Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

INTEGRATĂ

DATA:09.11.2016
CLASA: Pregătitoare
ÎNVĂȚĂTOR : DRAGOS BIBIRE
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA TEMATICĂ:,,Impreuna cu ceilalti”
TEMA:Sunetul și litera „i și I”
TIPUL LECȚIEI : însușire de noi cunoștințe
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
SCOPULACTIVITĂȚII: dezvoltarea competențelor de comunicare corectă în diferite contexte, cu accent pe sunetul/ litera „I/i”; familiarizarea copiilor cu
sunetul şi litera „i/I”.

COMPETENȚE SPECIFICE:
Comunicare în limba română:
 1.2- Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scurt,rostit clar și rar;
 1.3- Identificarea sunetului iniţial şi final dintr-un cuvânt,a silabelor și a cuvintelor din propoziții rostite clar și rar;
 3.1- Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar;
 4.1- Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate;
Arte vizuale și abilități practice:
 1.1-Sesizarea semnificației unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen, pictura, modelaj, colaj, film, desen animat, care reflectă un context familiar;
Muzică și mișcare:
 2.1-Cântarea în colectiv, asociind mișcarea sugerată de text.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 O1 - să dea exemple de cuvinte ce conțin sunetele învățate;
 O2– să identifice sunetul nou învățat în cuvintele date ;
 O3 - să precizeze locul sunetului "i" în structura unor cuvinte; obiectivul este considerat realizat dacă elevii identifică două poziții;
 O4- să încercuiască litera corespunzătoare sunetului nou învățat; obiectivul este considerat realizat dacă elevii încercuiesc cel puțin o literă mare și una
mică;
 O5 - să coloreze litera nou învățată,dar si alte litere deja învățate,respectând un cod de culori.
 O6 – să citească silabe și cuvinte formate din literele învățate.

STRATEGII DIDACTICE:
-METODE ŞI PROCEDEE:, conversaţia, explicaţia, observația, exerciţiul, demostrația, învățarea prin descoperire.
-MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planșă cu litera I/i; auxiliar, cartonașe cu imagini, jetoane cu silabe, ecusoane ,,smile face,,.
-FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în perechi.
-RESURSE TEMPORALE: 35 min + 15 min. activități recreative.
-RESURSE UMANE: 19 elevi.

BIBLIOGRAFIE:

-MECTS-„Programa pentru disciplina Comunicare în limba română, aprobată prin ordin al ministrului nr. 3418/19.03.2013”, Bucuresti, 2013;
-„Ghidul cadrului didactic- clasa pregătitoare”, EdituraSinapsis, 2016

Demersul didactic
Nr. SECVENȚE C.S.. ACTIVITATEA ACTIVITATEA Resurse Resurse Forme de EVALUARE
crt. DIDACTICE ÎNVĂȚĂTORULUI ELEVILOR procedurale materiale organizare
1 Moment -Pregătirea materialelor necesare conversația frontal
organizatoric desfăşurării lecţiei.
- Asigurarea cadrului organizatoric
(1 min. ) necesar desfăşurării în condiţii
optime a lecţiei.
2 Actualizarea -Copii, vă mai amintiţi care a fost -Enunță literele Conversația Cartonașe cu Frontal Evaluare
cunoștințelor ultima literă învăţată? învățate. litere sumativă
O1 Individual
dobândite -Ce litere am învăţat noi până acum? -Dau exemple de
anterior -Daţi exemple de cuvinte care încep cuvinte ce încep cu Explicația
(4 min. ) cu sunetele învăţate. literele cunoscute si
- identificați oral poziția sunetelor în identifică poziția
cuvinte date. sunetelor în cuvinte.

3 Captarea atenției - V-am pregătit o surpriză ! În -Privesc jetoanele și Observația Jetoane cu Frontal Observare
săculeț sunt ascunse căteva cartonașe intuiesc faptul că obiecte sistematică
(3 min. ) O2 Conversația Individual
ce au desenate obiecte.Va trebui să toate au desenate
descoperim împreună ce au în obiecte ce încep cu
comun aceste jetoane. sunetul I.

4 Anunțarea temei -Astăzi vom învăța o nouă literă pe -Sunt atenți la Explicația Planșa cu Frontal Observare
și a obiectivelor care o vom adăuga la colecția explicațiile mele/ litera I, i sistematică
noastră de litere de pană acum, litera Conversația
( 2 min. ) I.
- vom enumera cuvinte ce încep sau
conțin în interiorul lor sunetul I,

- Împreună vom rezolva o parte din -Elevii, ajutați de


exerciţiile din auxiliarul de mine ,rezolvă Conversația
Dirijarea O2 Auxiliar, Frontal
Comunicare în limba română , care exercițiie din Explicația
învățării creioane
vizează recunoșterea/identificarea auxiliar,apoi scriu Exercițiul Individual Observare
colorate,
(15 min) O3 literei “I/i” de tipar, reprezentarea litera I de tipar unind Observația sistematică
grafică a cuvintelor ce conțin litera spațiile punctate.
“i”, colorând cercul corespunzător
sunetului nou învățat; colorarea
imaginilor corespunzătoare
cuvintelor care conțin sunetul “i”,
scrierea literei nou învățate unind Învățarea prin In perechi
O4 spațiile punctate. descoperire
- Vom organiza un mini-concurs:
-Lucrează în perechi Jetoane cu
O6 câte 2 copii vor primi jetoane ce pt a forma și citi silabe
conțin silabe din literele învățate,vor cuvinte din silabe
trebui să le unească și să citească Ecuson ,,smile
date.
cuvântul format.Perechea face,,
câștigătoare va primi ecusonul cu
,,smile face,, ce il vor purta intreaga
zi.
5 Obţinerea Joc: "Detectivul de litere" . -Elevii caută atent pe Munca Fișe de lucru, Individual Observare
performanţei fișă iepurașii ce independentă culori, sistematică
O5
conțin litera nou jocul caiețele, lipici.
(7 min)
învățată și îi vor
colora adecvat, apoi
vor lipi fișa pe
caiețele.
6 Asigurarea O5 -Activitate recreativă: -Recunosc și Munca Observare
retenției colorează literele în independentă sistematică
- recunoașteți, apoi colorați în Fișă de lucru, Individual
funcție de cod.
Activitate funcție de cod literele deja învățate culori,
Frontal
recreativă din caietul auxiliar. -Cântă. casetofon.
(15 min.) -Ascultă în fundal și cantă
” Aaa, acum e toamnă da!”
7 Evaluarea și Se evaluează participarea elevilor la Ascultă Explicaţia Recompense Frontal Aprecieri
încheierea lecţie si modul în care au rezolvat recomandările, şi-şi Conversaţia verbale
activității sarcinile. aplaudă colegii.
(3 min.)

Anexa 1
ACTIVITATEA RECREATIVĂ : 15 minute
„LITERELE JUCĂUȘE„ – colorare
Descrierea activității :
Pe foi A4, elevii vor avea conturate literele deja învățate, pe care va trebui să le recunoască.

La cererea doamnei învățătoare aceștia vor colora :

- Litera A – roșu
- Litera M – galben
- Litera I – verde deschis
- Litera N – albastru deschis
- Litera U - portocaliu

La sfârșitul activității verific împreună cu elevii respectarea cerinței.