Sunteți pe pagina 1din 28

PowerPoint 2007 Pagina 1

POWERPOINT 2007
1. GENERALITI
PowerPoint 2007 este o component a pachetului Microsoft Office 2007 folosit la crearea de
prezentri profesionale pe monitor, hrtie, diapozitive, folii transparente, film foto etc.
1.1. Deschiderea aplicaiei
dublu-clic pe pictograma PowerPoint (dac exist);
Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office
PowerPoint 2007;
clic dublu sau Enter pe pictograma unui fiier prezentare, dac e vizibil !ntr-o fereastr gen
Windows Explorer sau My Computer.
1.2. Componentele ferestrei PowerPoint
"cranul con#ine urmtoarele elemente$
Butonul Office % con#ine op#iuni privind opera#iile uzuale (creare, deschidere, salvare cu
acelai&alt nume, imprimare, !nchidere, stabiliri op iuni etc.)
Bara Acces rapid % asigur comenzi de acces rapid la comenzi pentru
salvarea unui document, anularea i reexecutarea unei comenzi
1
bara de meniu % con#ine,
grupate !n meniuri, comenzile PowerPoint; acestea vor determina afiarea unei bare de
instrumente ce include op#iunile aferente, grupate !n file (de exemplu, meniul Inserare
afieaz o bar cu butoane pentru inserarea unui tabel, unei imagini&miniaturi, unui antet, simbol
etc.)
riglele cu uniti de msur ! permit pozi#ionarea marginilor fiecrui diapozitiv i dau informa#ii
despre pozi#iile unor elemente (imagini, texte, tabele etc.) !n diapozitiv.
'
bara de instrumente (panglic) ! utilizat pentru accesul rapid la principalele comenzi
PowerPoint '(().
*
+entru fiecare meniu se afieaz alt bar de instrumente.
,
-nele butoane au, alturi sau
dedesubt, un buton care indic faptul c, la activare cu mouse-ul, se vor dezvolta !ntr-un
submeniu; unele file (de exemplu, Font) au, !n col#ul din dreapta .os, un buton care, la
activare, determin afiarea unui dialog pentru op#iuni (dialogul este similar celui afiat prin meniu
la versiunile PowerPoint precedente).
/ac dorim s lucrm doar cu tastatura, putem folosi tasta F10 pentru a afia literele
indicatoare din cadrul benzii. 0ceasta va afia, !n dreptul fiecrei op#iuni din meniu, litera care
1
+utem aduga&elimina butoane din aceast bar de instrumente (v. mai .os).
'
/ac nu sunt vizibile, se pot activa cu meniul Vizualizare comutatorul Rigl.
*
/ac bara de instrumente nu e afiat, deschidem lista ascuns Particularizare !ar de instrumente
din bara Acces rapid i dezactivm comutatorul Minimizare panglic.
,
/eplasarea cursorului pe un anumit buton din bara de instrumente determin afiarea unor informa#ii privind opera#ia
declanat la ac#ionarea sa. /ac aceste informa#ii nu sunt afiate, folosim butonul Office Op"iuni PowerPoint
categoria Populare la Stil Sfat#cran alegem Afi$are descriere de caracteristici %n
Sfaturi#cran.
PowerPoint 2007 Pagina '
poate fi folosit pentru activare (& pentru Pornire, ' pentru Inserare etc.). 1a activarea
unei op#iuni din meniu, !n bara de instrumente aferent se vor afia litera&literele corespunztoare
fiecrui buton !n parte (de exemplu, pentru a activa op#iunea Fonturi din meniul
Proiectare vom tasta F(0) P) *F).
0nularea afirii literelor indicatoare se face cu tasta Esc.
"anoul de dia"o#iti$e % se afieaz !n stnga ferestrei i afieaz miniaturi ale diapozitivelor,
fiind util i la trecerea rapid de la un diapozitiv la altul.
fereastra a"licaiei % fereastra !n care se execut PowerPoint-ul; titlul ei const din numele
prezentrii curente i stilul de deschidere&salvare al lui (prezentare compatibil cu versiunile mai
vechi, prezentare PowerPoint 2007 etc. % vezi mai .os).
butonul de %el" % afieaz o fereastr separat !n care ofer a.utor pentru diverse opera#ii
din PowerPoint 2007 (v. mai .os).
bara de stare
situat !n partea inferioar a ferestrei, afieaz informa#ii despre fiierul PowerPoint curent$
numrul diapozitivului curent, 2tema3, limba !n care e considerat textul, cteva butoane referitoare
la stilul de afiare, procentul de afiare. 4utoanele din bara de stare se activeaz&dezactiveaz cu
un clic dreapta pe bara de stare.
barele de defilare, orizontal i vertical % sunt folosite la deplasarea rapid !n document i la
afiarea pozi#iei curente !n acesta.
5
&B'ER(AIE
Plasarea cursorului pe un anumit buton din bara de instrumente determin afi!area unor
informa"ii indic#nd opera"ia declan!at la ac"ionarea sa$
). &*ERAII +, *RE-ENTRI
6iierele create de PowerPoint 2007 se numesc pre%entri. "le sunt organizate pe seturi de ecrane
(care pot fi echivalate, !ntr-o oarecare msur, cu paginile din documentele 7ord), numite diapo%iti&e.
6iierele standard create cu +o8er+oint pot avea dou extensii, !n func#ie de modul !n care vor fi
utilizate$
.""t. %fiiere prezentare folosite !n timpul proiectrii lor (lucrului la ele). +entru utilizarea lor pe
alt calculator (de exemplu, prin recep#ionarea lor prin mail) se impune ca sistemul destina#ie s
aib instalat 9icrosoft :ffice;
.""s. % fiiere prezentare definitivate, care se pot executa pe orice calculator, indiferent dac
:ffice e sau nu instalat.
2.1. Crearea unei prezentri
1a lansarea !n execu#ie a
PowerPoint-ului se deschide !n mod
automat o prezentare nou cu numele
implicit Prezentare 1.
+entru a crea o prezentare !n orice
alt moment al lucrului vom folosi butonul
Office +ou Prezentare
necompletat , -reare.
;oua prezentare va primi, automat,
numele Prezentare2,
5
/ac barele de defilare nu sunt afiate, butonul Office Op iuni PowerPoint categoria -omple.
zona Afi$are op"iuni pentru acest registru de lucru comutatoarele Afi$are !ar de
defilare /ertical0orizontal1
PowerPoint 2007 Pagina *
Prezentare3..., urmnd ca, la prima salvare, acesta s fie !nlocuit cu cel dat de utilizator.
2.2. Salvarea unei prezentri noi
9odificrile efectuate asupra prezentrii devin efective doar !n momentul salvrii acesteia pe disc.
<alvarea unei prezentri noi se face cu butonul Office , Sal/are , Prezentare
PowerPoint (fiier 1ppt.)&#.punere PowerPoint (fiier 1pps.) sau prin butonul Sal/are
din bara Acces rapid.
<e va afia un dialog !n care$
1. 1a +ume fi$ier tastm numele dorit pentru prezentare (fr extensia 1ppt., deoarece
+o8er+oint o va pune automat).
'. 1a Sal/are cu tipul alegem formatul de salvare pentru prezentare (implicit,
Prezentare1).
=
*. >n lista ascuns Sal/are %n
alegem discul pe care vrem s salvm prezentarea.
,. >n lista de mai .os deschidem folderul !n care vrem s facem salvarea.
?onfirmm cu Enter sau cu butonul Sal/are1
+rezentrile care au numele implicit Prezentare n trebuie salvate sub un alt nume.
).).1. /odificarea folderului 0n care se sal$ea#1 im"licit1 "re#entrile
@mplicit, registrele create se salveaz !n folderul -234sers3nume5utilizator36ocuments'
dar putem schimba destina#ia implicit a registrelor cu butonul Office , Op iuni PowerPoint
, categoria Sal/are , !n zona de text 7oca ie implicit fi ier tastm calea spre
folderul dorit.
/in acest moment, ori de cte ori dorim s salvm un registru nou sau un registru existent dar cu alt
nume, PowerPoint 2007 ne va deschide, automat, acel folder.
2.3. Deschiderea unui prezentri existente
4utonul Office , 6esc8idere sau
Ctrl(O. >n ambele cazuri se va afia un dialog !n
care$
1. >n panoul din stnga alegem discul, apoi
folderul !n care se afl prezentarea dorit.
'. >n panoul din dreapta selectm
prezentarea i folosim butonul
6esc8idere sau dm clic dublu pe
fiierul prezentare.
&B'ER(AIE
)ac am lucrat de cur#nd cu o
pre%entare' ea poate fi desc*is' mai rapid'
folosind lista afi!at +n partea din dreapta
a meniului afi!at cu butonul Office$
).2.1. 3esc4iderea mai multor "re#entri simultan
+utem avea simultan deschise mai multe prezentri (prin repetarea metodei descris mai sus pentru
fiecare prezentare !n parte), afiate fiecare !n cte o fereastr proprie.
=
6i ierele document create, !n mod normal, !n +o8er+oint '(() ( 1ppt.) nu pot fi deschise !n versiunile anterioare ale
+o8er+oint-ului. /ac dorim s crem o prezentare care s poat fi deschis i prelucrat i !ntr-o versiune mai veche de
+o8er+oint, vom folosi varianta Prezentare PowerPoint 97-2003, care va crea fi iere 1ppt compatibile cu acele
versiuni.
PowerPoint 2007 Pagina ,
+entru fiecare prezentare deschis se afieaz cte un buton !n bara de aplica#ii 7indo8s.
-ltima fereastr deschis este fereastra activ, !n sensul c toate comenzile ac#ioneaz asupra ei.
).2.). Alternarea 0ntre mai multe "re#entri desc4ise
Arecerea de la o prezentare la alta se face cu un clic pe butonul din bara 7indo8s de
aplica#ii aferent prezentrii dorite sau cu Vizualizare fila Fereastra butonul
-omutare ferestre.
2.. Salvarea unei prezentri existente
<e face cu butonul Office Sal/are sau cu butonul Sal/are din bara Acces Rapid
sau cu Ctrl(,.
)
>n plus, la orice !ncercare de !nchidere a prezentrii sau de ieire din +o8er+oint ni se va cere
confirmare pentru salvarea prezentrii&prezentrilor respective.
2.!. Salvarea unei prezentri pe un alt disc"#n alt folder
@ndiferent c e vorba de o prezentare nou sau de una existent, o putem salva !n alt loc (disc i&sau
folder) din sistem.
+entru aceasta folosim butonul Office Sal/are ca Prezentare PowerPoint
(fiier 1ppt.)&#.punere PowerPoint (fiier 1pps.). /ialogul afiat va fi acelai de la capitolul
,al&area unei pre%entri noi, mai sus, !n care alegem discul i apoi folderul !n care vrem s salvm
prezentarea, dup care confirmm cu Sal/are.
&B'ER(AIE
Opera"ia creea%' de fapt' o copie a pre%entrii +n alt loc din sistem !i' din acest moment' se
lucrea% asupra copiei !i nu asupra ori-inalului$
2.$. Salvarea unei prezentri su% un alt nume
+entru aceasta folosim butonul Office Sal/are ca Prezentare PowerPoint
(fiier 1ppt.)&#.punere PowerPoint (fiier 1pps.). /ialogul afiat va fi acelai de la capitolul
,al&area unei pre%entri noi, mai sus, !n care, la +ume fi$ier specificm noul nume i confirmm cu
Sal/are.
:bserva#ia de mai sus rmne valabil.
2.&. Salvarea unei prezentri su% alt format
+o8er+oint ne permite salvarea unei prezentri !n alt format dect 1PP*9, astfel !nct s poate fi
folosit i de alte aplica#ii sau de versiuni +o8er+oint mai vechi. 0stfel, prezentarea poate fi salvat !n
format 1PP*01PPS (pentru a putea fi deschise cu versiunile :ffice anterioare), 1*9* (pentru a putea fi
deschise cu aplica#ia .otepad din 7indo8s), .R*F (Bich Aext 6ormat % pentru a putea fi deschise cu
aplica#ia WordPad din 7indo8s), .:*M7 sau 1:*M (pentru a fi folosit ca viitoare pagin de @nternet),
ablon (template % pentru a fi folosite ca baz pentru crearea altor prezentri).
+entru aceasta folosim Office Sal/are ca Alte formate. /ialogul afiat va fi
acelai de la capitolul ,al&area unei pre%entri noi, mai sus, !n care, la +ume fi$ier specificm, dac e
cazul, noul nume, la Sal/are cu tipul alegem formatul dorit i confirmm cu Sal/are.
-n accent deosebit trebuie pus pe salvarea prezentrii&expunerii !ntr-un format compatibil cu
versiunile :ffice anterioare, caz !n care putem folosi butonul Office Sal/are ca
Prezentare PowerPoint ;7<200=1
)
>n acest caz nu se va mai cere confirmare pentru salvare i nici nu se va mai afia vreun dialog deoarece registrul are
de.a un nume i o loca#ie pe disc.
PowerPoint 2007 Pagina 5
&B'ER(AIE
Opera"ia sal&ea% pre%entarea +n alt format !i' din acest moment' se lucrea% asupra
fi!ierului +n noul format !i nu asupra pre%entrii ori-inale$
2.'. (ucrul cu fi)iere )a%lon
>n mod normal, noile prezentri se creeaz pe baza unui fiier ablon (.PO*9) implicit. Aotui, ne
putem crea propriile abloane ca baz de plecare pentru viitoarele prezentri (de exemplu, dac preconizm
c vom avea de creat mai multe prezentri cu aceleai margini, imagini, aceeai mrime de hrtie i cu
acelai antet, putem crea un ablon cu to#i aceti parametri astfel !nct, pe viitor, s nu mai fie nevoie s-i
stabilim pentru fiecare nou prezentare !n parte).
).5.1. +rearea unui fi6ier 6ablon
+entru a crea un fiier ablon$
1. ?rem o prezentare !n care stabilim parametrii dori#i.
'. 6olosim butonul Office Sal/are ca stabilim numele ablonului la Sal/are
cu tipul alegem >a!loane PowerPoint.
C
).5.). +rearea unei "re#entri folosind un 6ablon
/ac dorim s crem o prezentare plecnd de la parametrii stabili#i !n ablon$
1. 6olosim obligatoriu butonul Office +ou ?ategoria >a!loanele mele alegem
ablonul dorit.
'. ?onfirmm cu O& sau cu Enter.
2.*. +nchiderea unei prezentri
4utonul Office ?nc8idere;
un clic pe butonul de !nchidere al ferestrei de prezentare;
la ieirea din +o8er+oint.
@ndiferent de metoda folosit, dac s-au fcut modificri !n prezentare +o8er+oint va cere
confirmare pentru salvare.
2. 7,N+IA %EL*
6unc#ia de Help se activeaz folosind butonul
A@utor pentru Microsoft Office
PowerPoint '(() , afiat !n col#ul din dreapta-sus
al ferestrei de document sau tasta F1.
<e va afia o fereastr !n care, !n zona de editare
test de lng butonul -utare, vom tasta cuvntul sau
cuvintele-cheie pe care le cutm, apoi vom folosi tasta
Enter sau butonul -utare.
<istemul va afia o list cu legturi spre toate
capitolele de Delp care con#in textul cutat.
6ereastra A@utor PowerPoint e o fereastr
distinct i, de aceea, o putem minimiza sau, dac nu mai
avem nevoie de ea, o vom !nchide ca pe orice fereastr.
C
;u vom schimba discul i folderul !n care se salveaz noul ablon, acestea fiind stabilite i gestionate de ctre
+o8er+oint.
PowerPoint 2007 Pagina =
8. /&3I7I+AREA 'ETRIL&R 3E BA-
.1. Schim%area procentului de vizualizare
9rirea sau micorarea zonei afiate !n fereastra registrului se realizeaz folosind Vizualizare
fila Panoramare sau lista ascuns Panoramare din bara de stare.
Eariantele sunt$
o scar predefinit (,((F, '((F, )5F etc.) sau se poate fixa una
dup dorin# !n zona Procent;
Potri/ire % extinde diapozitivul pe !ntreaga suprafa# disponibil
a ferestrei.
.2. ,odificarea numelui utilizatorului care a creat prezentarea
4utonul Office , Op iuni PowerPoint , categoria
Populare , +ume utilizator1 ;umele stabilit aici se va afia la
propriet#ile documentului.
.3. ,oduri de vizualizare a prezentrii
>n func#ie de stadiul la care am a.uns cu redactarea prezentrii, se poate opta !ntre cteva moduri de
vizualizare, fiecare avnd propriile facilit#i i deficien#e.
Arecerea de la un mod de vizualizare la altul se face cu meniul Vizualizare fila
Vizualizare prezentri, dup care se alege butonul corespunztor modului de vizualizare dorit.
8.2.1. /odul Normal
"ste modul de vizualizare cel mai des folosit, ce permite vizualizarea diapozitivelor i a tuturor
datelor aflate !n el, fiind utilizat pentru a avea o vedere de ansamblu asupra !ntregii prezentri.
<e activeaz cu butonul +ormal sau cu butonul +ormal din dreapta barei de stare.
8.2.). /odul 'ortare dia"o#iti$e
+rezint fiecare diapozitiv sub forma unei miniaturi, fiind foarte util pentru realizarea
opera#iilor de copiere i mutare a unor diapozitive.
<e activeaz cu butonul Sortare diapoziti/e sau cu butonul Sortare
diapoziti/e din dreapta barei de stare.
8.2.2. /odul E."unere dia"o#iti$e
<e folosete la afiarea diapozitivelor din prezentare.
<e activeaz cu butonul #.punere diapoziti/e sau cu butonul #.punere
diapoziti/e din dreapta barei de stare sau cu tasta F/.
8.2.8. /odul 'c4i
>n acest mod sunt afiate, !n panoul din stnga, numai textele i comentariile din diapozitivul afiat !n
dreapta. 0cest mod de lucru este util mai ales la editarea textelor i comentariilor.
