Sunteți pe pagina 1din 7

FMV Bucuresti

Anul V / semestrul 2
Disciplina: Managementul activitatii de cercetare

FISA DE CERCETARE
=anuala=

1. Denumirea temei: Imbunatatirea metodologiei de prevenire si combatere


a unor parazitoze la mamifere si arahnoentomoze la pasari.
2. Durata cercetarilor: 2010 - 2012
3. Obiective prevazute in contractul pe 2010:
3.1. Studii epidemiologice si controlul coccidiozei la tineretul
ovin
3.2. Imbunatatirea metodologiei de tratament a scabiei la ovine
si la alte specii de mamifere.
3.3. Cercetari privind sensibilitatea populatiilor de Cimex fata
de diferite insecticide si metode de deparazitare a cofrajelor de
oua in complexe avicole.
4. Lucrarile de cercetare care se efectueaza in anul 2010, pe obiective:

3.1. Obiectivul 3.1. Studii epidemiologice si controlul


coccidiozei la tineretul ovin.

4.1. Prezentarea lucrarilor cu motivarea efectuarii lor:


In cadrul acestui an se vor face cercetari de teren si laborator privind etiologia,
epidemiologia si masurile de prevenire si combatere a coccidiozei la tineretul
ovin in tara noastra, urmarindu-se elucidarea urmatoarelor aspecte:
- Identificarea speciilor de coccidii prezente la miei in efectivele in care
evolueaza coccidioza, puse in evidenta atat in dejectiile acestora, cat si
recoltate direct din epiteliul mucoasei intestinale la mieii morti sau sacrificati;
- Stabilirea unor criterii obiective pentru precizarea bolii in vederea evitarii
confuziilor de diagnostic, prin coroborarea datelor clinice cu modificarile
anatomo-patologice instalate la nivelul segmentelor intestinale interesate si
rezultatul microscopic al raclatului mucoasei intestinale din zonele lezate;
- Se vor face, in acelasi timp, observatii asupa eventualelor corelatii intre
exprimarea clinica a bolii si intensitatea leziunilor intestinale si prezenta
anumitor specii de Eimeria in mucoasa segmentelor respective, in vederea
precizarii speciilor cu patogenitate ridicata;
- Studiul factorilor care favorizeaza aparitia formei clinice de coccidioza in
efectivele de miei, privind animalele in cauza (varsta, stare de intretinere,
etc.), conditiile de cazare, intretinere si de mediu;
- Se va verifica eficacitatea unor tratamente la mieii cu forma clinica de
coccidioza si se va incerca in masura posibilitatii aplicarea unor masuri
nespecifice pentru prevenirea bolii la miei in perioada de maxima sensibilitate
fata de coccidii;
- Aprecierea eficacitatii produselor terapeutice verificate se va face atat in
functie de redresarea clinica, cat si de producerea de oochisti de Eimeria
la animalele in cauza.
4.2. Volumul lucrarilor
Pentru identificarea speciilor de coccidii se vor face cercetari pe un numar de 100
probe colective din cel putin 4 efective de miei, precum si 50 de probe individuale,
recoltate de la miei vi, morti sau sacrificati din efectivele infestate cu Eimeria
spp..
Cercetarire epidemiologice, ca si cele privind diagnosticul bolii, se vor efectua in 4
unitati, in care s-a semnalat coccidioza la miei in cursul anului precedent sau se
va semnala in anul in curs.
Verificarea tratamentelor se va face pe cel putin 200 de miei cu fiecare produs
terapeutic experimentat, aprecierea eficacitatii facandu-se atat in baza redresarii
clinice, cat si a producerii de oochisti in efectivele tratate.
4.3. Defalcarea pe trimestre si colaboratori
a) Defalcarea pe trimestre
Trimestrul I:
- Documentare din literatura de specialitate asupra coccidiilor si coccidiozei la
ovine.
- Investigatii asupra prezentei oochistilor de Eimeria la oi mame si la miei, in 2
unitati de productie.
- Deplasari in complexe de crestere si ingrasare a ovinelor pentru culegerea de
date asupra prezentei coccidiozei la miei in unitatile respective si organizarea
cercetarilor asupra bolii in anul 2010.
Trimestrul II:
- Cercetari in complexele de miei stabilite in trimestrul lI/2010, asupra etiologiei,
epizootologiei si tratamentului coccidiozei la miei, in conformitate cu
prevederile protocolului la punctul 4.1.
Trimestrul III:
- Continuarea cercetarilor si observatiilor incepute in trimestrul II.
Trimestrul IV:
- Incheierea cercetarilor si intocmirea referatelor de predare a rezultatelor
pentru faza pe 2010.

b) Defalcarea pe colaboratori

Responsabilul obiectivului de cercetare

- Stabileste lucrarile ce trebuie efectuate si urmareste executarea acestora;


- executa o parte din lucrarile de teren privind epidemiologia si tratamentul
coccidiozei mieilor, precum si cercetari de laborator asupra determinarii
speciilor de Eimeria prezente in efectivele in care evolueaza coccidioza;
- centralizeaza, analizeaza si interpreteaza rezultatele obtinute.

