Sunteți pe pagina 1din 21

REALIZAT DE :

GAVRILOAIA MIRCEA STEFAN


STRATULAT STEFAN
//Se citeste un numar natural x format din 4 cifre nenule.Afisati numerele obtinute in urmatoarele
moduri:a)schimband prima cifra cu ultima; b)schimband intre ele cifrele din mijloc; c)inlocuind
cifrele din mijloc cu doi de 0; d)micsorand cu o unitate valoarea fiecarei cifre
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
long x,n,m;
cout<<"Numar=";cin>>x;
n=x;
m=x;
x=x/10;
x=x%100;
n=n/1000;
x=x*10;
x=x+n;
n=m;
n=n%10;
n=n*1000;
x=x+n;
cout<<"Numar nou="<<x<<endl;
return 0;
}

////Se citeste un numar natural x format din 4 cifre nenule.Afisati numerele obtinute in urmatoarele
moduri:a)schimband prima cifra cu ultima; b)schimband intre ele cifrele din mijloc; c)inlocuind
cifrele din mijloc cu doi de 0; d)micsorand cu o unitate valoarea fiecarei cifre
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
long a,b,c;
cout<<"Numar=";cin>>a;
b=a;
c=a;
a=(a/1000)*1000;
b=b%100;
b=b/10;
b=b*100;
a=a+b;
b=c;
b=b%1000;
b=b/100;
b=b*10;
a=a+b;
c=c%10;
a=a+c;
cout<<"Numar nou="<<a<<endl;
return 0;
}
////Se citeste un numar natural x format din 4 cifre nenule.Afisati numerele obtinute in urmatoarele
moduri:a)schimband prima cifra cu ultima; b)schimband intre ele cifrele din mijloc; c)inlocuind
cifrele din mijloc cu doi de 0; d)micsorand cu o unitate valoarea fiecarei cifre
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
long a,b,c;
cout<<"Numar=";cin>>a;
b=a;
a=a/1000;
a=a*1000;
b=b%10;
a=a+b;
cout<<"Numar nou="<<a<<endl;
return 0;
}

////Se citeste un numar natural x format din 4 cifre nenule.Afisati numerele obtinute in urmatoarele
moduri:a)schimband prima cifra cu ultima; b)schimband intre ele cifrele din mijloc; c)inlocuind
cifrele din mijloc cu doi de 0; d)micsorand cu o unitate valoarea fiecarei cifre
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
long a,b,c,d;
cout<<"Numar=";cin>>a;
b=a;
c=a;
a=a/1000;
a=a-1;
a=a*1000;
b=b%1000;
b=b/100;
b=b-1;
b=b*100;
a=a+b;
b=c;
b=b%100;
b=b/10;
b=b-1;
b=b*10;
a=b+a;
c=c%10;
c=c-1;
a=c+a;
cout<<"Numar nou="<<a<<endl;
return 0;

//Se citeste un numar natural x format din 4 cifre . Sa se afiseze catul si restul impartirii numarului
format din primele doua cifre ale lui x la numarul format din ultimele doua cifre ale lui x.
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
long x,a,b,r,c;
cout<<"x=";cin>>x;
a=x/100;
b=x%100;
c=a/b;
r=a%b;
cout<<"Catul="<<c<<endl;
cout<<"Restul="<<r<<endl;
return 0;
}

//Se citeste un numar natural x format din 4 cifre.Sa se afiseze numarul obtinut din suma numerelor
care se obtin eliminad pe rand cate un dintre cifrele lui x. EXEMPLU:Daca x=2347 se obtine
347+247+237+234=1065
#include<iostream>
using namespace std;
int main ()
{
long x,a,b,c,d,s,n,m;
cout<<"x=";cin>>x;
a=x%1000;
b=x/10;
n=x;
m=n;
x=x/100;
x=x*10;
n=n%10;
x=x+n;
c=x;
x=m;
m=x%100;
x=x/1000;
x=x*100;
x=x+m;
d=x;
s=a+b+c+d;
cout<<"Suma="<<s<<endl;
return 0;
}
//Se citeste un numar natural x format din 4 cifre . Sa se afiseze numarul obtinut din suma
numerelor care se obtin eliminand pe rand prima cifra a lui x ,apoi primele doua , apoi primele 3 .
EXEMPLU: Daca x=2347 se obtine 347+47+7=401
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
;long x,a,b,c,s;
cout<<"x=";cin>>x;
a=x%1000;
x=x%1000;
b=x%100;
x=x%100;
c=x%10;
s=a+b+c;
cout<<"Suma="<<s<<endl;
return 0;
}

//Se citeste un numar natural x format din 4 cifre.Sa se afiseze numarul obtinut din suma numerelor
care se obtin eliminand pe rand ultima cifra a lui x apoi ultimele doua apoi ultimele 3.EXEMPLU:
Daca x=2347 se obtine 247+23+2=272
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
long x,a,b,c,s;
cout<<"x=";cin>>x;
a=x/10;
x=x/10;
b=x/10;
x=x/10;
c=x/10;
s=a+b+c;
cout<<"Suma="<<s<<endl;
return 0;
}
//Se introduce un numar de exact 4 cifre.Sa se afiseze cifra maxima.
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a,a1,a2,a3,a4,max;
cout<<"Numarul este=";cin>>a;
a1=a%10;
a2=(a/10)%10;
a3=(a/100)%10;
a4=a/1000;
max=a1;
if (max<a2)
{
max=a2;
}
if (max<a3)
{
max=a3;
}
if (max<a4)
{
max=a4;
}
cout<<"Cifra maxima este="<<max<<endl;
return 0;
}

//Se citesc 3 numere.Primul de 3 cifre ,al doilea de 4 cifre si al treilea de 5 cifre. Sa se calculeze
suma cifrelor la fiecare numar : sa se afiseze cea mai mare suma , cea mai mica suma ,sa se
calculeze produsul cifrelor;
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a,b,c,max,min,s1,s2,s3,p1,p2,p3;
long a1,a2,a3,b1,b2,b3,b4,c1,c2,c3,c4,c5;
cout<<"a=";cin>>a;
cout<<"b=";cin>>b;
cout<<"c=";cin>>c;
a1=a%10;
a2=(a/10)%10;
a3=(a/100)%10;
b1=b%10;
b2=(b/10)%10;
b3=(b/100)%10;
b4=(b/1000)%10;
c1=c%10;
c2=(c/10)%10;
c3=(c/100)%10;
c4=(c/1000)%10;
c5=(c/100000)%10;
s1=a1+a2+a3;
s2=b1+b2+b3+b4;
s3=c1+c2+c3+c4+c5;
max=s1;
if(max<s2)
max=s2;
if(max<s3)
max=s3;
cout<<"max="<<max<<endl;
min=s1;
if(min>s2)
min=s2;
if(min>s3)
min=s3;
cout<<"min="<<min<<endl;
p1=a1*a2*a3;
p2=b1*b2*b3*b4;
p3=c1*c2*c3*c4*c5;
max=p1;
if(max<p2)
max=p2;
if(max<p3)
max=p3;
cout<<"max="<<max<<endl;
min=p1;
if(min>p2)
min=p2;
if(min>p3)
min=p3;
cout<<"min="<<min<<endl;
return 0;
}
//Se citeste un numar de exact 4 cifre.Sa se formeze cel mai mare si cel mai mic numar .
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x,x1,x2,x3,x4,n1,n2;
cout<<"X=";cin>>x;
x1=x%10;
x2=(x/10)%10;
x3=(x/100)%10;
x4=x/1000;

//Se citeste un numar natural de 5 cifre.Daca numarul citit este par sa se elimine cifra acestuia, iar
daca este impar sa se elimine prima cifra.Numarul nou astfel obtinut se va afisa pe ecran.De
exemplu pentru n=82345 se va afisa 2345 iar pentru n=23456 se va afisa 2345.
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a;
cout<<"Numarul este=";cin>>a;
if (a%2==0)
{
a=a/10;
}
else
a=a%10000;
cout<<"Numarul nou este="<<a<<endl;
return 0;
}
//Se citeste un numar natural de 5 cifre.Daca numarul citit este par sa se elimine cifra acestuia, iar
daca este impar sa se elimine prima cifra.Numarul nou astfel obtinut se va afisa pe ecran.De
exemplu pentru n=82345 se va afisa 2345 iar pentru n=23456 se va afisa 2345.
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int n1,n2,n3,k;
cout<<"Nota 1=";cin>>n1;
cout<<"Nota 2=";cin>>n2;
cout<<"Nota 3=";cin>>n3;
k=0;
if (n1>=7)
{
cout<<n1<<endl;
k=1;
}
if (n2>=7)
{
cout<<n2<<endl;
k=1;
}
if (n3>=7)
{
cout<<n3<<endl;
k=1;
}
if (k=0)
{
cout<<"Nu se va comunica nici o nota";
}
getche ();
}

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a,b,c;
cout<<"Prima nota este=";cin>>a;
cout<<"A doua nota este=";cin>>b;
cout<<"A treia nota este=";cin>>c;
if (a>=7 && b>=7 && c>=7)
cout<<"Notele comunicate sunt="<<a<<","<<b<<","<<c<<endl;
if (a>=7 && b>=7 && c<7)
cout<<"Notele comunicate sunt="<<a<<","<<b<<","<<endl;
if (a>=7 && b<7 && c<7)
cout<<"Notele comunicate sunt="<<a<<endl;
if (a>=7 && b<7 && c>=7)
cout<<"Notele comunicate sunt="<<a<<","<<c<<endl;
if (a<7 && b<7 && c>=7)
cout<<"Notele comunicate sunt="<<c<<endl;
if (a<7 && b>=7 && c>=7)
cout<<"Notele comunicate sunt="<<b<<","<<c<<endl;
if (a<7 && b>=7 && c<7)
cout<<"Notele comunicate sunt="<<b<<endl;
if (a<7 && b<7 && c<7)
cout<<"Nu sunt note comunicate"<<endl;
return 0;
}

//Se citesc de la tastatura 4 numere naturale a,b,c,d.Sa se determine cate numere impare au fost
citite.De exemplu pentru a=12.b=13,c=36 di d=23 se va afisa 2
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a,b,c,d,a1,b1,c1,d1,n;
cout<<"Primul numar =";cin>>a;
cout<<"Al doilea numar =";cin>>b;
cout<<"Al treilea numar =";cin>>c;
cout<<"Al patrulea numar =";cin>>d;
if (a%2==0)
{
a1=0;
}
else
{
a1=1;
}
if (b%2==0)
{
b1=0;
}
else
{
b1=1;
}
if (c%2==0)
{
c1=0;
}
else
{
c1=1;
}
if (d%2==0)
{
d1=0;
}
else
{
d1=1;
}
n=a1+b1+c1+d1;
cout<<"Numarul de numere impare este ="<<n<<endl;
return 0;
}

//Scrie un algoritm care citeste doua numere naturale p,q si determina valoarea maxima dintre cele
doua.De exemplu pentru p=-3 si q=12 se va tipari 12.
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a,b,c;
cout<<"Primul numar este =";cin>>a;
cout<<"Al doilea numar este =";cin>>b;
if (a>b)
{
c=a;
}
else
{
c=b;
}
cout<<"Numarul mai mare este ="<<c<<endl;
return 0;
}
//Se citesc doua numere a,b de exact 3 cifre fiecare.Sa se afiseze numarul care are suma cifrelor mai
mare.De exemplu daca a=321 si b=263 se va afisa 263
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a,b,a1,a2,a3,b1,b2,b3,s1,s2;
cout<<"Numarul a este=";cin>>a;
cout<<"Numarul b este=";cin>>b;
a1=a%10;
a2=(a/10)%10;
a3=a/100;
b1=b%10;
b2=(b/10)%10;
b3=b/100;
s1=a1+a2+a3;
s2=b1+b2+b3;
if (s1>s2)
{
cout<<"Numarul cu suma cifrelor mai mare este="<<a<<endl;
}
else
{
cout<<"Numarul cu suma cifrelor mai mare este="<<b<<endl;
}
return 0;
}

//Se citesc 3 numere naturale a,b,c. Sa se afiseze cel mai mare numar citit.De exemplu pentru
a=12,b=234 si c=45 se va afisa 234.
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a,b,c,k;
cout<<"A=";cin>>a;
cout<<"B=";cin>>b;
cout<<"C=";cin>>c;
a=k;
if (b>k)
{
k=b;
}
if (c>k)
{
k=c;
}
cout<<"Numarul cel mai mare este="<<k<<endl;
return 0;
}

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a,b,c;
cout<<"A=";cin>>a;
cout<<"B=";cin>>b;
cout<<"C=";cin>>c;
if (a+b==c)
{
cout<<"Numarul este="<<c<<endl;
}
if (a+c==b)
{
cout<<"Numarul este="<<b<<endl;
}
if (b+c==a)
{
cout<<"Numarul este="<<a<<endl;
}

return 0;
}

//Se da un numar de exact 5 cifre.Sa se afiseze cel mai mic numar format din cifrele sale.
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int a,a1,a2,a3,a4,n,aux;
cout<<"Numarul a este =";cin>>a;
a1=a%10;
a=a/10;
a2=a%10;
a=a/10;
a3=a%10;
a=a/10;
a4=a%10;
a=a/10;
if(a1>a2)
{
aux=a1;
a1=a2;
a2=aux;
}
if(a1>a3)
{
aux=a1;
a1=a3;
a3=aux;
}
if(a1>a4)
{
aux=a1;
a1=a4;
a4=aux;
}
if(a2>a3)
{
aux=a2;
a2=a3;
a3=aux;
}
if(a2>a4)
{
aux=a2;
a2=a4;
a4=aux;
}
if(a3>a4)
{
aux=a3;
a3=a4;
a4=aux;
}
n=a1*1000+a2*100+a3*10+a4;
cout<<"Cel mai mic numar este ="<<n<<endl;
getche();
}
//Ionut comunica parintilor doar notele mai mari sau egale cu 7.La sedinta cu parintii, parintilor li s-
au comunicat notele acestuia.Sa se afiseze ce note a comunicat Ionut.
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int a,b,c;
cout<<"Prima nota este =";cin>>a;
cout<<"A doua nota este =";cin>>b;
cout<<"A treia nota este =";cin>>c;
if(a>=7 && b>=7 && c>=7)
cout<<"Notele comunicate vor fi "<<a<<","<<b<<","<<c<<endl;
if(a>=7 && b>=7 && c<7)
cout<<"Notele comunicate vor fi "<<a<<","<<b<<endl;
if(a>=7 && b<7 && c<7)
cout<<"Nota comunicata va fi "<<a<<endl;
if(a<7 && b<7 && c<7)
cout<<"Nu va comunica notele"<<endl;
if(a<7 && b>=7 && c<7)
cout<<"Nota comunicata va fi"<<b<<endl;
if(a<7 && b<7 && c>=7)
cout<<"Notele comunicate vor fi"<<"c="<<endl;
getche();

//Se da un numar n de exact 5 cifre.Sa se afiseze numarul format din cifra unitatilor, cifra sutelor si
cifra zecilor de mii.
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main ()
{
int n,a,b,c,d,e,x;
cout<<"n=";cin>>n;
a=n%10;
n=n/10;
b=n%10;
n=n/10;
c=n%10;
n=n/10;
d=n%10;
n=n/10;
e=n%10;
n=n/10;
x=e*100+c*10+a;
cout<<"x="<<x<<endl;
getche();
}

//Se dau 3 numere x,y si z.Sa se afiseze ultima cifra a sumei celor 3 numere.
#include <iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int x,y,z,s=0;
cout<<"x=";cin>>x;
cout<<"y=";cin>>y;
cout<<"z=";cin>>z;
s=x+y+z;
cout<<"Ultima cifra a lui S este ="<<s%10<<endl;
getche();
}

//Se dau 2 numere x si y de exact 3 cifre fiecare.Sa se afseze numarul format din cele 2 numere.De
ex x=123 y=456 a=123456
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int x,y,a;
cout<<"Numarul x este =";cin>>x;
cout<<"Numarul y este =";cin>>y;
a=x*1000+y;
cout<<"Numarul a este ="<<a<<endl;
getche();
}

//Sa se afiseze aria unui triunghi oarecare.


