


 Școala Gimnazială ....
 Școala Gimnazială ....
 Biblioteca Municipală .....

ARGUMENT
,,A fost odată ca niciodată…”… sunt cuvintele magice cu ajutorul cărora începe aventura.
Lectura face parte din copilăria celor mai mulţi copii.
Grădiniţa şi şcoala sunt instituţiile unde se manifestă şi sunt încurajate experienţele de
debut ale copilului în domeniul limbajului, locul în care se înregistrează primele contacte ale
acestuia cu cartea, cu limbajul scris.
Scopul proiectului de faţă este de a oficializa şi motiva intrarea copiilor în lumea cărţilor şi
de a întării parteneriatul dintre ei şi bibliotecă.
La rândul ei, biblioteca va trezi în sufletele prichindeilor curiozitatea şi plăcerea de a
parcurge paginile cărţilor, multiple, variate şi pline de învăţături.
Lectura rămane una din cele mai intense, mai educative şi mai răspândite activităţi pentru
copilul preşcolar sau din ciclul primar. Cu cât copilul se apropie mai devreme de lectură cu atât
mai importante şi mai durabile vor fi efectele ei în domeniul limbajului, al comunicării, al
comportamentului şi al socializării lui.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Parteneriatul se desfăşoară pe parcursul unui an şcolar, cu posibilitate de prelungire,


perioadă în care preşcolarii vor învăţa
Prin activităţile ce vor fi desfăşurate pe parcursul acestui an şcolar, proiectul educativ ,,În
lumea cărţilor”urmăreşte să îndrepte atenţia copiilor, părinţilor, dar şi a cadrelor didactice spre
importanţa pe care o au cărţile în formarea şi educarea copiilor.

SCOP:
Stimularea interesului pentru lectură individuală şi colectivă în perioada preşcolară şi
şcolară, în vederea dezvoltării şi activizării vocabularului şi a dobândirii tehnicilor de muncă
intelectuală;
Realizarea unui parteneriat între instituţii diferite (şcoală, grădiniță, biblioteca) având ca
scop educarea unei personalităţi armonioase.

OBIECTIVE:
•Cultivarea interesului pentru lectură prin îmbunătăţirea relaţiei grădiniță, şcoală – bibliotecă;
•Dirijarea şi controlul lecturii în afara clasei de către cadrele didactice împreună cu părinţii şi
doamnele bibliotecare;
•Dezvoltarea creativităţii copiilor.

DURATA PROIECTULUI: anul şcolar 2019– 2020 cu posibilitatea de prelungire şi pentru


anul şcolar 2020-2021.

GRUP ŢINTĂ: preşcolari, elevi, educatoare, învățătoare părinţi, bibliotecară.

RESURSE UMANE:
echipa de implementare:

RESURSE MATERIALE:
• C.D.-uri;
• Calculator;
• Aparat foto;
• Fişe de evaluare;
• Carioca, acuarele, fişe, pensule, planşete;

RESURSE FINANCIARE:
• Autofinanţare

IMPACTUL PROIECTULUI:
Pentru prescolari/ elevi: - influenţarea comportamentului copiilor;
Pentru grădiniţă/ școală ca organizaţie: - creşterea prestigiului la nivel local şi extinderea
parteneriatelor cu comunitatea locală;

METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU: vizite conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,


povestirea, jocul didactic, brainstorming-ul;

REZULTATE
În derularea acestui proiect scontăm:
 implicarea copiilor în activităţi culturale desfăşurate într-o instituţie publică;
 dezvoltarea dragostei faţă de carte, de lectură;
 interpretarea corectă a rolurilor din poveşti;
 învăţarea corectă a răsfoirii citirii unei cărţi;
-crearea unui mediu cultural activ şi stimulativ.

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
Dorim:
• continuarea activităţilor derulate în acest proiect şi în anii şcolari următori;
• menţinerea/ dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului
• proiecte noi ce vor fi elaborate după finalizarea acestuia.

DISEMINARE
• fotografii din cadrul activităţilor;
• în cadrul comisilor metodice
• pe paginile de socializare;

EVALUARE:
• Realizarea de mape , albume şi fotografii;
• Concurs între preşcolarii și școlari;
• Analiza activităţii desfăşurate.
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

Nr. ACTIVITATEA MODALITĂȚI REPONSABIL PERIOADA


crt. DE
REALIZARE
1. Întâlnirea părților - lansarea Cadrele didactice Octombrie
pentru stabilirea proiectului şi 2019
programului desfășurat întâlnirea dintre
părinţi, copii
director şi cadrele
didactice
2. ,,Scrisoare pentru Moș - recitări de poezii; Cadrele didactice Decembrie
Crăciun” - datini şi obiceiuri 2019
de Crăciun şi Anul
Nou
3. ,,Eminescu – marele - audiţii - muzică şi Cadrele didactice Ianuarie
poet al românilor” poezie în interpretări 2020
celebre;
Vizionare –
“Eminescu şi
Creangă”;
4. ,,Mama în ochi de - cântece şi poezii; Cadrele didactice Martie
copil” - expoziţie de 2020
mărţişoare şi
felicitări dedicate
mamelor;
2. ,,Ziua internațională a -vizită la bibliotecă; Cadrele didactice Aprilie
cărții pentru copii și Bibliotecara 2020
tineret ”

3. ,,Ziua Mondială a -vizionare materiale Cadrele didactice Mai


Culturii și Diversității power point Bibliotecara 2020
Culturale”
4. ,,Biblioteca mea’’ - desene folosind Cadrele didactice Iunie
diferite tehnici 2020
Evaluare proiectului reprezentând
biblioteca in ochii
fiecărui copil

S-ar putea să vă placă și