Sunteți pe pagina 1din 14

Simul ri - Conceptele de baz ale tehnologiei informa#iei -I1. Da i o scurt! defini ie a termenilor Hardware $i Software.

2. Ce este e-commerce? Enun a i dou! avantaje si dou! dezavantaje ale folosirii acestui
sistem.

3. Urm!toarele dispozitive sunt fie dispozitive de intrare, fie dispozitive de intrare/ie$ire: 4. Ce este Internetul ? Dar un motor de c!utare? Da i dou! exemple de motoare de c!utare
foarte cunoscute.

Modem, Touchpad. Descrie i pe scurt func iile fiec!rui dispozitiv $i indica i ce fel de dispozitiv este.

5. Ordona i urm!toarele tipuri de calculatoare ncepnd cu computerul cel mai ieftin $i de


capacitatea cea mai mica: Supercalculatoare, Minicalculatoare. Justifica i r!spunsul. Laptop, Microcalculatoare,

- II -

1. Enumera i patru eventuale ntrebuin !ri posibile ale computerului n domeniul educa iei. 2. Locui i ntr-o zon! n care este posibil s! se ntrerup! curentul sau s! aib! loc cre$teri 3. Ce este World Wide Web? Care este diferen a ntre WWW $i Internet? 4. n ce se m!soar! memoria calculatorului? Descrie i pe scurt ce sunt memoriile RAM $i
ROM $i care este diferen a dintre ele. bru$te de tensiune. Sugera i dou! moduri n care pute i preveni stric!ciunile provocate hard-diskului $i fi$ierelor.

5. Scrie i de ce anume ave i nevoie pentru a v! conecta computerul la Internet.


- III 1. Descrie i pe scurt semnifica ia acronimelor: LAN $i WAN.

2. Enumera i trei norme care contribuie la realizarea unui mod de lucru s!n!tos pentru un
utilizator de computere.

3. Directorul unui hotel local a decis introducerea re elei computerizate n cadrul hotelului.
Descrie i patru avantaje ale introducerii sistemului computerizat n cadrul hotelului.

4. Urm!toarele dispozitive sunt fie dispozitive de intrare fie dispozitive de ie$ire: Touch pad,
VDU. Descrie i pe scurt func iile fiec!rui dispozitiv $i indica i dac! este dispozitiv de intrare sau dispozitiv de ie$ire. (GB); Byte; Megabyte (MB), Kilobyte (KB).

5. Ordona i n ordine cresc!toare urm!toarele unit! i de m!sur! ale memoriei: Gigabyte

- IV 1. Descrieti ce este unitatea centrala de prelucrare (CPU) si care sunt elementele ce o compun. 2. Dati doua avantaje si doua dezavantaje ale folosirii dischetelor.

3. Descrieti functiile Mouse-ului si ale Scanner-ului. Ce fel de dispozitive sunt, de intrare sau de iesire? 4. Aranjati crescator urmatoarele unitati de masura: megabyte, byte, exabyte, kilobyte, terrabyte. 5. Ce este un sistem de operare? Dati exemple de 3 sisteme de operare din cele mai cunoscute. -V 1. Dati exemplu de 3 aplicatii software folosite in mod curent acasa. 2. Grupati urmatoarele dispozitive in dispozitive de intrare sau iesire: light pen, boxe, microfon, imprimanta, modem, plotter. 3. Care este diferenta intre Internet si Intranet? Dar intre Extranet si Internet? 4. De cite tipuri este memoria folosita de calculatorului? Explicati diferentele dintre memoriile folosite. 5. Enuntati 4 avantaje ale utilizarii calculatoarelor in re ea.

