Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE INIIAL Anul scolar 2011-2012 Disciplina Informatic Clasa a X-a ____ Data susinerii testului:______________ Numele

i prenumele elevului:______________________________ Pentru rezolvarea corect a tuturor cerinelor din Partea I i din Partea a II-a se acord 90 de puncte. Din oficiu se acord 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. ( 15 puncte) (2p)

Partea I 1. Care din urmatoarele afirmaii despre operatorii din C/C++ este fals: a) > este operator relaional b) % este operator aritmetic c) && este operator logic d) <= este operator logic

2. Variabila x este de tip real. Care dintre urmatoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dac i numai daca numarul real memorat n variabila x apartine intervalului (5,8]? (4p) a) (v<8) && (x>=5) b) (x<=8) || (x>5) c) (x>8) || (x<=5) d) (x<=8) && (x>5) 3. Variabilele numerice a,b,aux sunt de acelai tip. Care dintre urmtoarele secvene interschimb corect valorile variabilelor a i b? (6p) a) aux=b; b=a; a=aux; b) aux=a; b=a; b=aux; c) aux=a; a=b; b=aux; d) aux=b; aux=a; a=b; 4. Instruciunea while implementeaz: a) o instruiune repetitiv cu numr cunoscut de pai b) o structur alternativ generalizat c) o structur repetitiv condiionat anterior d) o structur repetitiv condiionat posterior Partea II 1. Care sunt valorile finale ale variabilelor x i y dupa urmatoarele atribuiri? x3 ; yx+x; xx+y; yy-x+3; xy*y; 2. Identificai secvena pseudocod care calculeaz suma cifrelor unui numr dat a) citeste n; b) citeste n; s1; s0; ct timp n0 execut ct timp n0 execut ss+n %10; ss+n %10; nn/10; nn/10; c) citeste n; s1; ct timp n0 execut ss*n %10; nn/10; d) citeste n; s0; ct timp n=0 execut ss+n %10; nn-10; (3p)

( 75 puncte) (5p)

(10p)

s-a notat cu x%y restul impartirii numarului ntreg x la numarul ntreg y.

Test de evaluare iniial Disciplina Informatic neintensiv Clasa a X-a

3. Urmtoarele secvene de instruciuni trebuie s afieze primele 10 numere naturale cu spatiu ntre ele. Corectai greeala rescriind corect. (10p) a) for (i=1; ; i++)cout<<i<< b) i=1; while (i<=10) cout<<i<< ; 4. Se considera algoritmul alaturat descris n pseudocod. S-a notat cu x%y restul mpririi numarului natural x la numarul natural nenul y. (30p) a) Scrieti valorile care se afieaz pentru n=11. b) Scrieti programul C/C++ corespunzator algoritmului dat c) Scriei n pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, n care sa se nlocuiasc structura pentru...execut cu o structura repetitiv de alt tip citeste n; c1; pentru i1,n execut c(c+1)%10; scrie c;

5. S se scrie un program care pentru un numar dat n, 1<=n<=10, afieaza irul: 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1,......., 1,...n,..1

(20p)

Test de evaluare iniial Disciplina Informatic neintensiv Clasa a X-a

TEST DE EVALUARE INIIAL Anul scolar 2011-2012 Disciplina Informatic Clasa a X-a BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE Se puncteaz oricare alte formulri/ modaliti de rezolvare corect a cerinelor. Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord fraciuni de punct. Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului total acordat pentru test la 10. ( 15 puncte) 1) d 2) d 3) a i c 4) c PARTEA a II-a Pentru rezolvare corect x=0 si y=0 2) Pentru rezolvare corect b) 3) Pentru rezolvare corect a) for (i=1;i<=10; i++)cout<<i<< b) i=1; while (i<=10) { cout<<i<< ; i++;} 4) Pentru rezolvare corect a) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2 b) c) 5) Pentru rezolvare corect Test la citirea lui n Afisarea corecta a termenilor sirului 1) 5p 10p
10p 5p 5p

Partea I 2p 4p 6p 3p

(2*3p) (75 de puncte)

b) Se acorda numai 2p pentru rezolvare partial corect

30p 10p 10p Se acorda pentru rezolvare partiala corect 10p din punctaj 20p 5p Se acorda numai 2p pentru citirea lui n fara test 15p

Test de evaluare iniial Disciplina Informatic neintensiv

3
Clasa a X-a

Matricea de specificaie ponderea itemilor


Competene corespunztoare

Achiziia informaiei

nelegerea

Analiza

Sinteza

Uniti de nvare Concepte cheie, coninuturi, teme

ALGORITMI PRINCIPIILE PROGRAMRII STRUCTURATE LIMBAJULUI C++ (operatori, expresii, instructiuni) TOTAL

2p (II1) 5p (II2) 5p (II4a) 2p (I1) 2p (I2) 2p (I3) 3p (I4) 11

3p (II1) 5p (II2) 5p (II4a) 10p (II4c) 7p (II3) 10p (II4b) 5 17

3p (II3) 5p (II5) 18

2p (I2) 4p (I3) 9

15p (II5) 30

Test de evaluare iniial Disciplina Informatic neintensiv

4
Clasa a X-a

Total
5 30 55 90

nivelurilor taxonomice

Evaluarea

Aplicarea

S-ar putea să vă placă și