Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele:…………………………………………..

Clasa a IX-a

TEST DE EVALUARE HTML

Încercuiţi variantele corecte.

1
1. Marcajul <B> … a. Face, 10. Pentru a marca o c. 3
</B> realizează color, linie a unui tabel se
afişarea... width foloseşte elementul: d. 4
a. aplecată b. Face, a. TH
a BG b. TR 14. Ce înseamnă
textului c. Face, c. TD HTML?
b. subliniat size, d. TL
ă a color
textului 6. Să considerăm 11. Care din
c. îngroşat pasajul de text următor: următoarele atribute
ă a <font size=2 nu sunt specifice
color="red">
textului elementului
Marcajele
2. Marcajul <P> este HTML <font TABLE ?
utilizat pentru... color="blue"> a. Border
a. a marca pot fi b. Cellspac
începutu </font> vide ing
<font size=5>
l unei sau container
c. Color
pagini </font></font d. Width şi
b. a marca >. Height
începutu Care din 12. Pentru a determina
l unui următoarele cuvinte vor ca o celulă a
paragraf fi afişate cu font tabelului să ocupe
c. a de dimensiune 5 şi spaţiul a două sau
numerot culoare roșie? mai multe coloane
a a. niciunul se foloseşte
automat b. containe atributul:
paginile r a. width
3. Pentru a scrie c. vide b. rowspan
formula apei se va 7. Antetul c. height
folosi sintaxa: documentului este d. colspan
a. H<u>2< delimitat prin 13. Consideram tabelul
/u>O eticheta: definit mai jos:
b. H<sub> a. <HTML <table
2O > width=100%
c. H<sub> b. <HEAD border=1
2</sub> > cellspacing=0
O c. <TITLE cellpadding=0>
4. Pentru a scrie > <tr>
cuvântul "clasa" cu 8. Elementul BODY <td
caractere îngroşate admite următoarele colspan=2>a</td>
şi înclinate (italice) atribute: <td >b</td>
se va folosi forma: a. TITLE </tr>
a. <b><i>c b. BGCOL <tr>
lasa</i> OR <td >c</td>
</b> c. BIG <td>d</td>
b. <bi>clas 9. Trecerea pe un rând <td>d</td>
a</bi> nou al paginii web se </tr>
c. <u><b> realizează folosind </table>
clasa</u eticheta: Câte celule va
></b> a) <p>……..</p> conţine linia a doua?
5. Atributele b) <br>……</br>
controlului "Font" c) <b>……..</b> a. 1
sunt: b. 2
2