Simul ri - Utilizarea computerului $i organizarea fi$ierelor -I1. Crea i un fi$ier nou de tip .doc. Salva i fi$ierul cu numele test n directorul Modul 2. 2. Descrie i modul n care reporni i un calculator. Introduce i r!spunsul n documentul creat. 3. Care din urm!toarele comenzi duce la nchiderea unei aplica ii care nu r!spunde? Ctrl+Alt+Del Alt+F4 Ctr+F Shift+Alt+F4 4. Descrie i modul n care recupera i un fi$ier $ters. 5. Descrie i modul n care selecta i un director sau un fi$ier. 6. Scrie i ultimele 3 fi$ierele utilizate din directorul My Documents. Introduce i r!spunsul n fi$ierul creat $i salva i. 7. Descrie i cum vizualiza i de pe desktop un proces de imprimare. Introduce i r!spunsul n documentul creat $i salva i. 8. 'terge i fi$ierul note.txt 9. Folosind instrumentul de c!utare localiza i fi$ierul andrei.ppt. 10. Salva i documentul creat $i nchide i aplica ia. - II 1. 2. 3. 4. Deschide i fi$ierul simularetest.doc din directorul Test. n directorul Test crea i directoarele NOU $i VECHI. Cte fi$iere de tip .doc exist! n directorul Test? Care este extensia corespunz!toare fi$ierelor temporare? Introduce i r!spunsul n fi$ierul simularetest.doc $i salva i. 5. Care este extensia corespunz!toare fi$ierelor create cu ajutorul aplica iilor de creare a imaginilor? a. doc b.bmp c.xls d.ppt 6. Crea i n directorul Test un shortcut pentru aplica ia Microsoft Word. 7. Folosind func ia Help c!uta i informa ii despre Internet. Copia i rezultatele g!site n fi$ier.

8. Care dintre urm!toarele butoane minimizeaz! fereastra unei aplica ii? b. c. d. a. 9. Descrie i modul n care opri i $i reporni i un document ce se imprim!. 10. Deschide i fereastra My Computer $i scrie i n documentul creat cte discuri logice (C,D,..) exist!. - III 1. Crea i un fi$ier nou de tip .doc. Salva i fi$ierul cu numele dumneavoastr! pe discul logic C:/. nchide i fi$ierul creat. 2. Crea i un director numit examen pe desktop. 3. Muta i fi$ierul creat n directorul examen. 4. Redenumi i fi$ierul cu numele dumneavoastr! ca fisierexamen.doc. 5. Descrie i conceptul de arhivare in fisierexamen. 6. Crea i un director numit ECDL1 n directorul examen. 7. Muta i un fi$ier text din directorul Modul 2 n directorul ECDL1. 8. Copia i directorul Cursors din Windows, pe desktop n directorul examen. 9. Cte fi$iere exist! n directorul Cursors? Introduce i r!spunsul n fi$ierul salvat cu numele dumneavoastr!. 10. Imprima i un exemplar din fi$ierul creat. - IV 1. 2. 3. 4. Crea i un fisier numit ecdl pe desktop. Copiati fisierul creat n directorul Modul 2/ Raspuns. Introduceti numele dumneavoastra ca titlu in prima linie din fisier si salvati. Scrieti ce dimensiune au impreuna fisierele cu extensia .ppt din directorul Modul 2, pe linia a doua in fisierul ecdl. 5. Creati un shortcut fisierului audio.wav in directorul raspuns. 6. Crea i urmatoare structura de directoare n directorul examen.

Ecdl 2003 ecdl1 ecdl 2

ecdl 11

ecdl 12

7. Muta i fi$ierul poza.bmp din directorul Modul 2 n directorul ECDL1. 8. Copia i directorul Cursors din Windows n directorul examen. 9. Cte fi$iere exist! n directorul Cursors? Introduce i r!spunsul n fi$ierul salvat cu numele dumneavoastr!. 10. Imprima i un exemplar din fi$ierul creat. -V1. 2. 3. 4. 5. Deschideti fisierul simularetest.doc din directorul Modul2/Test. Mutati fisierul creat n directorul Modul 2/ Raspuns. Introduceti numele dumneavoastra ca titlu in prima linie din fisier si salvati. Folosind functia Help . Creati un shortcut fisierului audio.wav in directorul raspuns.