Membru echipa
Executa o parte din lucrarile de teren si laborator prevazute( stabilita concret
de responsabilul obiectivului) pentru realizarea obiectivului; consemneaza in
registru cercetarile efectuate si rezultatele obtinute; analizeaza si interpreteaza
periodic, impreuna cu responsabilul de obiectiv, rezultatele obtinute.

Colaboratori externi: - executa unele lucrari de cercetare stabilite de


responsabilul obiectivului.

Termenul de predare al lucrarilor: 5 decembrie 2010.


Obiectivul 3.2. Imbunatatirea metodologiei de tratament a scabiei
la ovine si la alte specii de mamifere.

4.1. Prezentarea lucrarilor cu motivarea efectuarii lor:


- In cadrul acestui obiectiv se vor face cercetari pentru elucidarea unor aspecte
privind toleranta animalelor (taurine, ovine si porcine) la tratamentul
general cu un produs antiparazitar extern, in concentratiile active fata de
diversele ectoparazitoze prezente la aceste specii de animale, precum si
asupra stabilitatii emulsiilor si mentinerii concentratiei de substanta
activa in baile folosite pentru tratamentul ovinelor.
- Se vor executa astfel, experiente pentru stabilirea concentratiei minime de
substanta activa, aplicata prin aspersiune pe intregul corp in cazul taurinelor si
porcinelor si prin imbaieri generale in cazul ovinelor, care pot produce
accidente prin intoxicare la animalele in cauza.
- In cazul emulsiilor folosite la imbaierea ovinelor, se vor face cercetari pentru
verificarea concentratiei de substanta activa la diferite nivele ale baii (3 nivele)
inainte de inceperea actiunii de imbaiere, precum si la intervale diferite dupa
inceperea actiunii in functie de numarul ovinelor imbaiate (50-100-200-300-
400 si 500 oi).
- Se va urmari existenta si persistenta in organismul ovinelor si porcinelor a
reziduurilor in urma tratamentului general cu antiparazitarul utilizat. Recoltarea de
sange se va face dupa 1, 5, 10 si 15 zile de la aplicarea tratamentului.
4.2. Volumul lucrarilor
- Stabilirea concentratiei minime de substanta activa care pote produce intoxicatii
se va verifica pe 5 taurine, 50 de ovine si 10 porcine.
- Pentru verificarea stabilitatii emulsiei produsului utilizat in baile folosite pentru
tratamentul general antiscabios al ovinelor, precum si a concentratiei acesteia in
substanta activa se vor recolta probe conform prevederilor de la punctul 4.1., din
bai folosite la tratamentul diferitelor categorii de ovine crescute in ferma.
- Recoltarea de probe se va face din cate 2-3 emulsii folosite la imbaierea
diferitelor categorii de ovine..
- Aparitia si persistenta reziduurilor de substanta activa in organismul animalelor
tratate cu antiparazitarul extern se va verifica pe cate 10 ovine si porcine,
sacrificate la intervalele prevazute la punctul 4.1.
4.3. Defalcarea pe trimestre si colaboratori
a) Defalcarea pe trimestre
Trimestrul I:
- Stabilirea masurilor organizatorice pentru executarea la timp a tuturor
prevederilor din protocol; discutarea protocolului cu colaboratorii externi, in
vederea planificarii lucrarilor ce urmeaza a fi executate.
Trimestrul II:
- Procurarea animalelor prevazute (taurine, ovine si porcine) pe care urmeaza a
se verifica toleranta fata de concentratia in substanta activa a emulsiilor de
antiparazitar extern si inceperea experientelor in conformitate cu prevederile
din fisa tematica;
- Verificarea concentratiei de substanta activa a emulsiilor de produs din
instalatiile de imbaiere a ovinelor, inainte si la diferite intervale de timp dupa
inceperea actiunii de imbaiere.
Trimestrul III:
- Continuarea experientelor incepute in trimestrul II privind toleranta animalelor
(bovine, porcine si ovine) fata de produsul utilizat si verificarea aparitiei de
reziduuri de produs in organismul animalelor tratate.
Trimestrul IV:
- Analiza rezultatelor obtinute si intocmirea formelor de predare a acestora.

