Sunteți pe pagina 1din 12

Raspuns corect

Ce este o baza de date? O colectie structurata de


inregistrari sau date.
Raspuns corect
Care este diferenta intre date Datele sunt fapte brute in timp ce
si informatii? informatiile sunt date prelucrate intr-un
fel sau altul.
Care dintre urmatoarele
variante constituie un uz Raspuns corect
comun al bazelor de date la Stocarea si accesarea inregistrarilor de cont
scara larga? bancar.

Raspuns corect
Ce este important in
proiectarea unei baze de date? Un tabel ar trebui sa contina date
referitoare la tipul unui singur subiect.

Raspuns corect
Ce e important pentru crearea
campurilor intr-o baza de Fiecare camp intr-un tabel ar
date? trebui sa contina numai date de
un singur tip.
Care este un tip adecvat de Raspuns corect
date pentru un camp care
contine valori zecimale? Numar
Ce se utilizeaza atunci cand Raspuns corect
exista o nevoie de a identifica
in mod unic fiecare O cheie primara.
inregistrare intr-un tabel? d
Ce poate fi utilizat pentru a Raspuns corect
gasi si sorta inregistrarile mai
rapid? Un index.
Care este principintalul scop Raspuns corect
al legarii datelor intre tabele Pentru a minimiza duplicarea
intr-o baza de date? datelor.
Ce se creeaza prin potrivirea Raspuns corect
unui camp unic intr-un tabel
cu un camp din alt tabel? O relatie
De ce este importanta Raspuns corect
mentinerea integritatii Deoarece impiedica datele legate de a
relatiilor intre tabele? fi modificate sau sterse.
Care dintre urmatoarele
persoane planifica si Raspuns corect
construieste baze de date Un specialist in baze de date.
profesionale?
Care din urmatoarele persoane Raspuns corect
furnizeaza accesul
utilizatorilor la baza de date? Un administrator de baze de date.
Care dintre urmatoarele
persoane este responsabila Raspuns corect
pentru recuperarea datelor Un administrator de baze de date.
dupa o avarie a bazei de date?
Solutie sugerata:
Click pe butonul Blank Desktop
Creati o noua baza de date.
Darabase.
Salvati-o cu numele
In panoul bazei de date introduceti
Rezervari.accdb in directorul
numele acesteia in campul File
Z:\
Name:.
Click pe butonul Create.
Unde ar trebui sa dati click Raspuns corect
pentru a deschide functia de
ajutor (Help)? The Help button
Unde ar trebui sa dati click Raspuns corect
pentru a reafisa bara de The Menu bar, right click
butoane de comanda (ribbon)? The Quick Access Toolbar, right click
Schimbati modul de Solutia propusa:
vizualizare in tabelul Clicati pe butonul Vizualizare
Rezervari in Foaie de calcul Foaie de Calcul din bara de
(Datasheet). instrumente Proiectare Tabel.
Solutia propusa:
In tabelul Rezervari navigati Deschideti tabelul in Vedere Foaie
la ultima inregistrare si de Date .
selectati-o. Mergeti in jos pana la ultima
inregistrare folosind bara verticala
de parcurgere.
Clicati pe selectorul de inregistrare
pentru ultima inregistrare.
Solutia propusa:
Deschideti tabelul in Vedere Foaie
de Calcul.
Sortati tabelul Masini dupa
Clicati oriunde in coloana Masina.
campul Masina in ordine
Clicati pe butonul Sortare
ascendenta.
Ascendenta din bara de
instrumente Tabel Foaie de
Calcul.
Solutia propusa:
Inchideti tabelul Masini.
In meniul Fisier clicati Inchide.
Solutia propusa:
In Previzualizare Imprimare
Inchideti raportul Inchirieri. clicati pe butonul Inchide din bara
de instrumente Previzualizare
Imprimare.
Solutia propusa:
In Fereastra Bazei de Date
Stergeti raportul Toate
selectati raportul.
Masinile.
Clicati pe butonul Stergeti si
confirmati actiunea.
Ce s-ar putea intampla in
cazul in care un tip de date e Raspuns corect
schimbat intr-un tabel Datele ar putea fi pierdute.
existent?
Solutia propusa:
Creati un tabel cu 3 campuri si Selectati Tabele sub Obiecte in
tipuri de date cum sunt aratate fereastra Bazei de Date.
mai jos. Salvati tabelul cu Clicati dublu pe Creati tabel in
numele de Pret (Nu creati o vizualizare Proiect.
cheie primara.)Nume Introduceti numele campurilor in
camp___Tip de coloana Nume Camp.
DatePretID________AutoNu Selectati tipurile de date din lista
mberCategorieID___NumberP verticalaTip de Date.
ret_________Number Clicati pe butonul Salveaza in bara
de instrumente Proiectare Tabel.
Introduceti numele tabelului in
caseta de dialog Salvati Ca.
Clicati pe butonul OK.
Solutia propusa:
Deschideti tabelul in vizualizarea
In tabelul Pret setati campul
Proiect.
PretID ca fiind cheia primara.
Selectati campul PretID.
Clicati pe butonul Cheie Primara.
Solutia propusa:
In tabelul Pret creati o regula Deschideti tabelul in vizualizarea
de validare pentru campul Pret Proiect.
astfel incat sa poata fi Selectati campul Pret.
introduse numai valori mai Pe tab-ul General introduceti >0 in
mari decat 0. caseta textului pentru Regula de
Validare.
Solutia propusa:
Deschideti tabelul in vizualizarea
In tabelul Locatie introduceti Proiect.
Nou ca valoarea implicita Selectati campul Note.
pentru campul Note. Pe tab-ul General introduceti Nou
in caseta textului pentru Valoarea
Implicita.
Solutia propusa:
Deschideti tabelul in vizualizarea
In tabelul Locatie aplicati un Proiect.
index care sa permita valori Selectati campul Oras.
duplicate in campul Oras. In tab-ul General selectati Da
(Duplicati OK) din caseta listei
pentru Indexat.
Solutia propusa:
Deschideti tabelul in vizualizarea
In tabelul Rezervari adaugati Proiect.
un camp dupa campul Introduceti noul nume al campului
PanaLaData, numiti-l Note si mai jos de campul LaData.
utilizati tipul de date Long Selectati tipul de date Memo din
Text. lista drop-town Tip de Date.
Clicati pe butonul Salveaza pe bara
de instrumente Proiectare Tabel.
Solutia propusa:
Deschideti tabelul in Vedere Foaie
In tabelul Rezervari cresteti de Date.
latimea coloanei Note in asa Selectati coloana Note.
fel incat comentariile sa fie In meniul Format selectati
complet vizibile. Latimea Coloanei...
Clicati pe butonul Cel mai Bun
Potrivit .
Solutia propusa:
Deschideti tabelul in Vedere Foaie
de Date.
In tabelul Rezervari
Navigati pana la inregistrarea
introduceti nota Dupa-amiaza
continand 83 in campul
pentru RezervareID 83.
RezervariID.
Introduceti Dupa-masa in campul
Notes pentru acea inregistrare.
Solutia propusa:
In tabelul Masini adaugati o
Deschideti tabelul in Vedere Foaie
noua
de Calcul.
masina.Masina____________
Clicati pe butonul Inregistrare
An______CategorieID___Not
Noua din bara de instrumente
eDodge
Tabel Foaie de Calcul.
Caliber______2008______2_
Introduceti noile valori in noua
___________Nou
inregistrare goala.
De ce este folosita o Raspuns corect
interogare intr-o baza de date? Extrage si analizeaza date .
Solutia propusa:
Deschideti tabelul in Vedere Foaie
de Date.
In tabelul Rezervari utilizati o Clicati oriunde in coloana
comanda de cautare pentru a DinData.
localiza inregistrarea Clicati pe butonul Gaseste Tabelul
continand 20/02/2009 in Foii de Date din bara de
campul DeLaData si stergeti instrumente.
data. In caseta de dialog Gaseste si
Inlocuieste introduceti 20/02/2009
in caseta listei Gaseste Ce:.
Clicati pe butonul Gaseste
Urmatorul.
Apasati cheia Sterge cand valoarea
este selectata.
Sugestia Propusa:
Deschideti tabelul in Vedere Foaie
In tabelul Masini aplicati un de Calcul.
filtru care afiseaza numai In coloana ClasaID selectati un 2.
masini cu CategorieID 2. Clicati pe butonul Filtrati Prin
Selectie din bara de instrumente
Tabel Foaie de Calcul.
Solutia propusa:
Eliminati filtrul din tabelul
In tab-ul Home, grupul Sort &
Masini.
Filter, click Toggle Filter.
Solutia propusa:
Selectati Interogari sub Obiecte in
fereastra Baza de Date.
Clicati dublu pe Creati interogare
in vizualizare Proiect.
In caseta de dialog Afisati Tabel
Creati o interogare bazata pe selectati Rezervari din tab-ul
tabelul Rezervari. Tabele.
Utilizati campurile MasinaID, Clicati pe butonul Adauga si apoi
LocatieID, DeLaData si clicati pe butonul Inchide.
PanaLaData. In tabelul adaugat Rezervari,
Numai inregistrarile continand clicati dublu pe fiecare camp care
4 in campul LocatieID ar ar trebui sa fie in interogare.
trebui afisate. Introduceti 4 in randul Criterie:
Numiti interogarea Stafford din campul LocatieID.
Clicati pe butonul Salvati in bara
de instrumente Proiectare
Interogare.
Introduceti numele interogarii in
caseta de dialog Salvati Ca.
Clicati pe butonul OK.
Modificati interogarea Solutia propusa:
Stafford pentru a afisa numai Deschideti interogarea in
inregistrarile dupa data de vizualizarea Proiect.
14/04/2008 din campul Introduceti >#14/04/2008# in
PanaLaData. (Nu modificati randul Criterie: pentru campul
criteriile existente) LaData.
Clicati pe butonul Salvati in bara
de instrumente Proiectare
Interogare.
Solutia propusa:
Deschideti interogarea in
vizualizare Proiect.
In interogarea Stafford Deselectati caseta pe randul Afisati
ascundeti campul LocatieID . pentru campul LocatieID.
Clicati pe butonul Salvati din bara
de instrumente Proiectare
Interogare.
Solutia propusa:
In interogarea 2007 eliminati Deschideti interogarea in
criteriul Between vizualizare Proiect.
#01/01/2007# And Inlaturati textul de pe randul
#31/12/2007# din campul Criterie: pentru campul LaData.
DeLaData. (Nu modificati alte Clicati pe butonul Salvati din bara
criterii.) de instrumenteProiectare
Interogare.
Solutia propusa:
Selectati Interogari sub Obiecte in
fereastra Baza de Date.
Clicati dublu pe Creati interogare
in vizualizare Proiectare.
Creati o interogare bazata pe In caseta de dialog Afisati Tabel
tabelele Masini si Categorie. selectati Masini si Clasa din tab-ul
Utilizati campul Masina din Tabele.
Masini si campul Categorie Clicati pe butonul Adauga si apoi
din Categorie. clicati pe butonul Inchide.
Numai categoria denumita In tabelele adaugate, clicati dublu
Mare ar trebui afisata. pe fiecare camp care ar trebui sa fie
Numiti interogarea Masini in interogare.
Clasa Mare Introduceti Mare in randul
Criterie: pentru campul Clasa.
Clicati pe butonul Salvati din bara
de instrumente Proiectare
Interogare.
Introduceti numele interogarii in
caseta de dialog Salvati Ca.
