Sunteți pe pagina 1din 7

Nemurirea condiionat A doua solie ngereasc anun cderea Babilonului, care nu este total (ca n Apoc. 18).

Aceast cdere este i teologic, n sensul c aceast cetate propag idei false despre u!ne"eu i ade#r. $na dintre acestea este ne!urirea condiionat % o idee spiritist% dar !brcat n #e!&nt biblic. 'n acest conte(t, )!ia trebuie s clarifice cu! stau lucrurile cu !oartea, aa nc&t, o!enirea s de#in contient de pericolul lu!i de dincolo ... *&nd a nceput cre+tinis!ul s se de"#olte, una din cele !ai de succes !etode !isionare era aceea de a le spune pg&nilor, noi # oferi! ce#a ce nu gsi-i nicieri n alt parte. .ici o religie nu # poate da ceea ce # d cre+tinis!ul. / ase!enea afir!a-ie ridica e#ident cre+tinis!ul deasupra celorlalte religii antice. 'n pri!ele secole ale cre+tinis!ului, oponen-ii acestuia, c&nd doreau s riposte"e fa- de superioritatea cre+tinis!ului fceau o co!para-ie ntre !oartea lui 0sus (fondatorul cre+tinis!ului) +i cea a lui 1ocrate (printele filo"ofiei grece+ti). 1/*)A23 01$1 .u a scris nici o carte .u a scris nici o carte A a#ut ucenici A a#ut ucenici A pri#it !oartea ca pe un prieten, ca pe A pri#it !oartea ca pe un du+!an (#e"i o eliberare a sufletului din nc4isoarea +i 1 *or. 15,67), ca pe o nte!ni-are trupului 'n "iua !or-ii a fost ncon8urat de 'n "iua !or-ii a fost singur, to-i l9au ucenici crora le9a -inut ulti!ul discurs % prsit. 3ra foarte ntristat +i !po#rat (ca despre ne!urirea sufletului. 3ra foarte senin. o!). $lti!a lui predic, :eg4ea-i !preun cu ;ine ;oartea a fost prin sinucidere, a but Al-ii <9au o!or&t, iar sufletul 1u a cupa cu otra# (cucut), cu !ult cal! strigat printre ulti!ele cu#ine, u!ne"eul ;eu, u!ne"eul ;eu pentru ce ;9ai prsit= 15 septe!brie, 1>57. /scar *ull!ann, profesor al ?acult-ii de 2eologie a $ni#ersit-ilor Basel +i 1orbona (@aris), un studiu pentru pri!a dat n 3l#e-ia nu!it, .e!urirea sufletului sau n#ierea din !or-i= <u!ea teologic ger!an care purta un !are respect lui *ull!ann are dou reac-ii, entu"ias! +i #iolen- ostil. $nii l felicit, al-ii l ostraci"ea". 3ditorii de periodice i tri!it acestuia scrisori de protest pe care le9au pri!it la redac-ie. $na din re!arci, poporul france" !oare din lips de @&inea #ie-ii +i, n sc4i!b, i s9au oferit pietre. $n alt cititor care l #edea pe *ull!ann ca un !onstru, care crea" !ult nefericire scria, Are cu!#a dl. *ull!ann o piatr n loc de ini!= e ce= eoarece /scar *ull!ann ndr"ne+te s afir!e +i s argu!ente"e !potri#a tradi-iei de interpretare cre+tine c sufletul u!an nu este ne!uritor, ci supus !or-ii +i c fr e#eni!entul nu!it n#iere, nu poate e(ista nici o con+tien- de sine a sufletului. @&n la n#iere sufletul nu e(ist, sau, n cel !ai bun ca", !etaforic doar!e .... 'n plus, teologul luteran afir! c ideea unui suflet ne!uritor are originea n filo"ofia greceasc +i nicidecu! n 1criptur. 1ubiectul este de o i!portan- #ital pentru o!. e ce= @entru c n 8urul nostru se !oare, to-i !uri!. 3ste bine s +ti! ce nsea!n asta= Are o!ul #reo datorie de care trebuie s se ac4ite c&t ti!p trie+te= 1. Truisme despre moarte

