Sunteți pe pagina 1din 10

TESTUL -1 -

1. Deschideţi aplicaţia de procesare de text.


2. Deschideţi documentul 1 .doc.
3. Introduceţi două noi paragrafe începând cu: Totusi fata de modelele... şi Cele doua versiuni....
4. Selectaţi primul paragraf şi modificaţi caracterele în Comic Sans MS de dimensiune 11.
5. Centraţi în pagină paragraful al doilea.
6. Scrieţi cuvintele Porsche Cayenne îngroşat.
7. Salvaţi documentul sub denumirea masini.doc.
8. Selectaţi tot textul şi dublaţi distanţa dintre rânduri.
9. Selectaţi primul paragraf şi setaţi-l să înceapă din partea stângă la 2,9 cm.
10. Înainte de paragraful al treilea inseraţi o pagină nouă.
11. Căutaţi cuvântul reci şi înlocuiţi-l cu de gheaţă.
12. Selectaţi cuvântul Porsche din titlu şi scrieţi-l subliniat cu culoarea roşu.
13. Introduceţi în pagina a doua a documentului, sub textul scris, un tabel cu 2 rânduri şi 2 coloane.
14. Formataţi tabelul cu un stil ales.
15. Verificaţi dacă există în text erori gramaticale. Dacă există corectaţi-le.
16. Introduceţi numere de pagină.
17. Introduceţi în antet data şi ora.
18. Selectaţi cuvântul Boxter şi adăugaţi-i un chenar verde de dimensiune 6, culoare verde şi umbră.
19. Salvaţi documentul.
20. Închideţi aplicaţia de procesare de text.

TESTUL -2 -
1. Deschideţi fişierul 2.doc.
2. Folosind instrumente de mărire şi micşorare stabiliţi dimensiunea paginii la 75%.
3. Selectaţi tot textul şi modificaţi fontul caracterelor în Arial.
4. Schimbaţi culoarea textului în maro.
5. Selectaţi paragraful al doilea şi stabiliţi spaţierea între rânduri la 1,5.
6. Adăugaţi o umbră cuvântului America.
7. La sfârşitul documentului introduceţi o pagină nouă.
8. Introduceţi la începutul documentului, sub titlu, textul: Imi plac foarte mult cactuşii!
9. Selectaţi textul: In perioada de vară .............nu se uda deloc, şi ştergeţi-l.
10. Folosiţi comanda Undo pentru a reface textul şters.
11. Înlocuiţi cuvântul cactuşi cu cuvântul flori.
12. Compuneţi un mesaj poştal (mail merge).
13. Creaţi o listă nouă de date numită lista_flori şi salvaţi-o în directorul 2.
14. Introduceţi în document următoarele câmpuri:
«Nume flori» «Pret»
«Clima»
15. Îmbinaţi cele două documente şi salvaţi noul document cu denumirea flori.doc.
16. Descrieţi modul în care vizualizaţi un document înaintea imprimării.
17. Tipăriţi fişierul la o imprimantă disponibilă.
18. În antetul fişierului introduceţi-vă numele.
19. Salvaţi documentul.
20. Închideţi aplicaţia de procesare de texte.

TESTUL -3 -
1. Deschideţi fişierul 3.doc existent în directorul 3.
2. Salvaţi documentul 3.doc în format .txt.
3. Schimbaţi modul de vizualizare a documentului în Web layout.
4. Ştergeţi întreruperile de linie existente în fişier.
5. Mutaţi titlul la sfârşitul documentului.
6. Introduceţi în document imaginea 3.jpg.
7. Selectaţi cuvântul Masivul şi scrieţi-l cursiv.
8. Scrieţi "subţire lama de calcare" ca exponent.
9. Folosind funcţia de vizualizare a paragrafului spuneţi câte rânduri există între primele două paragrafe.
10. Setaţi paragraful 2 astfel încât acesta să înceapă de la 2 cm.
11. Transformaţi literele cuvântului Masivul în majuscule.
12. Introduceţi în subsolul documentului data curentă.
13. Modificaţi dimensiunea hârtiei în A4.
14. Adăugaţi marcator în dreptul cuvintelor: Dambovitei si Barsei.
15. Creaţi un document nou şi copiaţi titlul împreună cu formatarea în noul document.
16. Introduceţi în document un simbol.
17. Mutaţi imaginea 3.jpg sub titlu.
18. Salvaţi documentul sub numele cactus.doc.
19. Salvaţi toate documentele existente.
20. Închideţi aplicaţia de procesare de text.

TESTUL -4 -
1.Deschideţi documentul 4.doc.
2.Afişaţi pe ecran bara de instrumente de desen.
3.Introduceţi cuvintele Gradina Botanica în subsolul documentului.
4.Modificaţi în caractere cursive cuvintele din subsol.
5.Stabiliţi- calea implicită unde se vor salva fişierele ca fiind C:\modul 3\4.
6.Introduceţi în document imaginea 4.bmp.
7.Folosind instrumentul de căutare, căutaţi în document cuvântul fitogeografic şi ştergeţi-l.
8.Introduceţi o întrerupere de linie după al doilea paragraf.
9.Selectaţi cuvântul Cluj-Napoca şi scrieţi-l subliniat.
10.Adăugaţi un chenar cuvântului Cluj-Napoca.
11.Modificaţi formatul paginii din pe lung în pe lat.
12.Selectaţi textul şi aliniaţi-l la dreapta.
13.Adăugaţi numere de pagină începând cu cifra 2.
14.Creaţi un tabel cu 2 rânduri şi 3 coloane.
15. În tabel introduceţi următoarele date:
Lăcărmioara Vioreaua Toporaşul
Flori de pădure
16.Creaţi cu ajutorul barei de desen o steluţă galbenă.
17.Redimensionaţi desenul astfel încât acesta să ocupe partea de jos a primei pagini.
18.Tipăriţi documentul în fişier.
19.Salvaţi documentul creat cu denumirea botanica.doc.
20. Închideţi aplicaţia de procesare de text.

TESTUL -5 -
1. Deschideţi fişierul 5.doc şi salvaţi-l cu numele bicaz.doc.
2. Utilizând funcţia Help căutaţi informaţii despre Print.
3. Modificaţi numele utilizatorului în Alexandru.
4. Copiaţi textul din document şi puneţi-l sub imagine.
5. Centraţi titlul.
6. Introduceţi în document textul: Noi când mergem în cheile Bicazului?
7. Selectaţi tot textul şi modificaţi dimensiunea caracterelor la 14.
8. Copiaţi titlul la sfârşitul documentului.
9. Schimbaţi fontul titlului în Arial.
10. Modificaţi culoarea titlului în roşu.
11. Modificaţi dimensiunea titlului la 20.
12. Folosiţi funcţia de despărţire în cuvinte pentru a separa cuvântul: Bicazului.
13. La începutul fiecărui paragraf adăugaţi diferiţi marcatori.
14. Introduceţi o întrerupere de pagină după imagine.
15. În document creaţi un grafic pe baza următoarelor date:
Oferte 520 400
Vizitatori 500 250
Cereri 600 360
16. Cu ajutorul editorului de ecuaţii scrieţi o ecuaţie de forma: X 2 − a X + γ = 100.
17. Verificaţi corectitudinea gramaticală din cadrul documentului.
18. Imprimaţi pagina a doua a fişierului.
19. Salvaţi documentul.
20. Închideţi aplicaţia de procesare de text.

TESTUL -6 -
1. Deschideţi documentul 6.doc.
2. Salvaţi acest fişier sub denumirea europa.doc.
3. Stabiliţi calea implicită unde se vor salva fişierele ca fiind C:\modul 3\6.
4. Selectaţi textul Continentul Europa şi ştergeţi-l.
5. Folosiţi comanda Undo pentru a reface textul şters.
6. Introduceţi un paragraf nou după................adăpostul necesar existenţei lor.
7. Folosind funcţia de vizualizare a paragrafului spuneţi câte rânduri există între paragrafele 1 şi 2.
8. înlocuiţi cuvântul popoare cu tari.
9. Mutaţi primul paragraf la sfârşitul documentului.
10. Schimbaţi culoarea cuvintelor paragrafului în albastru.
11. Adăugaţi un chenar titlului documentului.
12. Transformaţi literele cuvintelor din titlu în majuscule.
13. Creaţi un tabel cu 2 rânduri şi trei coloane la sfârşitul documentului.
14. în tabelul creat introduceţi următoarele date:
Nr. Crt Popoare exemple
1 romanice italieni, spanioli, portughezi
15. Umpleţi primul rând al tabelului cu o culoare deschisă.
16. Creaţi cu ajutorul barei de desen o săgeată albastru închis. Scrieţi în interiorul acesteia numele dumneavoastră cu litere albe.
17. Imprimaţi fişierul la o imprimantă disponibilă.
18. Introduceţi în document, sub titlu imaginea 6.jpg.
19. Salvaţi documentul.
20. închideţi aplicaţia de procesare de text.

TESTUL -7 -
1. Deschideţi fişierul 7.doc
2. Utilizând funcţia Help, căutaţi informaţii despre Table şi copiaţi trei paragrafe la începutul documentului.
3. Folosind instrumentele de mărire şi micşorare stabiliţi dimensiunea paginii la 80%.
4. Mutaţi primul paragraf după paragraful IARNA.
5. Introduceţi în document cu ajutorul barei de desen o steluţă.
6. Folosind instrumentul de căutare, căutaţi în document cuvântul semnul.
7. Selectaţi cuvântul semnul şi adăugaţi-i următorul efect de text „furnici negre mărşăluind".
8. Schimbaţi culoarea cuvântului în maro.
9. Folosind funcţia de vizualizare a paragrafului spuneţi câte rânduri există între paragraful 1 şi 2.
10. Adăugaţi un chenar de dimensiune 3 puncte întregii pagini.
11. Setaţi marginile de sus - jos ale paginii astfel încât să înceapă de la 3 cm.
12. Adăugaţi un chenar cuvântului IARNA.
13. Adăugaţi un antet în care introduceţi imaginea 7.jpg.
14. Introduceţi în antet locul unde este localizat fişierul.
15. Creaţi un document nou în care introduceţi 3 persoane cu nume, prenume, număr de telefon şi adresa de mail.
16. Introduceţi în documentul dumneavoastră câmpurile:
« Nu m e » « P r e n u m e »
«adresa de mail»
«număr de telefon»
17. îmbinaţi aceste două documente la imprimantă.
18. Introduceţi în document o foaie de calcul.
19. Salvaţi toate documentele.
20. Închideţi aplicaţia de procesare de text.

TESTUL -8 -
1. Deschideţi o aplicaţie de procesare de text.
2. Deschideţi din aplicaţia de procesare de text documentul 8.doc.
3. Introduceţi în document sub titlu, textul: Câinele cel mai bun prieten al omului.
4. Centraţi acest text.
5. Scrieţi cuvântul câinele din titlu subliniat.
6. Salvaţi documentul cu denumirea caine.doc.
7. Salvaţi din nou documentul dar acum cu extensia .html.
8. închideţi fişierul htmlş\ deschideţi fişierul caine.doc.
9. Selectaţi primul paragraf din text şi setaţi-l să înceapă din partea stângă la 2,5 cm.
10.Introduceţi în document, sub primul paragraf un tabel cu 3 rânduri şi 3 coloane.
11. Formataţi tabelul cu un stil ales.
12.Introduceţi în document sub tabel imaginea 8.jpg.
13. Adăugaţi un chenar roşu imaginii introduse.
14. După imagine introduceţi două paragrafe noi.
15.Selectaţi cuvântul vasul şi scrieţi-l îngroşat.
16.Creaţi un mesaj poştal. Creaţi o listă nouă de date numitădate.doc şi salvaţi-o în directorul My Documents.
17. Introduceţi în document următoarele câmpuri:
«Nume» «Societate comerciala»
«Adresa»
18.Îmbinaţi cele două documente şi salvaţi noul document cu denumirea imbinare.doc.
19. Salvaţi toate documentele deschise şi apoi închideţi-le.
20. închideţi aplicaţia de procesare de text.
TESTUL -9 -
1. Deschideţi documentul 9.doc.
2. Salvaţi acest document în format .rtf.
3. închideţi noul document salvat.
4. Deschideţi fişierul 9.doc şi ascundeţi bara standard de meniuri.
5. După cuvântul petrol introduceţi un paragraf nou.
6. Selectaţi tot textul şi modificaţi dimensiunea caracterelor la 14.
7. Folosiţi funcţia de despărţire în cuvinte pentru a separa cuvântul atmosfera.
8. Adăugaţi următorul comentariu după Ploaie Acidă: „material preluat de pe Internet".
9. Selectaţi paragraful 2 şi stabiliţi spaţierea între rânduri la 2.
10. Transformaţi literele cuvântului Japonia în majuscule.
11. După paragraful 2 introduceţi o întrerupere de pagină.
12. Pe pagina a doua creaţi un grafic pe baza următoarelor date:
Ţara 1 500 320 741
Ţara 2 471 250 481
Ţara 3 800 300 600
13. Creaţi noi paragrafe după
– Estul Americii de Nord
– în Europa
– în Japonia
– China
– Sud-Estul Asiei
14. În dreptul paragrafelor Estul Americii de Nord, în Europa, în Japonia, China şi Sud-Estul Asiei, adăugaţi diferiţi marcatori.
15. Introduceţi sub tabel următoarea formă:

Aici introduceţi textul dumneavoastră

16. Umpleţi forma cu o culoare deschisă.


17. Introduceţi în subsolul documentului data curentă.
18. Verificaţi corectitudinea gramaticală în cadrul documentului.
19. Imprimaţi fişierul la o imprimantă disponibilă.
20. Salvaţi documentul şi închideţi aplicaţia de procesare de text.

TESTUL -10 -
1. Deschideţi printr-una din metodele cunoscute fişierul 10.doc,
2. Afişaţi pe ecran bara de instrumente pentru desen.
3. în document ascundeţi titlul.
4. Folosiţi comanda Undo pentru a anula operaţia anterioară.
5. Introduceţi un paragraf nou după cuvântul uscatul.
6. Copiaţi titlul împreună cu formatarea după al doilea paragraf.
7. Selectaţi tot textul şi modificaţi dimensiunea caracterelor la 15, exclusiv titlul.
8. Schimbaţi culoarea textului în albastru.
9. După cuvântul uscatul introduceţi o întrerupere de linie.
10. Setaţi titlul astfel încât acesta să înceapă de la 3,5 cm.
11. Adăugaţi un fundal cu un efect de umplere întregului document.
12. Adăugaţi numere de pagină având formatul I, II, ....
13. Introduceţi în antet imaginea 10.jpg.
14. Redimensionati imaginea astfel încât documentul să arate ca în imaginea de mai jos.

Delta DUNARII – paradisul vieţuitoarelor


Delta este un teritoriu special nu numai din punct de vedere geologic ci mai ales
datorită faptului că devine un punct de atracţie pentru tot felul de vieţuitoare.
Apariţia deltei a hotărât locul de întâlnire a păsărilor în migrarea lor anuală.
15. Creaţi un tabel cu 2 rânduri şi 2 coloane la sfârşitul documentului.
16. În tabel introduceţi următoarele date:
Nume si prenume Data naşterii
lordache Andreea 23.07.1975
17. Stabiliţi dimensiunea coloanelor la 4,5 cm.
18. Tipăriţi documentul în fişier.
19. Salvaţi documentul.
20. Închideţi aplicaţia de procesare de text.

TESTUL -11 -
1. Deschideţi documentul 11.doc şi salvaţi-l cu denumirea peste.doc.
2. Utilizând funcţia Help căutaţi informaţii despre Font şi copiaţi un paragraf la sfârşitul documentului.
3. Folosind instrumentele de mărire şi micşorare stabiliţi dimensiunea paginii la 110%.
4. În documentul creat introduceţi textul Nume şi prenume Candidat şi apoi ascundeţi acest text.
5. Copiaţi primul paragraf şi puneţi-l la sfârşitul textului.
6. înlocuiţi textul Adunarea cu Gruparea.
7. Descrieţi modul în care copiaţi formatarea unui text.
8. Scrieţi textul Comportamentul pestilor ca exponent.
9. Selectaţi paragraful 3 şi aliniaţi-l la centru.
10. Adăugaţi un chenar fiecărui titlu.
11. Transformaţi literele cuvântului Migrarea fn majuscule.
12. Setaţi marginile documentului stânga şi dreapta astfel încât să înceapă de la 2 cm.
13. Creaţi un tabel cu 2 rânduri şi 3 coloane.
14. Aplicaţi tabelului un stil de formatare ales.
15. Modificaţi dimensiunea coloanei 1 la 6 cm.
16. Coloraţi liniile tabelului cu culoarea roşie.

17. Cu ajutorul editorului de ecuaţii scrieţi o ecuaţie de forma: ∑i =1
n
ax 2 − bx = 0
18. Descrieţi modul în care vizualizaţi un document înaintea imprimării.
19. Salvaţi documentul.
20. Închideţi aplicaţia de procesare de text.

TESTUL -12 -
1. Deschideti documentul 12.doc.
2. Ascundeţi bara standard de meniuri.
3. Stabiliţi calea implicită unde se vor salva fişierele ca fiind C:\.
4. Introduceţi în document un simbol din lista de simboluri.
5. Selectaţi textul de pe ultimul rând şi ştergeţi-l.
6. Folosind Contorul de cuvinte scrieţi la sfîrşitul documentului câte cuvinte şicâte caractere sunt fn document.
7. Folosiţi funcţia de despărţire în cuvinte pentru a separa ultimul cuvânt de pe rândul al treilea.
8. Setaţi paragraful doi astfel încât acesta să înceapă de la 3 cm.
9. Modificaţi formatul paginii din pe lat, în pe lung.
10. După paragraful al treilea introduceţi o întrerupere de pagină.
11. Adăugaţi un subsol în care introduceţi imaginea 12.jpg.
12. Adăugaţi numere de pagină începând cu cifra 4.
13. În document creaţi un grafic pe baza următoarelor date:
Date 1 100 150 125
Date 2 230 214 410
Date 3 412 456 321
14. Creaţi un document nou şi copiaţi titlul şi formatarea acestuia în noul document.
15. Salvaţi fişierul nou cu denumirea titlu.doc, şi apoi salvaţi-l în format txt.
16. Verificaţi corectitudinea gramaticală în cadrul documentului 12.doc.
17. Creaţi cu ajutorul barei de desen o steluţă roşie. Scrieţi în interiorul ei cu culoarea alb numele dumneavoastră.
18. Tipăriţi fişierul la o imprimantă disponibilă.
19. Salvaţi toate documentele.
20. Închideţi aplicaţia de procesare de text.

TESTUL -13 -
1. Deschideţi aplicaţia de procesare de text.
2. Deschideţi fişierul 13.doc.
3. Introduceţi în document imaginea 13.jpg.
4. Selectaţi tot textul şi modificaţi caracterele în Verdana de dimensiune 12.
5. Selectaţi paragraful al treilea şi aliniaţi-l la dreapta.
6. În paragraful al doilea selectaţi cuvintele cautarea hranei şi tăiaţi textul cu o linie.
7. Salvaţi documentul cu denumirea crap.doc.
8. Selectaţi paragraful 4 şi stabiliţi distanţa între rânduri la 1,5.
9. Inseraţi o pagină nouă după paragraful al doilea.
10. Căutaţi în text cuvântul canicula şi înlocuiţi-l cu cuvântul caldura.
11. Selectaţi cuvântul pe care l-aţi înlocuit şi scrieţi-l îngroşat cu culoarea mov.
12. Introduceţi în text un grafic.
13. Introduceţi date în graficul pe care l-aţi introdus.
14. Verificaţi dacă există în text erori gramaticale. Dacă există corectaţi-le.
15. Introduceţi simbolul ~ în document, fnainte de 2000 de ani.
16. În antet introduceţi data curentă.
17. Selectaţi titlul şi a'dăugaţi-i un chenar albastru de dimensiune 3, culoare roşie şi o umbră.
18. Salvaţi documentul.
19. Salvaţi documentul cu extensia .html cu denumirea anterior.
20. Închideţi toate documentele deschise şi aplicaţia de procesare de text.

TESTUL -14 -
1. Deschideţi fişierul 14.doc.
2. Selectaţi textul documentului şi structuraţi-l pe două coloane (excluzând titlul).
3. Folosind Tabulatorii, selectaţi primul paragraf şi aliniaţi-l la stînga la 0.3" .
4. Modificaţi numele utilizatorului în Andrei.
5. Copiaţi titlul la sfîrşitul documentului.
6. Inseraţi centrat în subsolul documentului imaginea 14.jpg.
7. Selectaţi tot textul din document şi schimbaţi dimensiunea caracterelor la 16.
8. Selectaţi titlul şi aliniaţi-l la centru.
9. Modificaţi fontul titlului în Albertus Extra Bold.
10. Modificaţi culoarea titlului în portocaliu.
11. Stabiliţi dimensiunea titlului la 18.
12. Folosiţi funcţia de despărţire pentru a separa ultimul cuvânt din primul paragraf.
13. În dreptul fiecărui paragraf adăugaţi diferiţi marcatori.
14. Introduceţi o pagină nouă după textul sa se dezvolte prin metode speciale.
15. Creaţi un grafic pe baza următoarelor date:
Tara 1 Tara 2 Tara 3
541 241 653
741 852 547

ax
16. Cu ajutorul editorului de ecuaţii scrieţi o ecuaţie de forma: ∫ ln ( cx )
= 5 x 2 − 3x + 7

17. Verificaţi corectitudinea gramaticală în cadrul documentului.


18. Imprimaţi pagina a doua a documentului.
19. Salvaţi modificările făcute.
20. Închideţi aplicaţia de procesare de text.

TESTUL -1 5 -
1. Deschideţi o aplicaţie de procesare de text.
2. Deschideţi documentul 15.doc.
3. Introduceţi în document ca un paragraf nou numele dumeavoastră, seria şi numărul de buletin.
4. Centraţi în pagină noile date introduse.
5. Scrieţi primele trei cuvinte din paragraful 1 subliniat.
6. Salvaţi documentul în directorul My Documents cu denumirea pestera.doc.
7. Salvaţi documentul din nou cu denumirea pestera.html.
8. Închideţi acest document şi deschideţi documentul pestera.doc.
9. Introduceţi tabulatori la stânga la 2,5 cm la începutul fiecărui paragraf.
10. Căutaţi în text cuvântul conglomeratul.
11. Selectaţi cuvântul găsit şi scrieţi-l subliniat cu culoarea roşu.
12. Introduceţi în document un tabel cu 5 rânduri şi 5 coloane.
13. Formataţi tabelul cu un stil ales.
14. Introduceţi în antet imaginea 15.jpg.
15. Introduceţi un paragraf nou după ultimul paragraf.
16. Selectaţi titlul şi adăugaţi-i un chenar verde de dimensiune 6.
17. Compuneţi un mesaj poştal folosind documentul date.doc.
18. Introduceţi în documentul dumneavoastră toate câmpurile din documentul date.doc.
19. Îmbinaţi cele două documente într-un document şi salvaţi-l cu denumirea imbinare.doc.
20. Salvaţi toate documentele deschise şi închideţi aplicaţia de procesare de text.

TESTUL -1 6 -
1. Deschideti fisierul 16.doc.
2. Folosind instrumentele de mărire şi micşorare stabiliţi dimensiunea paginii la 83%.
3. Selectaţi titlul şi modificaţi fontul caracterelor în Garamond.
4. Schimbaţi culoarea textului în albastru.
5. Selectaţi textul şi stabiliţi spaţierea dintre rânduri la 2.
6. Adăugaţi umbră titlului.
7. La sfârşitul textului introduceţi o întrerupere de pagină.
8. Pe pagina nouă introduceţi data curentă.
9. Selectaţi data introdusă şi ştergeţi-o.
10. Folosiţi comanda Undo pentru a reface textul şters.
11. înlocuiţi cuvântul model cu tip.
12. Compuneţi un mesaj poştal.
13. Creaţi o listă nouă de date şi numiţi-o date.doc. Salvaţi lista pe C.
14. În documentul creat introduceţi următoarele date:
Nume maşina Tip Număr
BMW X5 BMW 100
15. Salvaţi şi închideţi documentul date.doc
16. În documentul 16.doc introduceţi toate câmpurile.
17. Îmbinaţi cele două documente la imprimantă.
18. În subsolul documentului 16.doc introduceţi numele dumneavoastră.
19. Salvaţi toate fişierele.
20. Închideţi aplicaţia de procesare de text.

TESTUL -1 7 -
1. Creaţi un nou document şi salvaţi-l cu numele 17.doc.
2. Introduceţi în document următorul text:
Impresionează plăcut rafinamentul agresiv al ansamblului format de blocul optic si calandrul "împrumutat" de la modelele sportive
911 si Boxster. Capota motorului, plonjată spre înainte, arata clar apartenenţa lui Cayenne la familia bolizilor Porsche. Totuşi, fata
de modelele supersport ale casei, Cayenne poseda un look mai robust, tipic de SUV, si o garda la sol inaltata care o face sa se
îndepărteze niţel de lumea super-sportivelor. Cayenne este diponibil in doua versiuni, o varianta mai "domoala" S si una Turbo,
profilat clar spre latura sporty. Cele doua versiuni sunt echipate cu o transmisie integrala cu diferenţial central autoblocabil si
reductor-distribuitor in dou trepte. In plus, versiunea Turbo beneficiază de serviciile unei transmisii automate Tiptronic S cu 6
rapoarte, ce oferă si posibilitatea schimbării treptelor de viteza in regim secvenţial.
3.Introduceţi un paragraf nou după cuvântul super-sportivelor.
4.La sfârşitul ultimului paragraf introduceţi numele dumneavoastră şi apoi ascundeţi-l.
5.Afişaţi pe ecran bara de instrumente Control Toolbox.
6.Mutaţi primul paragraf după al doilea paragraf.
7.Selectaţi primul paragraf şi schimbaţi-i culoarea în roşu.
8.Selectaţi tot textul şi modificaţi dimensiunea caracterelor la 15.
9.Introduceţi în document imaginea 17.jpg.
10.Transformaţi literele cuvântului Turbo în majuscule.
11.Adăugaţi numere de pagină începând cu cifra 9.
12.Introduceţi 2 marcatori în text şi scrieţi în dreptul lor numele şi prenumele dumneavoastră.
13.După prima frază introduceţi o întrerupere de linie.
14.Redimensionaţi imaginea astfel încât să ocupe aproximativ o jumătate de pagină.
15. Creaţi un tabel cu 1 rând şi 2 coloane.
16. În tabel introduceţi numărul dumneavoastră de telefon şi adresa de mail.
17. Stabiliţi dimensiunea coloanelor tabelului la 6 cm.
18. Imprimaţi documentul în fişier.
19. Salvaţi documentul.
20. Închideţi aplicaţia de procesare de text.

TESTUL -1 8 -
1. Deschideţi documentul 18.doc.
2.Scrieţi ca titlu în acest document următorul text: Cactuşii.
3.Schimbaţi modul de vizualizare a documentului în Web Layout.
4.Introduceţi un paragraf nou după cuvintele casele noastre.
5. Salvaţi fişierul, apoi salvaţi-l ca format .rtf.
6. Introduceţi în document un simbol din lista de simboluri.
7.Setaţi paragraful doi astfel încât acesta să înceapă de la 4,5 cm.
8.Scrieţi textul doua-trei săptămâni ca exponent.
9. Folosind funcţia de vizualizare a paragrafului spuneţi câte rânduri există întreparagrafele 1 şi 2.
10. Selectaţi titlul şi scrieţi-l îngroşat.
11. Transformaţi literele din titlu în majuscule.
12. Modificaţi dimensiunea hârtiei din Lefter în A4.
13. în dreptul fiecărui paragraf adăugaţi marcatori numere.
14. Creaţi un document nou şi copiaţi în acesta titlul împreună cu formatarea.
15. în noul document introduceţi imaginea 18.jpg la 3 rânduri sub titlu.
16. Copiaţi imaginea şi introduceţi-o în antetul documentului.
17. în subsolul documentului introduceţi data curentă.
18. Salvaţi noul document creat cu numele cactus18.doc.
19. Salvaţi toate fişierele deschise.
20. Închideţi aplicaţia de procesare de text.

TESTUL -1 9 -
1.Deschideţi documentul 19.doc.
2.Ascundeţi bara standard de meniuri.
3.Setaţi paragraful 2 astfel încât acesta să înceapă de la 2 cm.
4.Introduceţi la începutul documentului un simbol din lista de simboluri.
5.Selectaţi titlul şi ştergeţi-l.
6.Folosiţi comanda Undo pentru a reface textul şters.
7.Selectaţi întregul text din document şi modificaţi caracterul literelor în Arial.
8.Setaţi paragrafele textului la 1 cm faţă de ambele margini.
9.Adăugaţi în document numere de pagină.
10. După paragraful al treilea introduceţi o întrerupere de pagină.
11. Adăugaţi un antet în care introduceţi numele dumneavoastră.
12. Modificaţi formatul paginii din pe lat în pe lung.
13. În document creaţi un grafic.
14. Cu ajutorul barei de desen introduceţi în document următoarea imagine. Săgeata să fie umplută cu o nuanţă deschisă şi în
interiorul ei scrieţi numele dumneavoastră.

Scrieţi numele dumneavoastră

15. Salvaţi documentul. Salvaţi documentul ca format Jxt.


16. Închideţi fişierul txt şi deschideţi fişierul 19.doc.
17. Mutaţi imaginea din text imediat sub titlu.
18. Tipăriţi fişierul la o imprimantă disponibilă.
19. Salvaţi toate documentele deschise.
20. Închideţi aplicaţia de procesare de text.

TESTUL -20 -
1. Deschideţi documentul 20.doc.
2. Selectaţi întreg textul şi modificaţi caracterele în Verdana.
3. Folosind instrumentele de mărire şi micşorare stabiliţi dimensiunea paginii la 150%.
4. Adăugaţi întregii pagini un chenar de dimensiune 3.
5. Introduceţi în document o imagine din galeria de imagini.
6. Folosind instrumentele de căutare, căutaţi în document cuvântul plante.
7. Introduceţi în antet de câte ori aţi găsit în document cuvântul plante.
8. Schimbaţi culoarea titlului în roşu.
9. Selectaţi tot textul şi stabiliţi spaţierea între rânduri la 1,5.
10. Adăugaţi o umbră titlului.
11.Setaţi marginile de suş-jos ale paginii astfel încât acestea să înceapă de la 3,5 cm.
12. Mutaţi primul paragraf după ultimul paragraf.
13.Introduceţi în subsolul documentului imaginea 20.bmp.
14. În antet introduceţi locul unde este localizat fişierul.
15. Creaţi un document nou în care introduceţi un tabel cu 3 rânduri şi 3 coloane cu următoarele date:
Prenume Nume Vârsta
Alina Popescu 14
Mihai Gheorghe 23
Maria Ionescu 34
16. Creaţi un mesaj poştal. în documentul dumneavoastră introduceţi câmpurile:
«Prenume» «Nume»
«Vârsta»
17. Îmbinaţi aceste două documente la imprimantă.

18. Cu ajutorul editorului de ecuaţii scrieţi o ecuaţie de forma: Un


ax − cy ± n x − y ≤ λ
19. Salvaţi documentul creat.
20. Închideţi aplicaţia de procesare de text.
TESTUL -21 -
1. Deschideţi documentul 21.doc.
2. Descrieţi la sfârşitul documentului modul în care copiaţi formatarea unui text.
3. Folosind instrumentele de mărire şi micşorare stabiliţi dimensiunea paginii la 50%.
4. În document introduceţi următorul text: Cheile sunt străbătute de o sosea naţionala modernizata, ce face legătura intre
oraşele Bicaz si Gheogheni.
5. Copiaţi primul paragraf şi puneţi-l după paragraful al treilea.
6. Căutaţi în text cuvântul lungime şi înlocuiţi-l cu dimensiune.
7. Scrieţi titlul îngroşat.
8. Utilizând funcţia Help a aplicaţiei căutaţi informaţii despre Clipart. Copiaţi un fragment sub imagine.
9. Selectaţi textul ultimului paragraf şi aliniaţi-l la dreapta.
10. Adăugaţi un chenar paragrafului 3.
11. Stabiliţi spaţierea între paragrafe la 12 puncte.
12. Stabiliţi dimensiunea paginii stânga-dreapta la 3 cm.
13. Creaţi un tabel cu 4 rânduri şi 2 coloane.
14. în tabel introduceţi următoarele date:
NUMELE COMPLET AL ORA
INTERVIEVATULUI
Ion lonescu 14:45
Paul Popescu 16:00
Daniela Dan 17:15
15. Modificaţi dimensiunea primei coloane astfel încât textul existent să încapă pe un singur rând.
16. Coloraţi liniile din tabel cu culoarea roşu.
17. Creaţi în text o steluţă de culoare verde.
18. Descrieţi în document, modul în care vizualizaţi un document înaintea imprimării.
19. Salvaţi documentul.
20. Închideţi aplicaţia de procesare de text.

TESTUL -2 2 -
1. Deschideţi documentul 22.doc.
2. Salvaţi fişierul în format html.
3. închideţi fişierul html şi deschideţi fişierul 22.doc.
4. Ascundeţi bara standard de meniuri.
5. Căutaţi în text cuvântul prezent.
6. Ştergeţi acest cuvânt de fiecare dată când apare.
7. Selectaţi tot textul şi modificaţi dimensiunea caracterelor la 10.
8. Formataţi toate paragrafele astfel încât să existe 6 puncte spaţiere sub fiecare paragraf.
9. Selectaţi textul şi aliniaţi-l stânga - dreapta (Justified).
10. Selectaţi paragraful 2 şi stabiliţi spaţierea între rânduri la 2.
11. Transformaţi literele cuvântului Europa (din titlu) în majuscule.
12. După paragraful 3 introduceţi o întrerupere de linie.
13. În document creaţi un grafic pe baza următoarelor date:
Ţara 1 123 456 789
Ţara 2 321 654 987
Ţara 3 741 852 963
14. Introduceţi în antetul documentului numele fişierului.
15. Adăugaţi diferiţi marcatori în locul celor existenţi.
16. Modificaţi dimensiunea hârtiei din A4 în Letter.
17. Introduceţi în subsolul documentului data curentă.
18. Verificaţi corectitudinea gramaticală din cadrul documentului.
19. Tipăriţi fişierul la o imprimantă disponibilă.
20. Salvaţi documentul şi închideţi aplicaţia de procesare de text.
TESTUL -23 -
1. Deschideţi fişierul 23.doc.
2.Stabiliţi calea implicită unde se vor salva fişierele ca fiind C:\modul 3\23.
3.În document introduceţi textul: Vara este cel mai călduros anotimp.
4.Afişaţi pe ecran bara de instrumente de desen.
5.Introduceţi în subsolul documentului numărul dumneavoastră de telefon.
6.Introduceţi în document un simbol din lista de simboluri.
7.Folosind instrumentul de căutare, căutaţi în document cuvântul inconştientul.
8.Îngroşaţi acest cuvânt de fiecare dată când apare în text.
9.Adăugaţi numere de pagină începând cu cifra 2.
10. Adăugaţi un chenar cuvântului iarna.
11. Transformaţi literele cuvântului Anotimpuri din majuscule în litere mici.
12. Selectaţi textul şi aliniaţi-l la dreapta.
13. Selectaţi cuvântul Primăvara şi scrieţi-l subliniat.
14. Introduceţi în text un tabel.
15. Formataţi tabelul cu un stilul Arial, 13.5 pct, Aldin, Roşu.
16...........Cu ajutorul barei de desen creaţi o steluţă între paragrafele Primăvara... şi Vara…
17. Umpleţi steluţa cu culoarea galben.
18. Fixaţi grosimea tuturor chenarelor din tabel la 1 punct.
19. Salvaţi documentul.
20. Închideţi aplicaţia de procesare de text.

TESTUL -24 -
1. Deschideţi documentul 24.doc.
2.Salvaţi fişierul în format rtf.
3.Închideţi noul fişier salvat şi deschideţi din nou fişierul 24.doc.
4.Ascundeţi bara standard de meniuri.
5.La începutul paginii introduceţi din biblioteca de imagini, o imagine semnificativă pentru acest document.
6.Sub această imagine introduceţi un paragraf nou.
7.Selectaţi tot textul şi modificaţi dimensiunea caracterelor la 16.
8.Formataţi toate paragrafele astfel încât să existe 18 puncte spaţiere înainte de fiecare paragraf.
9.Introduceţi în antet Autor, Număr de Pagina şi Data folosind funcţia AutoText
10. Selectaţi paragraful 2 şi stabiliţi spaţierea între rânduri la 1,5.
11. Transformaţi literele titului din majuscule în Caz Titlu.
12. După paragraful 3 introduceţi o întrerupere de pagină.
13. În document creaţi un grafic folosind datele de mai jos:
1998 1999 2000
Nr. locuitori 2.000.000 1.998.235 1.950.000
Nr. deţinători animale de 569.000 659.000 701.230
casă
14. Centraţi în pagină titlul documentului.
15. în dreptul fiecărui paragraf introduceţi un simbol special.
16. Modificaţi dimensiunea hârtiei din A4 fn Letter.
17. Introduceţi în antetul documentului imaginea 24.jpg.
18. Redimensionaţi imaginea, astfel încât să ocupe doar partea de sus.
19. Tipăriţi fişierul la o imprimantă disponibilă.
20. Salvaţi documentul şi închideţi aplicaţia de procesare de text.

TESTUL -25 -
1.Deschideţi o aplicaţie de procesare de text.
2.Deschideţi documentul 25.doc.
3. Aliniaţi stânga - dreapta textul din document.
4. Modificaţi configuraţia paginii astfel încât marginile din stânga şi din dreapta ale întregului document să fie la 4 cm.
5. Scrieţi ultimile două cuvinte din ultimul paragraf subliniate.
6.Salvaţi documentul sub denumirea ploaia.doc.
7.Salvaţi documentul din nou dar acum cu extensia .html
8. Deschideţi documentul ploaia.doc, selectaţi primul paragraf şi setaţi-l folosind funcţia Tabsă înceapă din partea stângă la 1,8 cm.
9. Căutaţi cuvântul regiuni şi înlocuiţi-l cu diferite zone.
10. Selectaţi titlul şi scrieţi-l cu culoarea roşu.
11. Introduceţi la sfîrşitul documentului un tabel cu 4 rânduri şi 5 coloane.
12. Formataţi tabelul cu stilul Titlu 3.
13. Introduceţi în text imaginea 25.jpg.
14. înaintea imaginii introduceţi un paragraf nou.
15.Selectaţi titlul şi adăugaţi-i un efect de text „Text strălucitor"şi umbră.
16.Compuneţi un mesaj poştal (mail merge). Folosiţi ca listă de date documentul date.doc.
17.Introduceţi în documentul ploaia.doc toate câmpurile din documentul date.doc
18.Îmbinaţi cele 2 documente şi salvaţi noul document cu denumirea imbinare.doc
19. Tipăriţi documentul la o imprimantă disponibilă.
20. Salvaţi toate documentele şi închideţi aplicaţia de procesare de text.