6. Crea i urmatoare structura de directoare n directorul examen.

Ecdl 2003 ecdl1 ecdl 2

ecdl 11

ecdl 12

7. Muta i fi$ierul poza.bmp din directorul Modul 2 n directorul ECDL1. 8. Copia i directorul Cursors din Windows n directorul examen. 9. Cte fi$iere exist! n directorul Cursors? Introduce i r!spunsul n fi$ierul salvat cu numele dumneavoastr!. 10. Imprima i un exemplar din fi$ierul creat. Simulare - Procesare de text -I1. Deschide i fi$ierul test1.doc de pe dischet!. 2. Folosind instrumentele de m!rire $i mic$orare stabili i dimensiunea paginii la 75%. 3. Selecta i tot textul $i modifica i fontul caracterelor n Verdana. 4. Schimba i culoarea textului n rosu. 5. Selecta i paragraful 2 $i stabili i spa ierea ntre rnduri la 1,5 cm. 6. Ad!uga i umbr! titlului. 7. Dup! paragraful 2 introduce i o ntrerupere de pagin!. 8. Introduce i n documentul test1.doc textul Examinator ECDL. 9. Selecta i textul valorile noastre fundamentale $i $terge i-l. 10. Folosi i comanda Undo pentru a reface textul $ters. 11. nlocui i cuvintele tehnologia informatiilor cu cuvntul abrevierea TI. 12. Compune i un mesaj po$tal (mail merge). 13. Crea i o list! nou! de date numit! date $i salva i-o n directorul Word. 14. Introduce i n document urm!toarele cmpuri: <<Nume>> <<Prenume>> <<Adresa>> <<adresa_mail>>. 15. mbina i cele dou! documente $i salva i noul document cu denumirea imbinare.doc, n directorul Word. 16. Descrie i modul n care vizualiza i un document naintea imprim!rii. 17. Imprima i fi$ierul la o imprimant! disponibil!. 18. n subsol introduce i ce n ce zi a s!pt!mnii a i sus inut examenul. 19. Salva i documentul. 20. nchide i aplica ia de procesare de texte. - II 1. 2. 3. 4. 5. 6. Deschide i documentul examenword.doc existent n directorul ExamenWord. Afi$a i pe ecran bara de instrumente WordArt. Introduce i cuvintele ECDL - Informatii n antetul documentului. Modifica i in caractere cursive caracterul literelor ECDL Informatii. Stabili i calea implicit! unde se vor salva fi$ierele ca fiind directorul ExamenWord. Introduce i n document un simbol din lista de simboluri.

7. Folosind instrumentul de c!utare, c!uta i n document cuvntul ECDL $i nlocui i-l cu European Computer Driving Licence. 8. Introduce i o ntrerupere de linie dup! cuvntul Comunicare. 9. Selecta i cuvntul programul $i scrie i-l subliniat. 10. Ad!uga i un chenar cuvntului ECDL 11. Modifica i formatul paginii din pe lung n pe lat. 12. Selecta i textul $i alinia i-l la centru. 13. Ad!uga i numere de pagin! ncepnd cu cifra 3. 14. Crea i un tabel cu 4 rnduri $i 5 coloane. 15. n tabel introduce i urm!toarele date. Tabel Numar curent 1 2 3 Persoane 5 7 3 Ora 11:25 12:00 15:45 Zi luni miercuri sambata

16. Crea i cu ajutorul barei de desen o stelu ! albastr!. Scrie i n interiorul ei anul n care suntem. 17. Redimensiona i desenul astfel nct aceasta s! ocupe aproximativ partea de jos a primei pagini. 18. Tip!ri i documentul n fi$ier. 19. Salva i documentul creat. 20. nchide i aplica ia de procesare de text.

- III 1. Deschide i aplica ia de procesare de texte. 2. Deschideti fi$ierul examen.doc existent n directorul Modul 3 existent pe C:/. 3. Introduce i un paragraf dup! ...perspectivele de angajare viitoare. 4. Selecta i primul paragraf $i modifica i caracterele n ComicSansMS de dimensiune 14. 5. Alinia i la dreapta paragraful al doilea. 6. Scrie i cuvintele Permisul de conducere a computerului din paragraful 1 subliniate. 7. Salva i documentul n directorul Modul 3 cu denumirea document.doc 8. Selecta i tot textul $i stabili i distan a ntre rnduri la 1,5 puncte. 9. Selecta i primul paragraf $i seta i-l s! nceap! din partea stng! la 3 cm. 10. nainte de al doilea paragraf insera i o pagin! nou!. 11. C!uta i cuvntul beneficii $i nlocui i-l cu avantaje. 12. Selecta i cuvntul ECDL $i scrie i-l subliniat cu culoarea portocaliu. 13. Introduce i n document un tabel cu 2 rnduri $i 4 coloane. 14. Formata i tabelul cu un stil ales. 15. Verifica i dac! exist! n text anumite erori gramaticale $i dac! exist! corecta i-le. 16. Introduce i numere de pagin!. 17. Introduce i n antet data $i ora. 18. Selecta i cuvntul pasaport $i ad!uga i-i un chenar verde de dimensiune 6, culoare galbena $i o umbr!. 19. Salva i documentul.