;oartea a intrat n lu!e ca o consecin- a pcatului (Aen. 6,17, 1BC D,1>C )o!. 5,16) ;oartea este catalogat drept un du+!an, du+!anul cel din ur! (1 *or. 15,67) 2o-i oa!enii !or (1 *or. 15,66). 3ste #reun o! care s poat tri +i s nu #ad !oartea, care s poat s9+i scape sufletul din locuinEa !or-ilor=, se ntreab retoric a#id n @s. 8>,F8. /a!enilor le este r&nduit s !oar o singur dat (3#r. >,6B) % contra rencarnrii 2o-i oa!enii #or n#ia (0oan 5,68, 6>C 1 *or. 15,66). 2. n BiblieMoartea este numit frecvent somn: :.2. a#id, 1olo!on +i !ul-i al-i regi ai #ec4iului 0srael sunt descri+i dup !oarte ca dor!ind cu prin-ii lor (1 '!p. 6,1GC 11,FDC 1F,6G, D1C 15,8C 61,1C 67,6DC etc.) 0o# se refer la !oarte ca la un so!n (0o# B,61C 1F,1G916, aten-ie la #. 1D91F concep-ia despre n#iere ...) <a fel +i a#id (@s. 1D,D), 0ere!ia (0er. 51,D>, 5B), aniel ( an. 16,6). ..2. o!nul 0sus Hristos spune despre fiica toc!ai decedat a lui 0air c doar!e (;at. >,6FC ;ar. 5,D>). 2ot 3l #orbe+te despre decesul lui <a"r folosind acela+i cu#&nt (0oan 11,1191F). Apostolii @etru +i @a#el nu!esc !oartea un so!n (6 @et. D,FC 1 *or. 15,51, 56C 1 2es. F,1D91B) ;ul-i sfin-i care ador!iser s9au ridicat din !or!intele lor dup n#ierea lui Hristos +i s9au artat !ultora (;at. 6B,56, 5D). <uca, scriitorul cr-ii din ..2. ?aptelor apostolilor, a descris !artira8ul lui Itefan ca o ador!ire (?.A. B,7G). 3. Ce nu fac mor ii !n timp ce dorm" .u +tiu ni!ic (3cl. >,5) % ra-iunea este inacti#, deci nu g&ndesc. Aici escartes a#ea dreptate c&nd scria n Discurs asupra metodei (17DB), !a(i!a Cogito ergo sum, n traducere A&ndesc, deci e(ist. *are este re#ersul= .u g&ndesc, deci nu e(ist ... dragostea lor, ura lor, pi"!a lor ... au pierit (3cl. >,7) % e!o-iile sunt inacti#e, deci nu si!t, nu le este tea!, nu se bucur, nu sunt frustra-i, nu !ai su nde8de (0o# 1B,15917) n locuin-a !or-ilor ... nu !ai este nici lucrare, nici c4ib"uial, nici +tiin-, nici n-elepciune (3cl. >,1G) % nu au nici acti#itate fi"ic, nici intelectualC deci, nu lucrea", nu !erg, nu !n&nc, nu se distrea" 1uflarea lor trece, se ntorc n p!&nt, +i n aceea+i "i le pier +i planurile (@s. 1F7,F) % "iua !or-ii este "iua n care planurile r!&n la stadiul la care suntC nu #or !ai continua dincolo ... .u !or-ii laud pe o!nul (@s. 115,1B) % nu se nc4inC orice practicare a religiei ncetea". <a fel n @s. 7,5, *ci cel ce !oare nu9+i !ai aduce a!inte de 2ineC +i cine 2e #a luda n locuinEa !or-ilor= <a fel n 0s. D8,18. #. $ntropolo%ie biblic a. *u! a aprut #ia-a= ;oartea este procesul in#ers al apari-iei #ie-ii 2rad. $;02)$ */).0<31*$, o!nul u!ne"eu a fcut pe o! din -r&na p!&ntului, i9a suflat n nri suflare JnKs4L!&M de #ia-, +i o!ul s9a fcut astfel un suflet #iu. (Aen. 6,B) 2rad. 10./ A<N, Atunci, lu&nd o!nul u!ne"eu -r&n din p!&nt, a fcut pe o! +i a suflat n fa-a lui suflare de #ia- +i s9a fcut o!ul fiin- #ie (?ac. 6,B) 2raductorii ortodoc+i au intuit foarte corect sensul te(tului original. <a crea-ie, o!ul nu a pri!it un suflet, ci el nsu+i a de#enit un suflet #iu, adic o fiin- #ie. 3cua-ia este ur!toarea, 'n conte(tul T&'( )M$T*&+*, - .'/0$&* 1* 2+$34 5 /++N34 2+*6 2+*6.'/0*T 2+' pcatului, crea-ia a#ea s aib drept proces in#ers !oarteaC facerea a fost ur!at de desfacere. u!ne"eu i9a spus lui Ada! -r&n e+ti +i

n -r&n te #ei ntoarce (Aen. D,1>). 1ac trupul va redeveni r7n prin descompunere8 ce se !nt7mpl cu suflarea de via " 1olo!on rspunde, 3cl. 16,B J...M -r&na se ntoarce n p!&nt +i du4ul JrOaPM la u!ne"eu care l9a dat eci -r&na !erge n -r&n, iar suflarea de #ia- se ntoarce la u!ne"eu. *e este suflarea de #ia-= b. 2er!eni 3ste ne#oie s clarific! ni+te ter!eni, *rea-ia, @rocesul facerii, Aen. 6,B o!nul u!ne"eu a fcut pe o! din -r&na p!&ntului, i9a suflat n nri suflare JnshmM de #ia-, +i o!ul s9a fQcut astfel un suflet #iu. (Aen. 6,B) ;oartea, @rocesul desfacerii, 3cl. 16,B J...M -r&na se ntoarce n p!&nt +i du4ul JraM la u!ne"eu care l9a dat ou cu#inte diferite= .u c4iar, nshm (suflare, respira ie) +i ra (du4, v7nt, respira ie, !inte). At&t n poe"ia ebraic, c&t +i n scrierile profetice nKs4L!& +i rOaP sunt sinoni!e (0o# 6B,DC D6,8C DD,FC DF,1FC @s. 18,15C 0s. F6,5C 5B,17). $9adar8 ce !nseamn c suflarea de via 8 sau du:ul se !ntoarce la 1umne;eu" 3ste aceasta o for! de e(isten-= *vident c nu. 0ista de te<te oferite anterior !n sec iunea =Ce nu fac mor ii !n timp ce dorm"> arat clar c !ntoarcerea du:ului la 1umne;eu nu !nseamn dec7t c sc7nteia sau principiul de via !mprumutat), omului se !ntoarce la 1ttor8 adic la Creator. *a nu apar ine omului. 1in combina ia materie 9i suflare de via re;ult fiin a uman vie cu func iile %7ndirii8 emo iei8 activit ii fi;ice8 cutrii lui 1umne;eu. 0a moarte8 aceste func ii !ncetea;. *le nu pot e<ista !n lipsa unuia din cele dou elemente care compun fiin a uman ? trup )materie,8 respectiv suflare de via )principiul de via ,. 1ac unul din cele dou elemente este absent8 func iile amintite intr !n repaos. Al-i ter!eni, (1) 1uflet (nepes4) Nuan e semantice !n 2.T. 1uflet #iu (nepesh ayy). 