Sunteți pe pagina 1din 16

INTÂLNIRE CU

PRIMAVARA

PROIECT
DE ACTIVITATE INTEGRATA
G.P.P. NR. 1 SLATINA OLT

PROF ÎNV.PREȘCOLAR. CIUCĂ IRINA


28 MARTIE 2018
PROIECT DE ACTIVITATE INTE
„Primăvară mult dorită fii la noi binevenită!”

Nivel II
Educatoare: CIUCĂ IRINA
Tema anuală de învăţare: ,, CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
Tema proiectului : « PRIMĂVARA  ȘI ALAIUL EI »
Subtema: ,,PRIMĂVARĂ MULT DORITĂ FII LA NOI BINEVENITĂ!”
Tema zilei:,,ÎNTÂLNIRE CU PRIMĂVARA”
Forma de realizare:Activitate integrata ALA+ADE(DȘ+DOS)
Tipul activitatii: consolidare,sistematizare de cunoștiințe,formarede priceperi și deprinderi;

Forma de organizare: frontal, individual, pe grupuri mici;


Durata: o zi

ACTIVITATI DE INVĂȚARE

ADP: ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALA


Întâlnirea de dimineaţă cu tema:” “Suntem veseli ca primăvara!”
Tranziţii:”-Zburăm ca rândunica
-Elemente ludice corespunzătoare temei;
Rutine: „Invățam să protejam natura”.
ALA : ACTIVITATI PE ARII DE STIMULARE
Bibliotecă: Primăvara a sosit!- „citire” de imagini
~să “citească” imagini reprezentând anotimpul primăvara;
~să denumească câteva caracteristici ale acestui anotimp.

Joc de masă: Alege şi grupează- puzzle


~să reconstitue o imagine din bucăţele;
~să realizeze un puzzle cu imagini.

Artă: Colorează ce îţi place!- colorare


~să recunoască imaginile specifice anotimpului primăvara;
~să coloreze ceea ce le place.

ADE :ACTIVITATI PE DOMENII EXPERIENTIALE:


1.DȘ:”CINE ȘTIE CÂȘTIGĂ”- joc didactic
2.DOS(activitate practică ) ,,În lumea minunată a primăverii!”- Aplicație

JOC DE MISCARE:,,Buchețele, buchețele;


Primăvara de Antonio Vivalldi-audiție muzicală
SCENARIUL ZILEI

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ
SALUTUL : În prima parte a zilei, în cadrul întalnirii de dimineaţa, copiii asezati în
semicerc vor rosti salutul de dimineată sub forma unei poezii :
« Dimineata a sosit,
Toti copiii au venit,
În cerc să ne adunam
Cu totii sa ne salutam :
Buna dimineata, pici,
Mă bucur ca sunt aici,
A-nceput o noua zi,
Bună dimineata, copii!”

ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI: “Suntem veseli ca primăvara!”


- Copii, astăzi eu sunt Soarele (voi purta un soare în piept), iar voi, dupa ecusoanele pe
care le purtaţi veti fi: « floricele și «fluturaşi >>
Îi voi saluta pe fiecare, adresându-mă în funcţie de ecuson:
- Bună dimineaţa, fluturaşi ,floricică !
- Bună dimineaţa, soare !
CALENDARUL NATURII : Se discută despre cum este vremea în această zi pentru a
aşeza la « Calendarul naturii » jetoanele corespunzătoare.
ACTIVITĂŢI LIBER –ALESE : Copiii descoperă centrele pregătite şi sarcinile de
lucru şi îşi aleg centrul preferat. La centrul « Biblioteca » vor « citi » imagini despre anotimpul
primăvara, la « Arta » vor colora imagini cu acest anotimp , iar la centrul « Joc de masă» vor
reconstitui un puzzle cu imagini.
După ce sarcinile de la sectoare vor fi îndeplinite, copiii vor trece pe la toate centrele în
care au lucrat pentru a vedea şi aprecia rezultatele activitătii.
TRANZIŢIE : Înainte de a trece la desfăşurarea activitătilor pe domenii experientiale,
copiii vor interpreta cântecul : » Înfloresc grădinile »,
ACTIVITATI PE DOMENII EXPERIENTIALE:

DOMENIUL EXPERIENŢIAL: DȘ– DOMENIUL ȘTIINȚĂ


CATEGORIA DE ACTIVITATE: ACTIVITATE MATEMATICĂ
TEMA ACTIVITATII: ”CINE ȘTIE CÂȘTIGĂ- JOC DIDACTIC
TIPUL ACTIVITATII: CONSOLIDAREA SI SISTEMATIZAREA CUNOSTITELOR
MATEMATICE ,
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
-verificarea cunoștințelor matematice privind însușirea conceptului de număr natural în concentrul 0-7;
(sortare,grupare,aprecierea cantității);
-fixarea numărului în șirul numeric
-utilizarea limbajului matematic;

OBIECTIVE OPERATIONALE:
-să numere în șir crescător și descrescător în limitele1-7;
-să raporteze numărul la cantitate corelându-l cu cifra;
-să identifice grupa cu„tot atâtea”, „mai puține” elemente prin comparare grupelor;
-să identifice lipsa unui obiect sau a mai multor obiecte într-un șir numeric format,utilizând numeralul
corespunzător,să cunoască vecinii numerelor
-să verbalizeze acțiunea efectuată și rezultatul obținut;

RESURSE: -Procedurale; conversația,explicația,demonstrația,exercițiul,braistormingul,jocul


problemtizarea,cubul;

-Materiale:-demonstrativ:flanelograf cu elemente de primăvară,coșulețe cu jetoane și material


mărunt,jetoane,fișă de muncă independentă, o rândunică,modelele educatoarei,cartoane colorate, elemente
specifice anotimpului primăvara;
-distributiv:cifre,coșulețe,fise de lucru,creioane colorate,lipici;

PROTOCOLUL JOCULUI:
SARCINA DIDACTICĂ:
-numărarea în limitele 1-7,ordonarea mulțimilor în șir crescător și descrescător, asocierea numărului și
cifrei la cantitate și invers; determinarea locului fiecărui număr în șirul numeric;sesizarea de către copil a
schimbărilor intenționat efectuate pe materialul demonstrativ(schimbarea jetonului cu altă cifra decât cea
corectă;

REGULILE JOCULUI:

-Copiii trebuie să răspundă numai la solicitare;


-Să răspundă în propoziții utilizând un limbaj potrivit fiecărui domeniu;
-Copiii vor fi împărţiţi în două grupe: cea a florilor si cea a fluturilor.
-Să respecte cerințele educatoarei și ale grupului din care face parte;
ELEMENTE DE JOC:
-mânuirea materialului,descoperirea jetoanelor care formează tot atâtea
elemente care arată cifra, aplauzele, surpriza, închiderea și deschiderea
ochilor, așteptarea, întrecerea, deplasarea, versuri mobilizatoare, recompense;

FORMA DE ORGANIZARE: frontal,individual;


LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă

DURATA ACTIVITĂŢII: 35 - 40min.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 “Activităţi integrate în grădiniţă, Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar”- Editura Didactică, Bucureşti, 2008
 “Metodica activitatilor instructiv-educative in invatamantul preprimar”-
Dumitru Gherghina, Nicolae Oprescu – editura Didactica Nova , Craiova –
2007;
 “Metodica activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii”- Coordonator
Insp. In M.E.C. , Viorica Preda, Seimeanu Marcela, Veronica Georgescu –
editura “Gheorghe-Cartu Alexandru”, Craiova – 2009;
 “Jocuri didactice pentru grădinița de copii”,-București-1976

2.DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE-„ÎN LUMEA MINUNATĂ A PRIMĂVERII”-COLAJ

CATEGORIA DE ACTIVITATE : DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE)