20. nchide i aplica ia de procesare de texte. Simul ri Calcul tabelar -I1. n fi$ierul excel.xls introduce i urm!toarele date:

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. - II -

Utiliznd func ia Help c!uta i informa ii despre Rows. Modifica i numele utilizatorului n Grigore. Afi$a i pe ecran bara de instrumente Picture. 'terge i rndul 4. Introduce i n registrul excel.xls n celula B3 valoarea 500. Selecta i toat! foaia de calcul $i modifica i dimensiunea caracterelor la 14. Selecta i primul rnd $i alinia i-l la centru. Schimba i fontul primului rnd n Courier. Modifica i culoarea caracterelor de pe prima coloan! n maro. Selecta i celulele A2:B7 $i ncadra i-le ntr-un chenar albastru. Introduce i n celula B5 o formul! cu ajutorul c!reia calcula i maximul celulelor B1:B4. Formata i grupul de celule A2:B7 astfel nct cifrele s! apar! cu 2 cifre dup! semnul ce desparte unit! ile de zecimale. Modifica i orientarea textului din celula A1 astfel nct acesta s! apar! nclinat cu 25 de grade. Introduce i n celula D2 o formul! cu ajutorul c!reia realiza i media valorilor din celulele B1:B4. Ad!uga i un subsol aliniat la dreapta n care introduce i numele dumneavoastr!. Verifica i corectitudinea gramatical! n cadrul foii de calcul. Imprima i foaia de calcul. Salva i documentul. nchide i aplica ia de calcul tabelar.

1. Crea i documentul test.xls cu datele din figura al!turat!.

2. Utiliznd func ia Help c!uta i informa ii despre optiunea Function. 3. Folosind instrumentele de m!rire $i mic$orare stabili i dimensiunea paginii la 125%. 4 Introduce i numele neacsu ion n celula B2. 5. Utiliza i comanda Undo pentru a reface con inutul celulei. 6. Copia i datele n foaia 2 de calcul ncepnd cu celula A5. 7. ntorce i-v ! la foaia 1 de calcul. 8. Redenumi i foaia 1 cu numele Informatii salariati. 9. Crea i o etichet! care s! realizeze o referin ! fix! c!tre celula B2. 10. Selecta i celulele B1:D4 $i modifica i fontul acestora n Courier New, modifica i dimensiunea fontului la 10. 11. Formata i celulele A1:A4 astfel nct textul s! se ncadreze pe mai multe linii n cadrul unei celule (wrap). 12. Seta i marginile de sus jos sau stnga dreapta ale paginii astfel nct s! nceap! de la 4 cm. 13. Introduce i n celula F1 semnifica ia erorii #N/A!. 14. Utiliza i instrumentul de c!utare pentru a g!si valoarea 23454 15. nlocui i aceast! valoare cu valoarea 254789 16. Selecta i 2 celule din coloana B $i ncadra i-le ntr-un chenar mov. 17. Modifica i formatul paginii din Portrait n Landscape 18. Printa i un exemplar la imprimanta. 19. Salva i registrul. 20. nchide i aplica ia de calcul tabelar.

- III 1. Crea i documentul excel3.xls Introduce i imaginea picture din directorul Examen.

