Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 24.02.2015
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, AVRAM IANCU’’- SATU MARE
CLASA: Pregătitoare C
PROFESOR: Sabău Margareta
UNITATEA TEMATICĂ: LUMEA MAGICĂ A BASMELOR
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului
DOMENII INTEGRATE: Matematică şi explorarea mediului, Arte vizuale şi lucru manual,Comunicare în
limba română, Muzică şi mişcare
SUBIECTUL LECŢIEI: Adunarea şi scăderea în concentrul 0- 10, cu 4 unităţi prin numărare
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunoștințe, deprinderi și priceperi
SCOPUL LECTIEI : Formarea deprinderii de calcul matematic
Dezvoltarea operaţiilor gândirii logice prin angajarea elevilor în soluţionarea unor situaţii problematice apărute în rezolvarea
algoritmilor de calcul;

COMPETENTE SPECIFICE:

Matematică si explorarea mediului


1.1.Recunoasterea numerelor în concentrul 0-10
1.2.Compararea cardinalelor unor multimi având cel mult 10 obiecte
1.3. Sesizarea magnitudinii unui numar in concentrul 0-10
3.1. Manifestarea interesului pentru crearea unor probleme simple de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi în concentrul 0-10, prin explorarea unor
contexte concrete
5.2.Rezolvarea unor situatii problemă în care intervin operaţii de adunare şi scăderecu 1-2 unităţi în concentrul 0-10

Muzică si miscare
2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcare

Arte vizuale şi lucru manual


2.3. Realizarea de aplicaţii/ compoziţii pe baza interesului direct

Comunicare în limba română


1.1. Identificarea semnificației unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar și rar.
OBIECTIVE OPERATIONALE:

a) cognitive
O1: să formeze mulţimi cu elemente de acelaşi fel;
O2 -să efectueze corect operaţii de adunare şi de scădere cu numere naturale de la 0 la 10 (cu suport intuitiv);
O3 -să folosească corect terminologia specifică operaţiilor de adunare şi scădere;
O4 -să rezolve corect probleme ce presupun efectuarea unor operaţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0 la 10.
O5 – să compună exerciţii de adunare şi scădere în concentrul 0 - 10.

b) psiho-motorii:
O6: să îşi coordoneze activitatea oculomotorie, pentru redarea corectă a simbolurilor grafice;
O7: să-şi coordoneze mişcările pentru manevrarea corectă a instrumentelor de lucru;
O8: să adopte o poziţie corectă în timpul exersării scrierii.

c) afective
O9: să manifeste interes pentru înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor învăţate;
O10: să manifeste interes pentru decodificarea mesajului scris cu ajutorul unui sistem de simboluri.

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia,demonstratia, jocul didactic, exerciţiul, observația, munca pe grupe, munca independentă;
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Povestea Degeţicăi, siluetă cu Degeţica, coală de flipchart, personaje din poveste, tabla, creta, fişe de lucru,
flipchart, caiete cu pătrăţele, creion grafic, radieră, coli albe, plicuri, material mărunt cu fluturi, cifre şi semnele +, -, =, lipici, flori şi ace de gămălie
FORME DE ORGANIZARE: frontal, în grup, individual;
FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, evaluarea reciprocă, aprecieri verbale, analiza
produselor activităţii;
RESURSE TEMPORALE: 40 minute + 10 minute activităţi recreative;
RESURSE SPAȚIALE: sala de clasă;
RESURSE UMANE: 23 de elevi.
BIBLIOGRAFIE:
*Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competentelor cheie la scolarii din clasele I-IV” - program de
formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din invatamantul primar.
*MECTS-„Programa pentru disciplinele Comunicare in limba romana, Matematica si explorarea mediului, Dezvoltare personală, Muzică și mișcare
si Arte vizuale si abilități practice, aprobata prin ordinul ministrului nr.3656/29.03.2012”, Bucuresti, 2012;
*Ghidul cadrului didactic pentru clasa pregătitoare”, Editura Delta Cart Educațional-Pitești, 2014.
Nr MOMEN COMP. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII ACTIVITATEA Ob. STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
SPECI ELEVILOR
crt TELE op. Mijl. de Metode si Forme de
LECŢIE FICE inv. procedee org.

1. Momentul Se asigură condiţiile necesare Elevii pregătesc conversaţia Activitate Observarea


organizato desfăşurării în condiţii optime a orei de materialele ce le vor frontală sistematică a
Matematică şi explorarea mediului: utiliza pe parcursul explicaţia comportament
ric orei. ului
 Aerisirea sălii de clasă
 Amenajarea spaţiului de
desfăşurare a activităţii
Pregătirea materialului didactic

2. Captarea CLR Acest moment se va realiza cu Copiii ascultă Povestea conversaţia Activitate Observarea
atenţiei ajutorul unei poveşti. povestea Degeţicăi. Degeţicăi frontală sistematică a
1.1. explicaţia comportament
Degeţica se pregăteşte de petrecere. Siluetă cu
Ea va deveni Prinţesa Florilor.Rochia ului
Degeţica
ei însă este prea simplă. Ea îşi doreşte
o rochie plină cu flori. Degeţica vă
roagă să o ajutaţi să- şi decoreze Răspund la întrebări.
rochia. La fiecare sarcină rezolvată
corect fiecare echipă va primi câte o
floare pe care o veţi prinde de rochia
prinţesei.
-Doriţi să o ajutaţi?

3. Reactualizar MEM Pe o coală de flipchart voi ataşa Vor numi Coală de conversaţia Activitate Observarea
ea personajele poveştii ,,Degeţica’’ personajele poveştii. flipchart frontală sistematică a
cunoştinţelo 1.1. Formează mulţimea prietenilor cu Formeză mulţimea O1 explicaţia comportament
care s-a întâlnit Degeţica? prietenilor cu care s- Personaje
r 1.2. ului
-Câţi prieteni are Degeţica? a întâlnit Degeţica. din
-Cine sunt vecinii lui ,, 4’’? Numără mulţimea poveste
1.3. -Ce fel de număr este ,, 4’’? formată.
Formeză mulţimea celorlalte Formează mulţimi.
3.1.
personaje. Numără elementele
5.2. -Câte elemente are această mulţimii. Observare
mulţime? Precizează vecinii sistematică a
-Cine sunt vecinii lui ,, 3’’? numerelor. comportament
-Ce fel de număr este ,, 3’’? Specifică vecinii ului
numerelor.

Operaţia de adunare se va face Ascultă cu atenţie. Tabla conversaţia


folosind reuniunea celor două Numără elementele
O2 Creta explicaţia
mulţimi disjuncte. Acest lucru se submulţimilor şi a
realizează prin numărare. mulţimii noi
Dacă la 3 elemente adăugăm 4 formate.
elemente obţinem 7 elemente. Scriu operaţia de
-Putem scrie acest lucru sub forma adunare. Analiza
unei operaţii de adunare? produselor
- Ce semn folosim pentru operaţia
de adunare? O3
Se reaminteşte ce reprezintă fiecare
semn grafic “+” şi “=”.
Degeţica îi invită pe prietenii ei la
petrecere ,câte personje din poveste
vor ramâne în pădure? Scriu operaţia de
-Putem scrie acest lucru sub forma scădere.
unei operaţii?
- Ce semn folosim pentru operaţia
de scadere?
4. Anunţarea La ora de matematica si Ascultă cu atenţie. explicatia Frontal
temei explorarea mediului vom decora
rochiţa Degeţicăi cu flori şi vom
rezolva operaţii de adunare şi
scădere.

5. Dirijarea MEM Elevii sunt grupaţi în 5 echipe: O2 exerciţiul Pe echipe Observare


învăţării *Echipa peştilor sistematică a
1.1. *Echipa fluturilor Fişe de
comportament
*Echipa rândunicilor lucru
1.2. jocul did. ului
*Echipa florilor
Flipchart
*Echipa spiriduşilor
1.3. Fiecare echipă va rezolva câte o O3
Tablă
sarcină. ( ANEXA 1, ANEXA 2, Rezolvă exerciţii de Cretă
3.1. O6 explicaţia
ANEXA 3, ANEXA 4, ANEXA 5) adunare şi scădere.
Sarcinile de lucru sunt scrise pe coli Caiete cu
5.2. mari de hârtie. Acestea diferă de la o pătrăţele
echipă la alta. Creion
După ce acestea au fost rezolvate O7 problematizare
grafic
fiecare echipa va veni pe rând la radieră
a
flipchart şi le va prezenta.Exerciţiul se
va scrie la tablă respectiv în caietele
cu pătrăţele.4. O8
La fiecare sarcină rezolvată corect Analiza
fiecare echipă va primi câte o floare pe produselor
care o va prinde de rochia prinţesei la
sfârşitul orei.

6. Obţinerea MEM Joc: Fluturii jucăuşi O2 Coli albe exerciţiul Individual Observare
performanţe sistematică
lor 1.1. Elevii vor primi coli albe şi Elevii lipesc Plicuri
plicuri ce conţin fluturi ,cifre şi materialul intuitiv
1.2. semnele ,,+ , - si = ‘’ Eu le spun o corespunzător Material jocul did.
problemă, iar ei vor lipi materialul datelor problemei şi mărunt cu
1.3. intuitiv corespunzător datelor folosesc cifrele si O3 fluturi, Analiza
problemei. semnele potrivite cifre şi produselor
3.1. O6 explicaţia
Vor folosi cifrele si semnele pentru a reda semnele +,
5.2. potrivite pentru a reda operatia operatia corectă
-, =.
corectă enutului problemei. enutului problemei.
AV/AP ,,Doi fluturi stau pe o floare. Lângă O7 lipici problematizare
ei mai vin patru. Câţi fluturi sunt a
2.3. acum pe floare?’’

O8

7. Evaluare MEM Evaluarea se realizeză prin Rezolvă fişa de lucru 09 Fişe de exerciţiul Individual Aprecieri
1.1. intermediul unei fişe de lucru. lucru verbale
1.2. 010
1.3.
3.1.
5.2.
8. Activitate AV/AP Fiecare echipă prinde de rochia Prind de rochia Flori şi Jocul pe echipe Aprecieri
recreativă prinţesei florile pe care le-a adunat prinţesei florile pe ace de verbale
1.1. pe parcursul orei. care le-a adunat pe gămălie
parcursul orei.