Clicati pe butonul OK.
Solutia propusa:
Deschideti interogarea in
Modificati interogarea Masini vizualizare Proiectare.
Vechi pentru a afisa numai Introduceti Renault Laguna Sau
inregistrarile continand Fiat Punto in randul Criterie:
Renault Laguna sau Fiat Punto pentru campul Masina.
in campul Masina. Clicati pe butonul Salvati din bara
de instrumente Proiectare
Interogare.
Solutia propusa:
Deschideti interogarea in
Modificati interogarea vizualizare Proiectare.
Inchirieri Totale pentru a afisa Introduceti Ca "B*" in randul
numai inregistrarile incepand Criterie: pentru campul Oras.
cu B in campul Oras. Clicati pe butonul Salvati din bara
de instrumente Proiectare
Interogare.
Solutia propusa:
Rulati interogarea Inchirieri Clicati pe butonul Executare din
Totale. bara de instrumente Proiectare
Interogare.
Care dintre urmatoarele
variante ar trebui utilizata Raspuns corect
pentru a afisa si mentine Formulare
inregistrari intr-un tabel?
Solutia propusa:
Selectati Formulare sub Obiecte
in fereastra Baze de Date.
Creati un formular simplu Clicati dublu pe Creati formular
utilizand toate campurile din prin folosirea wizard-ului.
tabelul Locatie. (Acceptati In dialogul Wizard-ul
setarile implicite.) Formularului selectati Tabel:
Numiti formularul Locatii Noi Locatie din lista verticala
Tabele/Interogari.
Clicati pe butonul >> intre
Campuri Valabile si Campuri
Selectate:.
Clicati pe butonul Urmatorul de
trei ori.
Introduceti Locatii Noi in caseta de
text Ce titlu doriti pentru
formularul dvs.?
Clicati pe butonul Incheiere.
Solutia propusa:
Deschideti formularul in
In formularul Locatii Noi
vizualizare Proiect.
schimbati textul din antetul
Selectati eticheta Antetul
formularului cu Adaugare
Formularului.
Locatii Noi
Schimbati textul din eticheta la
Adaugati Noi Locatii.
Solutia propusa:
Deschideti formularul in
Utilizati formularul Locatii
Vizualizare Formular.
Noi pentru a insera o noua
Clicati pe butonul Inregistrare
inregistrare.
Noua din bara de instrumente
Adresa: 34 Birch Road Oras:
Vizualizare Formular.
Durham Note: 2009
Introduceti valorile in campurile
lor respective.
Solutia propusa:
Deschideti formularul in
Vizualizare Formular.
Clicati de patru ori pe butonul
In formularul Masini Noi
Urmatoarea Inregistrare in
stergeti inregistrarea numarul
partea de jos a formularului.
4, Ford Transit.
Clicati pe butonul Sterge
Inregistrarea din bara de
instrumente Vizualizare
Formular.
Solutia propusa:
In formularul Masini Noi Deschideti formularul in
modificati inregistrarea Vizualizare Formular.
numarul 3 pentru Nissan Clicati de trei ori pe butonul
Micra astfel incat anul sa fie Urmatoarea Inregistrare in
2005 partea de jos a formularului.
Schimbati anul in campul An cu
2005.
Care dintre urmatoarele Raspuns corect
variante descrie scopul
principal al unui raport? Alcatuirea informatiilor pentru imprimare.
Unde ar trebui sa dati click
pentru a imprima toate Raspuns corect
inregistrarile din tabelul The All radio button in Print Range
Masini?
Unde ar trebui sa dati click Raspuns corect
pentru a imprima rezultatul
interogarii? The Office button
Unde ar trebui sa dati click Raspuns corect
pentru a imprima numai The Pages radio button
paginile 5 si 7 din formular? The From: text box
Solutia propusa:
Selectati Rapoarte sub Obiecte in
fereastra Baza de Date.
Clicati dublu pe Creati raport
folosind wizard.
In dialogul Raport Wizard
Creati un raport folosind toate
selectati Tabel: Rezervari din lista
campurile din tabelul
verticala Tabele/Interogari.
Rezervari. (Acceptati setarile
Clicati pe butonul >> intre
implicite.)
Campurile Disponibile: si
Numiti raportul Raport
Campurile Selectionate:.
Rezervari
Clicati pe butonul Urmator de
cinci ori.
Introduceti Raport Rezervari in
caseta de text Ce titlu doriti
pentru raportul dvs.?
Clicati pe butonul Incheiere.
Solutia propusa:
Deschideti raportul in Vizualizare
In raportul Raport Rezervari,
Proiect.
mutati titlul Raport Rezervari
Clicati si trageti eticheta in Antetul
in partea dreapta a antetului.
Raportului la extrema dreapta a
paginii de raport.
Creati un raport, bazat pe toate Solutia propusa:
campurile din interogarea Selectati Rapoarte sub Obiecte in
Inchirieri Totale (grupati fereastra Baza de Date.
raportul dupa Categorie), care Clicati dublu pe Creati raport
va calcula suma de Pret pentru folosind wizard.
fiecare clasa. In dialogul Raport Wizard
Numiti raportul Inchirieri selectati Interogare: Total
(Acceptati toate celelalte Inchirieri din lista verticala
valori implicite.) Tabele/Interogari.
Clicati pe butonul >> intre
Campuri Disponibile: si
Campuri Selectate:.
Clicati pe butonul Urmator.
Clicati pe butonul > pentru a crea
un nivel de grupare pentru Clasa.
Clicati pe butonul Urmator.
Clicati pe butonul Optiuni
Rezumat....
Clicati pe caseta de selectare sub
Suma pentru campul Pret.
Clicati pe butonul OK.
Clicati pe butonul Urmator de trei
ori.
Introduceti Inchiriere in caseta de
text Ce titlu doriti pentru raport?
Clicati pe butonul Incheiere.

Solutia propusa:
Deschideti raportul in vizualizare
Modificati titlul din antetul Proiect.
raportului in Rezumat Selectati eticheta din Antetul
inchirieri Raportului.
Schimbati textul in eticheta la
Rezumat Inchiriere.

Solutia propusa:
Modificati orientarea Deschideti raportul in
raportului Inchirieri in Previzualizare Imprimare.
landscape (tip vedere). Clicati pe butonul Setup din bara
de instrumente Previzualizare
Imprimare.
In dialogul Pagina Setup clicati pe
tab-ul Pagina.
Clicati pe butonul de optiuni
Portret.
Clicati pe butonul OK.
Unde trebuie sa dati click Raspuns corect
pentru a permite imprimarea
numai a paginii 2 din raportul The Pages radio button
Inchirieri? The From: text box
Solutie sugerata:
Selectati interogarea.
In eticheta External Data tab, in
Exportati in format text (txt) grupul Export dati click pe Text
interogarea Inchirieri Totale in File.
directorul Z:\ (Acceptati Dati click pe butonul Browse... si
setarile implicite inclusiv navigati la directorul dorit.
numele). Click pe butonul Save.
Dati click pe butonul OK.
Dati click pe butonul Finish.
Dati click pe butonul Close.

S-ar putea să vă placă și