Sunteți pe pagina 1din 2

Test istorie

I.Scrieţi pe foaia de testare litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:

1. Procesul desfăşurat în perioada 1946-1962, prin care o mare parte a ţărănimii


române a fost obligată să intre în cooperative agricole se numeşte:
a) colectivizare b) colonizare c) romanizare d) urbanizare 5p

2Conducătorul organizaţiei judeţene Olt a Partidului Naţional Liberal, în perioada 1944-1947


a fost:
a) Gh. Gheorghiu-Dejb)Gheorghe Kitzulescu c)Ferdinand d)Petru Groza 5p

3.Colectivizarea şi naţionalizarea s-au impus în judeţul Olt în perioada regimului:


a)democratic b)comunist c)dualist d)absolutist 5p

4.Conducătorul opoziţiei anticomuniste din perioada 1944-1947 a fost:


a)Nicolae Titulescu b)A.I. Cuza c)Iuliu Maniu d)Carol I 5p

5.Prin „greva regală”, regele Mihai a încercat să evite ocuparea ţării de către:
a)comunişti b)liberali c)americani d)francezi 5p

6. La Aiud şi Gherla, în perioada 1948-1964 s-au aflat:


a)închisori politice b)universităţi c)catedrale d)bătălii 5p

7. Învăţătorii din judeţul Olt care se opuneau guvernului comunist erau catolagaţi
drept:
a)securişti b)dizidenţi c)colonişti d)reacţionari 5p

8. La alegerile din 1946, din partea comuniştilor, în judeţul Olt a candidat :


a)Nicolae Ceauşescu b)Chivu Stoica c)Ana Pauker d)Petru Groza 5p

II. Transcrieţi pe foaia de testare, textul de mai jos, completând fiecare spaţiu liber cu
termenul corespunzător din lista dată:
„Pe lângă acuzaţiile de sabotaj şi apartenenţă la mişcarea ………….., funcţionari şi…………
erau suspectaţi şi datorită legăturilor cu fostul prefect liberal ………….. şi alte personalităţi
„reacţionare” din Slatina. Aşa este cazul primarului…………………………………..din
Alimăneşti, adversar neîmpăcat al comuniştilor.
Lista Termenilor: Miti Alimănişteanu, oligarhie, Nicolae Bălcescu,legionar, primar,
Iacobescu, I.A. Tomescu. 12p

III. Citiţi cu atenţie textul de mai jos:


„ Adunarea naţional-ţărănistă a avut loc în Slatina pentru pregătirea alegerilor, în sala
I.M.F.A. echipele noastre de muncitori nu au putut privi resemnaţi la sfidarea reacţiunii şi au
forţat intrarea în sală. ” (din arhivele P.M.R., Olt)
Pornind de la acest text, răspundeţi la următoarele cerinţe:
1.Transcrieţi scopul adunării naţional-ţărăniste. 3p
2. Numiţi un alt partid politic, altul decât cel din text catalogat drept „reacţionar” de comunişti
3p
3. Menţionaţi o măsură lată de comunişti pentru preluarea controlului asupra judeţului Olt.
3p
4.Numiţi o personalitate a judeţului Olt care s-a opus deschis comuniştilor. 3p
5. Prezentaţi două urmări ale instaurării comunismului din România în după 1947. 6p

IV. Prezentaţi, în 1-2 pagini, monarhia şi partidele politice în perioada interbelică, având în
vedere:
- doi regi ai României din perioada interbelică şi câte o măsură politică adoptată
de fiecare dintre ei.
- două partide politice din România din perioada interbelică şi câte un conducător
al fiecăruia.
- Modificări ale programelor politice survenite după 1945. 20p
Timp de lucru – 2ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.