<e activeaz cu butonul Sc8i" din partea superioar a panoului din stnga. Bevenirea
la modul de afiare normal se face cu un clic pe butonul 6iapoziti/e din acelai panou.
8.2.9. /odul *agin de note
>n acest mod de afiare ecranul e !mpr#it !n dou$ !n partea superioar se afieaz con#inutul
diapozitivului iar !n partea inferioar se poate introduce textul notelor.
PowerPoint 2007 Pagina )
<e activeaz cu Vizualizare fila Vizualizare prezentri Pagin note.
9. 3IA*&-ITI(E
/iapozitivele pot fi considerate pagini ale prezentrii i pot con#ine texte, imagini, desene, tabele,
diagrame, texte 7ord0rt. <pre deosebire de 7ord unde crearea unei pagini e natural, prin umplerea
paginii curente, aici trecerea la alt diapozitiv trebuie efectuat explicit, prin inserarea unui diapozitiv nou.
!.1. -du.area unui diapozitiv
<electm, !n panoul din stnga, diapozitivul dup care dorim s apar cel nou meniul
Pornire fila 6iapoziti/e lista ascuns 6iapoziti/ nou alegem varianta
dorit (preferabil, varianta +ecompletatA.
!.2. Selectarea diapozitivelor
;umeroase opera#ii prezentate mai .os reclam selectarea !n prealabil a diapozitivului(elor)
cruia&crora li se aplic opera#ia respectiv. +entru selectare$
,n dia"o#iti$ % clic pe el !n lista de diapozitive, !n stnga ecranului;
,n set com"act de dia"o#iti$e % clic pe primul, apoi ,*iftGclic pe ultimul, !n list;
/ai multe dia"o#iti$e dis"arate % clic pe unul, apoi CtrlGclic pe fiecare;
Toate dia"o#iti$ele % Ctrl(0 !n lista de diapozitive.
/iapozitivele selectate vor fi eviden#iate, in list, cu un chenar de alt culoare.
/eselectarea se face fie cu un clic pe alt diapozitiv, fie cu un clic pe diapozitivul curent.
!.3. ,odificarea aspectului diapozitivului
-lterior, putem modifica aspectul diapozitivului selectndu-l !n lista de
diapozitive i alegnd aspectul de la meniul Pornire fila 6iapoziti/e
lista ascuns Aspect.
9.2.1. +uloare de fundal "entru unul sau mai multe dia"o#iti$e
1. <electm diapozitivul& diapozitivele respective.
'. 9eniul Proiectare fila Fundal lista ascuns Stiluri
fundal Format fundal sau Format Fundal din meniul
contextual al diapozitivului.
*. >n dialogul afiat avem cteva variante
uzuale$
4mplere solid % umplere
cu culoarea stabilit !n lista
ascuns Culoare;
4mplere gradient %
pentru alegerea de combina#ii
!ntre dou sau mai multe culori,
!n diverse forme;
4mplere cu imagine
sau te.tur % pentru
alegerea unei imagini care ar putea fi folosit ca fundal pentru diapozitiv.
,. >n acest moment avem trei variante$
Reini"ializare fundal % revenire la fundalul implicit (adic fr fundal);
?nc8idere % fundalul se aplic diapozitivului curent i dialogul se !nchide;
Se aplic pentru toate % fundalul se aplic la toate diapozitivele i se !nchide
dialogul.
PowerPoint 2007 Pagina C
9.2.). Teme de dia"o#iti$e
: 2tem3 este un set de parametri de formatare care, odat stabilit, se aplic tuturor diapozitivelor
din prezentare. +o8er+oint ne pune la dispozi#ie diferite teme pentru diapozitive, care pot fi alese din
meniul Proiectare fila *eme.
H
0ceasta nu !nseamn c nu putem modifica apoi, individual, aspectul (nu 2tema3I) fiecrui diapozitiv
din prezentare.
!.. /peraii cu diapozitive
9.8.1. +o"ierea dia"o#iti$elor
1. ?lic dreapta pe diapozitivul pe care vrem s-l copiem (dac e vorba de mai multe, le selectm !n
prealabil) -opiere.
'. ?lic dreapta pe diapozitivul dup care dorim s apar cel copiat 7ipire.
>n mod normal, diapozitivul se copiaz doar cu con#inutul su specificat
implicit (fr imagini&culori de fundal). /ac dorim s pstrm i aceste
elemente, dm clic imediat pe butonul Op"iuni lipire i folosim
varianta Pstrare formatare surs.
?opierea unui diapozitiv !ntr-o alt prezentare se realizeaz la fel, cu dou deosebiri$
>nainte de a !ncepe opera#ia trebuie s avem deschise ambele prezentri.
/up -opiere ne mutm !n prezentarea destina#ie i acolo folosim 7ipire.
9.8.). /utarea unui dia"o#iti$
<e procedeaz la fel ca la copiere, cu deosebirea c, !n loc de -opiere folosim 6ecupare.
<e poate folosi i tragerea cu mouse-ul a diapozitivului selectat, pn ce acesta a.unge !n pozi#ia
dorit.
9utarea unui diapozitiv !ntr-o alt prezentare se realizeaz la fel, cu dou deosebiri$
>nainte de a !ncepe opera#ia trebuie s avem deschise ambele prezentri.
/up #ditare 6ecupare ne mutm !n prezentarea destina#ie.
9.8.2. 'c4imbarea ordinii de afi6are a dia"o#iti$elor
<e trece !n modul de afiare Sortare diapoziti/e (v. mai sus) i se trage cu mouse-ul
diapozitivul respectiv !n pozi#ia dorit.
9.8.8. :tergerea unui dia"o#iti$
<electm diapozitivul i folosim tasta )elete sau tasta 1ac2space.
;. AN,LAREA :I REE<E+,TAREA ,LTI/EL&R +&/EN-I
+o8er+oint memoreaz !ntr-un istoric comenzile din sesiunea de lucru curent, astfel !nct le putem
anula !n cazul !n care am greit ceva.
0nularea se face folosind butonul Anulare din bara Acces Rapid sau Ctrl(3. /ac dorim
s anulm mai multe comenzi, deschidem lista ascuns de lng buton i selectm comanda pn la care
dorim s facem anularea.
/ac, totui, decidem c am anulat nite comenzi bune, le putem reexecuta, folosind !n aceeai
H
+rima tem (+redefinit) este cea standard.
PowerPoint 2007 Pagina H
metod, dar cu butonul Refacere din aceeai bar.
=. TE<TE >NTR?,N 3IA*&-ITI(
&.1. 0ntroducerea unui text #n diapozitiv
<pre deosebire de 7ord, aici textele normale se introduc sub forma unor casete.
+ot exista dou situa#ii$
1. /ac am ales un aspect oarecare pentru diapozitiv, dm clic !n zona !n care scrie Se face
clic pentru111) dup care scriem textul. ?nd textul a.unge la captul liniei, cuvntul
urmtor va trece, automat, pe alt linie. +e msur ce textul se !nal#, cadrul !n care se afieaz
textul se !nal# automat (chiar dac el acoper alte elemente din diapozitiv sau intr sub ele).
'. /ac am ales aspectul +ecompletat pentru diapozitiv, folosim !nti meniul
Inserare fila *e.t butonul -aset te.t descriem, prin tragere cu
mouse-ul, zona !n care dorim s apar textul tastm textul dorit.
?a i !n 7ord, i aici se pot introduce simboluri !n text (meniul Inserare fila *e.t
butonul Sim!ol etc.).
-n obiect text poate con#ine mai multe paragrafe.
1a terminare, dm un clic !n alt parte !n diapozitiv.
9odificarea unui text se face normal, dup un clic pe el.
&.2. 1ormatarea unui text
=.).1. 7ormatarea unei "oriuni de te.t
6ormatarea la nivel de por#iune de text presupune selectarea !n
prealabil a textului, dup care folosim meniul Pornire butoanele
din fila Font sau butonul 6ont asociat filei. >n acest al doilea caz, se
va afia un dialog !n care putem stabili$
corpul de liter pentru text % lista ascuns
Font te.t latin;
stilul fontului % Stil font (se pot folosi i
combina#iile Ctrl(1 pentru 0ldin i Ctrl(4
pentru ?ursiv);
mrimea textului, !n puncte % 6imensiune;
culoarea textului % -uloare fontB
tipul de linie de subliniere % Stil
su!liniere;
culoarea liniei de subliniere % -uloare de
su!liniereB
efecte vizuale % ca la 7ord, cu comutatorii
din zona #fecte.
deplasarea pe vertical a textului stabilit ca exponent&indice !n
raport cu linia de baz a textului % 6eplasareB
: alt metod presupune selectarea textului i folosirea butoanelor din meniul contextual care apare
dup cteva momente.
=.).). Trecerea unui te.t de la litere mari la litere mici 6i in$ers
<e face dup selectarea textului, folosind meniul Pornire fila Font
lista ascuns Modificare ma@uscule0minuscule Format, !n
dialogul afiat alegnd varianta dorit$
PowerPoint 2007 Pagina 1(
-az propozi"ie1 % convertete !n ma.uscul fiecare prim liter din fraze (pentru
+o8er+oint, frazele se termin cu punct, semnul exclamrii sau semnul !ntrebrii);
cu litere mici C convertete toate caracterele !n litere mici;
MAD4S-47# % convertete toate caracterele !n litere mari;
Fiecare cu/Ent cu ma@uscul % convertete prima liter a fiecrui cuvnt !n liter
mare;
cAF cOM4*AR# % inverseaz tipul literelor.
