Sunteți pe pagina 1din 4

Laborator- Microsoft Office Word

Lucrare de laborator(Varianta 1):


Liste. Obiecte grafice inserate în documentele MS Office Word
Notă: Toate cerințele sunt obligatorii. Timp efectiv de lucru 40 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu. La însumare, după rezolvarea tuturor cerin țelor se pot
obține 90 de puncte.

Creați în directorul vostru de lucru folder – ul Laborator2.Copiați paginile 3 și 4 din acest document într-un alt document
word și salvați cu numele word_lab2_v1.docx.

Pe documentul word_lab2_v1.docxrealizați următoarele cerințe:

1. Setați marginile documentului la 2 cm(sus, jos, dreapta, stânga) șidimensiunea hârtiei A4. 5p
2. Inserați pe prima pagină, o copertă tip Puzzle. Completa ți casetele text cu anul curent(year), titlu Asamblarea
Nituită, subtitlul Generalități și caracteristici, apoi nume și prenume(la author), respectiv școala(la Company), data
curentă(la Dată). 15 p
3. Introduceți înaintea primului paragraf(al documentului) titlul ASAMBLAREA NITUITĂ, folosind Wordart, cu litere
foarte spațiate și o cale de tip arcadă. 10 p
4. După titlu, poziționat la dreapta, insera ți o casetă text simplă cu numele și prenumele vostru. Formata ți caseta text
astfel: umplere gradient 2 culori complementare la alegere, fără contur, efect 3-D cu profunzime de 36 pt. 10 p
5. Formatați primele patru paragrafe, astfel încât fiecare dintre acestea să aibă ca marcator o imagine(salva ți
imaginea din document cu numele poza.png) și să fie urmat de un spa țiu de 10 pct. 10 p
6. Modificați lista numerotată(1., 2., 3.) din cadrul documentului cu o listă numerotată I, II, III cu fontul
Courier New, dimensiunea 12, culoare bluemarin. 5p
7. Modificați toate listele numerotate de tip a), b), c) din cadrul documentului astfel încât să fie cu marcatori de tip
romb(), de culoare bluemarin, text 2, 40% mai luminios. 5p
8. Utilizând forme adecvate în Word, crea ți la finalul documentului, o schemă logică având structura și con ținutul de
mai jos, apoi grupați formele, astfel încât ansamblul să fie tratat ca un singur obiect. 10 p
9. Mutați imaginea în dreapta și redimensiona ți-o la 6 cm.Insera ți o reprezentare grafică SmartArt detip ierarhic cu
structura și conținutul de mai jos(din ultimul paragraf care succede imaginea), utilizând diacritice. Alege ți un stil
umbrit pentru formele organigramei. 5p

10. La finalul documentului introduceți într-un tabel datele de mai jos(formata ți tabelul și con ținutul acestuia ca în
imaginea de mai jos). Realizați o diagramă Linie, tip Linie cu marcaje, pentru a reprezenta valorile din tabel: 5 p

11. Realizați o întrerupere de pagină și introduce ți ecua ția: 5p

12. În folder – ul de lucru, creați un fișier text dimensiune.txt, în care veți trece pe prima linie dimensiunea în bi ți(octe ți)
a documentului, pe linia următoare numele vostru, iar pe a treia linie clasa. 5p
Asamblarea nituită se foloseşte când asamblarea prin alte metode este
greoaie. De exemplu, atunci când avem materiale greu fuzibile sau nesudabile,
nituirea este metoda cea mai bună de asamblare atât din punct de vedere
calitativ cât şi economic. […]
Îmbinările nituite pot fi: îmbinări de rezistenţă, întâlnite la construcţiile
metalice (poduri), îmbinări de etanşare (recipiente de depozitare) sau îmbinări
de etanşare-rezistenţă (construcţia navelor fluviale, maritime, recipiente de
presiune etc.).
Nitul este elementul de asamblare care diferă după forma capului şi
poate fi: cu cap semirotund, cu cap înecat, cu cap semiînecat, cu cap bombat
etc. Tija nitului este de secţiune circulară şi poate fi tijă plină, tubulară sau
semitubulară (figura 4.6).
Forma nitului utilizat, depinde de forţele care acţionează şi de forma
suprafeţelor exterioare.
După felul aşezării relative a tablelor, nituirea poate fi: prin suprapunere
(figura 4.7) sau cu eclise (figura 4.8); nituirea cu eclise poate fi cu o eclisă sau
cu două eclise.

O asamblare nituită este corectă atunci când tija nitului umple complet
gaura tablelor, iar capul de închidere format este coaxial cu tija şi o acoperă de
jur-împrejur.
Condiţiile tehnice şi clasificarea niturilor după formă, dimensiuni şi
material sunt standardizate conform STAS 796-89. […]
Prin nituire se pot asambla piese din materiale metalice, piese din
materiale metalice cu piese nemetalice, cum ar fi: materiale plastice, aliaje
uşoare, piele etc. Materialele cel mai frecvent utilizate pentru nituri sunt oţelul
moale, aluminiul, alama şi cuprul.
În general materialul nitului diferă de cel al materialelor pieselor de
îmbinat. Se alege un material mai moale, pentru a se putea forma mai uşor
capul de închidere, prin deformare plastică. […]
Pentru calculul unei asamblări nituite se consideră o porţiune dintr-o
asamblare nituită, pe care acţionează un singur nit […]. Asupra tijei nitului
acţionează o forţă de strângere P care poate fi una din următoarele forţe:
strângerea cu şuruburi sau cu aparatul de nituit table; strângerea ce se
realizează în timpul formării capului de închidere a nitului; strângerea dată de
contracţia nitului pe lungime, în cazul îmbinării la cald.
1. Într-o asamblare, nitul este supus solicitărilor de:
a) întindere;
b) forfecare;
c) presiune de contact sau strivire (turtire). […]
2. Asamblarea nituită este o asamblare:
a) nedemontabilă;
b) rigidă;
c) ce se realizează cu ajutorul unui organ de asamblare
numit nit.
3. Rolul asamblărilor nituite este de a asigura:
a) rezistenţa (în cazul construcţiilor metalice);
b) etanşeitatea (în cazul bazinelor, recipienţilor pentru
depozitare); […]
c) etanşare şi rezistenţă (în cazul construcţiei navelor
fluviale, aeriene, recipienţilor de presiune). […]
Rezistenţe admisibile pentru îmbinările prin nituire (daN/cm 2)
Elementele îmbinării Tracţiune Forfecare Presiune de
contact
at af ak
Piese nituite 1200.....1400 1200 2800.....3000
Nituri 1100.....1200 1100 2800.....3000
(Adaptat după Manualul de Mecanică aplicată, clasa a X-a, Gabriela
Lichiardopol, Iuliana Mustaţă, Florina Daniela Pişleagă)