Sunteți pe pagina 1din 9

Temă săptămânală

individuală

EDUCATOARE:
Prof. Lăcătușiu Roxana
TEMA ANUALĂ: „Ce şi cum vreau să fiu?”
TEMA PROIECTULUI: „Când voi fi mare.....!”
SUBTEME ALE PROIECTULUI:
,,Meseria este brăţară de aur” -1 s
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 30.04-04.052018
NIVELUL: I
ECHIPA DE IMPLEMENTARE: prof. Lăcătușiu Roxana
GRUPUL ŢINTĂ: preşcolarii grupei mici.
RESURSE UMANE:copii, educatoare, părinţi, bunici.
RESURSE DE TIMP: 1 săptămână;
RESURSE MATERIALE: -fișe de lucru;-fise suport, creione;albume, imagini
cărţi,reviste;planșe,imagini cu meserii;-jetoane cu imagini,acuarele,pensule,creioane
colorate,coli de hârtie A4,planşete, coşuleţe,carioca,plastilină, planşete;-coli desen;carton
colorat;jocuri creative pentru fetiţ;sortulete,cuburi lemn;Lego,album,enciclopedie;carti,trusă
pentru experimente,puzzle; Jocuri: „Caută perechea!”,

METODE: conversaţia, lectura educatoarei,explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, expunerea,


povestirea, jocul didactic, observaţia, învăţarea prin descoperire, învăţarea prin cooperare ,
munca pe grupe, problematizarea,exerciţiul, observarea spontană şi dirijată, convorbirea
euristică, învăţarea în grupuri mici, munca pe echipe, turul galeriei.

CENTRU TEMATIC: pe timpul desfăşurării proiectului, centrul tematic este dotat cu:
materiale care ilustrează diferite meserii.A mai fost dotat cu cd-uri cu cântece pentru copii
şi cdplayer.

BIBLIOGRAFIE:
 Revista “ Învăţământul preşcolar” 1-2/ 2008
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar’’ Ed. DPH 2008
 Filofteia Grama şi colab. ‘’Activitatea integrată din grădiniţă’’DPH, 2008
 Aplicaţii ale metodei proietelor’’ Ghid pentru educatoare Ed. CD Press 2008
ARGUMENT

Punctul de pornire in desfasurarea proiectului l-a constituit jocurile din


timpul dimineţii, ale copiilor : ,, DE-A SOFERII,, , ,,DE-A EDUCATOAREA ,,
, ,,DE-A POLITISTII,,.Aceştia au fost întrebaţi ce reprezinta aceste jocuri ? Ce
v-ar placea voua sa deveniti cand veti fi mari ? Vreti sa discutam saptamana
aceasta despre profesii si meserii sau despre ce ati dori voi sa deveniti cand veti
fi mari ?, răspunsul fiind afirmativ, dar şi curiozitatea copiilor de a afla cat mai
multe despre diverse meserii.
Implicarea copiilor in derularea acestui proiect va conduce la constientizarea
faptului ca munca înobilează omul, astfel, ei devin oameni importanţi, dovedind
un comportament civilizat.Aceștia vor învăța de pe acum cine face și cum face,
care este rodul muncii lor, ce răsplată să aștepte pentru efortul depus.
Acceptarea diversităţii presupune acceptarea rolului social îndeplinit la
un moment dat. Dacă sunt făcute cu responsabilitate, cu omenie şi cu credinţă,
„toate meseriile-s frumoase/ fiindcă rodul lor meşteşugit,/ne aduce tuturor
foloase! ” (Emilia Căldăraru).
OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERIENŢIALE

 Domeniul limbă şi comunicare


Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a
semnificaţiilor structurilor verbale orale;
 Domeniul Ştiinţe
Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, unităţi de măsură,
întrebuinţând un vocabular adecvat;
Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din
mediul înconjurător;
 Domeniul Om şi societate
Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi
despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor
produse simple;
Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate, educarea
abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi;
 Domeniul estetic şi creativ
Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii;
Realizarea unor corespondenţe între diferite elemente de limbaj, plastic şi
forme, obiecte din mediul înconjurător (natură, artă, viaţă);
 Domeniul Psihomotric
Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării
independente a deprinderilor însuşite.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ PE DOMENII EXPERIENŢIALE:

- Identificarea meseriilor şi profesiilor, pentru înţelegerea şi aplicarea normelor


elementare de protecţie a muncii;
- Adaptarea propriului comportament, în situaţii concrete, în raport de norme prestabilite;
- Formularea unor opinii personale în aprecierea unor comportamente;
- Manifestarea atitudinilor pozitive şi responsabile faţă de securitatea personală şi a celor
din jur.
* Domeniul “Limbă şi comunicare”:
- Să intuiască structuri gramaticale morfologice specifice limbii române.
- Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei personale acumulate în
relaţia cu ceilalţi şi cu mediul educaţional.
* Domeniul “Ştiinţe”:
- Să cunoască şi să aplice cunoştinţele legate de om ca fiinţă socială;
- Să numere conştient în concentrul 0-3, utilizând aspectul cardinal şi ordinal al numerelor
naturale; să compună şi să descompună numere naturale; să utilizeze corect conceptele
matematice; să aplice cunoştinţele matematice dobândite.
* Domeniul “Om şi societate”:
- Să manifeste o atitudine responsabilă faţă de sănătatea şi securitatea individuală şi a
celor din jur;
- Să-şi formeze deprinderea de a îmbina creator prin tehnici specifice (tăiere, lipire)
diferite obiecte bidimensionale şi tridimensionale.
* Domeniul “Estetic şi creativ”:
- Să-şi coordoneze mişcările cu textul şi linia melodică a cântecului;
- Să organizeze echilibrat şi creativ compoziţii plastice, în raport cu legi compoziţionale;
- Să-şi exerseze deprinderile şi priceperile psihomotrice şi oculo-motorii specifice
modelajului, în vederea pregătirii copilului pentru scris.
* Domeniul “Psihomotric”:
- Să-şi formeze deprinderea de mers în echilibru; calitatea motrică: îndemânare.
ALA:
 Să-şi adapteze comportamentul la cerinţele grupului de joacă;
 Să trăiasca cu cei din jur stări afective pozitive, concomitent cu învăţarea
autocontrolului;
 Să conştientizeze necesitatea ocrotirii florilor;
 Să ştie să se joace în locuri special amenajate în vederea ingrijirii şi protejării
florilor;
 Să imite unele acţiuni necesare îngrijirii florilor;

INVENTAR DE PROBLEME

CE ŞTIM? CE NU ŞTIM ŞI VREM SĂ AFLĂM?


 *Bucătarul lucrază la bucătărie.  *Cum se face pâinea?
 *Pâinea se face din făină şi se  *De unde se iau medicamentele?
coace în cuptor.  *Ce unelte foloseşte mecanicul?
 *Tablourile sunt pictate cu diverse  *Ce conţine trusa medicală?
culori.  *Care meserie este mai frumoasă şi de
 *Medicul îngrijeşte bolnavi. ce? (aceea pe care o practici cu plăcere
 *Mecanicul repară maşini. şi îndemânare)
 *Ce înseamnă munca în echipă?

CENTRE DE INTERES ŞI MATERIALE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR

Bibliotecă Artă Joc de rol


-fișe de lucru;-fise suport;-, -culori , acuarele, -jocuri creative pentru fetiţe;
creione; pensule,creioane colorate,coli -set bucătărie;
-albume, imagini;-cărţi, de hârtie A4,planşete, -sortulete si bonete.
reviste;planșe. coşuleţe,carioca,
-imagini cu reprezentative -plastilină, planşete;-coli
meseriilor; desen;-carton colorat;
-jetoane cu imagini.

Construcţii Ştiinţă Joc de masa


-cuburi lemn; -album, enciclopedie; -puzzle; Jocuri: „Caută
-Mozaic; -carti,trusă pentru perechea!”,
-Lego; experimente. -joc pioneze;
Scrisoare de intenţie

Stimaţi părinţi şi bunici,

Dragi părinţi, vă anunţăm Atunci când este muncit.


Că am dori şi noi s-aflăm Orice lucru ar putea
Câte-n lună şi în soare Să ne-ajute cu ceva
Despre muncă şi a ei valoare. Tema să o lămurim,
O vorbă am auzit: Că deşi are miros, Bucuroşi noi îl primim
Orice muncă-i cu folos. În echipă să lucrăm,
Bunul este preţuit Valoarea să i-o dublăm.
Vă invităm să fiţi aproape de noi şi să ne ajutaţi în procurarea
materialelor necesare derulării proiectului.
În acest scop , vă rugăm să aduceţi la grădiniţă: cărţi, fotografii,
atlase,planșe despre meserii etc.
Vă mulţumim anticipat,

Vă mulţumim pentru înţelegere şi ajutor!