=.).2. 'c4imbarea tuturor fonturilor din "re#entare
/ac dorim ca toate diapozitivele din prezentare
s foloseasc un alt font meniul Pornire fila
#ditare lista ascuns ?nlocuire varianta
?nlocuire fonturi. <e va afia un dialog !n
care vom alege fontul care va fi !nlocuit, cel cu care se
va face !nlocuirea, apoi butonul ?nlocuire1
&.3. 1ormatarea para.rafelor
=.2.1. Alinierea unui "aragraf
Eariante$
1. +lasm cursorul !n text i folosim
meniul Pornire fila
Paragraf butonul Paragraf
. <e va afia un dialog cu
urmtoarele op#iuni$
Aliniere % Stnga,
Centrat, Dreapta,
Stnga-dreapta,
Ditri!uit;
1(
Indentare % ca la 7ord;
Special % "#$r$%,
Pri&a linie, 'g$(at % indentare pentru prima linie a paragrafului, cu distan#a
specificat alturi, la 6e;
?nainte) 6up % spa#iul lsat liber !ntre paragraful curent
i cele vecine, !n puncte (v. i 7ord);
Spa"iere % distan#a !ntre dou linii consecutive ale
paragrafului (v. i 7ord)
'. 4utoanele de la meniul Pornire fila Paragraf, dup
plasarea cursorului !n paragraf.
=.2.). Liste de "aragrafe
+o8er+oint permite crearea a dou tipuri de liste$
liste cu numerotare (stil arab, roman, cu litere etc.);
11
liste cu marcatori (simboluri) !n fa#.
@ndiferent de tip, vom proceda astfel$
1. Aastm textul respectiv i !l selectm.
'. 9eniul Pornire fila Paragraf
*.
1(
0linierea este relativ la marginile casetei !n care se afl textul.
11
>n cazul utilizrii listelor create de +o8er+oint, actualizarea numerotrii este automat.
PowerPoint 2007 Pagina 11
pentru liste cu numerotare folosim lista ascuns +umerotare
i alegem una din variantele propuse sau Marcatori
$i numerotare pagina de dialog +umerotat apoi$
stilul de numerotare % una din cele ) variante;
valoarea de la care !ncepe numerotarea % Pornire la;
mrimea numrului, ca procent din text %
6imensiune;
culoarea numrului % -uloare.
pentru liste cu marcatori folosim lista
ascuns Marcatori i alegem
una din variantele propuse sau
Marcatori $i numerotare
pagina de dialog -u marcatori)
apoi$
marcatorul % una din cele apte
variante; se pot folosi i butonul
Imagine % pentru a alege ca marcator o mic imagine
sau Particularizare % pentru a alege ca marcator
un simbol;
mrimea marcatorului, ca procent din text % 6imensiune;
culoarea marcatorului % -uloare.
<chimbarea tipului de marcator se face, dup selectarea paragrafelor, folosind fie
FormatMarcatori $i numerotare, fie butoanele corespunztoare din bara de formatare.
Bevenirea la text normal se face, dup selectarea paragrafelor, fie folosind varianta Fr din
dialogul corespunztor, fie folosind butonul respectiv din bara de formatare.
=.2.2. ,m"lerea unei casete de te.t
<electare caset text meniul Format fila Stiluri de form lista ascuns 4mplere
form alegere culoare&imagine.
=.2.8. Bordur "entru o caset de te.t
<electare caset text meniul Format fila Stiluri de form lista ascuns -ontur
form alegere culoare, grosime, tip de linie etc.
=.2.9. 'c4imbarea dimensiunilor unei casete de te.t
1a selectare, caseta de text se afieaz !ntr-o caset cu opt puncte, pe laturi
i !n col#uri. +entru a schimba dimensiunea casetei, vom trage cu mouse-ul de
unul din cele opt cercule#e atunci cnd cursorul ia forma unei sge#i cu dou
vrfuri.
=.2.;. +o"ierea unei casete de te.t
).*.=.1. ;o#iunea de gril
1a mutarea&copierea unui obiect (text, imagine, diagram etc.), acesta se aliniaz, de obicei, la o gril
invizibil, astfel !nct s ob#inem alinieri perfecte. ?aracteristicile grilei se stabilesc astfel$
1. <electare obiect (!n spe#, caset de text).
'. 9eniul Format fila Aran@are lista ascuns Aliniere varianta
Setri pentru gril1 >n dialogul afiat specificm urmtoarele$
PowerPoint 2007 Pagina 1'
Fi.are o!iecte la gril % dac e
activat, obiectul se aliniaz la gril (!n caz contrar,
alinierea se face la nivel de pixel);
Fi.are o!iecte la alte o!iecte %
aliniaz obiectul la liniile de gril care trec prin
marginile orizontale i verticale ale altor obiecte;
Spa"iere % fine#ea grilei, !n cm;
Afi$are gril pe ecran % determin
afiarea grilei pe ecran.
).*.=.'. ?opierea unei casete de text !n acelai
diapozitiv
1. <electm caseta de text i plasm cursorul pe una
dintre laturi pn ia forma unei cruci cu patru vrfuri .
'. 9eniul Pornire fila -lip!oard butonul -opiere.
*. 9eniul Pornire fila -lip!oard butonul 7ipire. >n acest moment, va aprea o copie
a casetei de text, par#ial suprapus peste cea original, i pe care o tragem pn !n pozi#ia dorit
atunci cnd cursorul ia forma .
).*.=.*. ?opierea unei casete de text !n alt diapozitiv
+rocedm la fel dar, dup -opiere, ne mutm !n diapozitivul destina#ie i acolo folosim 7ipire.
=.2.=. /utarea unei casete de te.t
).*.).1. 9utarea unei casete de text !n acelai diapozitiv
<electm caseta de text i tragem cu mouse-ul de una dintre laturi atunci cnd cursorul are forma
unei cruci cu sge#i la capete .
).*.).'. 9utarea unei casete de text !n alt diapozitiv
1. <electm caseta de text i plasm cursorul pe una dintre laturi pn ia forma .
'. 9eniul Pornire fila -lip!oard butonul 6ecupare.
*. <electm diapozitivul destina#ie i folosim 9eniul Pornire fila -lip!oard butonul
7ipire.
=.2.5. :tergerea unei casete de te.t
<e face, dup selectarea casetei (cnd cursorul are forma ), folosind tasta )elete.
5. I/AGINI
'.1. 0ntroducerea unei ima.ini #ntr2un diapozitiv
>n +o8er+oint putem introduce !ntr-un diapozitiv dou tipuri de imagini$
1. imagini miniatur (?lipart);
'. imagini ce provin dintr-un fiier.
5.1.1. Introducerea unei imagini miniatur
+entru a introduce o imagine-miniatur !ntr-un diapozitiv$
PowerPoint 2007 Pagina 1*
1. <electm diapozitivul !n care dorim s inserm miniatura.
'. 9eniul Inserare fila Ilustra"ii butonul Miniatur.
>n dreapta ecranului se va afia panoul Miniatur.
*. /ac cunoatem un cuvnt-cheie din descrierea miniaturii, !l
tastm !n zona -utare; dac nu cunoatem nici un astfel de
cuvnt, lsm zona -utare goal.
,. 6olosim Enter sau butonul Salt. 1ista de mai .os va con#ine toate
miniaturile !n a cror descriere se afl cuvntul tastat (dac nu am tastat
nici un cuvnt, se vor afia toate miniaturile disponibile).
5. /m clic pe miniatura dorit (eventual folosim barele de defilare !n list) i
!nchidem panoul Miniatur.
&B'ER(AIE
)ac nu -sim miniatura dorit' putem sc*imba criteriul de cutare
tast#nd alt cu&#nt c*eie apoi' din noi' butonul Salt$
5.1.). Introducerea unei imagini dintr?un fi6ier
+entru a introduce o imagine dintr-un fiier
1'
!ntr-un diapozitiv vom alege
diapozitivul !n care vrem s apar imaginea i vom folosi meniul Inserare
fila Ilustra"ii butonul Imagine.
<e va afia un dialog din care vom alege discul i folderul
!n care se afl fiierul imagine, apoi fiierul imagine respectiv i
vom confirma cu un clic dublu pe el sau cu butonul
6esc8idere.
'.2. /peraii cu ima.ini
5.).1. +o"ierea 6i mutarea unei imagini
<e procedeaz asemntor cu cazul casetelor de text.
5.).). Rotirea unei imagini
+utem folosi dou variante$
Botire manual % selectare imagine tragere cu mouse-
ul de cercule#ul verde care apare !n partea superioar
a imaginii.
/ac nu se impune unghiul de rotire $
1. <electare imagine.
'. 4utonul Rotire Mai multe op"iuni
de rotire pagina de dialog 6imensiune1
*. 1a Rota"ie specificm unghiul de rotire.
