Sunteți pe pagina 1din 2

Nume _____________ Data: ________________

Fișă de lucru
Clasa pregătitoare

1.Încercuiește cu roșu litera D și cu albastru litera d:

D C P d S Ă P D I M S E D e a d p r D e ș o d u i d
2.Realizează schema următoarelor cuvinte și marchează sunetul „d”:

3. Încercuiește imaginile a căror denumire conține sunetul „d”, la începutul cuvântului:

4.Citeste cuvintele. Colorează căsuţa care arată numărul de silabe:

medic livadă Doina dop repede


1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

dar decor redactor Dana pod


1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

5.Stabileste sunetele cuvântului. Colorează cercul corespunzător sunetului „d”.


6.Connturează literele: