Sunteți pe pagina 1din 3

Prof: ..Păduraru Elena ..............

Disciplina: ISTORIE
Clasa a IX-a A,B Număr de ore pe săptămână: 1
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Anul școlar 2018/2019

SEMESTRUL I – 18 săptămâni (15 + 3 săpt.)


Nr.
Nr.
Unități de învățare Competențe specifice Conținuturi de Săpt. Obs.
crt.
ore
1.
♦ Introducere în studiul istoriei. S1
INTRODUCERE 1
♦ Test predictiv 10-14 IX

2.
1.1. Folosirea limbajului adecvat în
cadrul unei prezentări orale sau scrise. ♦ Sumerienii S2
3.1. Recunoașterea asemănărilor și ♦ Egiptenii
POPOARE ȘI SPAȚII
diferențelor dintre sine și celălalt, dintre ♦ Evreii
ISTORICE 3 S3
persoane, dintre grupuri. ♦ Tracii
ÎN ANTICHITATE
5.3. Utilizarea adecvată a coordonatelor ♦ Grecii
S4
temporale și spațiale relative la un ♦ Romanii
subiect istoric.

3. 1.2. Evidențierea relației cauză – efect


într-o succesiune de evenimente sau
procese istorice. 1
2.1. Recunoașterea unui context
♦ Monarhia egipteană. S5
FORME DE economic, social, politic, cultural,
♦ Democrația ateniană. 1 S6
ORGANIZARE istoric.
POLITICĂ ÎN 2.5. Analiza critică a acțiunii
ANTICHITATE personalităților și grupurilor umane in ♦ Republica și imperiul roman. 1 S7
diverse contexte.
♦ Regatul dac 1 S8
5.3. Utilizarea adecvată a coordonatelor
temporale și spațiale relative la un
subiect istoric.
4. 1.1. Folosirea limbajului adecvat în ♦ Arhitectura orientală.
cadrul unei prezentări orale sau scrise. ♦ Stilurile artei grecești; arta
MOȘTENIREA 4.1. Exprimarea unei opinii față de o plastică greacă. S9
CULTURALĂ A operă culturală în cadrul unei dezbateri. ♦ Arta monumentală romană. 2
ANTICHITĂȚII 4.2. Aprecierea valorilor trecutului prin ♦ Modele și valori în educație S10
raportarea la actualitate. în lume greacă.
♦ Știința
5. 1.1. Folosirea limbajului adecvat în
cadrul unei prezentări orale sau scrise. ♦ Iudaismul. S11
3.1. Recunoașterea asemănărilor și ♦ Budismul.
MARILE RELIGII 2
diferențelor dintre sine și celălalt, dintre ♦ Creștinismul.
S12
persoane, dintre grupuri. ♦ Islamul
3.2. Utilizarea dialogului intercultural.
6. ♦ germanice
1.1. Folosirea limbajului adecvat în
FORMAREA cadrul unei prezentări orale sau scrise. ♦ romanice
3.1. Recunoașterea asemănărilor și
♦ slave
POPOARELOR 1 S13
♦ arabii
MEDIEVALE diferențelor dintre sine și celălalt, dintre
♦ fino-ugrice
persoane, dintre grupuri.
♦ turcice
7. 1.1. Folosirea limbajului adecvat în
cadrul unei prezentări orale sau scrise. ♦ Demografie și economie.
2.2. Extragerea informației esențiale ♦ Ierarhia feudală.
CIVILIZAȚIA
dintr-un mesaj. ♦ Europa romanică și Europa S14
3.1. Recunoașterea asemănărilor și gotică. 2
MEDIEVALĂ
diferențelor dintre sine și celălalt, ♦ Arhitectura medievală S15
dintre persoane, dintre grupuri. românească.
4.1. Exprimarea unei opinii față de o ♦ Influențe orientale în Europa
operă culturală în cadrul unei dezbateri.

www.istorie-edu.ro
Vacanța de iarnă: 22 decembrie 2018 - duminică, 13 ianuarie 2019 (trei săpt.)
8.
1.1. Folosirea limbajului adecvat în
cadrul unei prezentări orale sau scrise.
ETNOGENEZA
5.3. Utilizarea adecvată a coordonatelor ♦ Etnogeneza românească 1 S16
ROMÂNEASCĂ
temporale și spațiale relative la un
subiect istoric.

9.
1.2. Evidențierea relației cauză – efect
într-o succesiune de evenimente sau
procese istorice. ♦ Imperiul Bizantin
STATUL MEDIEVAL 2.5. Analiza critică a acțiunii ♦ Franța 1 S17
personalităților și grupurilor umane in ♦ Imperiul romano-german
diverse contexte.
5.5. Construirea de sinteze tematice.

10. Recapitulare 1.1.; 2.1.; 2.5.; 3.1.; 3.2.; 4.1.; 4.2.;


1 S18
semestrială 5.1.; 5.3

Vacanța inter-semestrială: 2 februarie - duminică, 10 februarie 2019 (o săpt.)

SEMESTRUL II – 16 săptămâni (10 + 6 săpt.)

Nr.
Nr.
Unități de învățare Competențe specifice Conținuturi de Săpt. Obs.
crt.
ore
11. 1.1. Folosirea limbajului adecvat în
cadrul unei prezentări orale sau scrise.
2.1. Recunoașterea unui context
economic, social, politic, cultural,
STATE
istoric. ♦ Transilvania S19
MEDIEVALE ÎN ♦ Țara Românească
5.1. Înțelegerea mesajului surselor 2
SPAȚIUL ♦ Moldova,
istorice arheologice, scrise, vizuale și S20
ROMÂNESC ♦ Dobrogea
de istorie orală.
5.3. Utilizarea adecvată a coordonatelor
temporale și spațiale relative la un
subiect istoric.
12. 1.1. Folosirea limbajului adecvat în
cadrul unei prezentări orale sau scrise.
2.1. Recunoașterea unui context
ISLAMUL ȘI economic, social, politic, cultural. ♦ Califatul arab
EUROPA Istoric.
♦ Imperiul otoman, ideea de 1 S21
cruciadă
2.4. Analiza critică a acțiunii
personalităților și grupurilor umane in
diverse contexte.

13.
1.1. Folosirea limbajului adecvat în
cadrul unei prezentări orale sau scrise.
1.2. Evidențierea relației cauză – efect ♦ Relații comerciale și politico-
într-o succesiune de evenimente sau militare, în timpul domnitorilor S22
ȚĂRILE ROMÂNE
procese istorice. - Mircea cel Bătrân,
ȘI STATELE - Iancu de Hunedoara,
2.1. Recunoașterea unui context 3 S23
VECINE ÎN EVUL - Vlad Țepeș,
economic, social, politic, cultural.
MEDIU
Istoric. - Stefan cel Mare, S24
2.4. Analiza critică a acțiunii - Mihai Viteazul
personalităților și grupurilor umane in
diverse contexte.

www.istorie-edu.ro
14.
1.1. Folosirea limbajului adecvat în
UMANISMUL. cadrul unei prezentări orale sau scrise.
3.2. Utilizarea dialogului intercultural. ♦ Umanismul critic și erudit. S25
RENAȘTEREA 4.1. Exprimarea unei opinii față de o 2
ARTISTICĂ operă culturală în cadrul unei dezbateri. ♦ Renașterea artistică S26
4.2. Aprecierea valorilor trecutului prin
raportarea la actualitate.

15.
2.5. Analiza critică a acțiunii ♦ Protestantismul, contrareforma,
REFORMA
personalităților și grupurilor umane in ♦ Războaiele religioase în Franța.
RELIGIOASĂ ȘI 1 S27
diverse contexte. ♦ Reforma religioasă în
URMĂRILE SALE
3.2. Utilizarea dialogului intercultural. Transilvania

Vacanța de primăvară: 20 aprilie - duminică, 5 mai 2019 (două săpt. - Paștele, 1 mai)
16. 1.1. Folosirea limbajului adecvat în
cadrul unei prezentări orale sau scrise.
1.2. Evidențierea relației cauză – efect
într-o succesiune de evenimente sau
procese istorice. ♦ Călătorii și descoperirea noilor
lumi. S28
EXPANSIUNEA 2.1. Recunoașterea unui context
2
EUROPEANĂ economic, social, politic, cultural.
♦ Imperii coloniale în secolele S29
Istoric.
XVI-XVII
2.4. Analiza critică a acțiunii
personalităților și grupurilor umane in
diverse contexte.
5.5. Construirea de sinteze tematice.
17. 1.1. Folosirea limbajului adecvat în
cadrul unei prezentări orale sau scrise.
2.4. Exprimarea acordului /
dezacordului în raport cu un context ♦ Dinastiile:
social. - Habsburg
ABSOLUTISMUL 2.5. Analiza critică a acțiunii - Bourbon 2 S30
personalităților și grupurilor umane in - Tudor
diverse contexte. - Romanov
5.1. Înțelegerea mesajului surselor
istorice arheologice,
5.5. Construirea de sinteze tematice.

18.
2.1. Recunoașterea unui context
economic, social, politic, cultural.
Istoric.
RĂZBOIUL DE 30 2.4. Analiza critică a acțiunii
DE ANI ȘI personalităților și grupurilor umane in ♦ Rațiunea de stat și echilibrul
1 S32
DIPLOMAȚIA diverse contexte. european
EUROPEANĂ 5.3 Utilizarea adecvată a coordonatelor
temporale și spațiale relative la un
subiect istoric.
5.5 Construirea de sinteze tematice.

19. Recapitulare 1.1.; 2.1.; 2.2.; 2.4.; 2.5.; 3.1.; 3.2.;


1 S33
semestrială/anuală 4.1.; 4.2.; 5.1.; 5.3; 5.5.

20. Activități extracurriculare și extrașcolare


„ȘCOALA ALTFEL” S………
„Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”

Vacanța de vară : sâmbătă, 15 iunie - duminică, 15 septembrie 2019 (12 săpt.)

www.istorie-edu.ro