Sunteți pe pagina 1din 20

PROIECTAREA UNITĂŢII TEMATICE

“În drum spre școală“


Actualizarea cunoștințelor din clasa pregătitoare 9 ZILE

Competenţe
Detalii de Activităţi
Ziua specifice/ Resurse
conţinut
Disciplina
1 ENGLEZA
C.L.R. Salutul. A se - salutul, prezentarea, oferirea unor informaţii despre propria
1.4 prezenta persoană şi despre viaţa de şcolar
2.1 - completarea unor propoziții cu informațiile care lipsesc
2.2 - identificarea numărului de cuvinte dintr-o propoziţie
2.3 - identificarea numărului de silabe dintr-un cuvânt
2.4 Ascultare/ -formulare de propoziţii după o reprezentare dată
Memorare: - realizarea de corespondenţe între imagini date şi litera
”Prima zi de iniţială a cuvântului sugerat de aceasta
școală”, de
D.P Elena Dragoș
1.1
2.1 -Joc de rol:
2.2 ”Știu să mă
2.3 prezint!”
M.E.M. ”LA -redarea, prin desene, a unor aspecte din vacanța petrecută
2.1 PLIMBARE” împreună cu părinții, cu bunicii și cu prietenii
4.1 -Orientarea şi - identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în
mişcarea în desene/realitatea imediată, în raport cu alte obiecte precizate;
spaţiu în raport - jocuri de poziţionare a obiectelor în spaţiu, în raport cu alte
cu repere/ obiecte precizate
direcţii date - identificarea unor obiecte/persoane în funcţie de poziţia lor
spaţială
C.L.R. Jocuri didactice: - realizarea unor desene simple, pe baza unor condiţii date
-”Cine se află în (ex.: desenaţi un triunghi; la stânga acestuia desenaţi o
1.3 faţa ta?” steluţă; sub el desenaţi o linie orizontală);
1.4 -“Ghici unde se
află!”

Dramatizări
(pag.14):
A.V.A.P. -”Capra cu trei
2.1 iezi”
2.2
Desen:
-”Vacanța
mare”

MM 1. Evaluare- -reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv,


1.1 Cântece respectând sincronizarea
2.1 cunoscute de la - joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a
clasa sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui
pregătitoare etc.)
2. Cântarea
vocală Cântec: La școală
Cântarea în Cântec: Clopoțelul
colectiv -
Poziția, emisia
naturală, dicția,
tonul, semnalul
de început,
incronizare

2 C.L.R. Elemente -exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii


1.4 grafice: grupuri -elemente grafice: liniiînclinate, grupuri de două sau trei linii
2.1 de linii înclinate înclinate, pe unul și pe două spații
2.2
2.3 -interpretarea corectă și expresivă a cântecului propus
2.4
Cântecul
M.M. vocalelor:
1.4. “Acum e
2.1. toamna, da!”
2.2.
C.L.R. În clasă - dialogul, vorbirea pe rând, ascultarea interlocutorului, :
1.4 păstrarea ideii, oferirea de informaţii despre colegii de clasă
2.1 Joc: - formularea unei idei, a unei păreri, descrierea unui
2.2 „Spune mai obiect/unei persoane, povestirea unor întâmplări trăite
2.3 departe!” - confecționarea, pe un jeton verde, de forma unei frunze, a
2.4 unei fișe de identitate, însoțită de un desen sau de o
Ascultare/ fotografie reprezentativă
M.M. Memorare:
1.4. ”Școlărei și
2.1. școlărițe”, de
2.2. Timotei
Popovici
A.V.A.P. 1.1. (cântec)
2.2. Desen: „Fișa de
identitate”
M.E.M ”LA - scrierea pe reţeaua de pătrăţele a caietului dematematică a
2.1 PLIMBARE” liniuţelor orizontale, verticale,
4.1 - compunerea/asocierea elementelor grafice pentru obţinerea
unor forme stilizate ale unor elemente din viaţa reală
-Numere -exerciții de recunoaștere, formare, citire și scriere a
naturale de la 0 numerelor naturale de la 0 la 31
C.L.R. la 31 -exerciții de comparare și ordonare a numerelor naturale de la
1.3 Joc didactic: 0 la 31
1.4 -“Unde mă aflu -desfășurare de jocuri de orientare în spațiul apropiat
eu?”