EDUCATOARE: Lăcătușiu Roxana

şi copiii din grupa mică „Iepurașii”


INVENTAR DE ACTIVITĂŢI

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,,Meseria este brăţară de aur”

Activități de învățare Semnătura


Ziua (ADP) (ALA) (ADE)
Data
L
U
N
I

M
A
R
Ţ
I

M Întâlnirea de dimineaţă:,,Care este cea Construcţii: DLC:Educarea


I mai frumoasă meserie?”„Cine lipseşte?; ,, Pe şantier’’ limbajului
E ”Calendarul naturii”Ne pregătim pentru ,,Recunoaşte meseriile!”
R activităţi; deprinderi de ordine şi Joc de masă : DEC:
C disciplină ,,Alege uneltele meseriaşului Educaţie muzicală
U Rutine: “Micul dejun“- deprinderi de Cântec: „Cu ciocan şi
R autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ - Audierea poveştii „Capra cu trei nicovală”
I deprinderi de igienă personală iezi”de Ion Creangă Joc cu text şi cânt:
02.05 Tranziţie: Joc de mimă:,,Ghiceste meseria “Deschide urechea bine!”
2018
J Întâlnirea de dimineaţă:,,Ce aş dori să Ştiinţă: D.E.C.(activ. artistico-
O devin când voi fi mare?” „Cine lipseşte?” ,,Meserii şi meseriaşi” plastică)
I ”Calendarul naturii”Ne pregătim pentru Artă: „Meseria preferată”
03.05 activităţi; deprinderi de ordine şi ,,Meseria îndrăgită” (pictură)
2018 disciplină D.Ş.
Rutine: “Micul dejun“- deprinderi de Cunoaşterea mediului
autoservire“ Singurel mă îngrijesc!“ - Joc distractiv: Joc didactic „Meseria
deprinderi de igienă personală „Recunoaşte-l după voce!” brăţară de aur”- citire de
Tranziţie: ,,Frământăm pâine!” imagini

V Întâlnirea de dimineaţă:,,La răscruce de Joc de masă : DOS:,,Meseria preferată”


I drumuri” „Cine lipseşte?; ”Calendarul puzzle ,,Meserii” Aplicaţie.
N naturii”Ne pregătim pentru activităţi; Biblioteca: D.Ş.
E deprinderi de ordine şi disciplină ,, Ce meserie are?” Activitate matematică
R Rutine: “Micul dejun“- deprinderi de „Colorează tot atâtea
I autoservire “ Singurel mă îngrijesc!“ - Joc de mişcare: obiecte cât îţi arată
04.05 deprinderi de igienă personală „Ştafeta uneltelor” cifra!”
2018 Tranziţie: ,, Bondocel îşi alege o meserie”
EVALUAREA PROIECTULUI

a) Secvenţială:
 probe orale: evidenţierea aspectelor legate de temă, ghicitori, convorbire,
interviul, observarea curentă, verificarea, turul galeriei, jocul didactic,
investigaţia, problematizarea,
 probe scrise: fişe
b) Finală
 Expoziţii pentru evaluarea /aprecierea rezultatelor activităţii;
 Albume;

Evaluarea proiectului se desfăşoară prin expoziţii de lucrări executate pe parcurs, album cu


poze din timpul activităţii.

BIBLIOGRAFIE:
 Preda, Viorica coordonator –„Metoda proiectelor la vârste timpurii”, Editura
Miniped, Bucureşti,2002
 „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Editura
Integral, Bucureşti, 2002
 Romiţă B. Iucu, Marin Manolescu, „Pedagogie”, Editura Fundaţiei Culturale
„Dimitrie Bolintineanu”, Bucureşti, 2001.
 Utilizarea calculatorului în procesul de predare – învăţare, Bucureşti, 2005,
Document P.I.R
HARTA PROIECTULUI

BRUTARUL

MEDICUL

POLITISTUL

,,CAND VOI FI
MARE, CE VOI
FI OARE?”

FRIZERUL
PICTORUL

CROITORUL