Sunteți pe pagina 1din 5

Propunator: Aviz director

Clasa a XI-a,

Programa cf. O.M.E.N. nr. 4437/29.08.2014

1h/sapt, 30 sapt
Aviz sef de catedra

CONSILIERE SI ORIENTARE
Planificarea a fost elaborate conform Ordinului nr. 4437 pentru aprobarea precizarilor privind programele scolare in
invatamantul professional de stat cu durata de 3 ani si in invatamantul professional special, incepand cu anul scolar 2018-2019,
precum si pentru aprobarea programei scolare pentru Consiliere si orientare, curriculum diferentiat pentru invatamantul professional
de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a si a XI-a.
COMPETENTE GENERALE
1. Explorarea resurselor personale in vederea planificarii si dezvoltarii carierei.
2. Utilizarea instrumentelor necesare pentru invatare si munca.
3. Elaborarea proiectului personal de educatie si cariera.
4. Manifestarea unui stil de viata favorabil schimbarii si adaptarii la noi context de invatare si munca.
VALORI SI ATITUDINI:
- Incredere in potentialul personal;
- Respect fata de sine si fata de ceilalti;
- Gestionarea cu success a emotiilor;
- Valorificare critica si selective a informatiilor;
- Adaptare la noile tipuri se tehnologii de invatare;
- Optimism in abordarea invatarii permanente intr-o lume a schimbarii;
- Adaptare si deschidere la cerintele pietei muncii;
- Responsabilitate in luarea deciziilor legate de cariera;
- Realism in construirea planului de cariera;
1
- Independent in gandire si actiune;
- Motivatie si flexibilitate in configurarea traseului educational si personal;
- Orientarea catre un stil de viata de calitate.
Numar ore: 30/an din care: sem. I – 18 ore, sem. II – 12ore

PLANIFICARE ANUALA
Continuturi
Modul Competente (conform Tema Nr. Sapta
specifice modulului) ore mana
1.Autocunoaster 1. Explorarea  Strategii de  Probleme organizatorice, 1 S1
e si management resurselor personale optimizare a prezentarea modulului, a
care influenţează resurselor
personal regulamentului de ordine
planificarea carierei personale
 Motivatia pentru interioara
1.Stabilirea unor succesul scolar si  Analiza rezultatelor din 1 S2
strategii de optimizare a profesional. anul anterior.
resurselor personale pe Tehnici  Jurnalul resurselor 1 S3
termen scurt, mediu si motivationale personale.
lung, pe baza
 Sa privim in viitor. Ce 1 S22
autoevaluarii
caracteristicilor voi fi peste… ani?
personale.  Ce-mi place la mine cel 1 S4
mai mult? Ce as vrea sa
schimb? Eseu
2.Comunicare 2. Utilizarea  Comunicarea on-  Informatii despre traseele 1 S23
interpersonala instrumentelor line. Retele de educationale si de cariera
necesare pentru socializare. pe retelele de socializare.
învăţare şi muncă. Retele de support.
Avantaje si  Scrisoarea de intentie on- 1 S5
dezavantaje. line si mesajul de
insotire.
2
1 S6
 Cat sunt de vizibil in
lumea virtuala?
2.1. Utilizarea retelelor Autoevaluare/interevalua
de socializare in
accesarea eficienta a
re. 1 S24
resurselor de invatare si  Comunitati profesionale
munca. on-line de profil.
Accesare. 1 S7
 Elaborarea unei pagini de
prezentare a unei meserii
si postarea ei pe un sit al
unei comunitati
profesionale. 1 S25
 Ce gandeste, cum se
simte si cum se comporta
un baby boomer? 1 S8
 Pericolele si
oportunitatile de
comunicare on-line. 1 S26
 Cunoasteti retelele de
socializare? Care sunt
avantajele si
dezavantajele navigarii
pe acestea?
3.A invata sa 2. Utilizarea  Managementul  Cum ne influenteaza 2 S9,
inveti instrumentelor informatiilor in viata, educatia si cariera S10
necesare pentru context de invatare achizitiile dobandite in
învăţare şi muncă. formala, nonformala
si informal/ context informal si
2.2. Valorificarea  Modalitati de analiza nonformal?
informatiilor dobandite si selectie a Exemplificare
3
in contexte formale, informatiilor
nonformale si informale (corectitudine,  Experiente de invatare 1 S27
in vederea dezvoltarii veridicitate,
informale, nonformale si
carierei. certificare,
credibilitate, formale.
relevanta), utile in
munca si invatare.
4.Planificarea si 3. Elaborarea  Traiectorii de  Care este planul tau de 1 S11
dezvoltarea proiectului personal educatie si educatie/cariera?
de educaţie şi carieră. profesionale, Optiuni
carierei Exercitii de construire.
pentru dezvoltarea
3.1. Explorarea carierei: continuarea  Interviu cu o persoana de 1 S28
oportunitatilor de studiilor la liceu, success despre planul de
continuare a studiilor angajarea, initierea cariera.
si/sau de dezvoltare a unei afaceri. Avantaje  Ce-ar fi daca ti-ai gasi un 1 S12
carierei. si dezavantaje. loc de munca peste 6
 Planul de educatie luni? Ce-ar spune o
si/sau cariera: scop,
obiective, strategii de
floare despre decizia ta?
realizare, resurse,  Continuarea studiilor la 1 S29
obstacole, rezultate. liceu. C ear putea sa va
Rolul resurselor spuna un elev de liceu
personale si despre asta?
informatiilor despre  Ai vrea sa ai afacerea ta? 1 S13
piata muncii in
elaborarea planului
Argumente pro si contra.
de educatie si/sau
cariera.

5.Piata muncii 3. Elaborarea  Drepturile si  Situatia somajului in 1 S14


proiectului personal obligatiile
de educaţie şi carieră.
Romania si actiunile de
angajatorului/angajat
ului. Munca la negru. protective sociala in acest
4
3.2. Construirea Munca in strainatate. domeniu. Documentare
planului personal de Exploatarea prin pe internet.
educatie si cariera pe munca. Somaj si
 Cum ma asigur ca gasesc
termen scurt, mediu si protectie sociala.
lung prin valorificarea un loc de munca?
resurselor personale si a  Accidentele de munca. 1 S15
informatiilor despre Modul de prevenire.
piata muncii.  Cum prefer sa muncesti? 1 S16
Cu contract de munca
sau inafara legii? 1 S17
6.Stil de viata si 4. Manifestarea unui  Implicarea  Rezolvati o situatie
de munca stil de viaţă favorabil comunitara si particulara in societate, la
schimbării şi adaptării voluntariatul: nivelul municipiului. Joc
la noi contexte de modalitati de
învăţare şi de muncă. dezvoltare a propriei de rol. “Invitatie la
cariere. primarie.” 1 S19
4.1 Aprecierea  Managementul  Managementul
importantei implicarii diversitatii in diversitatii, studii de caz. 1 S20
comunitare si a dezvoltarea carierei:  Succesul scolar si cariera
voluntariatului in categorii de persoane persoanelor
dezvoltarea carierei. defavorizate.
4.2 Manifestarea unei Dimensiunea de gen
dezavantajate. Empatie:
atitudini positive in in cariera. pune-te in locul lui! 1 S21
planificarea carierei si Oportunitati si
in construirea unui stil constrangeri pe piata
de viata de calitate pe muncii.
baza principiului
egalitatii de sanse.

7. Ore la dispozitia profesorului 2 S18,


S30