TEMA ACTIVITATII: ,,În lumea minunată a primăverii”- colaj
TIPUL DE ACTIVITATE: Mixt (formare şi consolidare de priceperi şi deprinderi)
MIJLOC DE REALIZARE: Activitate practică

OBIECTIV CADRU;
-Formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare
motrică;;Îmbogățirea cunoștiințelor despre materiale și caracteristicile lor, precum și tehnici de
lucru necesare prelucrări acestora în scopul realizării unor produse;
Obiective operaționale:
-Să folosească tehnicile de muncă însușite anterior;
-Să recunoască culorile;
-Să aplice indicațiile educatoarei privind ordinea de lucru în vederea realizării temei;
-Să-și exprime opinia față de lucrarea proprie și față de lucrăriile altora.

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ŞI PROCEDEE: Conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstraţia, exercițiul


MIJLOACE DIDACTICE: fișă de lucru,elemente de primăvară ,un soare,un copac,doi
norișori,o rândunică,două buburuze,trei fluturași,cinci lalele,,lipici;
DURATA: 35-40 min.
BIBLIOGRAFIE:
- ,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 3-6/7 ani”, MECT, 2008;
- Grama F, Pletea M, Culea L, Sesovici A, Ciobotaru A, Spânu C, Dincă G, Pletea G,
Călin E, (2009) – “Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar – ghid
pentru cadrele didactice – Vol I, Vol II”, Editura Didactica Publishing House,
Bucureşti
- Toma G, Petre D, Ristoiu M, Anghel M, (2008) – “Suport pentru aplicarea noului
curriculum pentru învăţământul preşcolar- nivel 3-5ani”, Editura Delta, Piteşti

DEMERS DIDACTIC PENTRU SECVENŢA ALA


Evenimentul Conţinut ştiinţific Strategii Evaluare
didactic didactice
1. Moment Se organizează spaţiul şi climatul
organizatoric afectiv într-un mod optim desfăşurării
activităţii.
2. Captarea Se va realiza prin prezentarea conversaţia observarea
atenţiei materialelor didactice pregătite pentru descoperirea comporta-
fiecare centru de interes. mentului
3. Anunţarea Copiii sunt anunţaţi că astăzi se vor conversaţia copiilor
temei şi juca în mai multe feluri,la diferite observaţia
obiectivelor centre.
1.Bibliotecă: Primăvara a sosit!-
„citire” de imagini cu aspecte de
primăvară
2.Joc de masă: Alege şi grupează-
puzzle
~să reconstitue o imagine din bucăţele;
3.Artă: Colorează ce îţi place!- conversaţia formativă
4. Dirijarea colorare demonstraţia observarea
învăţării ~să coloreze ceea ce le place. exerciţiul sistematică
a copiilor
Copiii se vor aşeza la centrul unde
doresc să-şi desfăşoare activitatea.Voi
merge la fiecare centru pentru a le da
indicaţii cu privire la ceea ce au de
făcut.
Copiii îşi desfăşoară activitatea
colaborând, comunicând liber,
exersând deprinderile de lucru învăţate conversaţia aprecierea
5. Evaluarea pentru a duce la bun sfârşit sarcina.Pe explicaţia rezultatelor
parcursul activităţii,copiii se pot roti la
diferite centre.
După ce au îndeplinit sarcinile,fac
împreună cu ei o scurtă evaluare a
activităţii.Vom trece pe la fiecare aprecieri
6. Încheierea centru,cei care au lucrat explică ce au verbale
activităţii avut de făcut,iar ceilalţi apreciază în ce
măsură şi-au îndeplinit sarcina.
Vor fi apreciaţi copiii pentru modul
cum şi-au desfăşurat activitatea.
DESFASURAREA
ACTIVITATII CONŢINUT STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
Secvenţe Metode Mijloace Forme de Forme Metode Mijloace
Didactice şi procedee didactice organizare şi procedee didactice