1*
5.).2. Borduri "entru o imagine
1. <electare imagine.
'. 6ila 6esen lista ascuns -ontur form
din submeniurile aferente alegem
1'
6iierele imagine au, !n general, extensiile .@*G, .@*EG, GI7, .*+<, .B/*, .*NG, .3AG (create cu
0utoCad), .+3R (create cu Corel)raw).
1*
-nghiurile pozitive se consider !n sens orar.
PowerPoint 2007 Pagina 1,
culoarea pentru contur (eventual, Mai multe culori sc8i"), grosimea i tipul de
linie.
5.).8. +uloare de um"lere "entru imagini miniatur
9area ma.oritate a obiectelor miniatur, chiar
dac par a fi !ncadrate !ntr-un dreptunghi, au spa#iu
liber lateral i&sau !n col#uri, ce poate fi umplut cu o
culoare sau cu o alt imagine.
C.'.,.1. -mplerea cu o culoare
1. <electare miniatur.
'. 6ila 6esen lista ascuns 4mplere
form alegere culoare de umplere
(eventual, Mai multe culori de
umplere).
C.'.,.'. -mplerea cu o imagine de fundal
sau cu o textur
1. <electare miniatur.
'. 6ila 6esen lista ascuns 4mplere form @magine&Aextur, !n func#ie de dorin#.
*. 0legere fiier imagine respectiv textur.
5.).9. 'c4imbarea dimensiunilor unei imagini
<e trage cu mouse-ul de unul din cele C marca.e care apar pe laturile i !n col#urile imaginii la
selectarea ei.
5.).;. :tergerea unei imagini
<e face, dup selectarea imaginii, folosind tasta )elete.
B. TABELE
*.1. Crearea unui ta%el
6olosim meniul Inserare fila *a!ele butonul *a!el.
/ac dorim s inserm rapid un tabel simplu, mutm mouse-ul peste
numrul de rnduri i de coloane dorite pentru acesta;
/ac tim numrul de rnduri i de coloane din tabel, folosim
Inserare ta!el i, !n dialogul afiat, specificm cte rnduri i
coloane va avea viitorul tabel.
*.2. Deplasarea #ntr2un ta%el
?a la 7ord.
*.3. Completarea unui ta%el cu valori
?a la 7ord.
*.. -du.area unui r3nd"unei coloane la un ta%el
1. ?lic !n coloana&rndul lng care dorim s apar noul rnd&noua coloan.
'. 9eniul Aspect fila REnduri $i coloane butoanele aferente.
PowerPoint 2007 Pagina 15
&B'ER(AIE
)ac dorim s adu-m un r#nd la sf#r!itul tabelului' folosim tasta Aab c#nd cursorul se
afl +n col"ul din dreapta56os al tabelului$
*.!. 1ormatarea coninutului celulelor
?on#inuturile celulelor se pot formata ca orice text, cu deosebirea c aici marginile paragrafelor sunt
impuse de marginile celulei.
*.$. 4olirea coninutului liniilor5 coloanelor sau unor celule
<electm liniile, coloanele i&sau celulele i folosim tasta )elete sau tasta 1ac2space.
*.&. ,odificarea dimensiunilor unui ta%el
+entru a schimba dimensiunile unui tabel, dm clic !n el i tragem cu mouse-ul de unul din cele C
marca.e care apar pe laturi i !n col#uri, cnd cursorul are forma unei sge#i cu dou vrfuri.
*.'. ,utarea unui ta%el
Aragere cu mouse-ul, dup selectare, de una dintre laturi, cnd cursorul are forma .
*.*. /peraii cu celule5 linii5 coloane
Aoate aceste opera#ii presupun selectarea !n prealabil a celulelor, liniilor sau coloanelor respective$
o celul % clic !n stnga celulei, !n interiorul ei, atunci cnd cursorul are forma
un domeniu de celule % tragere cu mouse-ul deasupra celulelor sau folosirea tastelor sge#i cu
tasta ,*ift apsat.
B.B.1. /odificarea limii unei coloane
Aragem de una dintre marginile ei spre stnga sau spre dreapta atunci cnd cursorul are forma unei
sge#i cu dou sensuri (spre stnga i spre dreapta).
B.B.). /odificarea 0nlimii unei linii
Aragem cu mouse-ul de linia orizontal de chenar atunci cnd cursorul are forma unei sge#i cu dou
dou sge#i (!n sus i !n .os).
B.B.2. 7u#ionarea unor celule
<electm celulele i folosim meniul Aspect fila ?m!inare butonul ?m!inare
celule.
B.B.8. 3i$i#area unor celule
<electm celula i folosim meniul Aspect fila ?m!inare butonul Scindare
celule .
1,
*.16.-linierea textului la una dintre mar.inile celulei
+utem alinia textul din celulele selectate la marginea de sus, la cea de
.os, la stnga, la dreapta etc. sau !l putem centra folosind butoanele de la
meniul Aspect fila Aliniere.
1,
<pre deosebire de tabelele din 7ord i "xcel, aici divizarea se poate face numai !n dou celule vecine pe orizontal.
PowerPoint 2007 Pagina 1=
*.11.1ormatarea simpl a unui ta%el
B.11.1. Borduri
1. <electm celulele crora dorim s le aplicm o anumit bordur.
'. 9eniul Proiectare fila Stiluri ta!el lista ascuns ,
din care alegem tipul de bordur dorit;
B.11.). +uloarea de um"lere
1. <electm celulele respective.
'. 9eniul Proiectare fila Stiluri ta!el lista ascuns
4m!rire alegere culoare dorit;
*.12.7fecte speciale
B.1).1. 'tiluri de tabele
-n stil de tabel este un set de parametri de formatare (culori de
umplere, formate de text, borduri etc.) care poate fi aplicat unui tabel.
15
+entru aplicarea unui stil$
1. ?lic !n tabel.
'. 9eniul Proiectare din dreapta alegere stil.
>n acest moment se va aplica stilul dorit !ntregului tabel selectat.
/ac dorim specificarea unui alt aspect pentru anumite celule, vom
modifica, manual, aspectul.
B.1).). +uloare fundal celule
-n domeniu de celule poate fi umplut cu o culoare plin, cu un
gradient, cu o imagine etc.
+entru aceasta$ selectare celule 9eniul Proiectare din
dreapta lista ascuns 4m!rire alegere culoare de umplere.
B.1).2. Borduri celule
>n mod normal, celulele dintr-un tabel au borduri negre, cu linie continu, sub#ire.
+entru modificri$
1. <electare celule.
'. 9eniul Proiectare din dreapta fila 6esenare !orduri, din care
alegem tipul de linie, grosimea i culoarea pentru latura&laturile de celule crora
dorim s le aplicm bordurile.
1C. 3IAGRA/E
/iagramele pot fi introduse fie pornind de la un tabel de.a existent, fie crend tabelul !n momentul
crerii diagramei.
16.1.Crearea unei dia.rame pornind de la zero
1. <electm diapozitivul !n care dorim s apar diagrama.
'. 9eniul Inserare fila Ilustra"ii butonul 6iagram .
*. >n dialogul afiat vom selecta tipul de diagram dorit.
,. +o8er+oint va afia !n dreapta o fereastra "xcel !n care vom
15
0ceasta nu !nseamn c anumite domenii din tabel nu pot fi formatate, ulterior, dup dorin#.
PowerPoint 2007 Pagina 1)
completa !nti datele care particip la diagram, apoi le vom selecta ca !n "xcel.
5. >nchidem fereastra "xcel.
16.2.Crearea unei dia.rame pornind de la un ta%el existent
+entru a crea un grafic !ntr-un diapozitiv$
1. <electm diapozitivul !n care se afl tabelul.
'. <electm datele din tabel i folosim meniul Inserare fila Ilustra"ii butonul
6iagram.
*. >n fereastra "xcel afiat dm clic !n celula 01 i folosim meniul Pornire fila -lip!oard
butonul 7ipire.
,. >nchidem fereastra "xcel.
16.3.,odificarea dia.ramei
1C.2.1. /odificarea dimensiunilor diagramei
<e face trgnd cu mouse-ul de unul din cele opt marca.e care apar pe laturile i !n col#urile sale la
selectare, cnd cursorul ia forma unei sge#i cu dou vrfuri.
1C.2.). /odificarea alurii diagramei ca urmare a modificrii datelor
&B'ER(AIE
,pre deosebire de Excel' dia-ramele create +n PowerPoint nu se modific +n mod automat
c#nd se modific datele din tabelul5surs$
1. <electm diagrama.
'. 9eniul Proiectare din dreapta fila 6ate butonul #ditare date .
*. >n fereastra "xcel afiat !n dreapta facem modificrile dorite.
,. >nchidem fereastra "xcel.
1C.2.2. &rientarea seriilor de date
+roblema care se pune este ce &om repre%enta pe axa absciselor (sec#iile sau lunaJ) i ce &a aprea
la le-end (luna sau sec#iaJ) la tabelele de genul$
@anuarie 6ebruarie 9artie
<ec#ia 1 '( 5, =1
<ec#ia ' 51 ,* *1
<ec#ia * H, 5, 1(C
+rin orientarea seriilor de date "e linie se +n"ele-e faptul c datele din prima linie a %onei
selectate din tabelul surs &or fi atribuite etic*etelor de pe abscis iar cele din prima coloan &or aprea
la le-end 7lunile pe abscis !i sec"iile +n le-end8.