1uflet (nepes4) nsea!n, via 8 suflet8 creatur8 dorin 8 apetit8 emo ie8 pasiune8 minte. Aen. 1,61, 6FC 6,1>C >,17, etc. 2oate fiin-ele #ii % subac#atice, terestre +i "burtoare % sunt nu!ite suflete #ii (1) #ia-, sinoni! cu suflare de #ia- care se desparte de corp la !oarte (Aen. 16,1D 1ufletul !eu s triasc datorit -ie R 3u s triesc (*onte(tul este cel al !or-ii lui A#ra!)C Aen. D5,18 lit. pe c&nd s ias sufletul ei J)a4elaMC 1 '!p. 1B,66 o!nul a ascultat glasul lui 0lie, +i sufletul Jnepes4M copilului s9a ntors n el, +i a n#iat.) (6) indi#id, persoan (Aen. 16,5 1lugile lui A#ra! sunt nu!ite nepes4C Aen. 1F,61C F7,18C 3(. 1,5C @s. 17,1G % nu!ai trupul, !ateria putre"e+te) (D) !inte (n e(presii ca, suflet nsetat (@s. F6,6C 1GB,>)C suflet nfo!etatSfr&ntSepui"at (0er. D1,65)C a ur n sufletul su (<e#. 67,11)C suflet ntristat (0o# DG,65)C suflet care iube+te (*&nt. *&nt. 1,B), sau centrul proceselor !entale) (F) *entrul e!o-iilor (Aen. DF,D s9a alipit cu toat ini!a Jnepes4M de ina, aici nepes4 nsea!n pasiune) in te(tele studiate este foarte clar c 1ubstanti#ul Jnepes4M nu trebuie s fie luat n sens !etafi"ic, teologic n care tinde! noi a"i s folosi! ter!enul TsufletU.1 .oi tinde! s #ede! fiin-a u!an di4oto!ist, adic fiind for!at din dou pr-i % trup +i suflet. 'n !entalitatea e#reiasc +i
1

<aird ). Harris, ed. Theological Word Book of the Old Testament (*4icago, ;oodV @ress, 1>8G), 5>G.

g&ndirea biblic fiin-a u!an este un tot unitar. 1ufletul era ntreaga persoan, iar dac era folosit cu#&ntul suflet pentru a sublinia un aspect interior al tririlor fiin-ei u!ane, atunci trebuie s -ine! cont de aceea ce spune W.0. ;arais n International Standard Bible Encyclopedia, Nephesh sau suflet poate e(pri!a nu!ai #ia-a indi#idual cu o organi"are !aterial sau trup.6 A+adar, nafara trupului nu este posibil s ai strile a!intite. Nuan e semanice !n N.T. (1) #ia-, sinoni! cu suflare de #ia- (;at. 6,6G lit. cutau s ia sufletul @runculuiC ;at. 7,65 lit. .u # ngri8ora-i de sufletul #ostru, g&ndindu9# ce #e-i !&nca ...C ;at. 17,67 *e ar folosi unui o! s c&+tige toat lu!ea, dac +i9ar pierde sufletul=, adic dac ar !uriC ;at. 6G,68 lit. 0sus +i d sufletul ca rscu!prare pentru !ul-i (la fel n 0oan 1G,15, 1B)C <uca 16,6G -i se #a cere sufletul napoiC ?.A. 15,67 Ii9au pus n 8oc #ia-a Jlit. sufletulM pentru 0susC ?.A. 6G,1G sufletul lui J3uti4M este n elC 3#r. 1G,D> credin- pentru !