b) Defalcarea pe colaboratori

- Responsabilul obiectivului

Stabileste experientele ce trebuie executate si urmareste efectuarea acestora;


intocmeste protocolul de efectuare al fiecarei experiente si executa o parte dintre
acestea; centralizeaza, analizeaza si interpreteaza rezultatele obtinute.
- colaborator Executa o parte din experimentarile prevazute si inregistreaza
rezultatele obtinute; aplica sau supravegheaza aplicarea tratamentelor cu
emulsie produs antiparazitar contra ectoparazitozelor la taurine, ovine si
porcine, in vederea stabilirii eficacitatii produsului, a pragului de toxicitate cu
substanta activa pentru fiecare din aceste specii de animale, precum si a
reziduurilor din organismul animalelor tratate.

- Colaboratori externi: executa unele lucrari stabilite de responsabilul


obiectivului de cercetare (care?)

.Termenul de predare al lucrarilor: 5 decembrie 2010.

Obiectivul 3.3. Cercetari privind sensibilitatea populatiilor de


Cimex fata de diferite insecticide si metode de deparazitare a
cofrajelor de oua in complexe avicole.

4.1. Prezentarea lucrarilor cu motivarea efectuarii lor:


- Cercetarile ce se vor efectua in cadrul acestui obiectiv au ca prim scop
identificarea unor insecticide cu activitate pronuntata fata de populatiile de Cimex
din adaposturile de pasari, in vederea utilizarii in combaterea acestor insecte in
momentul cand se va constata rezistenta lor fata de produsele actuale;
- un al doilea scop al cercetarilor din cadrul acestui obiectiv este de a se gasi
posibilitatea dezinsectiei eficiente, dar fara riscuri pentru populatie, a cofrajelor de
oua, in vederea evitarii vehicularii plosnitelor si crearii de noi focare.
- cercetarile pentru identificarea de noi insecticide active fata de plosnite se vor
face prin determinarea sensibilitatii acestor insecte dupa metodele O.M.S. fata de
unele produse folosite in agricultura, dar neutilizate inca in practica veterinara.
4.2. Volumul lucrarilor
- Cercetarile pentru determinarea sensibilitatii plosnitelor fata de diverse
insecticide se vor face pe exemplare recoltate din cel putin 5 adaposturi de
pasari, sensibilitatea lor fiind verificata fata de 3-4 insecticide cu perspective de a
putea fi utilizate in practica veterinara. In toate cazurile se va verifica in paralel cu
un produs avizat in acest scop.
- Experimentele pentru stabilirea unei metode eficace de deparazitare a cofrajelor
de oua se vor face initial in conditii de laborator urmand ca produsul care asigura
eficacitatea necesara sa fie experimentat si in conditii de productie.
4.3. Defalcarea pe trimestre si colaboratori
a) Defalcarea pe trimestre
Trimestrul I:
- Informare asupra unitatilor avicole parazitate cu plosnite;
- Informare de la institutiile specializate in folosirea pesticidelor (Institutul pentru
protectia plantelor.) asupra unor produse cu activitate insecticida ridicata si
obtinerea (procurarea) cantitatilor necesare pentru experimente de laborator;
- Documentare asupra metodelor de dezinsectizare a cerealelor folosite de
specialistii din agricultura;
- Recoltarea de plosnite dintr-o unitate avicola in vederea unor experimente de
tatonare privind sensibilitatea lor fata de insecticide noi, precum si pentru
distrugerea lor de pe cofrajele de oua.
Trimestrul II:
- Verificarea sensibilitatii la insecticide a exemplare de Cimex recoltate din 2-3
unitati avicole;
- Incercari de stabilire a unei metode eficace de deparazitare a cofrajelor de
oua.
Trimestrul III:
- Verificarea sensibilitatii la insecticide a plosnitelor recoltate din 2-3 unitati
avicole;
- Continuarea experimentelor privind deparazitare cofrajelor de oua.
Trimestrul IV:
- Analiza rezultatelor obtinute si intocmirea formelor de predare a acestora.

b) Defalcarea pe colaboratori

Responsabilul obiectivului

Executa toate experimentele prevazute in cadrul obiectivului.

.Termenul de predare al lucrarilor: 5 decembrie 2010.

S-ar putea să vă placă și