Folosind instrumentele de m!rire $i mic$orare stabili i dimensiunea paginii la 90%. Selecta i toat! foaia de calcul $i modifica i fontul caracterelor n Garamond. Schimba i culoarea caracterelor n mov. Introduce i o coloan! ntre B $i C. Modifica i dimensiunea rndurilor la 25. Sorta i cresc!tor coloana D. Redenumi i foaia 1 cu numele Poza. Introduce i n celula F1 o formul! cu ajutorul c!reia calcula i suma celulelor D2:D5 dac! n celula A2 se afl! valoarea 2 $i maximul celulelor D2:D5 dac! n celula A2 nu se afl! valoarea 2. 10. Muta i $i redimensiona i imaginea astfel nct s! nceap! n grupul de celule A6:E22. 11. Crea i n celula F2 o referin ! absolut! c!tre celula A2. 12. Selecta i coloana 1 $i modifica i culoarea de umplere n verde. 13. Modifica i formatul paginii din Portrait n Landscape. 14. Crea i un grafic coloan! cu datele cuprinse n celulele C1:E5. 15. Ad!uga i graficului titlul Informatii. 16. Copia i graficul n a doua foaie de calcul $i pune i-l ncepnd cu celula C5. 17. Imprima i fi$ierul la o imprimant! disponibil!. 18. n subsolul fi$ierului introduce i-v! numele. 19. Salva i registrul de calcul. 20. nchide i aplica ia de calcul tabelar.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Simul ri Baze de date -I-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Deschide i o aplica ie de baze de date. Crea i o baz! de date nou! $i salva i-o n directorul Access. Utiliza i func ia Help pentru a c!uta informa ii despre tabele. Crea i o tabel! nou! $i denumi i-o Help. Introduce i n tabel! 2 atribute. n tabela creat! stabili i al doilea cmp ca fiind cheie primar!. Crea i un raport asupra acestei tabele. Grupa i datele din raport n func ie de primul atribut. Salva i raportul cu numele Evidenta. nchide i baza de date creat!.

1. Deschide i o aplica ie de baze de date. 2. Deschide i baza de date access.mdb 3. 'terge i tabela informatii din baza de date. 4. Modifica i dimensiunea atributului Nume din tabela persoana la 100. 5. Deschide i formularul copil. 6. Ad!uga i numele dumneavoastr! n antetul formularului copil. 7. Crea i o interogare cu date din tabelele Persoana $i Copil n care s! afi$a i din tabela Persoana cmpurile Nume $i Prenume, iar din tabela copil cmpurile varsta $i nume copil, pentru acele nregistr!ri pentru care Id_copil din tabela Persoana este egal cu Id_copil din tabela copii. 8. Salva i interogarea cu numele Query. 9. Rula i interogarea creat!. 10. Salva i modific!rile f !cute $i nchide i aplica ia de baze de date. - II 1. Deschide i o aplica ie de baze de date. 2. Crea i o baz! de date nou! n directorul My Documents. 3. Crea i o tabel! cu urm!toarele cmpuri Unu Doi Number (cheie primar!) Text

4. Crea i o tabel! cu urm!toarele cmpuri Unu Trei 5. 6. 7. 8. 9. 10. Number Date

Crea i o leg!tur! ntre tabele prin intermediul cmpului Unu. Stabili i atributul Trei ca fiind indexat f !r! duplicate. Crea i un filtru de tipul Filter By Selection pentru prima tabel!. Crea i o interogare asupra tabelei 2 n care afi$a i doar cmpul 2. Modifica i orientarea paginii. Salva i toate datele $i nchide i aplica ia de baze de date.

1. Deschide i baza de date acess.mdb 2. Crea i un filtru de tipul Filter By Selection pentru tabela Persoana. 3. Sorta i datele din tabela persoana n ordine alfabetic! dup! atributul nume. 4. Aplica i filtrul creat asupra tabelei Persoana 5. Crea i un formular pentru tabela Persoana 6. Cu ajutorul formularului selecta i nregistrarea 2 $i modifica i Prenumele acesteia persoane. 7. 'terge i nregistrarea cu num!rul 1 din tabel!.