+rin orientarea seriilor de date "e
coloan se +n"ele-e faptul c datele din
prima coloan a %onei selectate din
tabelul surs &or fi atribuite etic*etelor de
pe abscis iar cele din prima linie &or
aprea la le-end 7sec"iile pe abscis !i
lunile +n le-end8.
@ni#ial, orientarea seriilor de date este pe coloan dar ea se poate modifica folosind meniul
Proiectare din dreapta fila 6ate butonul -omutare rEnd0coloan .
1C.2.8. /odificarea ti"ului de diagram
<electare diagram meniul Proiectare din dreapta fila *ip butonul

<erii pe linie <erii pe coloan
PowerPoint 2007 Pagina 1C
Modificare tip diagram.
6iecare tip de diagram are la dispozi#ie o serie de subtipuri, care se pot alege dup selectarea
diagramei cu meniul Proiectare
din dreapta lista ascuns din fila
Stiluri de diagrame.
16..,odificarea aspectului dia.ramei
+entru a
modifica anumite
elemente ale diagramei
(titlu, titluri de axe,
legend, etichete de
date, tabel de date alturat, axe, linii de gril, culoarea suprafe#ei diagramei etc.) vom selecta diagrama
meniul Aspect filele #tic8ete, A.e i Fundal.
+entru op#iuni referitoare la font dm clic pe elementul respectiv i folosim meniul Pornire fila
Font.
16.!.,utarea5 copierea )i )ter.erea unei dia.rame
9utarea, copierea i tergerea graficelor se fac la fel ca la celelalte obiecte (v. opera#iile respective
de la imagini, mai sus).
9utarea&copierea unui grafic !n alt diapozitiv se realizeaz la fel ca la celelalte obiecte.
11. '+%E/E &RGANI-AT&RI+E D&RGANIGRA/EE
: organigram este o schem cu casete !n care se prezint structura arborescent a unei no#iuni (de
exemplu structura pe capitole i subcapitole a unui document, ierarhia func#iilor dintr-o firm, structura pe
foldere i subfoldere a unui disc magnetic etc.).
11.1.Crearea unei or.ani.rame
1. <electm diapozitivul !n care dorim s apar organigrama.
'. 9eniul Inserare fila Ilustra"ii
butonul SmartArt.
*. >n dialogul afiat alegem
tipul de organigram
dorit (eventual, varianta
*oate).
,. ?ompletm fiecare
caset din organigram fie direct !n ea, fie folosind dialogul alturat.
11.2.Schim%area aspectului unei or.ani.rame
<electare organigram meniul Proiectare din dreapta fila Aspect varianta Mai
multe aspecte alegere aspect dorit.
Aot de aici se poate alege, direct, stilul dorit pentru organigram.
11.3.-du.area unei casete la or.ani.ram
<e face dup selectarea casetei creia vrem s-i adugm o caset
ca subordonat, coechipier, superior, asistent meniul Proiectare
din dreapta fila -reare ilustra"ie lista ascuns Adugare
form, din care alegem varianta dorit$
Adugare form dup0%nainte % pentru adugarea
PowerPoint 2007 Pagina 1H
unei casete dup&!naintea celei selectate, la acelai nivel !n ierarhie;
Adugare form deasupra0dedesu!t % pentru adugarea unei casete ca 2ef3 sau ca
subordonat pentru caseta selectat;
Adugare asistent % pentru adugarea unei casete ca asistent pentru cea selectat.
11..8ter.erea unei casete dintr2o or.ani.ram
<electare caset, apoi tasta )elete.
11.!.,odificarea stilului de afi)are a relaiilor de su%ordonare dintr2o or.ani.ram
/ac vrem s modificm stilul de afiare a rela#iilor de subordonare
dintr-o organigram selectm caseta-ef meniul Proiectare din dreapta
fila -reare ilustra"ie lista ascuns Aspect, din care alegem
varianta dorit.
<tandard 0mbele 0g#at !n stnga 0g#at !n dreapta
11.$.,odificarea dimensiunilor unei or.ani.rame
Aragere cu mouse-ul de unul din cele opt marca.e care apar pe laturi i !n col#uri la selectarea
organigramei.
11.&.,odificarea culorii de umplere a unei casete dintr2o or.ani.ram
<electare caset meniul Pornire fila 6esen lista ascuns 4mplere form.
11.'.,odificarea %ordurii unei casete dintr2o or.ani.ram
<electare caset meniul Pornire fila 6esen lista ascuns -ontur form.
1). 7&R/E
+o8er+oint ofer posibilitatea de a crea !n prezentare diverse desene
numite forme. 0cestea pot con#ine text, pot fi formatate ca aspect etc.
12.1.Crearea unei forme
+entru desenarea unei forme$
1. <electm diapozitivul !n care dorim s crem forma.
'. 9eniul Inserare fila Ilustra"ii lista ascuns Forme.
*. 0legem forma dorit i descriem, prin tragere cu mouse-ul,
dimensiunea acesteia.
&B'ER(AIE
Formele sunt' +n mod normal' aliniate la -ril 7&$ capitolul Aexte !ntr-
un diapozitiv8$
<chimbarea dimensiunilor unei forme se face prin tragere cu mouse-ul de
unul din marca.ele care apar, la selectare, pe laturi i !n col#uri.
9utarea, copierea i tergerea formelor se fac la fel ca la imagini.
PowerPoint 2007 Pagina '(
9utarea&copierea unei forme !n alt prezentare se realizeaz la fel ca la imagini.
Botirea unei forme se face ca la imagini.
12.2.4ruparea formelor
/ac dorim s mutm&copiem un grup de forme !n alt loc din prezentare sau !n alt prezentare
opera#ia ar fi destul de dificil. +entru a o face mai simpl putem grupa elementele grafice, urmnd ca
acestea s se comporte ca un tot unitar. >n acest scop$
1. <electm toate formele dorite, #innd apsat tasta Ctrl i dnd clic pe fiecare.
'. 9eniul Format fila Aran@are lista ascuns Grupare Grupare. /in acest
moment, formele selectate se vor comporta ca un singur obiect.
/ac vrem, ulterior, s anulm gruparea astfel !nct s putem manevra independent fiecare form din
diapozitiv, folosim meniul Format fila Aran@are lista ascuns Grupare Anulare
grupare dup selectarea grupului.
12.3.Suprapunerea o%iectelor
+ot exista situa#ii !n care obiectele desenate se suprapun, par#ial sau total. +utem stabili care obiect
este afiat !n prim-plan selectndu-l i folosind meniul Format fila
Aran@are listele ascunse Aducere %n prim plan0*rimitere
%n ultimul plan.
:p#iuni suplimentare$
Aducere %n plan apropiat % se folosete atunci cnd sunt suprapuse mai multe obiecte;
!n acest caz, cel selectat este adus cu o treapt mai !n fa#;
*rimitere %n plan secundar % se folosete atunci cnd sunt suprapuse mai multe
obiecte; !n acest caz, cel selectat este trimis cu o treapt mai !n spate;
12..9ext #n forme
>n interiorul formelor desenate se poate aduga text dnd un clic dreapta pe ele, selectnd #ditare
te.t din meniul contextual afiat i tastnd textul dorit.
12. TE<TE +, E7E+TE '*E+IALE
0plica#ia Word0rt face parte din pachetul Microsoft Office 2007 i permite aplicarea unor efecte
grafice speciale unui text.
13.1.0ntroducerea unui text :ord-rt
1. 9eniul Inserare fila *e.t butonul
HordArt.
'. >n dialogul afiat selectm un model din cele disponibile (el
va putea fi modificat ulterior).
*. >n dialogul afiat eliminm textul propus de +o8er+oint
'(() i tastm textul dorit. <e pot introduce mai multe
paragrafe de text.
,. ?onfirmm cu O&.
13.2.,odificarea unui text :ord-rt
-n text Word0rt poate fi formatat prin intermediul filelor afiate
cu meniul Format dup selectarea obiectului Word0rt$
PowerPoint 2007 Pagina '1
7ila Stiluri de forme2
1. 1ista ascuns A!c (eventual, Mai multe) % pentru modificarea aspectului textului 7ord0rt.
'. 4mplere form C culoarea de fundal pentru textul 7ord0rt.
*. -ontur form C culoarea, tipul i grosimea liniei de contur pentru caractere.
,. ?nl"ime egal % toate literele vor avea aceeai !nl#ime, de exemplu .
5. *e.t /ertical HordArt % textul va fi scris pe vertical.
=. 1ista ascuns Aliniere te.t % pentru alinierea textului la cele
dou margini (!n cazul !n care textul Word0rt con#ine dou sau mai multe
paragrafe).
7ila Stiluri HordArt2
1. 1ista ascuns de stiluri % pentru schimbarea modelului textului Word0rt.
'. 1ista ascuns 4mplere % alegerea culorii de umplere pentru
caractere.
