Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu” București

Subiecte:

Examen de diferență / corigență Disciplina Informatică Clasa a IX-a Proba orală Bilet nr. 1

1. Structura alternativă în pseudocod.

(4p.)

2. Prezentați operatorii logici din C++.

(5p.)

1p. din oficiu

Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu” București

Subiecte:

Examen de diferență / corigență Disciplina Informatică Clasa a IX-a Proba orală Bilet nr. 2

1. Structura repetitivă cu număr cunoscut de pași în pseudocod.

(5p.)

2. Structura unui program C++.

(4p.)

1p. din oficiu

Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu” București

Subiecte:

Examen de diferență / corigență Disciplina Informatică Clasa a IX-a Proba orală Bilet nr. 3

1. Structura repetitivă cu număr necunoscut de pași în pseudocod.

(5p.)

2. Prezentați operatorii aritmetici din C++.

(4p.)

1p. din oficiu

Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu” București

Subiecte:

Examen de diferență / corigență Disciplina Informatică Clasa a IX-a Proba orală Bilet nr. 4

1. Prioritatea operatorilor în pseudocod.

(5p.)

2. Prezentați operatorii relaționali din C++.

(4p.)

1p. din oficiu