8. Crea i un raport asupra tabelei Copil 9. Modifica i dimensiunea paginii din A4 n Letter. 10.Salva i modific!rile f !cute $i nchide i aplica ia de baze de date. - III 1. Deschide i o aplica ie de baze de date. 2. Crea i o baz! de date nou! cu numele test in directorul Access. 3. n baza de date nou creat! construi i o tabel! cu urm!toarele atribute: Oras Data_curenta Nume_persoana Unic Text - dimensiune 20 Date/Time - Short Date Text - dimensiune 30 Autonumber

4. Stabili i atributul Data_curenta ca fiind indexat cu duplicate. 5. Muta i atributul unic astfel nct s! devin! primul atribut din tabel!. 6.Crea i o regul! de validare pentru atributul unic, astfel nct s! nu primeasc! valori mai mari de 256. 7. Introduce i n tabela creat! 5 nregistr!ri. 8. Imprima i toate nregistr!rile din tabel!. 9. Salva i toate datele $i nchide i aplica ia de baze de date. 1. Deschide i baza de date access.mdb 2. 'terge i tabela Informatii din baza de date. 3. Deschide i tabela Copil $i modifica i dimensiunea atributului Nume copil la 25. 4. Deschide i un formular existent. 5. Cu ajutorul formei selecta i nregistrarea 3 $i modifica i varsta copilului la 12. 6. Utiliza i comanda Undo pentru a reface opera ia anterioar!. 7. Modifica i lungimea unei coloane n tabela Persoana. 8. Utiliza i instrumentul de c!utare pentru a g!si nregistrarea cu valoarea 5 pentru atributul Id_copil. 9. 'terge i aceast! nregistrare. 10. nchide i aplica ia de baze de date. Simul ri Prezent ri -I1. Porni i aplica ia pentru prezent!ri $i deschide i o nou! prezentare. 2. Prima folie trebuie s! con in! numai titlul. Selecta i un format potrivit pentru acest tip de folie. 3. Introduce i numele companiei ECDL ROMANIA ca titlu n prima folie. 4. Schimba i tipul fontului folosit pentru textul ECDL ROMANIA n Verdana. 5. Ad!uga i o textur! sau un efect de umplere titlului (nu $i textului). 6. Insera i o form! automat! o stea cu 5 col uri sub titlu. 7. Schimba i culoarea figurii n form! de stea ntr-o nuan ! deschis!. 8. Ad!uga i a doua folie a prezent!rii n care introduce i o c!su ! cu textul Permisul european de conducere a computerului. 9. Aplica i un efect de tranzi ie ntregii prezent!ri. 10. Salva i prezentarea sub numele permis.ppt . 1. Deschide i prezentarea prezentaretest.ppt 2. Schimba i tipul fontului textului Prezentare de test din folia 1 n Tahoma.

3. Muta i diapozitivul cu Num r de candida#i astfel nct el s! devin! diapozitivul cu num!rul 2 n cadrul prezent!rii. 4. Desena i n cadrul primului diapozitiv un cerc. 5. Umple i cercul desenat cu o nuan ! deschis!. 6. Ad!uga i o not! de subsol foliei 3 cu urm!torul con inut: Examene sustinute anterior. 7. Ad!uga i un nou diapozitiv de tip Organization chart. 8. Ad!uga i numerotarea paginilor pentru ntreaga prezentare 9. Tip!ri i ntreaga prezentare de 4 folii ntr-o singur! pagin! la o imprimant! disponibil! sau ntrun fi$ier. 10. Salva i prezentarea sub numele examen. - II 1. Porni i aplica ia pentru prezent!ri $i crea i o nou! prezentare. 2. Introduce i numele unei companiei preferate ca titlu n prima folie. 3. Desena i o linie groas!, de culoare verde $i grosime de 3,75 puncte sub titlu. 4. Desena i sau insera i un triunghi sub linia desenat! $i pozi iona i-l pe mijlocul paginii. 5. Ad!uga i a doua folie prezent!rii care va con ine o organigram! pentru echipa de programatori. Introduce i Director n vrful organigramei $i trei persoane Subordonat 1, subordonat 2 $i subordonat 3 care-i raporteaz! directorului. Introduce i ca titlu n folia 2 textul Echipa de programatori. 6. Ad!uga i un efect de anima ie titlului din folia 2. 7. Aplica i un efect de tranzi ie ntregii prezent!ri. 8. Insera i un background template potrivit pentru aceast! prezentare. 9. Printa i prezentarea pe o singur! pagin!. 10. Salva i prezentarea sub numele companiei format Tif. 1. Deschide i prezentarea prezentaretest.ppt. 2. Schimba i aliniamentul textului din tabelul din pagina 4 n a$a fel nct s! fie centrat. 3. Introduceti un nou diapozitiv de tip Chart. Crea i un grafic folosind informa iile din folia 4. 4. Informa iile sunt gre$ite modifica i datele astfel: Cunostinte generale 75 windows 100 Word 90 Excel 115 Access 54

