TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ Anul scolar 2011-2012 Disciplina Informatică Clasa a X-a ____ Data susţinerii testului:______________

Numele şi prenumele elevului:______________________________   Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. ( 15 puncte) (2p)

Partea I 1. Care din urmatoarele afirmaţii despre operatorii din C/C++ este falsă: a) > este operator relaţional b) % este operator aritmetic c) && este operator logic d) <= este operator logic

2. Variabila x este de tip real. Care dintre urmatoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă și numai daca numarul real memorat în variabila x apartine intervalului (5,8]? (4p) a) (v<8) && (x>=5) b) (x<=8) || (x>5) c) (x>8) || (x<=5) d) (x<=8) && (x>5) 3. Variabilele numerice a,b,aux sunt de acelaşi tip. Care dintre următoarele secvenţe interschimbă corect valorile variabilelor a şi b? (6p) a) aux=b; b=a; a=aux; b) aux=a; b=a; b=aux; c) aux=a; a=b; b=aux; d) aux=b; aux=a; a=b; 4. Instrucţiunea while implementează: a) o instruţiune repetitivă cu număr cunoscut de paşi b) o structură alternativă generalizată c) o structură repetitivă condiţionată anterior d) o structură repetitivă condiţionată posterior Partea II 1. Care sunt valorile finale ale variabilelor x şi y dupa urmatoarele atribuiri? x←3 ; y←x+x; x←x+y; y←y-x+3; x←y*y; 2. Identificaţi secvenţa pseudocod care calculează suma cifrelor unui număr dat a) citeste n; b) citeste n; s←1; s←0; cât timp n≠0 execută cât timp n≠0 execută s←s+n %10; s←s+n %10; n←n/10; n←n/10; c) citeste n; s←1; cât timp n≠0 execută s←s*n %10; n←n/10; d) citeste n; s←0; cât timp n=0 execută s←s+n %10; n←n-10; (3p)

( 75 puncte) (5p)

(10p)

s-a notat cu x%y restul impartirii numarului întreg x la numarul întreg y.

Test de evaluare iniţială– Disciplina Informatică neintensiv Clasa a X-a

1

b) Scrieti programul C/C++ corespunzator algoritmului dat c) Scrieţi în pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat. Corectaţi greşeala rescriind corect.. 3. 4.. Următoarele secvenţe de instrucţiuni trebuie să afişeze primele 10 numere naturale cu spatiu între ele.. while (i<=10) cout<<i<<” “. 1. 4. i++)cout<<i<<” “ b) i=1.3. 2. c←1. afişeaza şirul: 1. 5. 1<=n<=10. 1. 1. 4. 3.. 2. 2.. Să se scrie un program care pentru un numar dat n.. 1... 1.. 1. 2. Se considera algoritmul alaturat descris în pseudocod. (10p) a) for (i=1. 2.. pentru i←1. în care sa se înlocuiască structura pentru.1 (20p) Test de evaluare iniţială– Disciplina Informatică neintensiv Clasa a X-a 2 . 5. 1. 2. 4.execută cu o structura repetitivă de alt tip citeste n.n execută c←(c+1)%10. 1.... 3. S-a notat cu x%y restul împărţirii numarului natural x la numarul natural nenul y. 2. 3. (30p) a) Scrieti valorile care se afişează pentru n=11..n. scrie c. . 3. 1..

5. while (i<=10) { cout<<i<<” “. i++)cout<<i<<” “ b) i=1.TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ Anul scolar 2011-2012 Disciplina Informatică Clasa a X-a BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE    Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. i++. 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6.i<=10. altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. 3. 9. 8. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru test la 10. 0. 1. ( 15 puncte) 1) d 2) d 3) a şi c 4) c PARTEA a II-a Pentru rezolvare corectă x=0 si y=0 2) Pentru rezolvare corectă b) 3) Pentru rezolvare corectă a) for (i=1. 7.} 4) Pentru rezolvare corectă a) 2. Nu se acordă punctaje intermediare. 2 b) c) 5) Pentru rezolvare corectă  Test la citirea lui n  Afisarea corecta a termenilor sirului 1) 5p 10p 10p 5p 5p Partea I 2p 4p 6p 3p (2*3p) (75 de puncte) b) Se acorda numai 2p pentru rezolvare partial corectă 30p 10p 10p Se acorda pentru rezolvare partiala corectă ½ 10p din punctaj 20p 5p Se acorda numai 2p pentru citirea lui n fara test 15p Test de evaluare iniţială– Disciplina Informatică neintensiv 3 Clasa a X-a .

teme ALGORITMI PRINCIPIILE PROGRAMĂRII STRUCTURATE LIMBAJULUI C++ (operatori. instructiuni) TOTAL 2p (II1) 5p (II2) 5p (II4a) 2p (I1) 2p (I2) 2p (I3) 3p (I4) 11 3p (II1) 5p (II2) 5p (II4a) 10p (II4c) 7p (II3) 10p (II4b) 5 17 3p (II3) 5p (II5) 18 2p (I2) 4p (I3) 9 15p (II5) 30 Test de evaluare iniţială– Disciplina Informatică neintensiv 4 Clasa a X-a Total 5 30 55 90 nivelurilor taxonomice Evaluarea Aplicarea . expresii.Matricea de specificație – ponderea itemilor Competențe corespunzătoare Achiziția informației Înțelegerea Analiza Sinteza Unități de învățare Concepte cheie. conținuturi.