Crearea conditiilor necesare


1.Moment organizatoric bunei desfăşurări a activităţii;
-aerisirea sălii de grupă;
-aranjarea măsuţelor;
-pregătirea materialului
didactic demonstrativ şi
distributiv.
-introducerea copiilor în sala
de grupă.
Se realizează prin prezenţa
unei cuti surpriză primită de la
Zana Primăvară . Evaluare Manifesta
Dragi copii, in drum spre Zana globala atenţie şi
2.Captarea atentiei gradinita mi-a soptit o frontal observatia interes
rândunică ,că voi aveți astăzi conversatia Primăvara faţă de
o activitate foarte frumoasă și personajul
m-am gândit să vin la voi musafir.
astăzi sâ ne jucam împreună,,
am auzit ca sunteti tare,tare
isteti si as fi incantata să mă
alatur voua!
Dragi copiii, astăzi, vom juca
3.Anunţarea jocul matematic ”Cine ştie Asculta
temei câștigă?” – cu scopul de a o Conversatia frontal Observatia cu atenţie
ajuta pe Zâna primăvara să nu Explicatia tema si
mai fie supărată, să poată sunt
număra corect înainte şi bucurosi
înapoi, să rezolve exerciţii şi ca o pot
probleme de adunare şi ajuta pe
scădere, să îşi caute vecinii, să Zana
numere folosind numeralul Conversatia Primavară
ordinal – ca atunci când se va Explicatia
juca cu prietenii ei să ştie al
câtelea se ascunde sau al
câtelea pleacă,,apoi vom
realiza o lucrare practică:„ În
lumea minunată a
primăverii” pentru ai
demonstra primăverii cât de
mult o iubim.
4.Dirijarea învăţării Explicarea jocului Analiza Ascultă
Pentru ca jocul nostru să fie Conversaţia frontal produselor cu atenţie
mai frumos iar Zâna Activitatii sarcinile
 Explicarea mulţumită, va trebui să ne Fisa de pe care le
împărţim în două echipe: Explicaţia evaluare au de
jocului
- echipa florilor şi echipa individual îndeplinit
fluturașilor (delimitarea Cub a
echipelor )
- Voi trebuie să fiţi foarte
atenţi la cerinţele Zânei Pe
rând câte un copil din fiecare
echipă va fi invitat de către Cosulet
zână să arunce cubul și să vadă Plicuri cu
Demonstraţ Rezolva
la ce imagine s-a oprit una din surprise corect
fețele cubului şi apoi echipa ia sarcinile
respectivă va rezolva sarcina trimise de la
 Jocul de proba aşa cum i se cere. Cei care Zana Vara
rezolvă corect fără să
greşească vor fi aplaudaţi şi
recompensaţi cu câte o bulină
roşie, la tablă.
Va ieşi câştigătoare numai
echipa care acumulează cele
mai multe buline.

