Sunteți pe pagina 1din 12

Ce este o baza de date?

Raspuns corect
O colectie structurata de
inregistrari sau date.
Care este diferenta intre date Raspuns corect
si informatii? Datele sunt fapte brute in timp ce
informatiile sunt date prelucrate intr-un
fel sau altul.
Care dintre urmatoarele Raspuns corect
variante constituie un uz Stocarea si accesarea inregistrarilor de cont
comun al bazelor de date la bancar.
scara larga?

Ce este important in Raspuns corect


proiectarea unei baze de date? Un tabel ar trebui sa contina date
referitoare la tipul unui singur subiect.

Ce e important pentru crearea Raspuns corect


campurilor intr-o baza de
date? Fiecare camp intr-un tabel ar
trebui sa contina numai date de
un singur tip.
Care este un tip adecvat de Raspuns corect
date pentru un camp care Numar
contine valori zecimale?
Ce se utilizeaza atunci cand Raspuns corect
exista o nevoie de a identifica O cheie primara.
in mod unic fiecare
inregistrare intr-un tabel?
Ce poate fi utilizat pentru a Raspuns corect
gasi si sorta inregistrarile mai Un index.
rapid?
Care este principalul scop al Raspuns corect
legarii datelor intre tabele intr- Pentru a minimiza duplicarea
o baza de date? datelor.
Ce se creeaza prin potrivirea Raspuns corect
unui camp unic intr-un tabel O relatie
cu un camp din alt tabel?
De ce este importanta Raspuns corect
mentinerea integritatii Deoarece impiedica datele legate de a
relatiilor intre tabele? fi modificate sau sterse.
Care dintre urmatoarele Raspuns corect
persoane planifica si Un specialist in baze de date.
construieste baze de date
profesionale?
Care din urmatoarele persoane Raspuns corect
furnizeaza accesul Un administrator de baze de date.
utilizatorilor la baza de date?
Care dintre urmatoarele Raspuns corect
persoane este responsabila Un administrator de baze de date.
pentru recuperarea datelor
dupa o avarie a bazei de date?
Creati o noua baza de date. Solutie sugerata:
Salvati-o cu numele Click pe butonul Blank Desktop
Rezervari.accdb in directorul Darabase.
Z:\ In panoul bazei de date introduceti
numele acesteia in campul File
Name:.
Click pe butonul Create.
Unde ar trebui sa dati click Raspuns corect
pentru a deschide functia de The Help button
ajutor (Help)?
Unde ar trebui sa dati click Raspuns corect
pentru a reafisa bara de The Menu bar, right click
butoane de comanda (ribbon)? The Quick Access Toolbar, right click
Schimbati modul de Solutia propusa:
vizualizare in tabelul Clicati pe butonul Vizualizare
Rezervari in Foaie de calcul Foaie de Calcul din bara de
(Datasheet). instrumente Proiectare Tabel.
In tabelul Rezervari navigati Solutia propusa:
la ultima inregistrare si Deschideti tabelul in Vedere Foaie
selectati-o. de Date .
Mergeti in jos pana la ultima
inregistrare folosind bara verticala
de parcurgere.
Clicati pe selectorul de inregistrare
pentru ultima inregistrare.
Sortati tabelul Masini dupa Solutia propusa:
campul Masina in ordine Deschideti tabelul in Vedere Foaie
ascendenta. de Calcul.
Clicati oriunde in coloana Masina.
Clicati pe butonul Sortare
Ascendenta din bara de
instrumente Tabel Foaie de
Calcul.
Inchideti tabelul Masini. Solutia propusa:
In meniul Fisier clicati Inchide.
Inchideti raportul Inchirieri. Solutia propusa:
In Previzualizare Imprimare
clicati pe butonul Inchide din bara
de instrumente Previzualizare
Imprimare.
Stergeti raportul Toate Solutia propusa:
Masinile. In Fereastra Bazei de Date
selectati raportul.
Clicati pe butonul Stergeti si
confirmati actiunea.
Ce s-ar putea intampla in Raspuns corect
cazul in care un tip de date e Datele ar putea fi pierdute.
schimbat intr-un tabel
existent?
Creati un tabel cu 3 campuri si Solutia propusa:
tipuri de date cum sunt aratate Selectati Tabele sub Obiecte in
mai jos. Salvati tabelul cu fereastra Bazei de Date.
numele de Pret (Nu creati o Clicati dublu pe Creati tabel in
cheie primara.)Nume vizualizare Proiect.
camp___Tip de Introduceti numele campurilor in
DatePretID________AutoNu coloana Nume Camp.
mberCategorieID___Number Selectati tipurile de date din lista
Pret_________Number verticalaTip de Date.
Clicati pe butonul Salveaza in bara
de instrumente Proiectare Tabel.
Introduceti numele tabelului in
caseta de dialog Salvati Ca.
Clicati pe butonul OK.
In tabelul Pret setati campul Solutia propusa:
PretID ca fiind cheia primara. Deschideti tabelul in vizualizarea
Proiect.
Selectati campul PretID.
Clicati pe butonul Cheie Primara.
In tabelul Pret creati o regula Solutia propusa:
de validare pentru campul Pret Deschideti tabelul in vizualizarea
astfel incat sa poata fi Proiect.
introduse numai valori mai Selectati campul Pret.
mari decat 0. Pe tab-ul General introduceti >0 in
caseta textului pentru Regula de
Validare.
In tabelul Locatie introduceti Solutia propusa:
Nou ca valoarea implicita Deschideti tabelul in vizualizarea
pentru campul Note. Proiect.
Selectati campul Note.
Pe tab-ul General introduceti Nou
in caseta textului pentru Valoarea
Implicita.
In tabelul Locatie aplicati un Solutia propusa:
index care sa permita valori Deschideti tabelul in vizualizarea
duplicate in campul Oras. Proiect.
Selectati campul Oras.
In tab-ul General selectati Da
(Duplicati OK) din caseta listei
pentru Indexat.
In tabelul Rezervari adaugati Solutia propusa:
un camp dupa campul Deschideti tabelul in vizualizarea
PanaLaData, numiti-l Note si Proiect.
utilizati tipul de date Long Introduceti noul nume al campului
Text. mai jos de campul LaData.
Selectati tipul de date Memo din
lista drop-town Tip de Date.
Clicati pe butonul Salveaza pe
bara de instrumente Proiectare
Tabel.
In tabelul Rezervari cresteti Solutia propusa:
latimea coloanei Note in asa Deschideti tabelul in Vedere Foaie
fel incat comentariile sa fie de Date.
complet vizibile. Selectati coloana Note.
In meniul Format selectati
Latimea Coloanei...
Clicati pe butonul Cel mai Bun
Potrivit .
In tabelul Rezervari Solutia propusa:
introduceti nota Dupa-amiaza Deschideti tabelul in Vedere Foaie
pentru RezervareID 83. de Date.
Navigati pana la inregistrarea
continand 83 in campul
RezervariID.
Introduceti Dupa-masa in campul
Notes pentru acea inregistrare.
In tabelul Masini adaugati o Solutia propusa:
noua Deschideti tabelul in Vedere Foaie
masina.Masina____________ de Calcul.
An______CategorieID___Not Clicati pe butonul Inregistrare
eDodge Noua din bara de instrumente
Caliber______2008______2_ Tabel Foaie de Calcul.
___________Nou Introduceti noile valori in noua
inregistrare goala.
De ce este folosita o Raspuns corect
interogare intr-o baza de date? Extrage si analizeaza date .
In tabelul Rezervari utilizati o Solutia propusa:
comanda de cautare pentru a Deschideti tabelul in Vedere Foaie
localiza inregistrarea de Date.
continand 20/02/2009 in Clicati oriunde in coloana
campul DeLaData si stergeti DinData.
data. Clicati pe butonul Gaseste Tabelul
Foii de Date din bara de
instrumente.
In caseta de dialog Gaseste si
Inlocuieste introduceti 20/02/2009
in caseta listei Gaseste Ce:.
Clicati pe butonul Gaseste
Urmatorul.
Apasati cheia Sterge cand valoarea
este selectata.
In tabelul Masini aplicati un Sugestia Propusa:
filtru care afiseaza numai Deschideti tabelul in Vedere Foaie
masini cu CategorieID 2. de Calcul.
In coloana ClasaID selectati un 2.
Clicati pe butonul Filtrati Prin
Selectie din bara de instrumente
Tabel Foaie de Calcul.
Eliminati filtrul din tabelul Solutia propusa:
Masini. In tab-ul Home, grupul Sort &
Filter, click Toggle Filter.
Creati o interogare bazata pe Solutia propusa:
tabelul Rezervari. Selectati Interogari sub Obiecte
Utilizati campurile MasinaID, in fereastra Baza de Date.
LocatieID, DeLaData si Clicati dublu pe Creati interogare
PanaLaData. in vizualizare Proiect.
Numai inregistrarile continand In caseta de dialog Afisati Tabel
4 in campul LocatieID ar selectati Rezervari din tab-ul
trebui afisate. Tabele.
Numiti interogarea Stafford Clicati pe butonul Adauga si apoi
clicati pe butonul Inchide.
In tabelul adaugat Rezervari,
clicati dublu pe fiecare camp care
ar trebui sa fie in interogare.
Introduceti 4 in randul Criterie:
din campul LocatieID.
Clicati pe butonul Salvati in bara
de instrumente Proiectare
Interogare.
Introduceti numele interogarii in
caseta de dialog Salvati Ca.
Clicati pe butonul OK.
Modificati interogarea Solutia propusa:
Stafford pentru a afisa numai Deschideti interogarea in
inregistrarile dupa data de vizualizarea Proiect.
14/04/2008 din campul Introduceti >#14/04/2008# in
PanaLaData. (Nu modificati randul Criterie: pentru campul
criteriile existente) LaData.
Clicati pe butonul Salvati in bara
de instrumente Proiectare
Interogare.
In interogarea Stafford Solutia propusa:
ascundeti campul LocatieID . Deschideti interogarea in
vizualizare Proiect.
Deselectati caseta pe randul Afisati
pentru campul LocatieID.
Clicati pe butonul Salvati din bara
de instrumente Proiectare
Interogare.
In interogarea 2007 eliminati Solutia propusa:
criteriul Between Deschideti interogarea in
#01/01/2007# And vizualizare Proiect.
#31/12/2007# din campul Inlaturati textul de pe randul
DeLaData. (Nu modificati alte Criterie: pentru campul LaData.
criterii.) Clicati pe butonul Salvati din bara
de instrumenteProiectare
Interogare.
Creati o interogare bazata pe Solutia propusa:
tabelele Masini si Categorie. Selectati Interogari sub Obiecte
Utilizati campul Masina din in fereastra Baza de Date.
Masini si campul Categorie Clicati dublu pe Creati interogare
din Categorie. in vizualizare Proiectare.
Numai categoria denumita In caseta de dialog Afisati Tabel
Mare ar trebui afisata. selectati Masini si Clasa din tab-ul
Numiti interogarea Masini Tabele.
Clasa Mare Clicati pe butonul Adauga si apoi
clicati pe butonul Inchide.
In tabelele adaugate, clicati dublu
pe fiecare camp care ar trebui sa fie
in interogare.
Introduceti Mare in randul
Criterie: pentru campul Clasa.
Clicati pe butonul Salvati din bara
de instrumente Proiectare
Interogare.
Introduceti numele interogarii in
caseta de dialog Salvati Ca.
Clicati pe butonul OK.
Modificati interogarea Masini Solutia propusa:
Vechi pentru a afisa numai Deschideti interogarea in
inregistrarile continand vizualizare Proiectare.
Renault Laguna sau Fiat Introduceti Renault Laguna Sau
Punto in campul Masina. Fiat Punto in randul Criterie:
pentru campul Masina.
Clicati pe butonul Salvati din bara
de instrumente Proiectare
Interogare.
Modificati interogarea Solutia propusa:
Inchirieri Totale pentru a afisa Deschideti interogarea in
numai inregistrarile incepand vizualizare Proiectare.
cu B in campul Oras. Introduceti Ca "B*" in randul
Criterie: pentru campul Oras.
Clicati pe butonul Salvati din bara
de instrumente Proiectare
Interogare.
Rulati interogarea Inchirieri Solutia propusa:
Totale. Clicati pe butonul Executare din
bara de instrumente Proiectare
Interogare.
Care dintre urmatoarele Raspuns corect
variante ar trebui utilizata Formulare
pentru a afisa si mentine
inregistrari intr-un tabel?
Creati un formular simplu Solutia propusa:
utilizand toate campurile din Selectati Formulare sub Obiecte
tabelul Locatie. (Acceptati in fereastra Baze de Date.
setarile implicite.) Clicati dublu pe Creati formular
Numiti formularul Locatii Noi prin folosirea wizard-ului.
In dialogul Wizard-ul
Formularului selectati Tabel:
Locatie din lista verticala
Tabele/Interogari.
Clicati pe butonul >> intre
Campuri Valabile si Campuri
Selectate:.
Clicati pe butonul Urmatorul de
trei ori.
Introduceti Locatii Noi in caseta de
text Ce titlu doriti pentru
formularul dvs.?
Clicati pe butonul Incheiere.
In formularul Locatii Noi Solutia propusa:
schimbati textul din antetul Deschideti formularul in
formularului cu Adaugare vizualizare Proiect.
Locatii Noi Selectati eticheta Antetul
Formularului.
Schimbati textul din eticheta la
Adaugati Noi Locatii.
Utilizati formularul Locatii Solutia propusa:
Noi pentru a insera o noua Deschideti formularul in
inregistrare. Vizualizare Formular.
Adresa: 34 Birch Road Oras: Clicati pe butonul Inregistrare
Durham Note: 2009 Noua din bara de instrumente
Vizualizare Formular.
Introduceti valorile in campurile
lor respective.