1=
*. 1ista ascuns -ontur form % tip de linie, culoare i grosime
pentru conturul caracterelor din textul Word0rt.
,. 1ista ascuns Modificare form HordArt % conturul general al textului Word0rt.
?elelalte instrumente sunt similare celor de la casete de text.
13.3.;otirea )i schim%area dimensiunilor pentru un text :ord-rt
@dentic cu casetele de text.
13..,utarea5 copierea )i )ter.erea unui text :ord-rt
?a la casetele de text.
13.!.Coordonatorul de diapozitive
-n diapozitiv special oferit de +o8er+oint este +oordonatorul de dia"o#iti$e (Master ,lide). ?u
a.utorul acestuia, vom putea controla diferite propriet#i ale prezentrii (caracteristici legate de textul
folosit, de fundal, anteturi, subsoluri etc.).
Coordonatorul de diapo%iti&e nu e un diapozitiv real, care va aprea !n prezentare, ci un fel de
machet creia !i aplicm setrile dorite.
Eom folosi un Coordonator de diapo%iti&e atunci cnd dorim s efectum modificri asupra tuturor
diapozitivelor din prezentare, fr a le aplica, pe rnd, fiecruia; folosind un Coordonator de diapo%iti&e,
vom putea aplica modificrile dorite numai acestuia, urmnd ca +o8er+oint s le aplice att tuturor
diapozitivelor existente, ct i celor care vor fi adugate ulterior (de exemplu, dac modificm culoarea
textului titlului din Coordonatorul de diapo%iti&e, +o8er+oint va schimba culoarea titlului !n toate celelalte
diapozitive).
12.9.1. Afi6area +oordonatorului de dia"o#iti$e
<e face cu meniul Vizualizare fila Vizualizri diapoziti/e
-oordonator de diapoziti/e.
<e va afia un diapozitiv asupra cruia realizm modificrile dorite. "fectele acestor modificri vor
aprea !n fiecare diapozitiv din prezentare i asupra celor introduse pe viitor.
/up realizarea modificrilor, revenirea la vizualizarea normal se face cu butonul >nc8idere
/izualizare coordonator (Cloe )ater *iew) sau cu Vizualizare +ormal
(*iew +or&al).
1=
;u toate modelele Word0rt permit alegerea culorii pentru caractere i&sau a liniilor de contur.
PowerPoint 2007 Pagina ''
12.9.). Introducerea1 6tergerea unei imaginiFobiect 0n
+oordonatorul de dia"o#iti$e
/up afiarea ?oordonatorului de diapozitive,
putem aduga !n ea o imagine&un obiect care dorim s
apar !n fiecare diapozitiv din prezentare.
+entru aceasta vom folosi Inserare
Imagine 6in fi$ier (,nert Pi-ture
.ro& .ile) dup care, din dialogul afiat, alegem
fiierul imagine.
Ktergerea unei imagini din Coordonatorul de
diapo%iti&e se face intrnd din nou !n acest mod de
vizualizare, selectnd imaginea i folosind tastele )elete
sau 1ac2space.
?u a.utorul comenzii Inserare (,nert) se pot
introduce !n Coordonatorul de diapo%iti&e diverse obiecte
care vrem s apar !n toate diapozitivele$ imagini
miniatur (?lipart), texte 7ord0rt, scheme organizatorice, tabele, diagrame (v. mai .os).
13.$.-du.area textului #n su%solul unui diapozitiv"tuturor diapozitivelor
+entru a introduce un text !n subsolul
unui diapozitiv&tuturor diapozitivelor, vom
folosi meniul Inserare fila *e.t
butonul Antet $i su!sol iar !n
dialogul afiat$
/ac dorim ca !n subsol s apar
data i ora
1)
activm comutatorul
6ata $i ora$
dac dorim ca data i ora s se
actualizeze automat, folosim
butonul radio Se
actualizeaz automat;
stilul de dat i limba se aleg
din lista ascuns aflat
dedesubt, respectiv de la 7im!;
dac dorim ca data i ora s fie fixe, alegem butonul radio Fi.ate i tastm dedesubt data
i, eventual, ora dorite;
+rin activarea comutatorului +umr diapoziti/ putem impune afiarea numrului de
diapozitiv.
1C
+rin activarea comutatorului Su!sol putem scrie un text !n zona de dedesubt, text care va
aprea !n partea central din subsol a fiecrui diapozitiv.
/ac dorim ca subsolul s apar pe toate diapozitivele mai pu#in pe primul, activm comutatorul
+u se afi$eaz la diapoziti/ul titlu.
/up specificarea acestor op#iuni putem folosi butoanele$
Se aplic la toate % aplic subsolul la toate diapozitivele;
Se aplic % aplic subsolul la diapozitivele pe care le-am selectat !nainte de intrarea !n dialog.
:ricare din por#iunile dat, numr de pagin i text poate lipsi.
1)
0pare, automat, !n stnga subsolului.
1C
0pare, automat, !n dreapta subsolului.
PowerPoint 2007 Pagina '*
18. E7E+TE (I-,ALE
9odalitatea de afiare a diverselor elemente care pot aprea !ntr-un diapozitiv (texte, imagini,
diagrame, forme etc.) i modul de afiare a unui diapozitiv pot fi stabilite de utilizator.
1.1.-plicarea efectelor de tranziie unui diapozitiv
0ceste efecte se refer la modul de afiare a diapozitivului dup cel anterior i se aplic astfel$
1. <electm diapozitivul&diapozitivele crora dorim s le aplicm un efect de tranzi#ie.
'. 9eniul Anima"ii fila *ranzi"ie la acest diapoziti/.
*. <pecificm urmtoarele$
/in lista ascuns din stnga filei se alege
efectul de tranzi#ie dorit;
1a Sunet de tranzi"ie alegem sunetul
care se va auzi la afiarea diapozitivului
(eventual, acesta se poate repeta pn la
afiarea urmtorului diapozitiv dac activm
Ci-lare pn$ la ur&$torul
unet);
1a Vitez de tranzi"ie se alege
viteza cu care se face tranzi#ia$ /n-et,
)ediu, 0epede;
1a '1anare diapoziti1 stabilim cnd
i cum se trece la urmtorul diapozitiv$
7a clic de mouse % doar cnd se d
un clic de mouse;
Automat dup % dup expirarea
intervalului de timp specificat alturi, !n
secunde.
,. +utem aplica efectul de tranzi#ie stabilit aici la
toate diapozitivele din prezentare folosind
butonul Se aplic tuturor.
1.2.7fecte de animaie pentru o%iectele dintr2un diapozitiv
6iecare obiect dintr-un diapozitiv (caset de text, imagine,
organigram, diagram, tabel) este caracterizat prin$
modul de afiare;
ordinea de afiare;
sincronizarea afirii mai multor elemente;
direc#ia aplicrii efectelor;
viteza de aplicare a efectului.
Aoate acestea se pot stabili dup selectarea elementului respectiv,
folosind meniul Anima"ii fila Anima"ii Anima"ie
particularizat.
PowerPoint 2007 Pagina ',
<e va afia un panou !n care alegem efectul de anima#ie dorit.
1H
18.).1. /odul de afi6areG a"ariie?scoatere 0n e$iden?final
6iecare obiect poate avea patru moduri de afiare$ ,ntrare, '--ent, ,e2ire, C$i de
&i2-are, pentru fiecare putnd fi ales un efect de anima#ie. +entru aceasta selectm obiectul i$
1. /e la Adugare efect alegem efectul pentru momentul afirii$
Intrare % efectul de la apari#ie (eventual, )ai &ulte e#e-te, care afieaz un dialog
suplimentar);
Accent % efectul de la scoaterea !n eviden#;
Ie$ire % efectul de la final;
-i de mi$care % direc#ia de aplicare a efectului.
'. /e la Pornire stabilim cnd dorim s !nceap anima#ia obiectului$
3a -li- % la un clic de mouse;
Cu pre-edentul % simultan cu precedentul
obiect animat;
Dup$ pre-edentul % la un anumit interval de
timp dup precedentul obiect animat.
'(
*. /e la Orientare % stabilim dac anima#ia !ncepe
dinspre exteriorul obiectului spre interior (Din) sau
invers (/n a#ar$).
,. /e la Vitez alegem viteza de anima#ie.
9odificarea ulterioar a efectelor se poate face dup
alegerea obiectului, folosind meniul Anima"ii fila
Anima"ii butonul Anima"ie particularizat.
&B'ER(AIE
9n obiect poate a&ea mai multe efecte de
anima"ie' c*iar pentru acela!i moment 7intrare' accent'
ie!ire8$ )e aceea' pentru sc*imbarea efectului' se
recomand eliminarea +n prealabil a celui existent select#nd efectul +n panoul din dreapta !i
folosind butonul #liminare$
18.).). (i#uali#area efectelor de animaie 0n tim"ul lucrului
/ac !n timp ce aplicm efecte de anima#ie unor obiecte din prezentare
dorim s vizualizm acele efecte, putem folosi butonul Redare (afiare doar
pentru diapozitivul curent) respectiv #.punere diapoziti/e (afiare de la
diapozitivul curent spre sfritul expunerii) din panoul Anima"ie particularizat.
