Sunteți pe pagina 1din 7

Rețele de

calculatoare
• Rețeaua de calculatoare reprezintă un ansamblu
de dispozitive (PC-uri, Routere, Switch-uri etc.)
interconectate între ele, care pot comunica
(schimba informații) între ele și pot folosi în
comun resursele (imprimanta, discurile etc.)
Componentele unei rețele:
1. Dispozitive (PC, 2. Switch –
Laptop, Smartphone, interconectează mai
server etc.) numite multe end-device-uri
end-device-uri într-o rețea.

3. Routere – 4. Firewell – ne
interconectează mai protejează rețeaua
multe rețele de posibile atacuri de
Internet (viruși)
Fiecare dispozitiv conectat la rețea (PC-uri, routere, switch-uri, etc)
are un identificator – IP (Internet Protocol). IP-ul este un mod de a
identifica un dispozitiv într-o rețea. El trebuie să fie unic.
Clasificarea rețelelor
1. În funcție de accesul la rețea:
• Rețele private – sunt rețele care aparțin unor
organizații
• Rețele publice – sunt rețele răspândite pe
suprafețe foarte mari
2. În funcție de strategia de funcționare
• Rețele peer-to-peer (de la egal la egal) - fiecare stație
de lucru are capabilități și responsabilități echivalente
(fiecare calculator are acces la resursele, programele,
bazele de date aflate pe celelalte calculatoare);
• Rețele client/server – sunt formate dintr-un
calculator pe care rulează software-ul de rețea, numit
server și care furnizează diferite servicii altor
calculatoare numite stații de lucru (workstation) sau
clienți / user.
3. În funcție de aria de răspândire
• Rețele locale – LAN (Local Area Network) – sunt rețelele în
care calculatoarele se află la distanțe foarte mici (până la 2
km). Calculatoarele se află în aceeași clădire sau grup de
clădiri.
• Rețele metropolitane - MAN (Metropolitan Area Network) -
sunt rețelele în care calculatoarele conectate se află pe
suprafața unui oraș.
• Rețele globale – WAN (Wide Area Network) - sunt rețelele
în care calculatoarele conectate se află pe suprafața unei
țări, continent etc. Cea mai mare rețea WAN este rețeaua
Internet.
4. În funcție de configurația rețelei
• Magistrală sau liniară (BUS) -
calculatoarele sunt așezate analog cu
locurile dintr-un autobuz;

• Rețea inel (RING) - calculatoarele sunt


așezate în cerc. (Fiecare calculator este
conectat la încă două – ultimul calculator
este legat de primul)

• Rețea stea (STAR) – așezare sub formă de


stea a calculatoarelor (fiecare calculator
este legat la un calculator central numit
dispecer (distribuitor). Un mesaj transmis
de la un calculator la altul va trece mai
întâi pe la calculatorul dispecer care va citi
adresa destinatarului și-l va distribui către
calculatorul destinație).