5. Intorce i-v! la graficul din folia 2. Ce observa i? 6. Face i verificarea ortografic! a documentului. 7. Ad!uga i numerotarea paginilor pentru ntreaga prezentare. 8. Ad!uga i un efect de tranzi ie ntregii prezent!ri. 9. Tip!ri i ntreaga prezentare de 5 folii ntr-o singur! pagin! la o imprimant! disponibil! sau ntrun fi$ier. 10. Salva i prezentarea sub numele test. - III 1. Porni i aplica ia pentru prezent!ri $i deschide i o nou! prezentare. 2. Prima folie trebuie s! fie de tip titlu, imagine $i text . Selecta i un format potrivit pentru acest tip de folie. 3.Utiliza i func ia Help pentru a c!uta informa ii despre Ways to recover lost presentations. 4. Introduce i n prima folie ca titlu Recuperarea prezent rilor. 5.Introduce i sub titlu o caset! text n care copia i diferite informa ii g!site n urma utiliz!rii func iei Help $i introduce i $i o imagine. 6. Introduce i un nou diapozitiv n prezentare de tip Chart.

7. Crea i un grafic coloan! cu urm!toarele date: Prezent ri pierdute Luni Mar i Miercuri Joi Num r 40 25 60 35

8.Modifica i culorile graficului n verde, galben $i maro. 9. Alege i pentru diapozitive formatul A4. 10. Salva i prezentarea sub numele recuperari.pot 1. Deschide i prezentarea prezentaretest.ppt. 2. Scrie i titlul din folia 1 subliniat. 3. Introduce i o imagine potrivit! n Master Slide n partea de sus a diapozitivului. 4. Ad!uga i sau desena i o form! cu s!geat! n 4 col uri sub titlul din folia 1. 5. Colora i n galben sau gri forma din folia 1. 6. Schimba i tipul fontului folosit la titlul din folia 2 n ComicSansMS. 7. Ad!uga i o not! de subsol foliei 4 cu urm!torul con inut: Tabel cu informatii referitoare la candidati. 8. Alege i pentru folia 2 un format potrivit (bulleted list). 9. Ad!uga i imaginii din folia 3 un chenar albastru de dimensiune 3. 10. Colora i titlul foliei 3 n maro. 11. Ad!uga i un efect de anima ie imaginii din folia 3 . 12. Ad!uga i un efect de tranzi ie ntregii prezent!ri. 13. Ad!uga i numerotarea paginilor ntregii prezent!ri. 14. Salva i prezentarea sub numele powerpoint.pot (design template). 15. nchide i aplica ia de prezentare. Simulari Informa#ie $i Comunicare -IDeschide i un fi$ier text nou.Introduce i datele Dvs. de identificare pe primul rnd al documentului $i salva i fi$ierul sub numele examen n directorul Modul 7. 2. Descrie i n cteva cuvinte ce este acela un site protejat $i da i un exemplu; salva i r!spunsul n fi$ier. 3. Deschide i o aplica ie de navigare pe Internet. 4. Schimba i pagina de start n http://www.ecdl.org.ro; accesa i pagina de start a aplica iei. 5. Deschide i o nou! fereastr! n aplica ie $i accesa i URL-ul http://www.atic.org.ro. 6. Reveni i la prima fereastr! $i accesa i link-ul existent n aceast! pagin! spre pagina din cealalt! fereastr!. 7. Salva i pagina de web n format html. 8. Accesa i pagina Hot Topics $i copia i cele trei rnduri referitoare la ECDL n fi$ier. 9. Reveni i la pagina ini ial! $i tip!ri i n format tip vedere. 10. Salva i fi$ierul $i nchide i toate aplica iile existente. 1. Deschide i o aplica ie electronic! de e-mail. 2. Introduce i adresa Centrului de testare n Address Book. 3. Folosind lista de adrese (Address Book) ve i trimite un mesaj nou c!tre Centrul de testare. 4. Introduce i Rezultate modul 7 n cmpul Subject $i ata$a i fi$ierul examen. 5. Trimite i mesajul $i sorta i mesajele din Sent Items dup! subject n ordine descresc!toare. 1.

