Sunteți pe pagina 1din 5

Algoritmi elementari: Algoritm pentru interschimbarea a doua numere Algoritmi pentru sume si produse Algoritm pentru determinarea minimului(maximului)

Algoritmi pentru prelucrarea cifrelor unui numar o Descompunerea in cifre o Compunerea din cifre Algoritmi pentru determinarea c.m.m.d.c. dintre doua numere Algoritmi pentru testarea numerelor prime Algoritmi pentru prelucrarea divizorilor unui numar Algoritmi de generare a sirurilor recurente

1. ALGORITM DE INTERSCHIMBARE A DOUA NUMERE


intreg a, b, c; inceput scrie a=; citeste a; scrie b=; citeste b; c a; a b; b c; scrie a este , a; scrie b este , b; sfarsit. int a, b, c; void main(){ cout<<a=; cin>>a; cout<<b=; cin>>b; c = a; a = b; b = c; cout<<a este << a<<endl; cout<<b este << b; }

intreg a,b,c,; real a,b,c,; caracter a,b,c, ;

int a,b,c, ; double a,b,c, ; char a,b,c, ;

inceput ... sfarsit. scrie a,b,c, ; Ex: scrie a este , a; citeste a,b,c, Ex: citeste a; daca conditie atunci instructiune; sfarsit_daca; pentru i1,n executa

void main(){ ... } cout<<a<<b<<c<<; cout<<a este <<a; cin>>a>>b>>c>> ; cin>>a; if( conditie ){ instructiune; } for(i=1 ; i<=n ; i++){

scrie i, ; sfarsit_pentru; cat_timp conditie instructiune; sfarsit_cat_timp;

cout<< i<< ;

while(conditie){ instructiune; }

executa instructiune; cat_timp conditie;

do { instructiune; } while ( conditie );

2. ALGORITMI PENTRU SUME SI PRODUSE


intreg S, i, n, x; inceput S 0; scrie n=; citeste n; pentru i1,n executa scrie nr=; citeste nr; S S + nr; sfarsit_pentru; scrie Suma este , S; sfarsit. // S suma, i-contor, n- numar de numere din suma // x nr ce se adauga la suma S // Se initializeaza suma cu 0 // Se citeste numarul de cifre n // Se repeta de n ori // Se citeste o valoare intreaga in variabila nr // Valoarea var. nr se adauga sumei - S // Se afiseaza valoarea variabilei S.

3. ALGORITM PENTRU DETERMINAREA MINIMULUI (MAXIMULUI)


intreg i, n, min, x; // i-contor, n- numar de numere de citit // x var. ce memoreaza o valoare dintre cele n // min memoreaza minimul celor n nr. citite

inceput scrie n=; citeste n; scrie x=; citeste min; pentru i2,n executa scrie "x=; citeste x; daca x < min atunci min x; sfarsit_daca; sfarsit_pentru; scrie Minimul este , min; sfarsit.

4. ALGORITMI DE PRELUCRARE A CIFRELOR UNUI NUMAR a) Descompunerea in cifre Sa se calculeze suma cifrelor unui numar introdus de la tastatura. intreg n, c; inceput scrie n=; citeste n; S 0; executa c n %10; S S + c; n n / 10; cat_timp n 0; scrie Suma este , S; sfarsit.

b) Compunerea din cifre Sa se compuna din cifre introduse pe rand, un numar natural nr de n cifre. intreg nr, n, i, c; inceput scrie n=; citeste n; nr 0; pentru i 1,n executa scrie Introduceti o cifra: ; citeste c; nr nr*10 + c; sfarsit_pentru; scrie Numarul format este , nr; sfarsit. 5. ALGORITMI PENTRU DETERMINAREA C.M.M.D.C. DINTRE DOUA NUMERE intreg a,b; inceput scrie a=; citeste a; scrie b=; citeste b; cat_timp a b daca a>b atunci aa-b; altfel bb-a; sfarsit_daca;

sfarsit_cat_timp; scrie CMMDC este , a; sfarsit.

6. ALGORITMI PENTRU TESTAREA NUMERELOR PRIME intreg n, i; inceput scrie n=; citeste n; i2; cat_timp n % i 0 SI i <= [ sqrt(n) ] executa ii+1; sfarsit_cat_timp; daca i > [sqrt(n)] atunci scrie n, nu este numar prim; altfel scrie n, este numar prim; sfarsit_daca; sfarsit.

7. ALGORITMI PENTRU PRELUCRAREA DIVIZORILOR UNUI NUMAR Sa se descompuna in factori primi un numar n introdus de la tastatura. intreg n, i, k; inceput scrie n=; citeste n; i2; cat_timp n1 executa daca n % i = 0 atunci k0; cat_timp n % i = 0 executa kk+1; nn / i; sfarsit_cat_timp; scrie i, la puterea , k; sfarsit_daca; ii+1; sfarsit_cat_timp; sfarsit.

8. ALGORITMI DE GENERARE A SIRURILOR RECURENTE Sa se genereze primii n termenidin sirul lui Fibonacci.

intreg a1, a2, a3, n, i; inceput scrie n=; citeste n; a11; a21; scrie a1 , , , a2; pentru i3,n executa a3a1+a2; scrie , , a3; a1a2; a2a3; sfarsit_pentru; sfarsit.

S-ar putea să vă placă și