In formularul Masini Noi Solutia propusa:
stergeti inregistrarea numarul Deschideti formularul in
4, Ford Transit. Vizualizare Formular.
Clicati de patru ori pe butonul
Urmatoarea Inregistrare in
partea de jos a formularului.
Clicati pe butonul Sterge
Inregistrarea din bara de
instrumente Vizualizare
Formular.
In formularul Masini Noi Solutia propusa:
modificati inregistrarea Deschideti formularul in
numarul 3 pentru Nissan Vizualizare Formular.
Micra astfel incat anul sa fie Clicati de trei ori pe butonul
2005 Urmatoarea Inregistrare in
partea de jos a formularului.
Schimbati anul in campul An cu
2005.
Care dintre urmatoarele Raspuns corect
variante descrie scopul Alcatuirea informatiilor pentru
principal al unui raport? imprimare.
Unde ar trebui sa dati click Raspuns corect
pentru a imprima toate The All radio button in Print Range
inregistrarile din tabelul
Masini?
Unde ar trebui sa dati click Raspuns corect
pentru a imprima rezultatul The Office button
interogarii?
Unde ar trebui sa dati click Raspuns corect
pentru a imprima numai The Pages radio button
paginile 5 si 7 din formular? The From: text box
Creati un raport folosind toate Solutia propusa:
campurile din tabelul Selectati Rapoarte sub Obiecte in
Rezervari. (Acceptati setarile fereastra Baza de Date.
implicite.) Clicati dublu pe Creati raport
Numiti raportul Raport folosind wizard.
Rezervari In dialogul Raport Wizard
selectati Tabel: Rezervari din lista
verticala Tabele/Interogari.
Clicati pe butonul >> intre
Campurile Disponibile: si
Campurile Selectionate:.
Clicati pe butonul Urmator de
cinci ori.
Introduceti Raport Rezervari in
caseta de text Ce titlu doriti
pentru raportul dvs.?
Clicati pe butonul Incheiere.
In raportul Raport Rezervari, Solutia propusa:
mutati titlul Raport Rezervari Deschideti raportul in Vizualizare
in partea dreapta a antetului. Proiect.
Clicati si trageti eticheta in Antetul
Raportului la extrema dreapta a
paginii de raport.
Creati un raport, bazat pe Solutia propusa:
toate campurile din Selectati Rapoarte sub Obiecte in
interogarea Inchirieri Totale fereastra Baza de Date.
(grupati raportul dupa Clicati dublu pe Creati raport
Categorie), care va calcula folosind wizard.
suma de Pret pentru fiecare In dialogul Raport Wizard
clasa. selectati Interogare: Total
Numiti raportul Inchirieri Inchirieri din lista verticala
(Acceptati toate celelalte Tabele/Interogari.
valori implicite.) Clicati pe butonul >> intre
Campuri Disponibile: si
Campuri Selectate:.
Clicati pe butonul Urmator.
Clicati pe butonul > pentru a crea
un nivel de grupare pentru Clasa.
Clicati pe butonul Urmator.
Clicati pe butonul Optiuni
Rezumat....
Clicati pe caseta de selectare sub
Suma pentru campul Pret.
Clicati pe butonul OK.
Clicati pe butonul Urmator de trei
ori.
Introduceti Inchiriere in caseta de
text Ce titlu doriti pentru raport?
Clicati pe butonul Incheiere.
Modificati titlul din antetul Solutia propusa:
raportului in Rezumat Deschideti raportul in vizualizare
inchirieri Proiect.
Selectati eticheta din Antetul
Raportului.
Schimbati textul in eticheta la
Rezumat Inchiriere.

Modificati orientarea Solutia propusa:


raportului Inchirieri in Deschideti raportul in
landscape (tip vedere). Previzualizare Imprimare.
Clicati pe butonul Setup din bara
de instrumente Previzualizare
Imprimare.
In dialogul Pagina Setup clicati pe
tab-ul Pagina.
Clicati pe butonul de optiuni
Portret.
Clicati pe butonul OK.
Unde trebuie sa dati click Raspuns corect
pentru a permite imprimarea The Pages radio button
numai a paginii 2 din raportul The From: text box
Inchirieri?
Exportati in format text (txt) Solutie sugerata:
interogarea Inchirieri Totale in Selectati interogarea.
directorul Z:\ (Acceptati In eticheta External Data tab, in
setarile implicite inclusiv grupul Export dati click pe Text
numele). File.
Dati click pe butonul Browse... si
navigati la directorul dorit.
Click pe butonul Save.
Dati click pe butonul OK.
Dati click pe butonul Finish.
Dati click pe butonul Close.

S-ar putea să vă placă și