Dramatizări
A.V.A.P (pag.14):
2.1 -”Cei trei
2.2 purceluși”

Desen:
-”Căsuţa
păpuşii”

AVAP 1.Tot ce ştiu.. - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate;


1.1 (materiale şi -jocuri de asociere forma-culoare-provenienţă;
1.2 tehnici de lucru) explicarea semnificaţiilor propriilor lucrări/creaţii;
2.2 2.Tot ce ştiu... -realizarea colajului- exersarea utilizării corecte a
2.3 (colaj) instrumentelor de lucru: creionul, pensula, foarfeca, aparatul
2.4 foto,camera video, acul etc;
- exersarea modului de îngrijire/ păstrare instrumentelor şi
materialelor de lucru;
- exersarea muşchilor ai mâinii.
3 C.L.R. Elemente - exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii
1.4 grafice: - scriere de semne grafice: bastonașul, pe unul și pe două
2.1 „Bastonașul” spații
2.2
2.3
2.4

C.L.R. „Cartea, buna -familiarizarea cu diferitele componente ale unei cărţi:


1.4 mea prietenă – copertă, titlu, autor, cuprins, alineate, numerotarea paginilor,
2.1 direcţii de orientare în pagină
2.2 - Joc de rol:: - test de cunoştinţe şi lărgirea vocabularului
2.3 „La bibliotecă” -formularea unei cereri
2.4 - jocuri didactice
Ascultare/ - propoziția; propoziția formată din două, trei cuvinte
DP: Memorare: - formulare de propoziții potrivit unor scheme date
1.1 ”Cartea”, de
2.1 Virgil
2.2 Carianopol
2.3

. ”LA JOACĂ” - compunerea/asocierea elementelor grafice pentru obţinerea


M.E.M. unor forme stilizate ale unor elemente din viaţa reală
2.1 -Figuri plane, -desfășurare de jocuri de orientare în spațiul apropiat
4.1 corpuri -exerciții de identificare a formelor geometrice plane și a
geometrice corpurilor geometrice în obiectele manipulate de elevi și în
-Fenomene ale mediul înconjurător
naturii -exerciții de identificare a fenomenelor naturii în mediul
C.L.R. înconjurător
Jocuri didactice: - realizarea unor desene simple, pe baza unor condiţii date
1.1 -“Identifică - realizarea de dramatizări
1.2 obiectul!”
-“Unde mă aflu
A.V.A.P eu?”
2.1
2.2. Desene:
-” Mozaic”
-” Frunze
stilizate”

DP Acesta sunt eu - crearea unor ecusoane personalizate


1.1. -prezentarea într-un cadru inedit (podium de premiere,
interviu) a trei aspecte plăcute referitoare propria persoană
- jocuri de continuare a unor fraze, pentru evidenţierea
calităţilor: „Eu pot să…”, „Îmi place de mine pentru că…”,
„Mâncarea mea preferată este…”, „Culoarea mea preferată
este…”, „Pe tine te apreciez pentru că…”, „Sunt mândru de
mine atunci când…”
4 C.L.R. Semne grafice: -familiarizarea cu diferitele componente ale unei cărţi:
1.4 Zala – pe unul și copertă, titlu, autor, cuprins, alineate, numerotarea paginilor,
2.1 pe două spații direcţii de orientare în pagină
2.2 - exerciţii de încălzire amuşchilor mici ai mâinii, pe linia
2.3 melodică jocului muzical
2.4 Joc muzical: - scriere de semne grafice: noduleț, buclă, semioval
“ Jocul
M.M. degetelor”
1.1
CL.R. „Comoara din - formularea unei idei, a unei păreri
1.4 povești” -descrierea unui obiect/a unui personaj de basm,
2.1 descriind/precizând cel puțin o însușire a acestuia
2.2 - repovestirea unor întâmplări auzite
2.3 -exerciţii de identificare a unor poveşti/personaje de basm
2.4 - exerciții de identificare a sunetelor unui cuvânt
- scriere de semne grafice: bucla – pe unul și pe două spații
D.P. Joc: ”Ce s-ar - exerciții de modelare din plastilină a elementelor grafice
2.3. întâmpla
dacă…?”
Semne grafice:
bucla pe unul și
două spații

M.E.M. ”LA JOACĂ” -exerciții de recunoaștere, formare, citire și scriere a


2.1 numerelor naturale de la 0 la 31
4.1 -Adunarea -exerciții de comparare și ordonare a numerelor naturale de la
numerelor 0 la 31
naturale de la 0 -efectuare de adunări și scăderi cu numere de la 0 la 31
la 31 -rezolvare de probleme cu numere de la 0 la 31
C.L.R. -desfășurare de jocuri de orientare în spațiul apropiat
2.1 -exerciții de identificare a formelor geometrice plane și a
2.2. Jocuri didactice: corpurilor geometrice în obiectele manipulate de elevi și în
-”Cine știe, mediul înconjurător
câștigă !” -inițierea unor activități de măsurare a lungimii și a
A.V.A.P -“Găsește cheia capacității
2.2. potrivită !” - compunerea/asocierea elementelor grafice pentru obţinerea
unor forme stilizate ale unor elemente din viaţa reală
Joc de rol :
-”La
cumpărături”

