Sunteți pe pagina 1din 1

OPIS

PORTOFOLIUL PROFESORULUI
Liceul Teoretic Codlea
Prof. Neacsu Diana
An scolar 2014-2015
Nr.
crt.
Denumire document
Nr.
pagin
1. CV
2. Structura anului scolar
3. Incadrare
4. Fisa postului
5. Calendarul activitatilor pe anul in curs
6. Programele scolare
7. Programele optionalelor in derulare
8. Planificarile anuale
9. Planificarile pe unitati de invatare
10. Proiecte didactice (planuri de lectie)
11. Teste de evaluare initiala, curenta si sumativa, concluzii
12. Modalitati alternative de evaluare:
Portofoliile elevilor (lista cu documentele incluse in portofolii)

13. Modele fise de lucru (lucrate deja de elevi)
14. Catalogul profesorului
15. Inventarul materialelor didactice din scoala (lista)
16. Lista manualelor si auxiliarelor utilizate la clasa
17. Regulamentul de desfasurare a Olimpiadelor, programa pentru Olimpiada, calendarul
desfasurarii probelor de Olimpiade /concursuri nationale/testari pt. bilingv

18. Subiecte de olimpiada/concursuri nationale/teste de bilingv propuse
19. Lista elevilor selectati pentru Olimpiada si a rezultatelor obtinute de elevi la
concursurile nationale/diferite competitii specifice la limba engleza

20. Proiecte in derulare
21. Lista cu toate cursurile de perfectionare sustinute pana in prezent
22. Materiale didactice proprii printabile (teste, fise de lucru, etc.)