&ntuirea sufletului) (6) 0ndi#id, persoan (<uca 16,1>C ?.A. 6,F1C B,1FC 6B,DBC )o!. 6,>C 1 @et. D,6G) (D) !inte (n e(presii ca suflet odi4nit (;at. 11,6>)C suflet care gse+te plcere n ... (;at. 16,18)C A face #oia lui u!ne"eu din suflet, nu de oc4ii oa!enilor (3f. 7,7)C suflet cur-it prin ascultare de ade#r, prin u4ul (1 @et. 1,66)C) (F) centrul e!o-iilor, al pasiunilor (;at. 66,DB u!ne"eu trebuie iubit cu tot sufletulC ;at. 67,D8 sufletul lui 0sus este cuprins de o ntristare de !oarteC 0oan 1G,6F suflete n ncordareC 0oan 16,6B suflet tulburatC ?.A. 1F,66 suflete ntrite) 2er!enului nepes4 i corespunde n ..2. cu#&ntul psyche. 1pre deosebire de :.2., n ..2. ter!enul suflet este !ai fle(ibil apr&nd uneori +i separat de trup. 3(., (1) ;at. 1G,68 .u # te!e-i de cei ce ucid trupul, dar cari nu pot ucide sufletulC ci te!e-i9# !ai degrab de *elce poate s piard Jlit. s distrugM +i sufletul +i trupul n g4een.C foarte interesant c oa!enii pot ucide nu!ai trupulC de suflet nu se pot atinge, dar asta nu nsea!n c este indestructibil. u!ne"eu este *el care l poate distruge. 2rupul poate fi o!or&t oriunde, n ti!p ce sufletul, nu!ai evn gee,nnh|. (6) Apoc. 7,> 1ufletele !artirilor strig la u!ne"eu pentru r"bunare. 'n aparen- ei g&ndesc, si!t, #orbesc, acti#it-i con+tiente, psi4o9so!atice. ar nu ar trebui negli8at rspunsul pe care l pri!esc, li s9a spus s se !ai odi4neasc pu-in #re!e (7,11). eci, ei dor!, iar ceea ce li se cere este s continue s doar!. in perspecti#a restului 1cripturii n care !oartea este definit drept so!n, ceea ce sugerea" li!ba8ul si!bolic al Apocalipsei este c !artirii #or !ai r!&ne n starea lor de odi4n, adic de !oarte ce#a #re!e. ?aptul c aceste suflete sunt descrise ca #orbind ar trebui n-eles l lu!ina episodului pri!ului !artira8, cel al lui Abel. Ii lui *ain, fratele uciga+ u!ne"eu i se adresea" n cu#inte si!ilare celor din Apocalipsa, Alasul s&ngelui fratelui tu strig din p!&nt la ;ine. in totdeauna s&ngele oa!enilor uci+i pe nedrept strig !potri#a uciga+ilor. 0!aginea sufletelor sub altar creea" e(act tabloul unei 8ertfe u!ane la crei s&nge a fost #rsat la ba"a altarului +i care se scurgea sub altar, a+a cu! cerea <egea !o"aicC (D) Apoc. 6G,F 1ufletele !artirilor tuturor ti!purilor sunt #"ute aici ca fiind n#iate. Abia atunci este !o!entul n care ei ncep din nou s aib acti#it-i con+tiente. 2e(tul spune c este #re!ea ca ei s nceap un proces de 8udecat al tuturor celor care le9au fcut ru. (6) <ocuin-a !or-ilor 3br. shl Ar. ades $n loc unde !erg +i buni +i ri (@l&ng&nd ! #oi pogor la fiul !eu n locuin-a !or-ilor. (Aen. DB,D5). @atriar4ul 0aco# spune c acolo se afl fiul lui, 0osif, +i c acolo #a !erge +i el (la fel n Aen. F6,D8). eci este un loc unde !erg +i cei buni (consider&ndu9l pe 0aco# un o! nepri4nit). Ii 3"ec4ia, un !prat bun, a !ers tot acolo (0s. D8,1G). ?.A. 6,6B, 6>, DF a#id se afl n ades, nu s9a suit n
6

Wa!es /rr, ed., International Standard Bible Encyclopedia, 1>15, sub cu#&ntul soul.

cer. ;or!&nt )=se #or pogor de #ii n locuin-a !or-ilor> (.u!. 17,DG). Aici se poate traduce cu !or!&nt, locul unde se afl !or-ii, lu!ea de sub p!&nt. (la fel ca n 1 '!p. 6,7, >C 0o# 1B,17C 0s. 1F,15) $n loc din care n aparen- nu te !ai ntorci (0o# B,> *u! se risipe+te norul +i trece, a+a nu se #a !ai ridica ce lce se pogoar n <ocuinEa !or-ilorX) $n loc de unde te po-i ntoarce, dar nu!ai prin inter#en-ie di#in (1 1a!uel 6,7 o!nul o!oar +i n#ie, 3l pogoar n locuin-a !or-ilor +i 3l scoate de acolo.). <a fel n /s. 1D,1F. $n loc care #a fi desfiin-at (Apoc. 6G,1F Ii ;oartea +i <ocuin-a !or-ilor au fost aruncate n ia"ul de foc. 0a"ul de foc este !oartea a doua.) (D) gee,nnh| (24e AreeY ter! ge,enna is deri#ed fro! a HebreZ p4rase !eaning [:alleV of Hinno!,[ a ra#ine running along t4e sout4 side of Werusale! and a place Z4ere t4e rubbis4 fro! t4e citV Zas constantlV being burned. According to late WeZis4 popular belief, t4e last 8udg!ent Zas to taYe place in t4is #alleV, and 4ence t4e figurati#e e(tension of !eaning fro! [:alleV of Hinno![ to [4ell.[, <ouZ .ida\). @. .omn ve9nic" a. @ri!a !oarte Wo4n 5,6896> ... #ine ceasul c&nd to-i cei din !or!inte #or au"i glasul <ui, +i #or ie+i afar din ele. *eice au fcut binele, #or n#ia pentru #ia-C iar ceice au fcut rul, #or n#ia pentru 8udecat. b. *ele dou n#ieri, Apoc. 6G,F95 *ele dou n#ieri ncadrea" !ileniul. *ine sunt n#ia-i la pri!a n#iere= *ei credincio+i. *&nd se #a reali"a aceast n#iere= <a re#enirea lui Hristos (1 2es. F,1791BC 1 *or. 15,51956). 3i n#ia" pentru a 8udeca lu!ea (1 *or. 7,6) n ti!pul celor o !ie de ani (Apoc. 6G,F). Adic pe cine= @e cei care nu au n#iat la pri!a n#iere, adic cei ri, pcto+i. Ace+tia #or n#ia la sf&r+itul celor o !ie de ani (Apoc. 6G,5). c. A doua !oarte Apoc. 6G,1F up ce li se pre"int sentin-a 8udec-ii, ace+tia #or a#ea parte de a doua !oarte. *ea ire#ersibil, din care ni!eni nu se !ai ntoarce. .u!it poetic aici ia"ulSlacul de foc, e(presia #i"ea" purificarea p!&ntului prin foc la sf&r+itul tuturor lucrurilor (6 @et. D,1G p!&ntul cu tot ce este pe el #a arde) A. 1e unde a aprut !n cre9tinism ideea unui suflet nemuritor" ?ilo"ofia greceasc. @laton ] Aristotel ;ircea 3liade nota n Istoria credin!elor "i ideilor religioase (Bucure+ti, 1>>1, p. D7D), 'n ce pri#e+te cau"a ere"iilor Jn cre+tinis!M, 0rineu +i Hippolit Jepisopi <Von, respecti# 1ardesM o gsesc n conta!inarea 1cripturii de spiritul filo"ofiei grece+ti. 2raseul n linii !ari, 1ocrate (F7>9D>> .Hr.), 1ufletul este ncarcerat n trup. e aceea, !oartea este o eliberare @laton (F6B9DFB .Hr.), 1ufletul rena+te continuu n alte trupuri Aristotel (D8F9D66 .Hr.), 1e opune lui @laton p&n la un punct. Analogia o! (suflet)9 cu-it(ac-iunea de a tia). ac nu !ai ai cu-it, nu !ai po-i tia. eci dac nu ai trup sufletul nu poate supra#ie-ui. ar sufletul are patru pr-i, dou ra-ionale +i dou afecti#e. Aristotel +i nc4eie De anima ( espre suflet), cu g&ndul c ra-iunea nu !oare nicioadat. eci e(ist o oarecare supra#ie-uire a sufletului. @4ilo (6G .Hr.9F6 d.Hr.), filo"of iudeu % ne!urirea sufletului era de8a intrat n iudais! acu! pri!ind o se!ntrur foarte grea ... A#icenna (>8G91GDB), filo"of isla!ic % ne!urirea sufletului intr n 0sla! @e linia lui @4ilo ideea a8unge la /rigen, apoi la Augustin, p&n la 2o!a dUA^uino. B. Cum afectea; via a mea aceast concep ie despre moarte"

ac cine#a pretinde c poate co!unica cu !or-ii, s nu9l crede-i. 3ste o !inciun. 3l poate co!unica cu cine#a, dar acel cine#a nu este nicidecu! rposatul ..., ci un de!on, un du4 necurat. Atitudinea lui u!ne"eu fa- de cei care se ndeletnicesc cu necro!an-ia n :.2., 3(. 66,18 <e#. 1>,D1 eut. 18,1G911 0s. 8,1>96G 3cl. >,1GC 16,1, B 2ot ce pot face trebuie s fac n #ia-a asta :ia-a aceasta este ti!pul n care u!ne"eu trebuie cutat ac #re-i s a8uta-i pe cine#a, face-i9o c&t ti!p trie+te, cci dup totul este for! ... nc:eiere ;att4ias ArunZald, W.1. Bac4 +i ?. Handel s9au do#edit cei !ai buni co!entatori ai 1cripturii. 'n creaiile lor, ei au nf-i+at n#ierea ca fiind e(perien-a prin care o!ul trie+te din nou +i nu supra#ie-uirea sufletului dup !oarte. e suflet ... Dialogul cu iudeul Trifon *ea !ai cunoscut lucrare a sa este Dialogul cu iudeul Trifon, un dialog i!aginar ntre un e#reu +i un cre+tin, n care 0ustin relatea" felul n care s9a con#ertit la cre+tinis!. *ut&ndu9l pe u!ne"eu +i !ai ales si!-ind ne#oia de a se sal#a, a ncercat s se apropie nt&i de un stoic. Acesta ns nu credea el nsu+i n e(isten-a unui u!ne"eu, ceea ce lui 0ustin i s9a prut o nebunie. A !ers apoi la un @eripatetic, adic un ur!a+ al lui Aristotel, care i9ar fi solicitat onorariu. <9a prsit pentru un pitagorician, care ns i a!&na cutarea !&ntuirii cu teorii !ate!atice ale ar!oniei, cu astrono!ie +i geo!etrie, !oti# pentru care, si!-ind c !&ntuirea este naintea acestora +i nu condi-ionat de ele, a !ers !ai departe, nt&lnind un platonician. Acesta a fost n sf&r+it pe potri#a cutrilor sale, ncu#iin-area c e(ist lucrurile incorporale, aspira-ia spre conte!plarea 0deilor, l9au fcut pe 0ustin s cread n scurt ti!p c a dat peste n-elepciune +i s a+tepte #i"iunea lui u!ne"eu, nsu+i -elul filosofiei platonice. 'n-eleg&nd c a gsit filosofia ade#rat, s9a retras la !alul !rii spre a !edita. Aici a nt&lnit un btr&n care, fiind cre+tin +i c"&nd de acord, p&n la un punct, cu filosofia platonic n ter!enii creia 0ustin i #orbise, l9a ntrebat ce crede despre suflet. 