Sunteți pe pagina 1din 12

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CEL BUN” BACĂU

PROIECT DIDACTIC

CLASA a III-a A STEP BY STEP

Propunător,
prof. înv. primar, TEBEICĂ ANA LOREDANA
20 mai 2021
AGENDA ZILEI

8-850 ÎNTÂ LNIREA DE DIMINEAȚ Ă

9-950 Mini lecție-,,LA SCĂ LDAT”de Ion Creangă

10-1050 Mini lecție -Recapitulare , sistematizare-Metode de rezolvare a problemelor

11-1150 ACTIVITATE PE CENTRE

* CENTRUL DE CITIRE - SCRIERE-,,La scăldat” de Ion Creangă

* CENTRUL Ș TIINȚ E SOCIALE-Regulile grupului. Drepturi și îndatoriri

* CENTRUL DE MATEMATICĂ -Recapitulare,sistemetizare-probleme

* CENTRUL DE ARTE-,,La scăldat”-tablou-realizarea unei compoziții utilizând

amestecurile și dominanta de culoare

12-13 PAUZĂ DE MASĂ

13-1450 ACTIVITATE PE CENTRE

15-1550 SCAUNUL AUTORULUI


MESAJUL ZILEI
,,BUNĂ DIMINEAȚA, IUBITORI AI POVEȘTILOR!”

1). Carte care conţine totalitatea cuvintelor unei limbi, explicate, în ordine alfabetică ... ... ... .

2). Verbul îşi modifică forma după: timp, ... ... ... şi număr.

3) Amici sau......................

4).Primul grup din care facem parte.....

5).Unde sunt trecute regulile unui grup sau instituții.....

6). Antonimul cuvântului NEEDUCAT.....

7), 8).Fiecare persoană care face parte dintr-un grup are

9).Narațiune sau.....................

Cerințe:

Rezolvați rebusul;

Discuții despre unele cuvinte găsite în rebus

NOUTĂȚI:
PROIECT DIDACTIC
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ

Data: 20.05.2021
Clasa: a III-a A Step by Step, Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău
Prof. înv. primar: Tebeică Ana Loredana
Denumirea activităţii: Întâlnirea de dimineaţă
Tipul activităţii: transdisciplinar
Obiective operaţionale:

Cognitive

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

O1 – să citească în ritm propriu mesajul şi agenda zilei;


O2 – să formuleze întrebări și răspunsuri referitoare la mesajul prezentat;
MATEMATICĂ și Științe ale naturii
O1 – să completeze calendarele (naturii, graficul temperaturii) respectând simbolurile şi succesiunea zilelor

EDUCAȚIE CIVICĂ
Competențe generale
2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viață din mediul cunoscut
3. Cooperarea cu ceilalți pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând disponibilitate
Competențe specifice:
2.3. Explorarea unor relații existente între oameni în cadrul grupului.
3.1 Relaționarea pozitivă în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru.
3.2. Participarea la acțiuni în grupuri mici, prin asumarea de drepturi și îndatoriri.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 - să găsească cuvinte cu înţeles opus pentru cele propuse în joc;


O2 - să identifice drepturi şi îndatoriri ale copilului;
O3 - să recunoască situaţii diferite în care drepturile copilului nu sunt respectate, pe baza unor texte suport , propunând
situaţii de rezolvare;
O4 - să stabilească legătura dintre drepturi şi obligaţii;
O5 - să evidenţieze importanţa respectării drepturilor şi obligaţiilor în contexte variate de viaţă;

Motrice

OM1: să utilizeze corect, cu uşurinţă, materialele şi instrumentele de lucru;


OM2: să adopte poziţiile corecte ale corpului şi ale segmentelor acestuia în efectuarea acţiunilor motrice;
OM3: să îşi coordonete efortul psihomotor către centrul de interes indicat.
Afective

OA1: vor manifesta interes pentru activităţile propuse;


OA2: vor aprecia participarea lor la buna desfășurare a activității;
OA3: vor fi preocupaţi să relaţioneze poziliv cu ceilalţi elevi din grupă/clasă.
RESURSE:
A. Bibliografice:
A1. Oficiale:
- Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru clasa a III-a, aprobate prin OMEN, nr. 5003/ 02.12.2014;
- Mirela Mihăescu, Ștefan pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Limba şi literatura română, manual pentru clasa a
III-a,
Bucureşti, Editura INTUITEXT;
-Dumitra Radu, Gheorghina Andrei, Educație civică, manual pentru clasa a III-a, Editura ARAMIS
A2. Ştiinţifice:
- Mihail Andrei, Iulian Ghiţă, Limba română. Fonetică, lexicologie, gramatică, stil şi compoziţie, exerciţii, Bucureşti,
- Editura Didactică şi Pedagogică, 1983,
B. Metodologice:
a. metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, observaţia, exerciţiul, analiza, jocul didactic, metoda
cadranelor;
b. mijloace de învăţământ: manualul, planşe, fişe de lucru, calculator, videoproiector;
c. forme de activitate: frontală, individuală, pe grupe:
d. evaluare: verificare orală, observare sistematică, aprecieri verbale stimulative, evaluarea
la Scaunul autorului-autoevaluare, evaluare reciprocă.
C. Temporale: - 45 de minute
PROIECTAREA ACTIVITĂȚII