Explicatia
 Desfasurarea Jocul nostru are mai multe Demonstraţ
propriu-zisa a probe ia frontal
jocului În prima parte a jocului se Conversaţia Ascultă
vor face exerciţii – joc de cu atenţie
numărat înainte şi înapoi în sarcinile
concentrul 1 – 7 şi de la un pe care le
număr dat: câte un membru au de
din fiecare echipă va număra şi Panou îndeplinit
va aşeza la flanelograf cifrele Imagini
în şir crescător sau
descrescător în funcţie de Evaluare
sarcina cerută. Explicaţia globală
a) pentru floricele șî Exercitiul
b) pentru fluturi jocul Copiii
de la 1 la 7 ; rezolva
de la 7 la 3; corect
de la 2 la 7; sarcinile
de la 7 la 1; primate
de la 1 la 5;
de la 5 la 1: individual
de la 3 la 7;
de la 7 la 3; Ascultă
Evaluare cu atenţie
imagini orala pe sarcinile
b) raportarea cantităţii la echipe
număr ( cifră) pe care le
* Voi ridica paleta cu cifra au de
5.Cer copiilor să aşeze pe îndeplinit
flanelograf tot elemente câte
găsește în coșulețul meu câte îi
indică cifra . Explicaţia
* ridic paleta cu cifra 4. Cer Exercitţul
copiilor să aşeze în flanelograf Evaluare
un număr mai mic de elemente orala
cu 1 decât arată cifra de pe globala si
paletă. individuala
În partea a doua a jocului se
vor efectua exerciţii cu
Explicaţia
material individual şi
compunere de probleme orale Conversatia
de adunare şi scădere – oral şi Exerciţiul
scris. Rezolvă
EXERCIŢII corect
Scoateţi pe masă atâtea flori sarcinile
respectiv fluturași de câte ori descoperit
bat din palme – 5 – ( copiii e
scot elementele şi le numără). In
Mai scoateţi încă două,( arăt Explicaţia plicurile
2 degete) atâtea flori/fluturași. Conversatia Pe echipe primite in
Copiii lucrează. Câte elemente Exerciţiul individual dar de la
aveţi în total ? Ce operaţie aţi Zana
efectuat ? Problemati Primăverii
* Scoateţi atâtea zarea
elemente câte bătăi auziţi – 7 .
Copiii lucrează. Acum puneţi
înapoi în coşuleţ atâtea
elemente de câte ori va suna
clopoţelul – 1. Rezolvare: Câte
elemente aveţi acum pe masă? Explicaţia
Ce operaţie aţi efectuat ? ( se Conversatia
va proceda ca la exerciţiul Exerciţiul
anterior).

5. Obtinerea REZOLVARE DE
performanţelor PROBLEME
Voi recita versurile:
„Cine ştie mai bine, / Să vină
acum la mine/ Să vină la domn
poştaş / La poştaşul Iepuraş
Să-i arate-n fel şi chip / Cum
anume a socotit” Pe echipe
1. Într-un crâng, 6 arici se
certau pe un măr. A mai venit Problemati
încă 1care a cerut şi el din măr zarea
. Câţi arici se ceartă în crâng,
pe măr?. Exercițiul
2.În faţa unei scorburi, pe o Proba orală
creangă de stejar stăteau la sfat
4 veveriţe. A mai apărut încă 1
. Câte veveriţe stau acum la
sfat?
3.Într-o zi de primăvară în
curtea grădiniţei , 7 copii
construiau un castel de nisip.
Unul s-a supărat că nu a fost
lăsat să construiască, şi a
plecat. Câţi copii au rămas să
termine castelul?.
4.Tot în aceeaşi zi 6 copii s-au
dus să culeagă floricele în
Frontal
parc. 2 dintre ei s-au intors.
Individual
Câţi copii au ajuns în parc ?

6. Asigurarea Introducerea fişei de muncă


Feed-back-lui independentă
Se va face intuirea fişei iar
sarcinile se vor da pe rând,
contracronometru (Iepuraşul
cântărici).
1.Formează mulțimii de
elemente și încercuiește cifra
corespunzătoare numărului de
elemente din mulțime.
2.Desenează tot atâtea buline
negre pe buburuze cât indică
7.Evaluarea cifra. .
performanţelor 3. Trasează tot atâtea linii
verticale câte floricele ai în
diagramă.Desenează tot atâtea
cerculețe câte îți arată cifra. Evaluare
Se face numărarea bulinelor. individuala
Echipa care a acumulat mai
multe buline va fi declarată
câştigătoare – se aplaudă şi va
fi stimulată moral de către
Zâna Primăvara.

Conversaţia
Explicatia

Exercitiul

individual

8.Încheierea activităţii Voi face aprecieri generale si Conversaţia


individuale asupra frontal
comportamentului
si participarii copiilor la
activitate . Le voi spune de
asemenea ca Zanei Primăvară Evaluare Manifest
i-a placut activitatea de astazi globala a interes
Aprecieri si
si doreste sa-i cunoasca mai
verbale satisfacti
bine pe copii.
colective, e
In acest timp se vor oferi
individuale
recompense, din cosul Zana
Primăvară, celor care au fost
activi si cuminti la activitate!
DEMERS DIDACTIC PENTRU DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

