TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ Anul scolar 2011-2012 Disciplina Informatică Clasa a X-a ____ Data susţinerii testului:______________

Numele şi prenumele elevului:______________________________   Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. ( 15 puncte) (2p)

Partea I 1. Care din urmatoarele afirmaţii despre operatorii din C/C++ este falsă: a) > este operator relaţional b) % este operator aritmetic c) && este operator logic d) <= este operator logic

2. Variabila x este de tip real. Care dintre urmatoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă și numai daca numarul real memorat în variabila x apartine intervalului (5,8]? (4p) a) (v<8) && (x>=5) b) (x<=8) || (x>5) c) (x>8) || (x<=5) d) (x<=8) && (x>5) 3. Variabilele numerice a,b,aux sunt de acelaşi tip. Care dintre următoarele secvenţe interschimbă corect valorile variabilelor a şi b? (6p) a) aux=b; b=a; a=aux; b) aux=a; b=a; b=aux; c) aux=a; a=b; b=aux; d) aux=b; aux=a; a=b; 4. Instrucţiunea while implementează: a) o instruţiune repetitivă cu număr cunoscut de paşi b) o structură alternativă generalizată c) o structură repetitivă condiţionată anterior d) o structură repetitivă condiţionată posterior Partea II 1. Care sunt valorile finale ale variabilelor x şi y dupa urmatoarele atribuiri? x←3 ; y←x+x; x←x+y; y←y-x+3; x←y*y; 2. Identificaţi secvenţa pseudocod care calculează suma cifrelor unui număr dat a) citeste n; b) citeste n; s←1; s←0; cât timp n≠0 execută cât timp n≠0 execută s←s+n %10; s←s+n %10; n←n/10; n←n/10; c) citeste n; s←1; cât timp n≠0 execută s←s*n %10; n←n/10; d) citeste n; s←0; cât timp n=0 execută s←s+n %10; n←n-10; (3p)

( 75 puncte) (5p)

(10p)

s-a notat cu x%y restul impartirii numarului întreg x la numarul întreg y.

Test de evaluare iniţială– Disciplina Informatică neintensiv Clasa a X-a

1

n execută c←(c+1)%10. 1. 1. în care sa se înlocuiască structura pentru.. 1.... 1.. 5.. Următoarele secvenţe de instrucţiuni trebuie să afişeze primele 10 numere naturale cu spatiu între ele. while (i<=10) cout<<i<<” “.3. 1. Să se scrie un program care pentru un numar dat n. 3. 4.. 2. scrie c.. 5. 1. . 3. 2. 2.. 4... 3. 2. 2. 2. 4. 1<=n<=10. S-a notat cu x%y restul împărţirii numarului natural x la numarul natural nenul y. (30p) a) Scrieti valorile care se afişează pentru n=11.1 (20p) Test de evaluare iniţială– Disciplina Informatică neintensiv Clasa a X-a 2 .execută cu o structura repetitivă de alt tip citeste n. afişeaza şirul: 1. pentru i←1. i++)cout<<i<<” “ b) i=1. 1.n. c←1. 2. 3. Corectaţi greşeala rescriind corect.. b) Scrieti programul C/C++ corespunzator algoritmului dat c) Scrieţi în pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat.. Se considera algoritmul alaturat descris în pseudocod. (10p) a) for (i=1. 1.. 3. 1. 4..

Nu se acordă fracţiuni de punct. Se acordă 10 puncte din oficiu. 1.i<=10. 0. 7. ( 15 puncte) 1) d 2) d 3) a şi c 4) c PARTEA a II-a Pentru rezolvare corectă x=0 si y=0 2) Pentru rezolvare corectă b) 3) Pentru rezolvare corectă a) for (i=1. Nu se acordă punctaje intermediare.} 4) Pentru rezolvare corectă a) 2. 5. i++. 2 b) c) 5) Pentru rezolvare corectă  Test la citirea lui n  Afisarea corecta a termenilor sirului 1) 5p 10p 10p 5p 5p Partea I 2p 4p 6p 3p (2*3p) (75 de puncte) b) Se acorda numai 2p pentru rezolvare partial corectă 30p 10p 10p Se acorda pentru rezolvare partiala corectă ½ 10p din punctaj 20p 5p Se acorda numai 2p pentru citirea lui n fara test 15p Test de evaluare iniţială– Disciplina Informatică neintensiv 3 Clasa a X-a . while (i<=10) { cout<<i<<” “. 4. 8. altele decât cele precizate explicit prin barem. 6. 3. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru test la 10. i++)cout<<i<<” “ b) i=1.TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ Anul scolar 2011-2012 Disciplina Informatică Clasa a X-a BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE    Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 9.

Matricea de specificație – ponderea itemilor Competențe corespunzătoare Achiziția informației Înțelegerea Analiza Sinteza Unități de învățare Concepte cheie. conținuturi. expresii. teme ALGORITMI PRINCIPIILE PROGRAMĂRII STRUCTURATE LIMBAJULUI C++ (operatori. instructiuni) TOTAL 2p (II1) 5p (II2) 5p (II4a) 2p (I1) 2p (I2) 2p (I3) 3p (I4) 11 3p (II1) 5p (II2) 5p (II4a) 10p (II4c) 7p (II3) 10p (II4b) 5 17 3p (II3) 5p (II5) 18 2p (I2) 4p (I3) 9 15p (II5) 30 Test de evaluare iniţială– Disciplina Informatică neintensiv 4 Clasa a X-a Total 5 30 55 90 nivelurilor taxonomice Evaluarea Aplicarea .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful