Scrieţi un program C/C++ care citeşte din fişierul text BAC.

TXT , cel mult 100 de numere naturale aflate pe o singura linie, formate din cel mult 9 cifre fiecare, separate prin spatii si dintre acestea le afişează pe ecran doar pe acelea care au proprietatea de a fi palindrom. Daca nu se găsesc numere palindrom, se va afişa pe ecran valoarea–1. Un număr are proprietatea de a fi palindrom daca citit de la dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta are aceeaşi valoare. De exemplu 1221 este palindrom, in timp ce 1210 nu este palindrom. Exemplu : daca din fişierul BAC.TXT se citesc numerele : 7341 , 8228 , 660 , 2 , 80 , 131 , atunci pe ecran se vor afişa : 828 , 2 , 131. #include<iostream.h> int palindrom(int n) {int copie=n,oglindit,c; oglindit=0; {while(n!=0) c=n%10; oglindit=oglindit*10+c; n=n/10;} return (copie==oglindit);} void main() {int v[100],n,i,p; p=0; cout<<"n=";cin>>n; for(i=1;i<=n;i++) {cout<<"v["<<i<<"]=";cin>>v[i];} for(i=1;i<=n;i++) if(palindrom(v[i])) {cout<<v[i]; p=1;} if(p==0) cout<<"-1";} .Scrieţi un program C/C++ care citeşte de pe prima linie a fişierului text BAC.TXT trei numere naturalea, b, cformate din cel mult patru cifre fiecare, separate prin cate un spaţiu si afişează pe ecran cel mai mare divizor comun al acestora. De exemplu, daca din fişier se citesc numerele : 9 27 15, atunci se afişează 3. #include<iostream.h> int cmmdc (int x,int y) {while (x!=y) if(x>y) else y=y-x; return x;} void main() {int a,b,c,d; fstream("bac.txt";ios::in); f>>a>>b>>c; f.close; d=cmmdc(a,b); cout<<cmmdc(c,d);}

in ordine descrescătoare. else s=s+c. else cout<<"nu". n=n/10. while(n) { c=n%10. Programul va afişa pe ecran mesajul DA sau mesajul NU. Numărul n se citeşte de la tastatura.h> unsigned int n. cout<< . #include<iostream.h> int prim(int n) {int prim=1. for(int d=2. iar pe următoarea linie.cin>>n.d++) if(n%d==0) prim=0. if(c%2==0) p=p*c. p=1.} void main() {int n. cout<<"n=". else return 0. in ordine crescătoare.cinn=>.n.n. c. void main() { cin>>n.} Să se scrie un program care să calculeze şi să afişeze pe ecran produsul cifrelor pare şi suma cifrelor impare a unui număr natural n citit de la tastatură. } Se afişează pe ecran primele n numere naturale astfel: pe prima linie.Scrieţi un program care verifica daca un număr natural k(1<k<100000) citit de la tastatura este prim. #include<iostream. Limbajul C/C++ #include<iostream. . if(prim(n)) cout<<"da". s.h> void main() { int i. } cout<< p <<" "<< s.d<=n/2. if(prim) return 1.

}while(a!=0). cout<<(p*10+u)*2. Numărul a se citeşte de la tastatură.for(I=1. return 0.cin a= >>a.c. p=n. Limbajul C/C++ #include<iostream. if(c<min) min=c.i++) cout<<i<<.h> int main() { int n.cin a= >>a. Se citeste un numar natural cu cel mult 4 cifre. . u=n%10. do {c=a%10. cout<< . cout<< . while(n>9) n=n/10. cifra minimă a unui număr natural nenul a. } Se afişează. }while(a!=0).u. cifra minimă a unui număr natural nenul a. cout<<endl. cout<< Cifra minima=<<min<<endl. #include<iostream. a=a/10. a=a/10. cin>>n.min=9. } Se afişează. pentru 1265 se obtine 30 (2*15) #include<iostream. pe ecran.i>=1. Sa se calculeze cel mai mic multiplu par al numarului obtinut din prima si ultima cifra a numarului citit. if(c<min) min=c. Numărul a se citeşte de la tastatură.i--) cout<<i<< . pe ecran. do {c=a%10.min=9.c. .h> void main() {unsigned int a. cout<< Cifra minima= <<min<<endl. for(i=n. Ex.p.i<=n.h> void main() {unsigned int a.

cin>>n. Sa se elimine din numarul n cifra din mijloc si sa se afiseze numarul rezultat. return 0.i++) p=p*10.p. while(n>0) { r=r*10+n%10. Sa se calculeze si sa se afiseze rasturnatul (oglinditul) lui n #include<iostream> using namespace std.c. r=0. cout<<"n=".} Se citeste un numar natural cu cel mult 9 cifre. n1=n. n=n1/(p*10)*p+n1%p. while(n>0) { c++.h> int main() { long n. int main() { int n. int main() { int n. n=n/10. for(i=1. } . n=n/10. return 0.i. #include<iostream> using namespace std. c=0.c. #include<iostream. while(n) { if(n%10==c) k++. cin>>n.r. n=n/10.i<=c/2. c=n%10. return 0. cin>>n. } p=1. cout<<"n=". cout<<n. Sa se determine de cate ori apare ultima cifra in numarul citit. } Se citeste un numar natural n avand numar impar de cifre. } Se citeste un numar natural n.k=0. } cout<<"rasturnatul este "<<r.n1. } cout<<k.

while(y>0) { r=r*10+y%10.x<=n. x.d++) if(x%d==0) p=0. y=x.d.d++) if(r%d==0) p=0.Sa se afiseze numerele mai mici sau egale cu n care au proprietatea sa atat ele cat si rasturnatul lor sunt numere prime. y. #include<iostream> using namespace std. for(x=2.d<=x/2. } . } for(d=2.r. int main() { int n. cout<<"n=". if(p==1) cout<<x<<" ". if(p==1) { r=0. for(d=2.d<=r/2. Exemplu: 13 este prim si la fel 31. cin>>n. } } return 0.p. y=y/10.x++) { p=1.