1ufletul pre9e(ist trupului +i trans!igrea", fiind etern +i trec&nd dintr9un corp ntr9altul, ar fi spus 0ustin, n deplin acord cu @laton. ac gre+e+te, este pedepsit +i se ncarnea" ntr9o fiin- inferioar, de e(e!plu o fiar. ar, fiar fiind, nea#&nd deci +tiin- c a fost pedepsit, cu! se !ai poate sufletul sal#a= % l9ar fi ntrebat btr&nul. Atunci nici ele nu folosesc ni!ic de pe ur!a pedepsei, dup c&te se pare. Ba, a+ putea spune c4iar c nici !car nu sunt pedepsite, de #re!e ce ele nu pricep aceast pedeaps . Ii iar+i, bun fiind, d&ndu9i9se ca reco!pens #ederea ?or!elor, de ce !ai este apoi aruncat din nou n trup, unde uit tot ce a #"ut= *e folos au sufletele care 'l #d, sau cu ce se deosebe+te sufletul care9< #ede, de acela care nu9< #ede, dac nu9+i aduce a!inte nici !car de faptul c l9a #"ut= Btr&nul i spune c sufletul nu este ne!uritor prin natura sa, ci pentru c pri!e+te ne!urirea confor! #oin-ei lui u!ne"eu, trind at&ta ti!p c&t #rea *reatorul. 3ternitatea sufletului este deci

re"ultatul #oin-ei lui u!ne"eu. Astfel se #de+te +i buntatea di#in, !ai degrab dec&t n scenariul platonician. Acesta este !o!entul n care lui 0ustin i se aprinde o flacr n suflet +i, dup propria !rturisire, se si!te cuprins de iubire pentru @rofe-i +i pentru prietenii lui Hristos. 'ntrebat de unde +i trage n-elepciunea, btr&nul a rspuns c de la profe-ii e#rei, ale cror profe-ii au fost !plinite de *re+tinis!. 0ustin #a r!&ne ncredin-at +i #a scrie n #rima apologie c ceea ce este ade#rat n filosofia greac pro#ine de la ;oise +i de la profe-i, consider&nd c cei care au trit o #ia- ra-ional, n acord cu logos9ul, au trit cre+tine+te, c4iar dac nu au fost con+tien-i de aceasta, deci c4iar dac au trit nainte de Hristos. in acest punct de #edere, filosofia greac este n-eleas ca o re#ela-ie prin ra-iune, a#&nd aceea+i #aloare pe care a a#ut9o re#ela-ia profe-ilor e#rei. 'ntre filosofie +i cre+tinis! e(ist deci o continuitate. 'ncerc&nd s e#ite dificult-ile nt&!pinate de teoria platonic despre suflet (proble!a trans!igra-iei), 0ustin #a a8unge s considere c sufletele nu sunt eterne prin natura lor (spre deosebire de doctrina lui @laton, unde sufletele pro#eneau din lu!ea ideilor +i deci erau de aceea+i natur cu 0deile), ci coruptibile +i deco!po"abile, adic !uritoare. 3le pot supra#ie-ui doar at&t c&t u!ne"eu le ngduie. ar, de facto, u!ne"eu #rea ca sufletele s triasc etern +i deci, c4iar dac prin natur ele sunt !uritoare, de facto ele sunt eterne. 3ternitatea sufletelor nu este deci principial ci este un pri#ilegiu pentru ele, pe care l au prin participare. .e!urirea condi-ionat a sufletului. Ada! nu a fost creat ne!uritor. 1 2i!. 1,1BC 7,17 1ingurul care are ne!urirea este u!ne"eu. A spune c sufletul supra#ie-uie+te dup !oarte nsea!n s spune! c este ne!uritor 3"ec4. 18,F 1ufletul care pctuie+te #a !uri @rin contrast, sufletul care nu pctuie+te nu #a !uri @lata pcatului este !oartea ()o!. 7,6D), deci dac proble!a pcatului este re"ol#at, ce r!&ne copilului lui u!ne"eu dec&t #ia- #e+nic. .u uita-i c *ine are pe ?iul Jlui u!ne"euM are #ia-a. *ine nu are pe ?iul, n9are #ia-a (1 0oan 5,16). :ia-a noastr #e+nic nu poate e(ista fr ?iul lui u!ne"eu.