#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int main()
{
int s,P,a,b,c,d;
cout<<"a=";cin>>a;
cout<<"b=";cin>>b;
cout<<"c=";cin>>c;
s=(a+b+c)/2;
d=(s*( s-a )*(s-b)*(s-c));
P=sqrt(d);
cout<<"Aria este egala cu ="<<P<<endl;
getche();
}

//Sa se afiseze media a 3 note cu tot cu teza


#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int a,b,c,t,m;
cout<<"nota1=";cin>>a;
cout<<"nota2=";cin>>b;
cout<<"nota3=";cin>>c;
cout<<"teza=";cin>>t;
m = (((a+b+c)/3)*3+t)/4;
cout<<"media="<<m<<endl;
getche();
}

//Se da o fractie dintre doua numere a si b.Daca fractia se poate simplifica cu k, sa se prezinte
fractia simplificata.Daca nu, sa se afiseze mesajul"Fractia nu se poate simplifica".
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int main()
{
int a,b,k,a1,b1;
cout<<"Numarul a este =";cin>>a;
cout<<"Numarul b este=";cin>>b;
cout<<"Numarul k este=";cin>>k;
if((a%k==0)&&(b%k==0))
{
cout<<"fractia este divizibila cu k"<<endl;
a1=a/k;
b1=b/k;
cout<<"Fractia simplificata este ="<<a1<<"/"<<b1;
}
else
cout<<"Factia nu se poate simbplifica"<<endl;
getche();
}
//Se dau doua numere.Sa se afiseze catul si diferenta dintre ele.
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
float n,m,c,r;
cout<<"n=";cin>>n;
cout<<"m=";cin>>m;
c=n/m;
r=n-m;
cout<<"catul="<<c<<endl;
cout<<"diferenta="<<r<<endl;
getche();
}

//Se da un numar de exact 4 cifre.Sa se afiseze cifra maxima


#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a,a1,a2,a3,a4,max;
cout<<"Numarul a este =";cin>>a;
a1=a%10;
a=a/10;
a2=a%10;
a=a/10;
a3=a%10;
a=a/10;
a4=a%10;
max=a1;
if(max<a2)
max=a2;
if(max<a3)
max=a3;
if(max<a4)
max=a4;
cout<<"Cifra maxima este ="<<max<<endl;
return 0;
}
//Se da numarul n.Daca n este divizil cu 5, atunci ultima cifra a numarului este 0.Daca n este
divizibil cu 4, atunci ultima cifra a produsului este 4.Daca n este divizil cu 3, atunci ultima cifra a
numarului este 6.Daca n este divizil cu 2, atunci ultima cifra a numarului este 2.Daca n este divizil
cu 1, atunci ultima cifra a numarului este 1.
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int n;
cout<<"n=";cin>>n;
if(n==5)
cout<<"Ultima cifra a produsului = 0"<<endl;
if(n==4)
cout<<"Ultima cifra a produsului = 4"<<endl;
if(n==3)
cout<<"Ultima cifra a produsului = 6"<<endl;
if(n==2)
cout<<"Ultima cifra a produsului = 2"<<endl;
if(n==1)
cout<<"Ultima cifra a produsului = 1"<<endl;
getche();
}

//Sa se afiseze aria si perimetrul unui triunghi echilateral.


#include<iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int l1,h,p,a;
cout<<"l1=";cin>>l1;
cout<<"h=";cin>>h;
p=3*l1;
a=(l1*h)/2;
cout<<"perimetrul="<<p<<endl;
cout<<"aria="<<a<<endl;
return 0;
}