Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele :……………………………………………

Test de evaluare la informatică


Clasa a X-a
Structuri de date neomogene

1. Variabila d, declarată mai jos, memorează în câmpurile a şi b lăţimea şi, respectiv, lungimea unui
dreptunghi. Care dintre următoarele instrucţiuni atribuie câmpului aria al variabilei d valoarea ariei
dreptunghiului respectiv?

struct dreptunghi
{
float a,b,aria;
}d;

a) d.aria==d.a*d.b; c) aria.d=d.a*d.b;
b) aria.d=a.d*b.d; d) d.aria=d.a*d.b;

2. Considerând declararea de mai jos, care dintre următoarele secvenţe de instrucţiuni afişează
valorile memorate în cele două câmpuri ale variabilei x, separate printr-un spaţiu?

struct {
int a, b;
}x;

a) cout<<x.a<<” ”<<x.b; c) cout<<x;


b) cout<<a.x<<” ”<<b.x; d) cout<<a->x<<” ”<<b->x;

3. Care dintre următoarele variante reprezintă o declarare corectă pentru o variabilă x care
memorează simultan codul de identificare al unui candidat la un examen, exprimat printr-un număr
natural de cel mult 4 cifre şi media obţinută de acesta la examen, exprimată printr-un număr real?
a) struct x { int cod; c) int x.cod ;
float media;}; float x.media;
b) struct {int cod; d) struct candidat {int x.cod;
float media;} x; float x.media;};

4. Considerând declarările următoare, care dintre următoarele referiri este corectă din punct de
vedere sintactic ?
struct punct{float x,y;};
struct cerc
{float raza;
punct centru;} c;

a) c.punct.y c) c.centru.x
b) c.raza.punct d) c.y.centru
5. Se consideră declarările de mai jos, în care variabila z memorează partea reală și partea imaginară
a unui număr complex. Scrieți o secvență de instrucțiuni C++ care citește de la tastatură informațiile
despre numărul complex z și afișează pe ecran modulul numărului complex memorat în variabila z.

struct complex
{int pre;
int pim;}complex z;

6. Se consideră declarările de mai jos, în care variabilele T memorează 100 de turnuri de forma
paralelipiped, pentru care sunt cunoscute lungimea, lățimea, înălțimea și culoarea. . Scrieți o
secvență de instrucțiuni C++ care afișează culorile turnurilor care au formă de cub și sunt memorate
în variabila T.
struct Turn {

int lungime, latime,inaltime;

char culoare[20];};

Turn T[100];

int i;

7. Se consideră declarările de mai jos, în care variabila E memorează informații despre jucătorii unei
echipe, iar variabila i este de tip întreg. Scrieți o secvență de instrucțiuni C++ care, înlocuind
punctele de suspensie, citește de la tastatură numărul de jucători ai echipei E și informațiile despre
aceștia.
struct Jucator {
Int nrTricou, marimeTricou;
};
struct Echipa
{int nrJucatori;
Jucator juc[20];}E;
cin>>…………………………………………………………;
for(i=0;i<E.nrJucatori;i++)
……………………………………………………………