Etapele activităţii Ob Conţinutul Strategii didactice Evaluarea

Metode şi Mijloace Forme de


procedee organizare

Se intonează imnul Step by Step. Exerciţiul frontal Observarea


Captarea OA1 Dragii mei, astăzi este mare sărbătoare! sistematică
jocul didactic
atenţiei OM1 Știți voi , a cui este ziua oare?
Luați repejor un postit și scrieti o urare!
Punem postiturile în acest plic mare,
Iar Alexandru le va citi ,la pauza mare!
Conexiuni cu experienţa de viaţă a copiilor. Conversaţia calendar frontal Chestiona
O3 Elevii precizează data, salutul, prezența, ul lunii rea orală
temperatura din clasă și de afară.
Problematiza
Elevii completează calendarul lunii, apoi citesc -rea
agenda zilei. Cer elevilor să precizeze data, apoi
să formuleze enunţuri matematice adecvate.
Pornind de la cuvântul „mai” formulez
Reactualizarea OM1 următoarele întrebări:
Exerciţiul
cunoștințelor  Câte silabe are cuvântul „mai”?
 În a câta săptămână din mai suntem? flipchart
Se cere elevilor înscrişi la noutăţi să-şi
prezinte întâmplările. individual observarea
sistematică

Se va citi mesajul zilei:


„Bună dimineaţa, dragi iubitori ai poveştilor!
apoi cer elevilor să motiveze alegerea acestui mesajul
salut. zilei
Conversaţia
markere
Realizarea sarcinilor cuprinse în mesajul zilei. CD
Solicit elevilor să citească sarcina de pe Videopr
Exerciţiul
Desfășurarea Mesajul zilei.Se poartă discuții pe marginea oiec-tor
activității cuvintelor descoperite în rebus. frontal
Exerciţiul
Cer elevilor să enumere tipurile de grupuri din
Explicaţia
care pot face parte. (Elevii enumeră tipuri de grupuri chestiona-
din care pot face parte.) rea orală
Conversaţia, frontal şi
Solicit elevilor să completeze în dreptul fiecărui individual observarea
O2 enunţ scris pe planşa expusă, cu A în dreptul celor Conversaţia, sistematică
adevărate şi F în dreptul celor false: explicaţia
a) Omul este o fiinţă ce poate trăi izolat. □
b) Orice copil are dreptul la o familie. □ Exerciţiul
c ) Relaţiile din cadrul grupului de joacă se
Planşa
bazează pe ajutor reciproc, respect şi colaborare. cu
□ tabelul;

c) Orice persoană care face parte dintr-un grup


are atât drepturi cât şi îndatoriri. □(anexa 1).
(Răspund la întrebări şi completează căsuţele)

Se discuta despre Drepturile și îndatoririle


copiilor.

Joc didactic: „Găseşte-mi perechea!”


Împart elevilor bileţele pe care sunt scrise
Exerciţiul-
drepturi şi îndatoriri ale copilului , apoi îi solicit joc
Obținerea să completeze tabelul, cu drepturile şi îndatoririle
Conversaţia,
performanței corespunzătoare. (anexa2)
(Elevii extrag bileţelele din coşuleţ, le citesc, apoi le aşează
în tablel)
Fac aprecieri generale şi individuale asupra
Frontal
modului de desfăşurare a activităţii şi a
Coşuleţ
participării elevilor.
Evaluare cu
Solicit elevii să- şi prezinte starea emoţională
bileţele
după desfăşurarea acestei activităţi.
Flipchar
t

Apreciere
verbală
„GĂSEŞTE-MI PERECHEA!

drepturi indatoriri
-dreptul la un mediu curat, acasă, la şcoală - de a păstra curăţenia şi de a proteja mediul înconjurător.
sau oriunde s-ar afla...

-dreptul de a avea o familie - de a-i asculta şi respecta pe părinţi.

-dreptul la educatie - de a învăţa cât mai mult şi de a-i ajuta şi pe alţii să înveţe.

-dreptul de a imprumuta o carte de la - Să restitui cărţile împrumutate de la biblioteca şcolii în


bibliotecă bună stare.
-dreptul de a nu fi discriminaţi... - de a nu-i discrimina pe ceilalţi.

-dreptul la dragoste, înţelegere şi protecţie... - de a se purta frumos cu cei din jur, de a nu fi agresivi

-dreptul la libertatea de gândire, de - de a respecta modul de gândire şi religia altor persoane.


conştiinţă şi religie...

-dreptul de a fi ascultaţi... - de a-i asculta pe ceilalţi.

-dreptul de a beneficia de îngrijire medicală - de a avea grijă de sănătatea lor.


adecvată..
D I C Ț I O N A R
P E R S O A N A
P R O N U M E
F A M I L I A
R E G U L A M E N T
E D U C A T
D R E P T U R I
Î N D A T O I R I
P O V E S T I R E

S-ar putea să vă placă și