Sunteți pe pagina 1din 2

ASEZARI, PREZENTARI, POZITII

Aşezarea longitudinală, prezentarea anterioară – 6 poziţţii:


1. dorso-sacralaă – eutocică
2. dorso-pubienaă
3+4. dorso-iliacaă dr./ sţg.
5+6. dorso-suscoţiloidienaă dr./sţg.

Aşezare longitudinală, prezentare posterioară – 6 poziţţii:


1. lombo-sacralaă – eutocică
2. lombo-pubienaă
3+4. lombo-iliacaă dr./sţg.
5+6. lombo-suscoţiloidienaă dr./sţg.

Aşezare transversală:
Varianţa orizonţalaă : poziţţie cefalo-iliacaă dr./sţg
Varianţa verţicalaă : poziţţie cefalo-sacralaă (caâ ine sţ ezaâ nd)
poziţţie cefalo-pubienaă
- cele mai frecvenţe sunţ prezenţarea dorso-lombaraă sţ i sţerno-abdominalaă cu poziţţie
cefalo-sacralaă
- nu exisţaă poziţţie cefalo-suscoţiloidiene dr. sţ i sţg. pţ. caă îân asţ ezarea ţransversalaă , faă ţul nu
paă ţrunde îân conducţul pelvin

Aşezarea longitudinală, prezentarea anterioară

DORSO-SACRALA
DORSO-PUBIENĂ

DORSO-ILIACĂ drt + stg

DORSO-SUSCOTILOIDIENĂ drt + stg

S-ar putea să vă placă și