6. 7. 8. 9. 10. - II -

Deschide i primul mesaj din folderul Sent Items. Selecta i primul paragraf $i tip!ri i selec ia. Ve i retransmite mesajul ( forward ). Introduce i adresa............................................................ n cmpul to $i trimite i mesajul. nchide i aplica ia.

Deschide i un fi$ier text nou. Introduce i datele Dvs. de identificare pe primul rnd al documentului $i salva i fi$ierul sub numele de informatii.doc. 2. Deschide i o aplica ie de navigare pe Internet. 3. Accesa i URL-ul http://www.ecdl.com/main/index.php . 4. Ad!uga i adresa paginii n Bookmarks (Favourites). 5. Introduce i n fi$ier adresa paginii de start a aplica iei $i salva i. 6. Accesa i pagina de nout! i (News ) folosind hyperlink-ul existent. 7. Copia i sigla ECDL (sau adresa loca iei imaginii ) n fi$ier $i salva i. 8. Seta i aplica ia astfel nct s! ncarce doar textul, nu $i imaginile $i renc!rca i pagina folosind butonul potrivit. 9. Schimba i orientarea paginii n tip vedere $i salva i pagina n format html. 10. Salva i fi$ierul $i nchide i toate aplica iile existente. 1. 2. 3. 4. 5. Deschide i o aplica ie electronic! de e-mail. Sorta i mesajele din Inbox dup! subiect n ordine cresc!toare. Deschide i primul mesaj care are fi$iere ata$ate. Deschide i un nou mesaj de e-mail $i copia i textul din mesajul anterior n mesajul nou. Introduce i adresa Centrului de testare n cmpul to $i ............................................... n cmpul Cc. 6. Introduce i Test Informatie si Comunicare n cmpul Subject $i trimite i mesajul. 7. Reveni i la primul mesaj $i marca i-l. 8. Salva i unul din fi$ierele ata$ate mesajului n folderul Modul 7. 9. Printa i primul mesaj n 2 copii la o imprimant! disponibil! sau n fi$ier. 10. nchide i aplica ia.

1.

- III Deschide i un fi$ier text nou. Introduce i datele Dvs. de identificare pe primul rnd al documentului $i salva i fi$ierul sub numele test13. 2. Descrie i pe scurt termenul de HTTP , introduce i r!spunsul n fi$ier $i salva i. 3. Deschide i o aplica ie de navigare pe Internet $i accesa i URL-ul : http://www.ecdl.org.ro. 4. Copia i sigla ECDL n fi$ier $i salva i.. 5. Accesa i pagina funda iei ECDL folosind image link-ul cu sigla ECDL existent. 6. Copia i data din col ul din dreapta sus al paginii de web n fi$ier $i salva i. 7. Reveni i la pagina anterioar! $i salva i-o n format txt. 8. Accesa i pagina de start a aplica iei $i copia i URL-ul acesteia n fi$ier. 9. Schimba i orientarea paginii n tip portret $i tip!ri i. 10. Salva i fi$ierul $i nchide i toate aplica iile. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Deschide i o aplica ie electronic! de e-mail. Crea i un nou folder n folderul Sent Items. Numi i acest folder Folder Test. Sorta i mesajele din folderul Sent Items n ordine cresc!toare dup! subiect. Muta i cteva mesaje care au fi$iere ata$ate n Folder Test. Marca i toate mesajele din Folder Test. Deschide i un nou mesaj $i introduce i adresa .................................................... n cmpul to. Introduce i Rezultate modul 7 n cmpul subject $i ata$a i fi$ierul test13. Trimite i mesajul $i Centrului de testare folosind func ia carbon copy (Cc) . 1.

10. nchide i aplica ia.