Evenimentul Conţinut ştiinţific Strategii Evaluare


didactic didactice
.Moment Măsuţele sunt aşezate în careu. În faţă
rganizatori este aşezat panoul cu imagini de
primăvară.
Copiii se aşează pe scăunele la conversaţia observarea
măsuţele din careu. observaţia comportamentu
lui copiilor
. Captarea Sunt prezentate cu imagini de
tenţiei primăvară, se va purta o scurtă
conversație pe baza aspectelor de conversaţia
primăvară. Se poartă o scurtă
conversație despre anotimpul explicaţia
primăvara.
. Anunţarea
emei Copiii sunt anunţaţi că vor realiza şi ei
o activitate practică numită:„În lumea
minunată a primăverii!
.Fiecare copil va primi materiale formativă
specifice realizării colajului.

.Dirijarea După intuirea materialului de lucru,


nvăţării explic copiilor modalitatea de lucru.Îi
atenţionez să lucreze cu grijă,să nu analiza
murdărească planşa,să nu folosească explicaţia răspunsurilor
mult lipici pentru a realiza lucrări căt demonstraţi
mai frumoase. a
Se execută mişcările de încălzire a exerciţiul
muşchilor mici ai mâinii.
Se realizează individual lucrarile. observarea
Acord sprijin şi lămuriri acolo unde conversaţia modului de
este cazul. descrierea lucru al copiilor

.Evaluarea Copiii îşi descriu lucrările proprii, dar finală


analizează cu atenţie şi lucrările
colegilor. Lucrările se expun la panou. conversaţia aprecieri
. Încheierea Se fac aprecieri asupra modului de verbale
ctivităţii lucru şi asupra participării copiilor la
întreaga activitate.
Reamintesc copiilor tema activităţii şi
apoi voi fotografia lucrările pentru a
pune la expozitie.
ACTIVITATI RECREATIVE
JOC DE ATENTIE SI DE MISCARE
FORMA DE REALIZARE: Jocuri şi activităţi alese(etapa a -III-a)
TEMA: ” JOC DE MISCARE:,,Buchețele, buchețele;
SCOPUL ACTIVITATII:
- satisfacerea nevoii de mişcare, destinderea şi recreerea copiilor;
- dezvoltarea atenţiei, rapidităţii în reacţii, a îndemânării; dezvoltarea fizică generală a
copiilor;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Cognitiv- informaţionale:
- să-şi însuşească corect regulile de joc;
- să respecte regulile de joc ;
- să-şi exerseze deprinderile şi calităţile motrice învăţate;
Psiho-motorii:
- să execute corect mişcările jocului;
- să-şi coreleze mişcările în funcţie de sarcinile jocului;
- să răspundă prompt la semnalul educatoarei;
Afectiv-volitive:
- să coopereze în timpul jocului, acceptând unele responsabilităţi;
- să-şi dezvolte dorinţa de a se juca în colectiv, respectându-se reciproc;
- să manifeste interes prin participare efectivă şi afectivă;
METODE SI PROCEDEE: conversaţia, explicatia; demonstratia; exercitiul;
MATERIAL DIDACTIC: ecusoane cu flori
MATERIAL BIBLIOGRAFIC: “Programa activităţilor instructive-educative în
grădiniţa de copii”, Bucureşti, Ed. V.&I.Integral, 2005.
DURATA: 25 – 35’
DESCRIEREA JOCULUI:
Bucheţelele bucheţelele,”:  copiii formează un cerc şi merg pe circumferinţa acestuia
xecutând diferite mişcări după comenzi date: mers obişnuit, ca piticul, sărituri ca iepuraşul
tc. La un moment dat, educatoarea strigă un număr, de exemplu 4. Copiii trebuie să
ormeze bucheţele de câte 4. Cei care nu au reuşit, vor fi penalizaţi să stea într-un picior,
ână se numără la 4. Jocul continuă şi se strigă alte numere din cele învăţate.

S-ar putea să vă placă și