Desen:
”Roboţelul”(din
figuri
geometrice
MM 1. Evaluare- -reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv,
1.1 Cântece respectând sincronizarea
2.1 cunoscute de la - joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a
clasa sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul câinelui
pregătitoare etc.)
2. Cântarea Cântec: La școală
vocală Cântec: Clopoțelul
Cântarea în
colectiv -
Poziția, emisia
naturală, dicția,
tonul, semnalul
de început,
incronizarea

5 AVAP - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate


1.În
1.1 -jocuri de asociere formă-culoare; .
clasă(decupare,
1.2 - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a
lipire)
2.1 formelor ce au suferit deformări minoree.t.c;
2.Curtea şcolii
2.2 - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de
(repetiţie,
2.3 domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj,
caligrafie, linie,
construcţii, confecţii, foto-video);
nod)
-folosirea liniei şi punctului cu scop decorativ;
-realizarea colajului.
Religie
Limba engleză
Educație fizică
6 Educație fizică
C.L.R. Amintiri din - formularea unei idei, a unei păreri, descrierea unui -
1.4 vacanţă obiect/unei persoane
2.1 - povestirea unor întâmplări trăite
2.2 - descrierea unui obiect/a unei persoane
2.3 - cuvântul; cuvântul format din una, două, trei silabe
2.4 - exerciţii de identificare a numărului de cuvinte dintr-o
propoziţie, a numărului de silabe dintr-un cuvânt
-exerciţii de realizare a corespondenţei dintre un obiect şi
culoarea caracteristică a acestuia

M.M. -Cântec şi
1.1 mişcare: „Câte
1.4. unul pe cărare”
2.1.
2.2.

”LA TEATRU” -realizarea unor jocuri de utilizare a banilor


M.E.M. -discuții despre plante și animale
2.1 -Plante, animale -realizarea unor experimente împreună cu cadrul didactic
4.1 domestice și -exerciții de recunoaștere, formare, citire și scriere a
animale numerelor naturale de la 0 la 31
sălbatice -exerciții de comparare și ordonare a numerelor naturale de la
0 la 31
-Banii. Leul – -efectuare de adunări și scăderi cu numere de la 0 la 31
monede şi -rezolvare de probleme cu numere de la 0 la 31
bancnote.
Schimburi
echivalente
valoric în
C.L.R. concentrul 0 –
1.1. 31
Joc de rol :
-”La târg”

M.M. -reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv,


2.1 Cântarea vocală respectând sincronizarea
2.2 Cântarea în - dialog între grupe, sugerat de textul cântecului
3.1 grup și - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin
3.4 individual- acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, trianglu,
Poziția, emisia maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a percuţiei
naturală, dicția, corporale (bătăi din palme, bătăi ale degetului în bancă, cu
tonul, semnalul bătăi pe genunchi)
de început. - jocul perechilor – joc cu personaje care se mişcă în perechi
Sincronizarea pe muzica audiată
(exemplu: J.Strauss – „Marşul persan”)
Cântec: Clopoțelul
7 C.L.R. Elemente - exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii ;
1.4 grafice: - scriere de semne grafice: cârligul
2.1 „Cârligul” - exerciții de modelare din plastilină a elementelor grafice
2.2
2.3 Modelaj:
2.4 “Cârligul”
(activitate
individuală)

C.L.R. Amintiri din - exerciţii de identificare a numărului de cuvinte dintr-o


1.4 vacanţă propoziţie, a numărului de silabe dintr-un cuvânt
2.1 - formularea unei idei, a unei păreri, descrierea unui
2.2 obiect/unei persoane
2.3 - povestirea unor întâmplări trăite
2.4 - descrierea unui obiect/a unei persoane
- cuvântul; cuvântul format din una, două, trei silabe
Activitate -exerciţii de realizare a corespondenţei dintre un obiect şi
A.V.A.P. 2.3 practică : culoarea caracteristică a acestuia
« Unde mi-am
petrecut
vacanţa » -
machetă din
diverse
materiale

M.E.M. ”LA TEATRU” -realizarea unor jocuri de utilizare a banilor


2.1 -discuții despre plante și animale
4.1 -Banii. Leul – -viziționarea unor filme documentare despre Pământ și
monede şi Univers
bancnote. -realizarea unor experimente împreună cu cadrul didactic
Schimburi -efectuare de adunări și scăderi cu numere de la 0 la 31
A.V.A.P. echivalente -rezolvare de probleme cu numere de la 0 la 31
2.3 valoric în -exerciții de recunoaştere auditivă a unor sonorităţi din
concentrul 0 – mediul înconjurător şi imitarea lor folosind onomatopee
31
M.M.
Joc de rol :
1.1 -”La piață”
1.4.
Desen:
-„Universul”

