Sunteți pe pagina 1din 11

Avizat director

Semestrul I: 18 săptămâni
Semestrul al II-lea: 16 săptămâni din care 1 săptămână „Scoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

1. Comunicare în Lb. română CLR - 5 ore pe săptămână


2. Matematică si explorarea mediului MEM - 4 ore pe săptămână
3. Dezvoltare personală DP - 2 ore pe săptămână
4. Muzică si miscare MM - 2 ore pe săptămână
5. Arte vizuale si abilităti practice AV/AP - 2 ore pe săptămână

Semestrul I
Nr.
Nr. Unităti Disci- Comp. Peri- Obser-
CONŢINUTURI de
Crt. tematice plina specif. oada vatii
ore

Săptămânile I – III
1. La început de  Evaluare iniţială. Probe de cunoaştere a elevului
drum (sugestii): probe de evidenţiere a achiziţiilor
dobândite la grădiniţă; proba de constatare a
Texte suport: calităţii pronunţiei; proba pentru determinarea
volumului vocabularului; proba pentru denumirea
Adio, activităţilor specifice unor meserii; proba de
grădiniţă! analogii; proba de antonime; proba de completare a
lacunelor din propoziţie; proba de “citire” a
Prima zi de imaginilor, memorizări; frământări de limbă.
şcoală 1.1  Comunicarea – schimb de informaţii între
1.2 oameni (dialoguri despre viaţa de şcolar, despre
Povestea 1.3 sala de clasă, despre mediul înconjurător)
CLR
cărţii, 1.4  Comunicare orală - identificarea unui obiect,
15h
de Emilia 2.1 informaţii despre forma şi utilitatea unor obiecte
Caldararu 3.4 (obiectele şcolarului)
4.1  Cartea-volum, coperte, foaie, pagini,
numerotare, direcţii deorientare în pagină
 Dialogul – convorbirea dintre două sau mai
multe persoane.
 Propoziţia, cuvântul, silaba - elemente de
construcţie a comunicării
 Organizarea scrierii. Elemente grafice
utilizate în procesul scrierii care facilitează
însuşirea literelor şi scrierea în duct continuu (linii,
puncte, bastonaşe, zale, bucle, semiovale, ovale,
noduleţe).
 Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor
2.1 concepte matematice (orientare spaţială şi localizări în
3.2 spaţiu, sortarea şi clasificarea obiectelor)
MEM 12h
5.1  Corpul omenesc-părţi componente şi rolul lor,
igiena corpului, simţurile
 Recapitulare. Evaluare
 Instrumente de lucru;
 Caracteristici observabile ale materialelor si
1.1 instrumentelor de lucru;
1.2  Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în
AVAP 1.3 funcţie de proprietăţi/utilizări; 6h
2.2  Recunoașterea culorilor
2.4  Autoportret
 Recunoașterea culorilor
 Tehnici simple: tăiere, lipire
MM 1.1 Evaluare iniţială: 6h
1.3  Cântare vocală în grup si individual
2.1  Intonarea corectă, expresivă și omogenă a
1.4 cȃntecelor
 Evaluare iniţială:
 Cine sunt eu? – autocunoaştere şi atitudine pozitivă
1.1
faţă de sin
DP 2.3 6h
 Mă prezint – importanţa autocunoaşterii;
3.3
dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine;
 Despre mine? – activităţi, culori preferate
 Comunicarea orala-discutii libere despre anotimpul
toamna (lunile anotimpului, succesiunea lor, caracte-
risticile anotimpului: fenomene ale naturii, modificari
1.1 in lumea vie si activitati ale oamenilor specifice
1.2 fiecarui anotimp)
1.3  Sunete. Literele mari şi mici de tipar: A a, M m,
CLR 1.4 Uu
2.1  Citirea literelor, silabelor, cuvintelor 15h
3.1  Scrierea literelor mari de tipar
3.2  Utilizarea cuvintelor noi în enunturi
3.3  Despărțirea cuvintelor în silabe
4.1  Formulări de întrebări și răspunsuri
 Simboluri uzuale din universul apropiat
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare/dezvoltare
Toamnă
mândră, 1.1  Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor
darnică... 1.2 concepte matematice (sortarea şi clasificarea
1.3 obiectelor/simbolurilor/conceptelor simple, după
Texte suport: MEM 2.1 criterii variate, aprecierea globală, compararea 12h
3.2 numărului de elemente a două mulţimi prin procedee
Început de 5.1 variate)

Săptămânile IV – VI
toamnă  Corpul omenesc – igiena corpului

1.1  Culorile obiectelor personale


2. Melcul școlar, 1.2  Culorile spectrului solar: culorile primare
de Vasile 2.2  Pata de culoare; tehnici de lucru: pensulatie
Varsavia AVAP 6h
2.4  Tehnici simple de prelucrare a hârtiei: decupare
după contur, rupere, mototolire
 Modelaj
Calendarul 1.1 Cântarea vocală
şcolarului, 1.4  Cântarea în colectiv
de George MM 2.1  Dicţia 6h
Coşbuc 2.2  Mişcarea pe muzică:
3.1 - liberă; sugerată de textul cântecului
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine
 Corpul meu - desenarea conturului corpului în
mărime naturală, coturarea conturului astfel încât să
semene cât mai bine cu sine ( culoarea părului,
culoarea ochilor etc.);
 Sa fim curati! – reguli de igienă personală,
identificarea de obiecte de igienă personală;
1.1
consecinţele respectării/ nerespectării regulilor de
DP 1.2 6h
igienă
3.1
igienă personală – recunoaşterea regulilor de
igienă în diferite contexte sociale;

 Igiena personală - reguli de igienă personală,
identificarea de obiecte de igienă personală;
consecinţele respectării/ nerspectării regulilor de
igienă;
 Comunicare orală – oferirea unor informaţii despre
identitatea proprie sau despre identificarea membrilor
familiei
1.1  Comunicare orală – oferirea unor informaţii despre
1.2 obiectivele sociale şi culturale din localitate
1.3  Sunete. Literele mari şi mici de tipar: N n, I i
1.4  Citirea literelor, silabelor, cuvintelor
2.1  Despărţirea cuvintelor în silabe
CLR  Cuvinte cu sens asemănător/ cuvinte cu sens opus
2.2 10h
3.1  Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate
3.2  Scrierea literelor mari de tipar
3.3  Simboluri uzuale din universul apropiat
4.1  Elemente grafice care intră în componenţa literelor
de mână
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare

Săptămânile VII – VIII


Comunitatea
mea
1.1  Numerele în concentrul 1-10 (nr. 4, 5) - recu-
Texte suport: 1.2 noaştere, formare, citire scriere, comparare, ordonare
3. MEM 8h
1.3  Igiena alimentatiei
3.2
Familia mea,  Culoarea preferată, culorile preferate ale membrilor
de Clara Ruse familiei (fraţi, surori, mama, tata, bunicul, bunica, etc.)
1.2
 Culorile spectrului solar: culorile binare
2.2
E prezent în  Pata de culoare; tehnici de lucru: amprentare,
AVAP 2.3 4h
orice loc,, pensulatie
2.4
de Emilia  Tehnici simple de prelucrare a hârtiei: tăiere,
Căldăraru rupere
 Modelaj
Cântarea vocală
1.1
 Cântarea în colectiv
1.4
 Dicţia
MM 2.1 4h
Mişcarea pe muzică
2.2
 Liberă; sugerată de textul cântecului
3.1
 Impusă
 Lucrurile mele- rutina zilnică a igienei personale;
corelarea obiectelor de igienă cu diferite elemente ale
1.2 zilei;
DP 4h
3.1  Trăiesc într-un mediu sănătos- colaj reguli de
igienă; regulile de igienă ale mediului în care îşi
desfăşoară activitatea- acasă, la şcoală;
Săptămânile IX – XI

4. 1.1  Comunicarea orala-identificarea unei persoane,


1.2 exprimarea propriei pareri in legatura cu relatiile de
1.3 prietenie/grupul de prieteni;
CLR 1.4  Sunetele si literele mici si mari de tipar E e, R r,
2.1 C c; 15h
Prietenia 2.2  Citirea literelor, silabelor, cuvintelor;
3.1  Scrierea literelor mari de tipar;
3.2  Recapitulare. Evaluare
4.1  Ameliorare/dezvoltare
Texte suport: MEM 1.1  Numerele în concentrul 1-10 (nr. 0, 6, 7) – recu- 12h
1.2 noaştere, formare, citire scriere, comparare, ordonare
1.3  Igiena alimentaţiei
Cel mai bun 3.1  Animale sălbatice şi domestice
prieten, 5.1 - părţi componente
de Victor - hrana ca sursă de energie: importanţa hranei
Sivetis pentru creştere şi dezvoltare;
- rolul animalelor în viaţa oamenilor
 Clasificarea culorilor
1.2
 Culori calde
2.2
 Culori reci
2.3
AVAP  Tehnici simple de prelucrare a hârtiei: mototolire, 6h
2.4
decupare după contur
2.5
 Colaj
 Modelaj
1.2
Cântare vocală
1.3
 Cântarea în colectiv
1.4
Prietenia, MM Cântare instrumentală: 6h
2.1
comoara cea  Percuţia corporală: bătăi din palme, cu degetul pe
2.2
mai de pret, bancă
3.1
poveste
 Cum mă îmbrac?- igiena vestimentaţiei, corelaţia
populară
stării de bine, igiena pesonală;
1.2  Programul meu zilnic- igiena programului meu
DP 6h
3.1 zilnic- corelarea momentelor de activitate cu cele de
Pietricica şi
relaxare;
caracatiţa,
 Mănânc sănătos- igiena alimentaţiei
de Henri
 Comunicare orală – discuţii libere despre
anotimpul iarna (lunile anotimpului, succesiunea lor,
caracteristicile anotimpului: fenomenele naturii,
1.1 modificări în lumea vie şi activităţi ale oamenilor
1.2 specifice fiecărui anotimp)
1.3  Sunete. Literele mari şi mici de tipar: O o, ă, L l
1.4  Citirea literelor, silabelor, cuvintelor
CLR
2.1  Scrierea literelor mari de tipar
15h
2.2  Elemente grafice Utilizarea cuvintelor noi în
2.3 enunţuri adecvate
Intră baba 3.1  Formularea de propoziţii cu suport intuitiv
iarnă-n sat 3.2  Formarea de întrebări şi răspunsuri
4.1  Povestirea după imagini
 Desenarea literelor mari de tipar
Texte suport:  Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
 Numerele în concentrul 1-10 (nr. 8, 9, 10 ) – recu-

Săptămânile XII – XIV


Tara mea, noaştere, formare, citire scriere, comparare, ordonare
de Andrei 1.1  Plante:
Ciurunga 1,2 - părţi componente
5. 1.3 - hrana ca sursă de energie: importanţa hranei
Cea dintâi MEM 12h
3.1 pentru creştere şi dezvoltare;
ninsoare, 3.2 - rolul animalelor în viaţa oamenilor
din vol. Cuore, 4.2  Condiţii de viaţă în anotimpul iarna
inimă de copil  Recapitulare. Evaluare
de E.de Amicis  Ameliorare. Dezvoltare
1.2  Pata de culoare: pensulatie, tamponare,
Poveste de 2.2 dactilopictură
iarnă, AVAP 2.3  Ornamente pentru împodobirea bradului (decupare 6h
de Mircea 2.4 după contur).
Sântimbreanu  Colaj. Modelaj
1.1
Cântarea instrumentală
1.4
MM  Mânuirea jucăriilor muzicale (tobe, lemne) 6h
3.2
 Jucăriile muzicale improvizate
3.3
 Emoţiile mele- identificarea emoţiilor de bază:
bucurie, tristeţe, frică, furie
2.1  Cum mă simt- asocierea emoţiilor cu simboluri;
DP 6h
3.1 recunoaşterea emoţiilor în funcţie de situaţii
 Planeta Emoţiilor- colaj pe baza emoţiilor de bază;
crearea universului, emoţiilor clasei
 Comunicare orală- exprimarea propriei păreri în
legătură cu un fapt; discuţii libere despre ocrotirea
plantelor, animalelor şi a mediului înconjurător.
1.1
 Sunete. Literele mari şi mici de tipar: S s, V v,
1.2
Ş ş, T t
1.3
 Citirea literelor, silabelor, cuvintelor
1.4
CLR  Scrierea literelor mari de tipar
2.1
 Despărţirea cuvintelor în silabe 20h
2.2
 Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus
2.3
 Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate
3.1
 Formularea de propoziţii cu suport intuitiv
3.2
 Formarea de întrebări şi răspunsuri
4.1
 Povestirea după imagini
 Desenarea literelor mari de tipar.
În lumea  Recapitulare. Evaluare
necuvântătoa-  Numerele naturale: de la 0 la 31- recunoaştere,
relor formare, citire, scriere (cu cifre), comparare, ordonare;
1.1  Condiţii de viaţă în anotimpul iarna
Texte suport: 1,2  Procese ale Pământului: observarea prezenţei apei
1.3 în natură sub diverse forme (precipitaţii, râuri, lacuri,
MEM 16h

Săptămânile XV – XVIII
Cuşu 3.1 mare etc.)
Hamham, 3.2  Vieţuitoarele apelor
după F. 4.2  Condiţii de viaţă: adăposturi ale animalelor
Sahling  Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
6. La Grădina  Pata de culoare: pensulatie, tamponare
Zoologică, 1.2
 Tehnici simple de îndoire, pliere (tehnica origami);
de Marin 2.2
 Tehnici simple de înşirare;
Sorescu AVAP 2.3 8h
 Obţinerea formelor spontane prin modelaj;
2.4
 Tehnici simple de tăiere/decupare după contur;
Muzicantii din  Colajul
Bremen, Elemente de limbaj muzical
de Fratii 1.1
 Sunetul din mediul înconjurător: lung-scurt, tare-
Grimm MM 1.4 8h
încet
2.1
 Intonarea corectă a sunetelor care diferă ca înălţime
Noi albinele,  Emoţii şi comportamente - recunoaşterea emoţiilor;
de Călin Gruia recunoaşterea comportamentelor potrivite/ nepotrivite
pentru diverse manifestări emoţionale;
 Emoţiile mele, emoţiile noastre- joc de rol;
recunoaşterea emoţiilor potrivit situaţiilor în care se
află fiinţe nonumane; identificarea situaţiilor care îl fac
2.1 fericit; exerciţii în grup;
DP 8h
3.1  Învăţ să comunic- exerciţiu de continuare a
poveştii; exprimarea opiniilor
 Comunicăm, ne înţelegem- reguli de comunicare;
ascultare şi înţelegere a mesajului receptat;
Comportare civilizată- identificarea modalităţilor
potrivite/ nepotrivite de comunicare; cooperare cu
colegul/ colegii

Semestrul al II-lea
 Comunicare orală- alcătuirea de propoziţii/
enunţuri despre personajele din poveşti.
 Sunete. Literele mari şi mici de tipar: P p, D d, Î î
1.1
 Citirea literelor, silabelor, cuvintelor
1.2
 Scrierea literelor mari de tipar
1.3
 Despărţirea cuvintelor în silabe
1.4
 Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus
2.1
 Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate
2.2 15h
CLR  Formularea de propoziţii cu suport intuitiv
2.3
Lumea  Formarea de întrebări şi răspunsuri
3.1
magică a  Povestirea după imagini
3.2
basmelor  Desenarea literelor mari de tipar.
4.1
Simboluri neconvenţionale folosite în exprimarea
4.3
Texte suport: scrisă.
 Recapitulare. Evaluare
Dragonii din  Ameliorare. Dezvoltare
Ţinutul  Adunarea şi scăderea în concentrul 0 - 10 cu 1-2
Albastru, unităţi, prin numărare
1.4
După  Plante - condiţii de viaţă (apă, aer, lumină, căldură)
1,5
R.S.Gannett  Unde şi vibraţii: producerea sunetelor
MEM 1.6 12h

Săptămânile XIX – XXI


 Forţe de mişcare: efecte observabile ale forţelor
4.2
(împingere, tragere); mişcarea corpurilor şi schimbarea
5.2
formei corpurilor (deformare, rupere, întindere)
7.  Recapitulare. Evaluare
1.2; 2.2  Linia. Rolul constructiv al liniei
2.3  Tehnici simple: decolorare cu pic
AVAP 8h
Degeţica, 2.4  Tehnici de prelucrarea a firului textil: răsucire
de H. Ch. 2.5  Însirare. Colajul. Modelaj
Andersen Elemente de limbaj muzical
1.1
 Sunetul vorbit sau cântat
1.2
 Corelarea sunetelor înalte, joase cu mișcări
MM 1.3 8h
spaţiale
2.2
Timbrul
2.3
 Sunete vocal- instrumentale

Habarnam
visează, Regulile noastre- reguli de comunicare; exersarea
după Nikolai regulilor
Nosov  Comunicăm în clasă- exersarea regulilor de
comunicare prin joc de rol; colaj conţinând reguli de
2.2 comunicare la şcoală
DP
3.1.  Comunicăm acasă- reguli de comunicare acasă;
comunicare a mesajului receptat în interacţiune cu
părinţii, fraţii, bunicii; mijloace de comunicare
8h
 Comunicăm prin semne- comunicare prin
simboluri; reguli de comunicare prin joc
 Comunicare orală – discuţii libere despre
anotimpul primăvara (lunile anotimpului, succesiunea
lor, caracteristicile anotimpului: fenomenele naturii,
modificări în lumea vie şi activităţi ale oamenilor
specifice fiecărui anotimp)
1.1  Sunete. Literele mari şi mici de tipar: â, B b,
1.2 Ţ ţ, G g
1.3  Citirea literelor, silabelor, cuvintelor
1.4  Scrierea literelor mari de tipar
CLR 2.1  Despărţirea cuvintelor în silabe
Salutare 2.2  Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus 20h
primăvară! 2.3  Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate
3.1  Formularea de propoziţii cu suport intuitiv
Texte suport: 3.2  Formarea de întrebări şi răspunsuri
4.1  Povestirea după imagini
Legenda 4.3  Elemente grafice care intră în componenţa literelor
ghiocelului, de mână
de Eugen Jianu  Scrierea functională folosind desene, simboluri:
biletul; felicitarea
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare

Săptămânile XXII– XXV


 Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10, cu 1-2
unităţi, prin numărare
De ziua  Adunarea şi scăderea în concentrul 0-31,prin
mamei, 1.4 numărare , probleme
8. de Elena 1,5  Formare şi transfer de energie. Electricitate:
Farago MEM 1.6 aparate care utilizezază electricitatea şi reguli de 16h
3.1 siguranţă în mânuirea aparatelor electrice
5.2  Universul - Pământul, planetele: recunoaştere în
modele simple
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
A venit
primăvara,
de Emilia 1.2
 Elemete de limbaj plastic: punctul
Plugaru 2.2
 Obținerea formelor spontane prin presare,
AVAP 2.3 8h
dactilopictura
2.4
 Modelarea plastilinei
1.1
1.1; 1.2 Ritmul
Pastele în sat, MM 1.3; 2.2  Sunete lungi, sunete scurte 8h
de R. Niger 2.3  Durate muzicale

 Eu şi cei dragi mie- prezentarea unor imagini/


fotografii cu fiinţe şi obiecte îndrăgite;
 Familia mea- apartenenţa la familie; sentimentele
existente între membrii familie;
1.1
 Ce-mi place mie- selectarea activităţilor preferate;
DP 2.2 8h
 Eu şi cei dragi mie- prezentarea fotografiei la
3.1
diferite vârste; desenarea familiei;
 Împreună cu alţii - exerciţii de cunoaştere,
intercunoaştere; discuţii de echipă; mâncarea preferată;
jucăria preferată; activitatea preferată;
 Comunicare orală – informaţii despre forma şi
utilitatea unor obiecte
 Comunicare orală – dialoguri pe teme familiare (ce
meserii au părinţii mei, meseria preferată, ce-mi doresc
1.1.
să fac când voi fi mare etc
1.2.
 Sunetele. Literele mari şi mici de tipar: F f, H h,
1.3.
Zz
1.4.
 Citirea literelor, silabelor, cuvintelor
2.1
CLR  Scrierea literelor mari de tipar
2.2
 Despărţirea cuvintelor în silabe 15h
2.3.
 Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus
3.1.
 Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate
3.2.
 Formularea de propoziţii cu suport intuitiv
3.3.
 Formarea de întrebări şi răspunsuri
Vreau să am o 4.1.
 Povestirea după imagini
meserie 4.2
 A formula o solicitare
 Simboluri uzuale din universul apropiat
 Recapitulare. Evaluare
Texte suport:  Ameliorare. Dezvoltare
 Figuri plane/2D ( pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc:

Săptămânile XXVI– XXVIII


Mirosul denumire; conturare)
meseriilor,  Corpuri/ 3D ( cub, cuboid, sferă: denumire)
de Gianni 2.2  Timpul: (ziua, săptămâna, luna, anul) denumire,
Rodari MEM 6.1 ordonare; 12h
6.2  Măsurări cu unităţi nonstandard pentru lungime;
9.  Calendarul naturii;
 Recapitulare. Evaluare
Gospodina,  Ameliorare. Dezvoltare
de Otilia  Elemente de limbaj plastic: linia cu rol
1.2
Cazimir constructiv;
2.1
2.2  Tăierea firelor și a materialului textil
AVAP  Textura, culoarea, dimensiunea, forma, grosimea şi
6h
2.3
2.4 utilitatea unor obiecte;
Doctorul
 Modelaj
Aumădoare,
de Kornei 1.1  Melodia: sunete înalte-joase
Ciukovski 1.2  Mersul melodiei. Legătura dintre text şi melodie
MM 1.3  Nuanţe: tare, încet, mediu 6h
2.2  Procedee armonico-polifonice - grupe alternative:
2.3 solist-cor, lanţ, dialog
 Cum mă organizez...- transformarea spaţiului într-
un mediu prietenos de lucru; identificarea avantajelor/
dezavantajelor faptului de a fi organizat; modalităţi de
organizare;
 Ştiu ce vreau!- rutina zilnică; identificarea
3.1
DP semnelor unei bune organizări; dezanvantajele lucrului 6h
3.2
dezorganizat;
 Ştim să ne gospodărim!- asumare de
responsabilităţi în clasă;
 Ce îmi place să fac- activităţi zilnice; prezentarea
achiziţiilor din clasa pregătitoare;
Comunicare orală – discuţii libere despre întâmplări şi
fapte din viaţa proprie, despre universul copilăriei şi
valorile proprii acestuia
1.1.  Sunete. Literele mari şi mici de tipar: J j, X x, K k,
1.2. Yy
1.3.  Citirea literelor, silabelor, cuvintelor
1.4.  Scrierea literelor mari de tipar
2.1  Despărţirea cuvintelor în silabe
CLR
2.2  Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus
15
2.3.  Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate
3.1.  Formularea de propoziţii cu suport intuitiv
3.2.  Formarea de întrebări şi răspunsuri
3.3.  Povestirea după imagini
4.1.  Elemente grafice care intră în componenţa literelor
4.2 de mână
Copilăria  Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
Texte suport:
 Unităţi de măsură pentru valoare (banii): leul
Sfatul jucăriilor, (bancnote de 1 leu, 5 lei, 10 lei); schimburi echivalente
de Matache Iliut 6.2
valoric în concentrul 0- 31;
6.3
MEM  Procese ale Pământului: fenomene ale naturii 12h

Săptămânile XXIX– XXXI


3.1
(ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet); anotimpurile;
5.2
 Unităti de măsură a timpului: ziua, săptămâna,
luna, anul;
 Elemente de limbaj plastic: linia cu scop decorativ
10. Ionel, un 1.2
 Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite
băietel, 2.2
 Tehnica colajului - folosind materiale şi tehnici
de Gica Iutes AVAP 2.3 6h
diverse, potrivite nivelului de vârstă;
2.4
 Dramatizări (fragmente din poveşti) cu ajutorul
1.6
păpuşilor pe băţ, pe deget sau pe mână;
1.1 Audieri
MM 1.2  Audierea unor cȃntece interpretate de copii 6h
1.3  Audierea unor melodii din muzica culta
Fetita care l-a
luat pe NU în
brate,
de O. Pancu-Iasi

 Sunt şcolar- realizarea programului zilnic;


prezentarea achiziţiilor din clasa pregătitoare;
sentimente legate de faptul de a fi şcolar;
3.1  Cum mă relaxez- introducerea activităţilor de
DP relaxare în programul zilnic; recunoaşterea activităţilor 6h
3.2
potrivite/ nepotrivite de relaxare; ordinea activităţilor;
 Hobby-urile mele- expunerea hobbz-urilor şi
colecţiilor personale, ca modalitate de a vorbi despre
sine şi de a se prezenta celorlalţi
 Recapitulare finală
1.1.  Alfabetul limbii române
1.2.  Citirea silabelor, cuvintelor
1.3.  Scrierea literelor mari de tipar
1.4.  Comunicare orală – discuţii libere despre
CLR 2.2. anotimpul vara (lunile anotimpului, succesiunea lor,
2.3. caracteristicile anotimpului: fenomenele naturii,
2.4. modificări în lumea vie şi activităţi ale oamenilor 10h
3.1. specifice fiecărui anotimp)
3.2.  Formulări de întrebări și răspunsuri

Săptămânile XXXII– XXXIV (O săptămână “Şcoala altfel „)


3.3.  Povestire după imagini
4.1.  Cuvinte cu sens asemănător
Vară, vară. 4.4.  Cuvinte cu sens opus
dulce vară...  Recapitulare. Evaluare

Texte suport: 1.1


1,2
1.3  Colectarea şi gruparea datelor;
1.4  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în
MEM 1,5 concentrul 0- 31 fără şi cu trecere peste ordin, prin 8h
1 Iunie, ziua 1.6 numărare/ cu suport intuitiv;
copilului, 5.1  Evaluare finală
de Teodor 5.2
Munteanu
11.
1.2
2.2  Pictură; recapitulare: pata de culoare, punctul, linia
2.3  Tehnica Origami
AVAP 4h
2.4  Ilustrarea unei poveşti cunoscute prin desen sau
2.6 prin cântec

Creaţie muzicală accesibilă


 Organizarea unor jocuri inspirate de muzica
1.1
Apă de vară, audiată
1.2
de Fodor Sandor  Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un
1.4
MM cântec simplu 4h
2.2
 Jocuri populare din zonă
2.3
Recapitulare finală
3.2
 Cȃntarea prin diferite procedee
 Recunoașterea cȃntecelor după un fragment melodic
 Despre meserii- modalităţi de autocunoaştere
3.1
 Ce voi fi când voi fi mare?- recunoaşterea şi
DP 3.2 4h
prezentarea unor activităţi preferate şi caracteristicilor
3.3
acestora;