Bevenirea la proiectare de diapozitive se face cu tasta Esc.
18.).2. &rdinea de afi6are a obiectelor
>n mod normal, obiectele dintr-un diapozitiv sunt afiate !n ordinea aplicrii
efectelor de anima#ie asupra lor (cele care nu au efecte de anima#ie sunt afiate din
start). 6iecare obiect cu efect de anima#ie dintr-un diapozitiv are ataat un numr care stabilete ordinea de
afiare. /ac vrem s schimbm ordinea, alegem obiectul din lista din panoul Anima"ie
particularizat i folosim butoanele sge#i verticale de la Reordonare.
1.3.<erificarea orto.rafic a prezentrii
+utem impune +o8er+oint-ului s verifice din punct de vedere ortografic textul din prezentare.
1H
1a terminarea lucrului cu acest panou, el poate fi !nchis, pentru a elibera spa#iu de ecran.
'(
>n acest caz, intervalul de timp se stabilete selectnd obiectul din panoul din dreapta, folosind varianta Programare
%n timp pagina de dialog 6urat ?ntErziere1
PowerPoint 2007 Pagina '5
+entru aceasta, el dispune de un dic#ionar de cuvinte pentru fiecare limb i compar cuvintele tastate cu
cele gsite !n dic#ionar, eviden#iindu-le prin subliniere cu o linie ondulat roie pe cele necunoscute de el.
>n acest scop vom stabili, !nti, limba !n care este scris textul i abia apoi vom activa verificarea
ortografic.
18.2.1. 'tabilirea limbii 0n care este scris te.tul
<electm caseta ce con#ine textul meniul Re/izuire
fila 7im! !n dialogul afiat alegem limba.
/ac preconizm c vom folosi limba respectiv i la viitoarele
prezentri, folosim butonul Implicit i confirmm cu 6a.
/in acest moment, toate cuvintele necunoscute pentru
+o8er+oint vor fi subliniate cu o linie ondulat roie. /ac acest
lucru nu se !ntmpl, vom folosi butonul Office Op"iuni
PowerPoint categoria Verificare Verificarea
ortografiei %n timpul tastrii pentru verificare
gramatical i se dezactiveaz Ascundere gre$eli de
ortografie.
18.2.). >mbogirea dicionarului cu noi cu$inte
?hiar dac dic#ionarul e foarte cuprinztor, pot exista cuvinte care s nu se afle !n el.
+entru a introduce cuvinte !n dic#ionar, vom plasa cursorul !n text undeva !naintea unui asemenea
cuvnt i vom folosi meniul Re/izuire fila Verificare butonul -orectare
ortografic. <e va afia un
dialog !n care$
la +u este %n
dic"ionar se afieaz
cuvntul pe care
+o8er+oint nu-l
recunoate;
la Sugestii +o8er+oint propune, dac reuete, cuvinte care s !nlocuiasc cuvntul respectiv.
/in acest moment, avem la dispozi#ie cteva variante principale$
Ignorare % ignor cuvntul necunoscut i trece la urmtorul, fr a-l aduga la dic#ionar;
Ignorare total %la fel, dar fr a se mai opri la acel cuvnt !n prezentare, dac mai apare;
Modificare % !nlocuiete cuvntul de la +u ete 4n di-(ionar cu cel selectat la
Sugetii;
Modificare peste tot % !nlocuiete !n toat prezentarea cuvntul de la +u ete 4n
di-(ionar cu cel selectat la Sugetii.
Adugare % adaug cuvntul la dic#ionar, pentru ca !n viitor s nu se mai opreasc la el
(aceast opera#ie va avea efect, pe viitor, i la alte prezentri).
19. A3,GAREA N&TEL&R *ENTR, *RE-ENTAT&R
;otele pentru prezentator sunt texte ce nu sunt vizibile pentru cel care execut prezentarea !n format
1pps., dar sunt accesibile celui care folosete formatul 1ppt. pentru prezentare. "le sunt utile, de
exemplu, pentru o conferin# !n care pe monitorul prezentatorului se folosete varianta 1ppt. (pentru ca
notele s fie vizibile) iar pe cele ale publicului se folosete varianta 1pps..
+entru a aduga note pentru prezentator$
1. <electm diapozitivul.
'. 9eniul Vizualizare fila Vizualizare
prezentri butoanele +ormal sau Pagin de
note.
PowerPoint 2007 Pagina '=
*. Aastm textul notei !n zona Se face clic pentru adugare note aflat !n partea
inferioar a ecranului.
1;. A'+,N3EREAFREA7I:AREA ,N&R 3IA*&-ITI(E
/ac la executarea prezentrii vrem ca anumite diapozitive s nu fie afiate, le putem ascunde dnd
clic dreapta pe diapozitiv !n panoul stng i folosind Ascundere diapoziti/.
Beafiarea se face la fel.
1=. E<E+,TAREA *RE-ENTRII
/up crearea prezentrii, ea poate fi executat ori de cte ori este nevoie$
dac prezentarea a fost salvat !n format 1pps., executarea ei se face direct la nivel la 7indo8s,
dnd clic dublu pe ea;
dac prezentarea este !n format 1ppt., trebuie s o deschidem !n +o8er+oint, dup care vom
folosi fie tasta F/, fie meniul Vizualizare fila Vizualizri prezentri butonul
#.punere diapoziti/e (!n acest al doilea caz, calculatorul pe care se va executa
interogarea trebuie s aib +o8er+oint instalat).
15. I/*RI/AREA ,NEI *RE-ENTRI
1B. I/*RI/AREA 3IA*&-ITI(EL&R
1*.1.Sta%ilirea formatului diapozitivelor
>nainte de imprimarea prezentrii va
trebui stabilit formatul paginii pe care se
va face imprimarea. >n acest scop, vom
PowerPoint 2007 Pagina ')
folosi meniul Proiectare fila Ini"ializare pagin butonul Ini"ializare pagin.
>n dialogul afiat, vom stabili urmtoarele$
6iapoziti/e dimensionate pentru % formatul diapozitivelor (pentru expunere pe
ecran, imprimare pe hrtie cu anumite dimensiuni, diapozitive de *5 mm, proiec#ie etc.). /ac nici
una dintre variante nu ne convine, putem modifica direct dimensiunile la 7"ime respectiv
?nl"ime;
+umerotare diapoziti/e %ncepEnd cu % valoarea de la care !ncepe numerotarea
diapozitivelor;
OrientareG 5ip portret i 5ip 1edere;
+ote) diapoziti/e imprimate $i sc8i"e % modul de vizualizare a comentariilor,
diapozitivelor imprimate i a schi#elor.
1*.2.0mprimarea propriu2zis
+entru imprimare vom folosi butonul Office Imprimare Imprimare sau ?trlG+. <e
va afia un dialog !n care putem specifica$
la +ume %imprimanta pe care se va face tiprirea (vom putea alege numai dintre imprimantele
instalate la nivel de 7indo8s);
la Fon de imprimat % diapozitivele care vor fi listate$
*oate % toate diapozitivele din prezentare;
6iapoziti/ curent %
diapozitivul selectat !n momentul
de fa#;
Selec"ia % diapozitivele
selectate !n prealabil;
6iapoziti/e % diapozitivele
specificate alturi. 0ici putem
specifica fie domenii de
diapozitive, fie diapozitive
disparate, separnd elementele din
list printr-o virgul, de exemplu
1,*,5-1',1)-'1,'C,,1-5'.
la 6e imprimat % ce dorim s
imprimm din prezentare$
6iapoziti/e% diapozitivele !n
sine;
6iapoziti/e imprimate
% pentru tiprirea mai multor diapozitive pe o pagin (v. mai .os);
Pagini de note % paginile de note din diapozitive;
Sc8i" % se imprim diapozitivele !n modul de afiare S-6i($ (!n general, pentru efectuarea
corecturilor);
la 6iapoziti/e imprimate % stabilim numrul de diapozitive imprimate care vor aprea
pe pagin i ordinea !n care ele apar;
dac e activat Scalare pentru a se potri/i pe 8Ertie, +o8er+oint va modifica
dimensiunile diapozitivului pentru o potrivire perfect la dimensiunile hrtiei (nu afecteaz
diapozitivele afiate);
dac exist diapozitive ascunse, putem opta pentru imprimarea lor folosind Imprimare
diapoziti/e ascunse;
dac e activat 6iapoziti/e cadru, se adaug un chenar simplu diapozitivelor i paginilor de
note;
dac e activat Imprimare comentarii $i marca@e cu cerneal, pentru fiecare
PowerPoint 2007 Pagina 'C
diapozitiv se listeaz i pagina de comentarii;
la +umr de copii % numrul de copii dorite. 9odul !n care vor fi furnizate copiile se
stabilete cu Asam!lare (vezi zona de previzualizare alturat);
la Imprimare %n fi$ier % trimite listingul spre un fiier care va fi imprimat ulterior (se
afieaz un dialog !n care se cere numele fiierului-destina#ie i locul unde va fi salvat); implicit,
extensia unui astfel de fiier e .P0+.
/eclanarea imprimrii se face cu O&.