Joc muzical:
„Glasul
animalelor”

AVAP 1.În - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor utilizate


1.1 clasă(decupare, -jocuri de asociere formă-culoare;
1.2 - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a
2.1 lipire) formelor ce au suferit deformări minore
2.2 2.Curtea şcolii e.t.c;
2.3 (repetiţie, - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de
caligrafie, linie, domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj,
nod) construcţii, confecţii, foto-video);
-folosirea liniei şi punctului cu scop decorativ;
-realizarea colajului.
8 C.L.R. Elemente - exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii ;
1.4 grafice: - scriere de semne grafice: ovalul și semiovalul
2.1 „Ovalul și
2.2 semiovalul” - exerciții de mișcare pe muzica cântecului propus
2.3
2.4 -Cântec şi - exerciții de modelare din plastilină a elementelor grafice
mişcare:
„Câte unul pe
M.M. cărare”
1.1
1.4. Modelaj:
activitate
A.V.A.P. individuală
1.1.
2.2.
C.L.R. - descrierea unui obiect/a unei persoane -
1.4 - exerciţii de identificare a numărului de cuvinte dintr-o
2.1 Activitate propoziţie, a numărului de silabe dintr-un cuvânt
2.2 practică : - formularea unei idei, a unei păreri, descrierea unui
2.3 « Unde mi-am obiect/unei persoane
2.4 petrecut - povestirea unor întâmplări trăite
vacanţa » - - cuvântul; cuvântul format din una, două, trei silabe
A.V.A.P. 1.1 machetă din -exerciţii de realizare a corespondenţei dintre un obiect şi
2.2 diverse culoarea caracteristică a acestuia
materiale

”ACTIVITĂȚI -exerciţii de numărare şi orientare (activitate frontală)


M.E.M. PREFERATE” -efectuare de adunări și scăderi cu numere de la 0 la 31
2.1 -exerciții de comparare și ordonare a numerelor naturale de la
4.1 -Activitățile din 0 la 31
timpul liber -rezolvare de probleme cu numere de la 0 la 31
A.V.A.P. 2.3 -discuții despre aparatele electrice
-Compararea -realizarea unor experimente împreună cu cadrul didactic
numerelor - realizarea unui desen tematic
naturale de la 0
la 31
-Aparate
electrice

-Desen:
„Activități
preferate”

D.P. Cine sunt eu? - crearea unor obiecte simple prin modelaj (plastilină, lut) sau
1.1. colaj (reviste, ziare,materiale din natură) care să exprime
caracteristicile propriei persoane
- jocuri de prezentare în perechi, în grupuri mici, în aţa clasei,
a rezultatelor activităţii
- prezentarea trăsăturilor personale elementare în fişe de lucru

9 C.L.R. Elemente - exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii ;


1.4 grafice: - scriere de semne grafice: nodulețul – pe unul și pe două
2.1 „Nodulețul” spații
2.2
2.3 -Cântec şi - exerciții de mișcare pe muzica cântecului propus
2.4 mişcare:
„La pădure”
M.M. - exerciții de modelare din plastilină a elementelor grafice
1.1 Modelaj:
1.4. activitate
individuală

A.V.A.P.
1.1.
2.2.
C.L.R. Familiarizarea ● delimitarea cuvintelor din enunţuri; stabilirea poziţiei unui
1.1. cu sunetul l cuvânt într-o propoziţie;
1.2. Semne grafice ● exerciţii de distingere a sunetului iniţial, final sau din
1.3., învăţate interiorul unei silabe / cuvânt;
1.4. ● scrierea elementelor grafice;
1.5. ● exerciţii de recuperare, ameliorare, dezvoltare, impuse de
2.1. rezultatele obţinute la probele de evaluare
2.2.
2.3.
MM
1.1.
1.2.
M.E.M. Evaluare inițială -exerciţii de numărare şi orientare (activitate frontală)
2.1 -efectuare de adunări și scăderi cu numere de la 0 la 31
4.1 -exerciții de comparare și ordonare a numerelor naturale de la
0 la 31
-rezolvare de probleme cu numere de la 0 la 31
-discuții despre activitățile din timpul liber
M.M. -reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv,
2.1 Cântarea vocală respectând sincronizarea
2.2 Cântarea în - dialog între grupe, sugerat de textul cântecului
3.1 grup și - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin
3.4 individual- acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, trianglu,
Poziția, emisia maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a percuţiei
naturală, dicția, corporale (bătăi din palme, bătăi ale degetului în bancă, cu
tonul, semnalul bătăi pe genunchi)
de început. - jocul perechilor – joc cu personaje care se mişcă în perechi
Sincronizarea pe muzica audiată
(exemplu: J.Strauss – „Marşul persan”)
Cântec: Clopoțelul